Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfűzfő civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

A Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8171 Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 27.
képviselő: Tóth Lajos Péter képviselő
Az alapítvány célja, hogy az Irányítástechnikai Szakközépiskola és 303.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, illetve annak tanműhelyeiben és kollégiumában folyó oktató-nevelőmunka színvonalát emelje, korszerű eszközökkel segítse az intézményt. ... >>

A nyilvánosságért és a civil társadalomért Alapitvány Balatonfűzfő közhasznú szervezet

()

8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 98. undefined
képviselő: Oláh Miklós
Sajátos eszközeivel segíti a településeken, a megyékben, a régióban élőket abban, hogy életminőségük, állampolgári identitásuk javításuk javítása érdekében az erre a célra létesített eszközökön keresztül is kellő mértékben tájékozódhassanak, mondhassák el véleményüket és érvényesíthessék akaratukat a társadalmi környezetük fejlődését befolyásoló döntésekben. 1.2. Lehetőségeivel igyekszik mindazokat bátorítani és segíteni, akik a helyi és a regionális nyilvánosság feltételeinek kialakításán munkálkodnak a Közép-Dunántúlon. 1.3. Szakmai tapasztalatok átadásával segíti a kistelepüléseken működő helyi orgánumok készítőinek munkáját. 1.4. Működési területén vizsgálja az orgánumok által lefedetlen területeket és ösztönzi a fehér foltok felszámolását. 1.5.Ösztönzi a nonprofit formában szerveződő hírkészítő és hírterjesztő műhelyek létrejöttét és megkülönböztetett figyelemben részesíti munkájukat. 1.6. Minden lehetséges eszközzel igyekszik elősegíteni helyi, megyei és regionális szinten a sajtópiac pluralizmusát, a kritikai nyilvánosság létrejöttét. 1.7.Szociológiai és kommunikáció-elméleti módszerekkel vizsgálja a régióban működő médiumok hírkezelési gyakorlatát tapasztalatairól nyilvánosan beszámol a közvélemény előtt. 1.8.Rendszeresen megvitatja a helyi és a regionális nyilvánosság aktuális kérdéseit. Fórumokat szervez, s ezeken az eszmecseréken minden érintett fél részvételét lehetővé teszi. 1.9. Gondoskodik arról, hogy működési területén minden közlésre szánt közérdekű információ megjelenjen és hozzáférhetővé váljon azok számára, akiknek eredetileg szánták. 1.10. Információszolgáltatást nyújt a régióban működő nonprofit szervezetek számára. ... >>

Alapítvány a Támasz Idősek Otthonáért

(intézményi,szociális)

8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 2.
képviselő: Steinbachné Cenkvári Klára képviselő
idősek otthonának működtetése
- idősek otthona működtetésének támogatása
- a szociális ellátásben részesülő időskorúak számára nyújtott szociális alap- és szociális szakosított
bentlakásos ellátás biztositásának támogatása. ... >>

Balaton Csillagvizsgáló Alapitvány közhasznú szervezet Balatonfűzfő

(oktatási)

8175 Balatonfűzfő, Balaton krt. 71.
képviselő: Ladányi Tamás
A régióban a csillagászat népszerűsité- se és oktatása, valamint a Balaton Csillagvizsgálóban folyó tudományos te- vékenység támogatása. ... >>

Balaton Vízilabda Klub

(sport)

8184 Balatonfűzfő, Gagarin út 1. undefined
képviselő: Simon Csaba elnök
A vízilabda sport fejlesztése és népszerűsítése, tagok rendszeres edzési és versenyzési lehetőségének biztosítása. ... >>

Balatonfűzfő és térsége tűzvédelméért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(tűzoltó,oktatási)

8175 Fűzfőgyártelep, Bugyogó forrás u. 2.
képviselő: Jáki Sándor társelnök, képviselő, Muhari Ferenc elnök, képviselő
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI.törvényben foglaltak megvalósulása érdekében:- a térségben fenyegető katasztrófaveszély elhárítása, megelőzése érekében a lakosság részére felvilágosító, ismeretterjesztő előadások, programok szervezése,tartása; - az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók tűzvédelmi nevelése, oktatása, ezen irányú ismeretinek bővítése; - a megelőző és mentő tűzvédelem tárgyi-eszköz/ elsősorban tűzoltó gépjármű-technika/ igényének támogatása - a tűzoltóság-technikai fejlesztést szolgáló - pályázatokon való részvétele anyagi feltételeinek elősegitése; - a fenti célkitűzések megvalósitásához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. ... >>

Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8175 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
képviselő: Márkus Béla elnök
Bűnmegelőzés-vagyonvédelem ... >>

Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Krúdy Gy. u. 8.
képviselő: Hodács Lajos elnök, Koronczai János, Kucséber Ferenc ... >>

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8184 Balatonfűzfő, Fűzfő tér 1495/118. sz.
képviselő: Győrffy Sándor elnök
A magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés. ... >>

Balatonfűzfőért Alapitvány közhasznú szervezet

()

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
képviselő: Szönyeg János elnök
Balatonfüzfö település adottságainak fejlesztése. ... >>

Balatonfűzfői 21-es Sport Horgász Egyesület

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Balaton krt. 125.
képviselő: Kádár István titkár, Kovács Lajos elnök ... >>

Balatonfűzfői Civil Társaskör Egyesület

(kulturális)

8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u.12.
képviselő: Gyuricza László elnök
Kultúrális ismeretek bővítése ... >>

Balatonfűzfői Horgász Egyesület

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u. 6.
képviselő: Kontics Ferenc elnök ... >>

Balatonfűzfői Lövész Egylet

(sport)

8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 3.
képviselő: Szabó Péter ... >>

Balatonfűzfői Munkás Baráti Kör

(oktatási)

8184 Fűzfőgyártelep, Szállás u. 6.
képviselő: Erős József ... >>

Balatonfűzfői Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás út 12.
képviselő: Salamon Tamásné képviselő
A balatonfűzfői óvodáskorú gyermekek magasabb színvonalú szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének biztosítása. ... >>

Balatonfűzfői Református Egyházközségért Alapitvány közhasznú szervezet

(egyéb)

8175 Balatonfűzfő, József A. u. 4.
képviselő: Steinbach József
lelkészlakás épitése, sátortáborozó telep kiépitése, az ifjuságvédelmi tevékenység hatékonyabbá tétele, a hit- élet feltételeinek támogatása. ... >>

Balatonfűzfői Úszósportért Alapitvány

(sport,oktatási)

8175 Balatonfűzfő, Kilátó u. 12.
képviselő: Mihályfi István, Sárzó Ferencné
Balatonfüzfö vonzáskörzetéhez tartozó fiatalok úszásoktatásának segitése. ... >>

Balatonfűzfői Vállalkozók Egyesülete

(oktatási)

8175 Balatonfűzfő, Vasút köz 5.
képviselő: Fejes Károly elnök ... >>

Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8175 Balatonfűzfő, Balaton krt. 27.
képviselő: Detrich Tibor elnök
Településfejlesztés-érdekvédelem ... >>

Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület

(kulturális)

8175 Balatonfűzfő, József A. u. 9.
képviselő: Dr.Varjú Lajos elnök
Gasztronómiai kultúra fejlesztése. ... >>

Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

8175 Balatonfűzfő, Tölgyfa u. 6.
képviselő: Kontics Ferenc elnök ... >>

Balatoni KerékpárosTurisztikai Egylet

(érdekképviselet)

8184 Balatonfűzfő, Sorház utca 2/8.
képviselő: Huszár Róbert elnök
Balaton régiójának kerékpáros turizmus fejlesztése. ... >>

Bódi Mária Magdolna Alapítvány

(szociális,egyéb)

8175 Balatonfűzfő, Jókai Mór u. 39.
képviselő: Dr. Seregély István képviselő
Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának, majd szentté avatásának támogatása, tiszteletének előmozdítása, az Ő példáját követve karitatív tevékenység támogatása. ... >>

BS-Fűzfő Vitorlás Klub

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Vitorlaház u. 2.
képviselő: Snieder József elnök ... >>

Dominek Zsolt Emlékverseny Alapitvány Fűzfőgyártelep

(sport,oktatási,kulturális)

8184 Fűzfőgyártelep, NIKE FAK Sporttelep
képviselő: Kloton Péter, Lázár Ottó, Szlotta László, Tóth János
A fiatalon elhunyt kimagasló tehetségű elsőosztályú teniszező Dominek Zsolt emlékét hagyományteremtő teniszvereny révén megőrizze. ... >>

Együtt Balatonfűzfőért Egyesület

(egyéb)

8175 Balatonfűzfő, Gagarin u.8/A.
képviselő: Dr.Rimay László elnök, Huzsváriné Fejes Dóra titkár, Tóth Lajos Péter eln.hely. ... >>

Emberiesség 91 Alapitvány közhasznú szervezet Fűzfőgyártelep

(egészségügyi,szociális)

8184 Fűzfőgyártelep, Nitrokémia Ipartelepek
képviselő: Csejtey Béla
a balesetből, súlyos hsosszantartó megbetegedésből hátrányokat szenvedő személyek közeli hozzátartozóik anyagi támogatása. Az árván maradt gyermekek anyagi helyzetének javitása. ... >>

Észak-Balatoni Karate Sportegyesület

(sport)

8175 Balatonfűzfő, ErkelF. út 9.
képviselő: Bencze István elnök, Tóth Melinda titkár ... >>

Fűzfőgyártelepért Egyesület

()

8184 Fűzfőgyártelep, Bugyogó forrás u. 31.
képviselő: Lublóy Géza ... >>

Fűzfői Atlétikai Klub Közhasznú szervezet

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Nike krt. 16.
képviselő: Tóth János elnök ... >>

Fűzfői Kosár Alapitvány Fűzfőgyártelep

(sport)

8184 Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 14/a.
képviselő: Lublóy Géza
Balatonfűzfő és környéke kosárlabda sportjának támogatása, különös tekin- tettel az ifjúság nevelésére és a sza- badidő egészséges eltöltése. ... >>

Fűzfői Papir Rt. MRP Szervezete

()

8184 Fűzfőgyártelep, Papirgyár 1498/31.hrsz.
képviselő: Lörincz Csabáné ... >>

Gerebics Roland Sport Egyesület

(sport)

8184 Balatonfűzfő-gyártelep, Fűzfő tér 3. fsz. 8.
képviselő: Gerebics Lászlóné elnök
Az amatőr és szabadidős sportok fejlesztése, tagjai támogatása. ... >>

Hajóipari Vállalkozók Egylete Balatonfűzfő

()

8175 Balatonfűzfő, Jókai u. 24.
képviselő: Pallás Éva elnök
Foglalkoztatási csoportokat tömörítő. ... >>

Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért Balatonfűzfő

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8184 Fűzfőgyártelep, Irinyi u. 2.
képviselő: Kosár Endre Jenőné képviselő
Kimagasló tanulmányi és sportteljesítmények elismerése; tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, továbbtanulásuk feltételeinek elősegítése; iskolák közöttikapcsolatok kiépítésének támogatása Az Irinyi János Általános és Zeneiskola által szervezett "Irinyi napok" , valamint az iskola diákjai közül a megyei és országos sporttversenyeken résztvevők támogatása. ... >>

"Jóbarát Állat-és Természetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem)

8175 Balatonfűzfő, Kilátó út 53.
képviselő: Dr.Kobzos Ilona kuratórium elnöke
Gazdátlan kisállatok befogadása, azokról való humánus gondoskodás, testi, lelki egészségük megőrzése esetleg életük végéig. Számukra az 1998.évi XXVIII.törvénynek megfelelően jó gazda keresése, és ezen előirásoknak megfelelő gazdához való kiközvetitése. ... >>

Másodikhullám Sportegyesület

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Nike körút 11/1.
képviselő: Stricz Tamás elnök ... >>

MB Sailing Vitorlás Sportegyesület

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Árok u. 3.
képviselő: Marton Balázs elnök
Tagjai testi és szellemi képességeinek fejlesztését szabadidős-, és amatőr versenysport művelésén keresztül támogassa; az ehhez szükséges infrastruktúrát biztosítja, támogatja az önerős, önszervező kezdeményezéseket. ... >>

Mozgáskorlátozottak Vitorlázó Sportegyesülete

(sport,szociális)

8175 Balatonfűzfő, Jókai u. 24.
képviselő: Böröcz Péter elnök ... >>

Nitrokémia Véradó Egyesület

(egészségügyi)

8184 Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 12.
képviselő: Ekker Sándor, Pongrácz István
Szervezeti keretek biztosítása az önkéntes véradás érdekében. Kezdeményezi helyi jogszabályok megalkotását és intézkedések megtételét. Véleményt nyilvánit. ... >>

Nyugdijasokért Alapitvány közhasznú szervezet Fűzfőgyártelep

(szociális)

képviselő: Kovács István
A rászoruló nyugdijasok esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

ONE DOR cat Sailing Club

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Hóvirág u. 24.
képviselő: Vándor Róbert elnök ... >>

Raffica Vitorlás Sportegyesüet

(sport)

8175 Balatonfűzfő, Aradi u. 5. I/5. út 16. 10./28.
képviselő: Király Zsolt elnök
A munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Tenisz az Egészségért / Lovegame / Alapitvány Fűzfőgyártelep

(sport)

8184 Fűzfőgyártelep, Sportcentrum
képviselő: Ferdinánd Zoltán
A tenisz ifjúsági és tömegsport fejlödésének támogatása, különösen a diák és tömegsport támogatásán keresztül, az ifjúság egészséges életmódra nevelése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41