Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonkenese civil szervezetek


Találatok száma: 44
1. oldal

2008. Balatonkenese Labdarugó Club

(sport)

8174 Balatonkenese, Stadion u. 1. undefined
képviselő: Zubor Zoltán elnök
Tagjai és a település sporttevékenységének a biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése; közös érdekeinek védelméről gondoskodik, rendszeres testedzés és sportolás biztosítása; közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Agárd 12" Vadásztársaság

(sport)

8172 Balatonakarattya, Kápátalja utca 20.
képviselő: Hajas Tamás elnök
Sport,- szabadidős tevékenység ... >>

Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége Balatonkenese

()

8174 Balatonkenese, Táncsics u.1.
képviselő: Takács Tünde M. Erzsébet vezető nőv ... >>

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8174 Balatonkenese, Táncsics M. utca 24.
képviselő: Győrfi Károlyné elnök
Turizmus fejlesztésének elősegítése, turisztikai értékek megőrzése, e területen dolgozók összefogása. ... >>

Balatonakarattya Szebb Jövőért Egyesület

()

8172 Balatonakarattya, Ságvári u. 10.
képviselő: Takács György ... >>

Balatonakrattyai Football Club

(sport)

8172 Balatonakarattya, Fenyves u. 2/A.
képviselő: Porga Gyula elnök ... >>

Balatoni Ötvenesek Vitorlás Sport Egyesület (rövidített neve: Balatoni Ötvenesek Egyesülete )

(sport,természetvédelem)

8172 Balatonakarattya, Csaba utca 139.
képviselő: Kovács Péter, Schőmer András
a) a vitorlás sport valamennyi ágazatára (hajóosztályra és ha- jótípusra) korcsoportra (gyermek, ifjú, veterán) kiterjedően a vi- torlás sport testet és lelket nemesítő voltának gyakorlása és nép- szerűsítése, b) a verseny-, a túra- és tömegsport fejlesztése, összhangban a természeti és épített környezet megóvásával, c) a környező elemek (a föld, a víz, a levegő, az élővilág) -kiemelten a Balaton és környéke- megóvása, valamint d) a műemléki védettségű és egyéb védelemre érdemes létesítmé- nyek, valamint a balatoni hajózással kapcsolatos védendő -veterán -hajók és hajótipusok megóvása és fenntartása, e) az ötvenes hajóosztály tradicionális voltának megőrzése és fennmaradásának elősegítése, a meglévő hajók megóvása, fenntartása és új hajók építése útján, f) a közös túrák, szabadidő-tevékenységek támogatása és szerve- zése, g) a hajók tulajdonosainak, kormányosainak és legénységeinek aktuális ügyekben való tájékoztatása. ... >>

Balatonkenese Ifjúságáért Alapitvány

(sport)

8174 Balatonkenese, Gyümölcskert u. 11.
képviselő: Kilián Árpádné
Ifjúsági sport és tömegsport támogatá- sa, versenyzési lehetöségek biztositá- sa. ... >>

Balatonkenese Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

képviselő: Babolcsai József, Téli János ... >>

Balatonkenese Városért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 1.
képviselő: Szijártó Csaba képviselő, elnök
a településen a betegség megelözö, műemlékvédelmi, természetvédelmi, oktatási, tömegsport, közbiztonság megvalósitása. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a sport támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és kapcsolódó szolgáltatások, - közétkeztetés, - gyermekek napközi ellátása. ... >>

Balatonkenesei Állatvédő Egyesület

(egyéb)

8174 Balatonkenese, Vak Bottyán út 97.
képviselő: Kerényi Margit Ildikó elnök
Állatvédelem ... >>

Balatonkenesei Football Club

(sport)

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 6.
képviselő: Erdélyi István elnök ... >>

Balatonkenesei Horgász Egyesület

(sport)

8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6..
képviselő: Balázs Róbert titkár, Kósza Ferenc alelnök, Marócsik Mihály elnök ... >>

Balatonkenesei, Balatonakarattyai Lokálpatrióták Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Csokonai u. 26/5.
képviselő: Vatics Erzsébet elnök
Balatonkenese, Balatonakarattya infrastrukturális fejlesztése; történeti építészeti, természeti értékek megóvása. ... >>

Cinto Túraklub Egyesület

(sport,természetvédelem)

8174 Balatonkenese, Alkotmány u. 11.
képviselő: Kazal Ervin elnök
Természetjárás ... >>

Cselényi Előadóművészetért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8172 Balatonakarattya, Árpád u. 70.
képviselő: Déki Lakatos Sándor elnök, Hollay Hercik Bertalan képviselő, Kajdi László képviselő
A népies magyar műdal másnéven magyarnóta hagyományinak ápolása. Az előadóművészi színvonalbiztosítása érdekében képzés, kurzusok szervezése, előadók felkérése- énektanár divattanácsadó kozmetikus, táncoktató színész előadófiatal tehetségek felkutatása, pályára segítése, demo felvételek készitése. Rádió, illetve TV bemutatkozási lehetőségek szervezése és elősegitése. Az időszakos szakmai kiadványok hanghordozók kiadása, nonprofit jelleggel. ... >>

Egészségünkre Alapitvány közhasznú szervezet Balatonakarattya

(egészségügyi)

8172 Balatonakarattya, Szent I. u. 1.
képviselő: Dr. Endrödi Éva
A Balatonakarattyai üdülökörzet egészségügyének felvirágoztatása, hangsúlyos szerepet szánva a betegség megelözésének és a gyógyitást követö utógondozásnak. ... >>

Első Kenesei Viziegylet

()

8172 Balatonakarattya, Hosszúmező u. 18.
képviselő: Nagy Zoltán képviselő ... >>

Eurobics Fitness Club

(sport)

8174 Balatonkenese, Hajnal u.2.
képviselő: Galambos László elnök ... >>

Gazdálkodók Jövőjéért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Fő u. 21.
képviselő: Lehoczky Gyula elnök
A gazdálkodók érdekképviselete; a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a természetes környezet megóvása. ... >>

" Honvéd Kempingbarátok " Egyesülete közhasznú

(környezetvédelmi)

8174 Balatonkenese, Kikötő u. 138.
képviselő: Babár János elnök, Sassné Tóth Teréz elnökhelyettes ... >>

HUN-niai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8175 Balatonakarattya, Szabadság u. 25.
képviselő: Kovács István elnök
A kávécukorzacskó múltjának feltárása, megőrzése, gyűjtése, bemutatása. ... >>

Kelet-Balatoni Borrend

(kulturális,érdekképviselet)

8174 Balatonkenese, Rózsa u. 28/1.
képviselő: Győrfi Károly elnök
A borvidék, kiemelten Balatonkenese település szőlő és bortermelési hagyományainak ápolása, a helyi borok propagálásával, értékeinek ismertetésével. ... >>

Kenese Marina Port Közhasznú Vizisport Egyesület

(sport)

8172 Balatonkenese, Kikötő u. 2.
képviselő: Bakos Tamás, Lepp Gyula ... >>

Kenesei Gazdakör

(érdekképviselet)

8174 Balatonkenese, Fő u. 21.
képviselő: Süle Gáborné ... >>

Kenesei Vitorlás Klub Balatonkenese

(sport)

8174 Balatonkenese, Bagolyvár u. 8.
képviselő: Dr. Németh Gyula eln. hely., Hagemann László elnök ... >>

Kloropsia Alapítvány

(környezetvédelmi)

8172 Balatonakarattya, Balatoni u. 16.
képviselő: Mayer Mária elnök
A területi különbségek mérséklése környezetvédelmi, települési, kistérségi és regionális szinteken, a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelem jelentőségére, amely a fenntarthatóbb fejlődés alappilléreit erősíti. ... >>

Kreatív Kenese Egyesület

(kulturális)

8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2.
képviselő: Vig András elnök
Szórakozási lehetőség megteremtése, fiatalok összefogása, rendezvények szervezése, környezet megóvása, - kulturális, településfejlesztési, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Magyar Nordic Walking Akadémia

(természetvédelem,egyéb)

8174 Balatonkenese, Hajnal út 2.
képviselő: Galambos Lászlóné elnök
Egészségmegőrzés, nevelés, természetvédelem ... >>

Mutex Vízisport Egyesület

(sport)

8174 Balatonkenese, Tompa M. u. 14.
képviselő: Dr.Rudas László elnök ... >>

Nemzeti Jövő Háza Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8174 Balatonkenese, Balaton u. 35.
képviselő: Páll János elnök
Egyesíteni mindazon szándékkal és tehetséggel bírókat, akik egy élhetőbb jövőért tennék hasznos dolgukat, de nehezen találják meg egymást. Azokat kívánja megszólítani, akik gyönyörű hazánk, Magyarország egyik utolsó eredeti tájképi, természeti értékét, a Balaton északi partjának egy mitikusan szép szakaszát azért vennék birtokukba, hogy ott megépüljön egy ház, amely képletesen és valóságosan, tartalmában és formájában hordozná küldetését. ... >>

Rády Diáksport Egyesület

(sport)

8174 Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 10.
képviselő: Szabó Károlyné elnök ... >>

Rákóczi Ferenc II. Sporthorgász Egyesület

(sport)

8172 Balatonakarattya, Köztársaság u. 18.
képviselő: Andó István, Szekeres Lajos ... >>

Séd-Balaton Környezet- és Természetvédő Egyesület Balatonkenese

(természetvédelem)

8174 Balatonkenese, Kossuth tér 1.
képviselő: Braccini Éva elnök, Reichardné Réz Zsuzsanna ... >>

Soóshegyi Lovasklub

(sport)

8174 Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 47.
képviselő: Demjén József elnök ... >>

Toldi SE Balatonkenese

()

8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 6.
képviselő: Hombolygó Gábor ... >>

Tornamúzeum Alapítvány

(sport,egyéb)

8172 Balatonakarattya, Thököly u. 49.
képviselő: Dr.Vígh László képviselő
Alapvető és elsődleges célja a magyarországi és azon keresztül a nemzetközi tornasport relikviáinak bemutatása, - további célja felkelteni az ifjúság figyelmét a sport hatásán keresztül az egészséges életmódra, továbbá - folymatosan szervezni sikeres sportágainkban a még élő olimpikonok és bajnokok rendszeres találkozóját, valamint - olimpikonjaink életútjának bemutatásával példaképeket állítani a fiatal nemzedékek elé. ... >>

Tuskó Hopkins Vitorlázó Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8174 Balatonkenese, Fő út 53.
képviselő: Somogyi Gyula
természetvédelem, környezetvédelem, sport ... >>

Vízvár 12 Vadásztársaság

(sport)

8172 Balatonakarattya, Kárpátalja utca 20.
képviselő: Dr.Machay Tamás elnök
sport,- szabadidős tevékenység ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41