Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balmazújváros civil szervezetek


Találatok száma: 92
1. oldal

A Balmazújvárosi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány

()

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
képviselő: Koroknai Jánosné kur. elnök ... >>

A Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8.
képviselő: elnök Juhász Tibor
a balmazújvárosi Nagyszík teermészeti, környezeti és kulturális értékeinek védelme, fenntartásának biztosítása. ... >>

A Balmazújvárosi Szigetkert Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A.
képviselő: a kuratórium elnöke Pál Csabáné, a kuratórium tagja Bojtorné Huszár Mária, a kuratórium tagja Posta Erzsébet
a balmazújvárosi Szigetkert Óvodába járó gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása ... >>

A fejlesztő környezetért

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Hortobágyi út 6.
képviselő: Kenéz Ferencné
A tartalmában és módszereiben megújuló iskolában szüntelenül gaz- dagodjon az iskolai közösség munkáját, fejlődését és felfrissülé- sét szolgáló tárgyi környezet. ... >>

A Kossuth Lajos Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
képviselő: kuratórium elnöke Ádám Endréné ... >>

Alapítvány a Balmazújvárosi Köztemetőért

()

4060 Balmazújváros, Köztemető Pf: 7.
képviselő: kuratórium elnöke Ferenczi Mária ... >>

Aranykor a XXI. Században Egyesület

()

4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 8.
képviselő: Dr. Molnár Tibor elnök, elnökségi tag: Fülöp Károly, Fülöpné Mezei Anikó együttesen ... >>

"ARANYKOR" Támogató Szeretet Közösség Egyháza

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 8.
képviselő: vez.tag Fülöpné Mezei Anikó, vez.tag Molnárné Kordás Judit, vezető Dr. Molnár Tibor
A fogyatékos és hátrányban élő emberek segítése, életük jobbá és teljesebbé tétele, szeretet hiányuk csökkentése, életük kiteljesítése. ... >>

Az angol és német nyelvoktatásért és a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.
képviselő: Béke Lászlóné elnök
Az oktatási törvény felhatalmazása alapján az iskolában megvalósuljon és fejlődjön az idegennyelvű oktatás programja. A nyelvoktatás intenzívebbé tételének finanszírozása, alsó tagozatban - 1-2. osz- tályban - szakköri foglalkoztatás keretében játékos nyelvi előképzés biztosítása, a 3. osztálytól felmenő rendszerben angol nyelvttagozatos osztály indítása. ... >>

Az iskoláért, a testnevelésért, az angol-német nyelvoktatásért

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
képviselő: Radóczné Bálint Ildikó
Az oktatási törvény felhatalmazása alapján az iskolában fejlődjön és bővüljön a testnevelés és testkultúra, továbbá az idegennyelvű oktatás programja. ... >>

Balmaz Sportegyesület

(sport)

4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 41.
képviselő: Posta István
A sporttevékenység, testépítés, súlyemelés, erőemelés és fitness népszerűsítése minden korosztály, de elsődlegesen a gyermekek és a fiatalok körében, az egyéni és közösségi szabadidő hasznos eltöltése érdekében sportrendezvények és szabadidős programok szervezése. ... >>

Balmaz-ART Képzőművészeti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 5.
képviselő: elnök Szeifert Imre
Balmazújváros és az Észak-Alföldi Régió épített, kuturális és természeti értékeinkek közismertté tétele, népszerűsítése ... >>

Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
képviselő: Koroknai István
bűn- és balesetmegelőzés ... >>

Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 1-2.
képviselő: alelnök: Bódis Béláné, elnök: Széchy Józsefné
helyi lakosság lokálpatriotizmusának erősítése, hagyományőrzés ... >>

Balmazújváros Karinkói Legeltetési Társulás

()

4060 Balmazújváros, Karinkó u. 12.
képviselő: Németi János elnök, Oláh Ferenc elnökségi tag ... >>

Balmazújváros Lakosságáért Szabadelvű Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Jókai köz 4.
képviselő: elnök Tarné Lajter Angéla
Balmazújváros és környéke építészeti, környezeti, kulturális hagyományainak megőrzése, támogatása, népszerűsítése, lokálpatrióta szellemiség kialakítása, a város és környéke lakosainak érdekképviselete. ... >>

Balmazújváros Sportéletének Megmentéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

4060 Balmazújváros, Sport tér 5-7.
képviselő: Kaszás Tibor együttesen, Murák László együttesen, Pál János együttesen, Szabó Miklós elnök, Vezendi Péter együttesen
Balmazújvárosi Sport Klub egyesület létesítményének és szakosztá- lyainak fenntartása, a létesítmények hatékony, gazdaságos működ- tetése, a szakosztályokban tevékenykedő sportegyesületi tagok meg- felelő szintű anyagi támogatása az elért teljesítményektől függő- en, a tehetséges fiatal sportolók sportolásának elősegítése, mind a tömegsport, mind a versenysport tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához szükséges anyagi fedezet megteremtése. ... >>

Balmazújvárosi Bimbó közi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó-köz 1.
képviselő: Dr. Molnár Tibor elnök
az óvoda támogatása ... >>

Balmazújvárosi Cigányok Egyesülete

()

4060 Balmazújváros, Batthyány köz l.
képviselő: Drága Artúr elnök, Kiss István, Szabó Sándor alelnök ... >>

Balmazújvárosi Dózsa Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Dózsa u. 18.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Molnár Tibor ... >>

Balmazújvárosi Felsővégi Legeltetési Társulás Egyesület

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Bethlen u. 34.
képviselő: Farkas Ferenc elnök
érdekképviselet ... >>

Balmazújvárosi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(sport,egyéb)

4060 Balmazújváros, Arany J. u. 23.
képviselő: elnök Kun Sándor
sportvadászati lehetőség biztosítása ... >>

Balmazújvárosi Futball Klub

(sport)

4060 Balmazújváros, Sport tér 5-7.
képviselő: elnök: Dr. Tiba István
Balmazújváros verseny és tömegsport életének szervezése, támogatása. A balmazújvárosi labdarugás fejlesztése, labdarugó csapat szervezése. Rendelkezésre álló létesítmények működtetése. Az egyesület céljainak elérésében közreműködő sportolók és tagok jutalmazása, díjazása, a társadalmi szervezet anyagi lehetőségeihez mérten. ... >>

Balmazújvárosi Gép- és Gazdaságsegítő Kör

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Debreceni út 12. sz.
képviselő: Kis János elnök ... >>

Balmazújvárosi Hátrányos Helyzetűek Esélyteremtő Egyesülete

(szociális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 15.
képviselő: elnök: Szabó Jánosné, gazdasági alelnök: Szilágyiné Posta Katalin ... >>

Balmazújvárosi Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 12.
képviselő: gazd.ügyint. Radócz Jánosné, pol.munkatárs Nádasdi Sándor, titkár Bereczki Sándor, uttörőelnök Kerekes Erzsébet
Részvétel a demokratikus szocialista Magyarország megteremtésében, ennek szellemében a helyi politikai élet alakítása a Balmazújvároson és vonzáskörzetében élő, baloldali gondolkodású fiatalok bevonásával, tömörítésével. ... >>

Balmazújvárosi Ipartestület

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Árpád u. 6-8.
képviselő: Kun József elnök, Nádasdi Péter gazd.alelnök, Tóth László alelnök ketten együtt. ... >>

Balmazújvárosi Kézilabda Klub /BKK/

()

4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 59.
képviselő: elnök: Király Sándor, elnökségi tag Dr. Tiba István, elnökségi tag Kati István, elnökségi tag Pinczés Gyula, elnökségi tag: Oláh Sándor ... >>

Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI Egyesület)

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 26.
képviselő: elnök Béke Lajos, elnökhelyettes Radócz László
Balmazújváros és a kistérség ifjúságának összefogása, valamint felzárkóztatása. ... >>

Balmazújvárosi Kossuth Kör

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 43.
képviselő: Radócz Istvánné elnök ... >>

Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület

(környezetvédelmi)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 19/2
képviselő: elnök: Hődör István
Balmazújváros környezetvédelme ... >>

Balmazújvárosi Középiskola Tálentum Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Battjyány u. 1-7.
képviselő: elnök Tóthné Babos Katalin, tag Haranginé Tóth Éva, tag Nagy Zoltán
Elősegíteni, hogy Balmazújváros egyik szellemi, kulturális bázisává váljon a gimnázium. A tehetséges tanuló közép- és felsőfokú továbbtanulásának támogatása. A tanítás - tanulás feltételeinek javítása, a diáksport és az egészséges életmódra nevelés segítése. ... >>

Balmazújvárosi Közművelődésért Alapítvány

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.
képviselő: Nagy Sándor elnök
Anyagi, erkölcsi támogatás és segítség nyújtása azoknak, akik Balmazújváros közművelődéséért, kulturális életének fejlődéséért tenni kívánnak. A közművelődés területén programok szervezése és támogatása, az ilyen célokat szolgáló társadalmi szervezetekkel történő hatékony együttmüködés. ... >>

Balmazújvárosi Kutya- és Ideiglenes Állatotthon Egyesület (BUKSI Egyesület)

(egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 48.
képviselő: elnök: Tar Ágnes Júlia
Balmazújváros és térségében a megfelelő állattartási kultúra módjának elterjesztése, az egész élővilág iránt felelősséget érző emberek összefogása, valamint az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. ... >>

Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub

()

4060 Balmazújváros, Dobó István u. 43.
képviselő: Felhősi András elnök, Forgács László, Puzsár János alelnök ... >>

Balmazújvárosi Német Falusiak Egyesülete

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth u. 17.
képviselő: elnök Pénzes Sándor
kutlturális tevékenység, hagyományőrzés ... >>

Balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.
képviselő: elnök Pankotai József
A Balmazújvárosi Római Katolikus Templom felújítása, értékeinek és állagának megóvása, a templom és az egyházközség múltját és jelenét megismertető múzeum létrehozása és fenntartása, kulturális programok szervezése, a 30 év alatti, hitüket rendszeresen gyakorló, hitoktatásban részt vevő, szociálisan rászoruló személyek támogatása, segítségnyújtás az egyházi oktatás feltételeinek megteremtéséhez, az egyházközség idős, beteg tagjainak felkutatása és támogatása. ... >>

Balmazújvárosi Sakk Egylet

()

4060 Balmazújváros, Soós I. u. 14.
képviselő: Bácsi István alelnök, Kati István elnök, Urszán Gusztáv titkár ... >>

Balmazújvárosi Technikai és Tömegsport Klub

(sport)

4060 Balmazújváros, Bolyai út 2.
képviselő: Dobi József elnök ... >>

Balmazújvárosi Tiszavirág Horgász Egyesület

()

4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 27.
képviselő: elnök Pinczés István ... >>

Balmazújvárosi Vadászklub

(sport,egyéb)

4060 Balmazújváros, Virágoskút
képviselő: Durkó István titkár, elnök: Puskás Nándor
Vadgazdálkodás, sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Balmazújvárosi Városi Sportegyesület

(sport)

4060 Balmazújváros, Árpád u. 34.
képviselő: Kovács Péter elnök ... >>

Bekton Ifjúsági Fúvószenekar

(kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó köz 3.
képviselő: Bekker Gyula zenekarvezető, Németi István elnök, Takács Erika titkár
zenei rendezvények lebonyolítása ... >>

CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS és LOBBI a BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉGÉRT CIVIL SZÖVETSÉG (CÉLBAKISÉR Civil Szövetség)

(érdekképviselet,egyéb)

4060 Balmazújváros, Batthyány u. 26.
képviselő: elnök Béke Lajos
A Balmazújvárosi Kistérség társadalmi szervezeteinek érdekérvényesítésének elősegítése és közös érdekképviselete. ... >>

Derűs alkony Alapítvány

()

4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57.
képviselő: Csige Józsefné Szele Ibolya ... >>

Dream Street Filmstúdió és Filmművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Bimbó köz 3.
képviselő: elnök: Bekker Péter
Fiatal tehetségek felkutatása és gondozása, nemzetközileg elismert alkotások létrehozása. ... >>

ECHO Sport Futball Közhasznú Sportegyesület

(sport)

4060 Balmazújváros, Bólyai u. 14.
képviselő: Dr. Kerekes Ferenc, Kun István
A sport, főként a labdarúgás hazai művelésének terjesztése, népszerűsítése, programok szervezése, labdarúgó események rendezése, utánpótlás-nevelés, tömegsport rendezvények szervezése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Esélyegyenlőség a gyermeknek a gyermekért

(intézményi,oktatási,szociális)

4060 Balmazújváros, Bólyai u. 59.
képviselő: elnök Nádasdi Imréné
Az óvodába hátrányokkal kerülő gyermekeknél a hátrányok okának feltárása testi, értelmi, beszéd területeken, s a fejlesztő munka megkezdése. ... >>

Fantázia Mazsorett Egyesület Balmazújváros

(oktatási,kulturális)

4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 11.
képviselő: alelnök Elekné Vágner Krisztina, alelnök Sólyom Zsanett, elnök Kiss Mariann
testmozgás, személyiségfejlesztés, oktatás ... >>

Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége

(érdekképviselet)

4060 Balmazújváros, Északi sor 5.
képviselő: dr. Mikula Lajos ügyvezető alelnök, Kesjár Kamilla társelnök, Szakács Roland társelnök, Vrancsik András társelnök
Az Észak-alföld régió területén agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkozó fiatal gazdák összefogása, koordinálása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41