Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonszabadi civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

"A BALATONSZABADI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT " ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8651 Balatonszabadi, Zrínyi M. utca 15.
képviselő: Tóth Katalin
A Balatonszabadi Református Egyházközség értékeinek megmentése, megőrzése, valamint gyarapítása. A Balatonszabadi, Vak B.u.135.sz.alatt lévő,/804 hrsz/ - 1794-ben, copf stílusban épült - református templom külső és belső tatarozásának megvalósítása, orgonájának javítása, fűtésrendszerének kialakítása. Valamint minden más, az egyházközséget érintő feladat megoldásának segítése. ... >>

Balatonszabadi Cigány Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 6.
képviselő: elnök Lendvai Erika
Somogy megyében és kiemelten Balatonszabadi környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

Balatonszabadi és Siójuti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak B. utca 133
képviselő: elnök Kiss Tamás
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ a közösségi kapcsolatok erősítése, d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása, e./ az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 96.
képviselő: Szabó Zsuzsanna
Balatonszabadiban az oktatás-nevelés fejlesztése; olyan eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását és a képességfejlesztést szolgálják. ... >>

BALATONSZABADI LABDARÚGÓ EGYESÜLET

(sport,oktatási)

8651 Balatonszabadi, Vak B. utca 102.
képviselő: elnök Gulyás János
Az Egyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése a sport speciális eszközeivel, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása. Az Egyesület segíti a település oktatási intézményei tanulói renszeres testedzését, sporttevékenységét. ... >>

Balatonszabadi Művelődési Kör Egyesület

(kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 133.
képviselő: Tóth Lászlóné
Az Egyesület célja, hogy tagjainak lehetőséget biztosítson a művelődésre, szórakozásra, a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére. Őrizze a hagyományokat, a többi civil szervezettel együttműködve segítse a helyi kulturális rendezvényeket. ... >>

Balatonszabadi Népdalkör Egyesület

(kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.
képviselő: Németh János ... >>

BALATONSZABADI ÖNKORMÁNYZATI KÖZALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.
képviselő: elnök Ágoston László, titkár Németh János
A közalapítvány célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tövény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott, a települési önkormányzati feladatok, mint közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása, elősegítése, teljesítése. ... >>

Balatonszabadi Roma- és Kisebbségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Enyingi utca 10/a.
képviselő: Kristóf Beáta
Az Egyesület célja kisebbségek érdekképviselete, hagyományainak ápolása, megőrzése, továbbfejlesztése. Az etnikai, vallási különbségek megszüntetése, társadalmi és önkormányzati szervekkel együttműködés, médiákkal való kapcsolattartás, rendezvények közös koordinálása. ... >>

Balatonszabadi "Sióvölgye" Vadászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Rákóczi utca 5.
képviselő: elnök Varga János
A vadászegyesület célja, hogy az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II Tv., a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Tv., a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

EGYÜTT BALATONSZABADIÉRT EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Petőfi Sándor utca 2/a.
képviselő: elnök Molnár Árpád
A település múltjához kötődő hagyományok megismerése és ápolása. A település természeti és épített környezetének védelme. Az e célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése. Együttműködés az önkormányzattal, lakossággal, intézményekkel, és más szervezetekkel. A lakókörnyezet, a közterület szépítése, ápolása, állaguk megóvása. A közösségi munkában együttműködés a lakosság minden korosztályával. A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése. A lakosság önképzésének, kulturális fejlődésének, művelődésének fejlesztése. Együttműködés a Polgárőrséggel. A lakosság - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába. ... >>

Galamb- és Kisállat Tenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

8651 Balatonszabadi, Petőfi S. Művelődési Ház, Vak Bottyán utca 133.
képviselő: Szili Sándor ... >>

Kereskedők Érdekvédelmi Szakszervezete

(érdekképviselet)

8651 Balatonszabadi, Szilágyi utca 8.
képviselő: Király Kálmán
A szakszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 139.
képviselő: elnök Szücsné Szányel Katalin
A balatonszabadi Aranyalma Napközi Otthonos Óvodában az esztétikus, egészséges környezet alakítása; olyan eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a tehetséggondozást és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálják; valamint a környezet tevékeny megszerettetését elősegítő kirándulások szervezése. ... >>

Kossuth Művelődési Kör Egyesület

(kulturális)

8651 Balatonszabadi, Kossuth utca 61.
képviselő: elnök Krisztin Róbert Ernő
Az egyesület célja a község lakói művelődésének, szórakozásának, információszerzésének, a falu közösségi életének, hagyományainak ébrentartása, felújítása, a mint minden más eszköz, lehetőség figyelembevétele, amellyel a lakosság megtartásának gyarapítása érdekében az egyesület segíteni tud. ... >>

Kustyán Vadászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Kossuth L. utca 71.
képviselő: Mayer Tibor
Az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II. tv., a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv., a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban -, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. A Vadászegyesület tevékenységét a környezet- és természetvédelem, a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával végzi. ... >>

Lóczy Lajos Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8651 Balatonszabadi, Honvéd utca 28.
képviselő: elnök Lóczy István
Az egyesület legfontosabb célja a természeti és környezeti értékek, az épített és a kulturális örökség megismerése, bemutatása és védelme, elsődlegesen a Balaton régióban. ... >>

Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8651 Balatonszabadi, Zrínyi utca 22.
képviselő: elnök Mészárosné Horváth Rózsa
A cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az Egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységeket. Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik. Biztosítja, hogy tagjai és az egyesületen kívül állók minden lehetséges segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növekedését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz megelőzésével (ún. primer prevencióval) kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben. ... >>

Onogur Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 52.
képviselő: elnök Borsos Tamás
1./ A magyar honfoglalás korának tudományos ismeretterjesztő célú bemutatása, harcászat, kézművesség és életmód hiteles ismertetése. 2./ Tevékenységével kapcsolatban, rendezvényeket szervez, bemutató foglalkozásokat tart. 3./ Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végezhet. ... >>

Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi

(intézményi,szociális,kulturális)

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 133.
képviselő: Ágoston László Zsolt
A Balatonszabadiban élő, vagy ide kötődő polgárok, művészetbarátok, támogatók szervezeteként a község kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni. Az alapítók szándéka szerint az Egyesület keretei között a község kultúrabarát közönségének lehetősége nyílik színházi, zenei, képzőművészeti előadások, rendezvények létrehozására, ilyen események megtekintésére és támogatására, a szabadidő hasznos és tartalmas eltölésére valamint karitatív tevékenység végzésére. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41