Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baracs civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

"ANNAMATIA" Templomosért Alapítvány

(kulturális)

2426 Baracs, Ady E. u. 77.
képviselő: Lendvay Istvánné kuratóriumi elnök
Templomos Baracs területén közösségi programok szervezése és támogatása, kultúrális programok és kiadványok szervezése és támogatása, a község történetének kutatása és az ehhez kapcsolódó kutatómunka szervezése és támogatása, a településrész népi hagyományainak ápolása, stb. ... >>

Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2427 Baracs, Március 15. utca 13.
képviselő: Mezei János Zsolt elnök
Bűncselekmények megelőzése, település közbiztonság fenntartása, szervezeti összehangolás. ... >>

Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2426 Baracs, Fűzfa utca 6
képviselő: Szabó Andrea elnök ... >>

Baracs-Templomosi Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2426 Baracs, Ady E. út 88.
képviselő: Macula Mihály
Tagjai és Baracs község lakói részére elősegítse a szabadidő kultúrált és egészséges eltöltését, ápolja és gondozza a község kulturális és népművészeti hagyományait, közreműködjön a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, támogassa a községben folyó kulturális, oktató és nevelő munkát.
... >>

"Baracsért" Közalapítvány

(sport,kulturális)

2427 Baracs, Táncsics utca 27.
képviselő: Bálint Mihály kuratóriumi elnök
A község intézményeiben és azokon kivüli kulturális, sport tevékenység, környezeti kultúra és környezetvédelem,rendészeti és közbiztonsági feladatok, valamint az alapító okiratban feltüntetett célok elősegítése és fejlesztése. ... >>

Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

2427 Baracs, Kossuth Lajos utca 11.
képviselő: Talpai Tiborné elnök
A magyar kultúra értékeinek megismerése és megismertetése. A környező táj, a Mezőföld kulturális hagyományainak ápolása. Az egyedül élő nyugdíjasok magányának oldása, életkörülményeinek javítása. Az önállóvá vált Baracs község kulturális életében való részvétel, hagyományok feltárása és ápolása. ... >>

BARACSI LOVAS SPORTEGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2426 Baracs, Ady E. út 935/1. hrsz.
képviselő: Behán Gábor alelnök, Behán János elnök, Szabados Olga titkár
Sportolási, testmozgási, felüdülési, pihenési lehetőség biztosítása a tagok és a lovagolni vagyók számára. Lovas iskola üzemeltetése klub keretén belül. Tehetségkutatás. Kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az élsport és a szabadidősport támogatása. Sportkapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel. Nemzetközi és hazai tornák, kupák szervezése, lebonyolítása. Tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése. A Magyar Lovassport Szövetség által kiírt bajnokságon való részvétel. ... >>

Baracsi Magyar - Francia Baráti Kör

(kulturális)

2427 Baracs, Táncsics u. 27.
képviselő: Kocsis Sándor elnök ... >>

Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

2427 Baracs, Szabadság tér 8.
képviselő: Klauzné Bozor Zsuzsa elnök
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek; a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése; megismertetni a fiatalabb generációval a magyar népszokás szépségeit, hagyományait, a népi kézművességet, nem csak elméletben, hanem gyakorlatában is. ... >>

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2426 Baracs, Ady Endre utca 88.
képviselő: Megyesi Sándor elnök
Együttműködés Baracs község lakóinak kapcsolatépítése, a kultúra terjesztése, kulturális, oktatási és gyermeknevelési intézmények támogatása, időskorúak szabadidős tevékenységének szervezése és támogatása érdekében. ... >>

Baracsi Sportegyesület

(sport,oktatási)

2426 Baracs, Művelődési Ház, Kossuth u. 11.
képviselő: Fehérvári József elnök
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az Egyesületi tagok egészséges és kulturált szabadidő eltöltésének biztosítása. Az Egyesület tagjainak nevelése az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén a közoktatási intézmények gyermek és tanulói testedzései, testmozgási testnevelési és sporttevékenységének segítése ... >>

Baracsi Társas Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2427 Baracs, Ifjúság utca 54.
képviselő: Sutyera Ferencné
Elősegíteni tagjai, valamint Baracs község lakói részére a szabadidő kulturált eltöltését; ápolja és gondozza a község kulturális és népművészeti hagyományait; közreműködjön a környezet és természetvédelmi feladatok ellátásában; támogassa a községben folyó kulturális, oktató és nevelő munkát; a határon túli magyarsággal történő kulturális kapcsolat ápolása. ... >>

Dunaújvárosi "Kohász" Vadásztársaság

(sport)

2427 Baracs, Kossuth L. út 18.
képviselő: Szabó János elnök
Jogszabályi keretek között tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Tálentumok a Duna mentén Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2426 Baracs, Ady E. u. 61.
képviselő: Telekiné Rábai Melinda kur. elnöke
A művészeti és a közösségi művelődési tevékenységek kibontakoztatása, zenei táborok, kurzusok, táncegyüttesek és más művészeti ágak rendezvényeinek, zenei és táncfesztiválok szervezése, fiatal előadók, tehetségek menedzselése az alapító okirat szerint. ... >>

Természet-Ember-Hagyomány Értékőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2427 Baracs, Táncsics út 23.
képviselő: Makó Józsefné elnök
Az alapvető, erkölcsi és természeti-társadalmi környezetre tekintettel levő szemlélet alakítása. Kultúrára, világképre és életmódra nevelés. A természeti és társadalmi környezetért felelős életvitelhez, a fenntartható életmódhoz szükséges kompetenciák kialakítása. ... >>

Üvegcsontú Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2427 Baracs, Szív utca 34/a.
képviselő: Balikáné Bartis Éva kuratórium elnöke
Az Osteogenesis Imperfecta - üvegcsontúság - betegségben szenvedők felkarolása; tapasztalatok gyűjtése és kicserélése a napi életviteli problémák leküzdésében; az orvosi kezelés elérhtőségének megkönnyítése; tanácsadás a lakókörnyezet átalakítására; a speciális ruházkodás feltételeinek megteremtése; a betegek életminőségét javító eszközök, eljárások felkutatása; a betegség kezelési lehetőségeinek széleskörű megismertetése; új kezelési módszerek kutatásának ösztönzése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41