Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszárszó civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A Balatonszárszói Evangélikus Templom

(egyéb)

8624 Balatonszárszó, Szóládi u.79.
képviselő: Baranyayné Rohn Erzsébet
A Balatonszárszói Evangélikus Templom építésének támogatása. ... >>

Balatonszárszó Idegenforgalmáért, Turizmusáért Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
képviselő: Cseri Péter
a./ Balatonszárszó természeti, környezeti adottságaihoz méltó helyének, rangjának környezeti adottságaihoz méltó elnyerése a "Balatoni - régió" illetve a Siófoki (Balatonföldvári) kistérség életében. b./ Széleskörű információbázist tartalmazó kiadvány, nyomtatvány összeállítása, évenkénti aktualizálása. c./ A szárszói rendezvények, kulturális programok szervezésében való aktív - szakértői - közreműködés. d./ A helyi idegenforgalmi, turisztikai értékek teljes körű feltárása, és bemutatása a "b" pontban jelzett kiadványokban, nyomtatott és elektronikus sajtóban. e./ Segítséget nyújt az Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalom területi és helyi érdekeinek összehangolásában végzett tevékenységéhez, ehhez - szükség szerint - külső szakértők közreműködését is megszervezi. f./ Szakmai konzultációt, felvilágosító előadássorozatot szervez a fizető vendéglátó tevékenységet folytatók körében, különösen a 45/1998. (VI. 24.) IKIM. sz. rendeletet módosító 54/2003. (VIII. 29.) GKM. sz. rendeletre tekintettel. g./ Balatonszárszó, mint kiemelt üdülőhely hazai és külföldi - turisztikai rendezvényeken, vásárokon való - képviselete. h./ A turizmus fellendítésével párhuzamosan javuló életkörülmények: új munkaalkalmak megteremtése, ennek elősegítése, vállalkozások színvonalas működésének elősegítése. i./ A turisztikai döntések érvényesülésének figyelemmel kísérése a döntés előkészítésben aktív részvétel. j./ A turisztikai infrastruktúra fejlesztésének segítése, a kistérségi turisztikai együttműködés kialakításának és működésének ösztönzése. k./ Az Európai Unió regionális programjaiban való aktív részvétel. l./ A non profit jellegű marketing, termékfejlesztési és információs munka koordinálása. m./ Széleskörű együttműködés kialakítása az érdekelt önkormányzatokkal, gazdasági kamarákkal, civil szervezetekkel. n./ Idegenforgalmi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók védelme.
... >>

Balatonszárszó Ifjúsági Labdarúgósportjáért Alapítvány

(sport)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
képviselő: Harmath Imre
Balatonszárszó nagyközség ifjúsági labdarúgósportjának támogatása, e tevékenység működési feltételeinek javítása. ... >>

Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.sz.
képviselő: Dr.Méhész László
A terület közbiztonságát szolgáló munka elősegítése, - A bűnmegelőzési munka javítása, pro- paganda elősegítése, - A bűnmegelőzés, a bűnüldözés és a felderítő munka hátterének javítása, a lakosság és üdülőtulajdonosok kom- fortérzetének, biztonságának javítá- sa. ... >>

Balatonszárszói Horgász Egyesület

(sport)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
képviselő: Jóny Miklós
A társult tagok közös összefogásával, személyes közreműködésével és anyagi hozzájárulásával biztosítani Balatonszárszó községben a szabadidős horgász tevékenység széleskörű elterjesztését, tárgyi feltételeinek kiépítését és fenntartását. ... >>

Balatonszárszói Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.
képviselő: Pákozdi Ibolya
Általános cél: a balatonszárszói iskola tanulóinak oktatásához szükséges korszerű technikai eszközök beszerzése. Konkrét cél: a fentieken belül az iskolában számítógépek beszerzése, az ehhez kapcsolódó eszközök, videólánc, számítógépes terem, nyelvi labor kiépítése. ... >>

Balatonszárszói Közhasznú Diáksport Egyesület

(sport)

8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.
képviselő: Kapuváriné Mikei Ilona ... >>

Balatonszárszói Polgárőr Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Szemesi utca 3.
képviselő: Apáti Kinga Csilla
A közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, melyek segítik az egyesület eredményesműködését, céljainak megvalósítását. ... >>

Balatonszárszói Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
képviselő: elnök Rácz Sándor
Az Egyesület célja a település idegenforgalmának fellendítése, amely magába foglalja: A település turizmusban érdekelt szereplőinek összefogását. Vendégek számának növelését. Vendégéjszakák számának növelését. Termékfejlesztést, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználását, ezáltal magasasbb fizetőképességű vendégkör megnyerését. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztését. Szezon meghosszabbítását, elő- és utószezon forgalmának növelését. Belföldi vendégek arányának növelését. A fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelését. ... >>

Balatonszárszói Üdülőegyesület

(egyéb)

8624 Balatonszárszó, József Attila utca 31.
képviselő: Dr. Gimesi András
Elősegíti a balatonszárszói üdülők tulajdonosainak és használóinak közösséggé szerveződést. Képviseli az üdülőtulajdonosok érdekeit. Támogatja és együttműködik a helyi önkormányzattal az üdülőket érintő döntések meghozatalában, így különösen a környezetvédelmi, településfejlesztési, szolgáltatási és helyi adózási kérdésekben. Az üdülőket érintő kérdésekben előzetesen véleményt nyilvánít, javaslatokat terjeszt elő. Az önkormányzat meghívására részt vesz az önkormányzat ülésein. Elősegíti az önkormányzat közösségi célú határozatainak végrehajtását. ... >>

"GENEZÁRET" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Fő utca 53.
képviselő: Karsai Ödön
Támogatni a balatonszárszói műemlékjellegű református templom külső-belső karbantartását és felújítását, a templomban egy hangversenycéloknak is megfelelő orgona megépítését, az egyházközség egyéb épületeinek felújítását és építését, valamint az ezekben az épületekben tartott vallásos és kulturális rendezvények szervezését és lebonyolítását. ... >>

Magyar Pedagógusok Módszertani Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Mikes K. utca 10
képviselő: elnök Petkes Csaba
A magyar pedagógusok módszertani gazdagodását, fejlődését elősegítő továbbképzések, programok szervezése, lebonyolítása. Tanulás-módszertani tanfolyamok és tréningek szervezése tanulók és szülők részére. Interaktív internetes felület létrehozása pedagógiai módszerek, tanulási technikák tárházaként, gyakorló pedagógusok részére. Nyilvános és interaktív internetes felület létrehozása, lehetőséget teremtve a gyakorló pedagógusoknak a módszertani innovációval, továbbképzésekkel, pályázati struktúrákkal kapcsolatos véleményeik, gondolataik, dolgozataik megjelenítésére és megvitatására. A pedagógiai, szakmai, módszertani szempontok érvényesítése az oktatásirányításban. Annak ösztönzése és elősegítése, hogy a módszertani innovációt célzó és lehetővé tevő pályázati programokra ne a fenntartó szervezetek, hanem maguk az intézmények pályázhassanak, a pályázati struktúrák az oktatási intézmények és a pedagógus szervezetek véleményének figyelembe vételével kerüljenek kialakításra. Kisgyermekkori fejlesztő és szülőképző rendszer magyarországi kidolgozásának és felépítésének előmozdítása és ösztönzése. A természettudományos és művészeti tárgyak óraszám emelésének támogatása az alap- és középfokú oktatásban. Annak előmozdítása és ösztönzése, hogy a pedagógusképzésben a módszertani tantárgyakat az alap- és középfokú oktatásban komoly gyakorlati tapasztalatra szert tett, és a gyakorlati munkában kiemelkedően eredményes pedagógus kollégák oktassák. A fenti célokkal kapcsolatos felmérések, dolgozatok készítése, ezek megismertetése az oktatásirányítással és a döntéshozókkal. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklub Balatonszárszó

(sport)

8624 Balatonszárszó, Szigligeti utca 14.
képviselő: Bárányos István
A klub működésének célja: a hazafias nevelés területén kialakult társadalmi munkamegosztásnak megfelelően részvétel egy egységes, szellemiekben, műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett, hazáját szerető, annak építésére és védelmére mindig kész és képes nemzedék nevelésében. ... >>

Menyegző Értékőrző Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8624 Balatonszárszó, Jókai utca 41.
képviselő: Végh Szabolcs
A Kárpád-medencei magyarság népi kultúrájának és természeti értékeinek megóvása és közvetítése különböző közösségek részére. Ezen belül elsősorban a népzene, néptánc, népszokások és paraszti életmód, paraszti hagyományos gazdálkodás, népi építészet, népi mesterségek, a városi folklór hagyományainak, a kulturális és természeti környezet fenntarthatóságának feltárása és feldolgozása a mai ember számára a néprajztudomány, a kulturális antropológia és a környezetvédelem eszköztárának felhasználásával. Ezek tolmácsolása egyes művészeti ágakon (színház, báb, zene, mozgásművészetek, képző-, fotó-, és filmművészet, kézművesség, iparművészet) és oktatáson, tanácsadáson keresztül. Hosszú távú célkitűzés minden célok elérésének érdekében egy bemutató-, képző-, kulturális központ létesítése és működtetése. ... >>

"ÖKO-PART" Alapítvány

(környezetvédelmi)

8624 Balatonszárszó, Kossuth Lajos utca 29/A.
képviselő: dr. Dobosné dr.Sárecz Judit
Az alapítvány célja a Balatonszárszó és Balatonföldvár között húzódó öbölben a Balaton vízminőségének védelme, a tó higiénés, ökológiai viszonyainak javítása, a tórendezési faladatok ellátására irányuló mederkotrási munkálatok ellátásának megszervezése, továbbá a Balatonföldvár és Balatonszárszó, valamint a környező települések úthálózatának, környezetének fejlesztése és a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele. ... >>

PONT JÓ! Vitorlás Club Egyesület

(sport)

8624 Balatonszárszó, Jókai utca 58.
képviselő: elnök Molnár György
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. ... >>

"SANTORINI" Vitorlás Club Egyesület

(sport)

8624 Balatonszárszó, Jókai utca 62.
képviselő: Tóth Frigyes
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41