Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonfüred civil szervezetek


Találatok száma: 176
1. oldal

.Kék Sirály Sport Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Séta utca 29.
képviselő: Dr.Büky Péter, Pohl Eszter ... >>

A Radnóti Miklós Általános Iskola Jövőjéért Alapitvány Balatonfüred közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
képviselő: Dr. Fazekas Pálné, Filipovics István, Pulsfortné Tóth Ilona
Az oktatás anyagi, technikai feltétele- inek javitása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás külföldi cserekapcsolatok kiépitésének segitése, tanulók utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatá-sa, nyertesek dijazása. Iskolai és kultúrális szabadidős programok támogatása. ... >>

A.D. Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Hunyadi utca 7.
képviselő: Tromlerné Rusz Rita ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Ifjúsági és Vitorlás Versenyzés támogatására közhasznú szervezet

(sport,oktatási)

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2.
képviselő: Nagy Attila elnök, képviselő
A sportoló ifjúsági vitorlásversenyzők támogatása versenyek szervezésével és lebonyolításával.Támogatást nyújt felszerelések vásárlásához oktatásához, továbbá minden a vitorlázáshoz kapcsolodó tevékenységhez. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért

(intézményi,oktatási,egyéb)

képviselő: Somogyi Károly
Az alapitvány tartós közérdekből a refomátus hitéleti célok támogatására a balatonfüredi református templom és parókia a hitéleti célokat szolgáló egyéb ingatlanok fenntartására a mű- ködtetésére korszerűsitésére,felújitá- sára jött létre. Célja továbá az ifjúság erkölcsi nevelése érdekében a hitoktatása szélesitése, támogatása, az ehhez szükséges ingatlanok biztositása bérlet,majd iskola épitése utján. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Vasút utcai Óvoda Gyermekeiért közhasznú szervezet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 43.
képviselő: Dr. Horváth Tivadar
Az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeiehz, programjaihoz anyagi segítség nyújtása.Ezzel a minél eredményesebb szellemi ls fizikai fejlődés elősegítése. A korcsoportoknak megfelelően a környékbeli természeti szépségek, a történelmi emlékek megismertetése, testnevelés biztosítása. Mindezen által elősgítendő az általános iskolákba kerülés ered-
ményesebb és zökkenőmentesebb voltát. Az anyagi segítség pénzbeli és egyéb nem pénzbeli támogatása formájában. ... >>

Alapitvány a fiatalok kultúrális, művészeti fejlődéséért Balatonfüred

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11/H/6.
képviselő: Nagy Jenő
A fiatalok kultúrális és művészeti fejlődésének segitése. ... >>

Alapitvány a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért

()

8230 Balatonfüred, Erkel F. u. 1. undefined
képviselő: Dr. Sulyok Gabriella elnök
Az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetben gyógykezelésen és rehabilitáción résztvevő, a MH állományába tartozó hivatásos és polgári állomány, valamint a hozzátartozóik az igényjogosult nyugdíjasok és családtagjaik szívbeteségének gyógyítása. A rehabilitáció személyi, tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Mindezen célokhoz anyagi és tárgyi eszközökkel történő segítségnyújtás. ... >>

Alapítvány a Tihanyi Yacht Clubért közhasznú

(oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Pásztor János u.8/B
képviselő: Fertig István
A Tihanyi Yacht Club környezetének, a kultúrált pihenés feltételeinek fejlesz-tése, kiszélesítése, a környezet állapo-tának megőrzése,- a Club kikötőjének környezetvédelmi minta kikötővé történő fejlesztése, - rászoruló gyermekek üdültetése, táboroztatása,- a művészet és a kultúra támogatása, - oktatási és gyermekintézmények segitése,-a Club idegenforgalmi vonzerejének növelése. ... >>

Alapitvány Az Arácsi Óvoda Gyermekeiért Balatonfüred

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 3.
képviselő: Kutasné László Boglárka
az óvodába járó gyermekek nevelési, oktatási sport és kultúrális tevékenységeihez, programjaihoz anyagi segitség nyújtása, ezzel a minél eredméynesebb szellemi és fizikai fejlődés elősegitése. Az anyagi segitség pénzbeli támogatása formájában is lehetséges. ... >>

Apolló Yacht Club

(sport)

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc dr.sétány 4.
képviselő: Kántás Réka elnök ... >>

Arácsért Alapitvány

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8230 Balatonfüred, Arad u. 41.
képviselő: Kutas Árpád
Az arácson élők és üdülési céllal itt tartozkodók kultúrális és közöségi életének színvonalassá tétele, melynek érdekében : - a városrészre való figyelemfelhivás végett évenként " Arácsi napok"-at, illetve más rendezvényket is szervez, - kapcsolatot tart, illetve ápol a Balatonfüred vá- rosan megjelenő más civilszervezetek- kel,- szorgalmazza a lakó-, illetve üdülőkörnyezetek magas szintű kialakitását, mindezek rendszeres gon- dozását, rendben tartását, e vonatkozás vonatkozásban tanácsokat ad és segitséget nyújt, - a közterületeken takaritást, illetve parkositást szervez, növényeket telepitt, hasonló és az önkormányzatra háruló fel-adatok vonatkozásában vállalja, hogy jelzéseket tesz a polgármesteri hivatal felé, azok elvégeztetését szorgalmazza,-az alapitvány fellép Balatonfüred Város Önkormányzatánál, hogy jelen civil szer-vezet nyomatékos tényezőként elismerjék inditvánaitértékeljék, elfogadják, mind-ennek érdekében araa törekszik, hogy a váosi önkormányzat munkájában rendszere-sen részt vehessen. ... >>

Arrakis Fitness Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u.8.
képviselő: elnök Újházy Roland ... >>

Atomerőmű Nyugdíjasok Balatonfüredi Egyesülete

(egyéb)

8230 Balatonfüred, Kósa Pál út 7.
képviselő: Rojtos János elnök
A Paksi Atomerőmű Balatonfüred környékén élő vagy tartósan pihenő nyugdíjasai érdekeinek megjelenítése és a szabadidős tevékenységének összehangolása. ... >>

Az Európai Magyar Népművészetért Alapítvány

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Berda József u. 5/A.
képviselő: Bánkutiné Mihalcsik Márta elnök
A magyar népművészet hagyományainak ápolása. ... >>

Balaton Alapítvány

(oktatási)

8230 Balatonfüred, Jókai út 32.
képviselő: Balogh László elnök
A Balatonnak és környékének fejlesztése, védelme, segítése. ... >>

"Balaton Art" Kulturális Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Tinódi u.9.
képviselő: Sziklai Zoltán elnök ... >>

Balatonarácsi Polgári Egylet

(környezetvédelmi)

8230 Balatonfüred, Galamb u. 3/A.
képviselő: Soós Zoltán elnök ... >>

Balatonarácsi Református Egyházközségért Alapitvány közhasznú

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Lóczy Lajos utca 70.
képviselő: Császár Attila, Tóth Gyula
A Balatonarácsi Református Egyházközséghez tartozó, az elődök által folyamatosan létrehozott szellemi és tárgyi értékek, épületek fenntartása,az épített örökség megóvása, állagának megőrzése és ezeknek adományokból való bővítése, mely komoly hatással van a városrész képére.- Tudományos és ismeret- terjesztő előadások, kiállitások, értekezletek, ifjúsági találkozók, konferenciák, jótékonysági, egyházunk céljaival hitelveinkkel megegyező egyéb rendezvények szervezése, a tárgyi és kultúrális örökség megóvása.- Szociális tevékenység,családsegités,időskorúak gondozása önálló keresettel nem rendelkezők /pl.: diákok/ meghatározott célú, alkalmankénti támogatása, széleskörű diakónia munka végzése.- Az egyháztagok hitéletének és a református közösséghez tartozásának erősitése, ennek érdekében a tájékoztató eszközök modernizálása, technikai felszerelések beszerzése. A fenti célok elérése érdekében az alapit-vány pénzforrások és egyéb eszközök felkutatását, támogatások gyűjtését végzi. ... >>

Balatonfelvidéki Baráti Kör Egyesület Balatonfüred

()

8230 Balatonfüred, Horváth Á. u. 3.
képviselő: Kerekes Ferenc ... >>

Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, P.Horváth Ádám u. 36/D.
képviselő: Végh Endre elnök ... >>

Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Móra Ferenc u. 3/C.
képviselő: Héhn Zsuzsanna elnök
Kultúrális tevékenység, kultúrális örökség megóvása. ... >>

Balatonfüred és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Ady E. u. 15.
képviselő: Jani Károly elnök, Pungor György alelnök, Vörös Katalin irodavezető ... >>

Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8230 Balatonfüred, Csárda u. 4/4.
képviselő: Ruzsinszky Imre elnök
Bűnmegelőzés ... >>

Balatonfüred Labdarúgásáért Alapitvány

(sport)

8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 2.
képviselő: Dr. Fehér Csaba, Szegő András, Szücs Zoltán
Balatonfüred város labdarugásának fej- lesztése, a labdarugás népszerűsitése. ... >>

Balatonfüred Labdarugást Kedvelők Baráti Köre

(sport)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11/G.
képviselő: Szücs Zoltán ... >>

Balatonfüred Néptánc Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.
képviselő: Bácsi Gabriella elnök ... >>

Balatonfüred Opatija Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
képviselő: Fejes Katalin elnök ... >>

Balatonfüred "Petőfi " Sportkör

(sport)

8230 Balatonfüred, Kiserdő-Klubház 218/3/A. hrsz.
képviselő: Felhőfalvi László elnök ... >>

Balatonfüred Sporttörténete Alapitvány közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Kinizsi u. 4.
képviselő: Dr. Perkovics Géza
Tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség meg- óvása,- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Ezen belül: az alapitvány célja a Város sport múltjának kutatása, tudományos szintű kiadványok megjelentetése, oktatása. A fiatalok lokálpatriótává nevelése. Az egészséges életmód népszerűsitése. A sport embert formáló szerepének hangsúlyozása. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. ... >>

Balatonfüred Tenisz Sportjáért Alapitvány

(sport)

8230 Balatonfüred, Bem útja 2.
képviselő: Németh István
A Balatonfüredi Petőfi Sportkörben működő Tenisz Szakosztály tevékenységének és felszereltségének anyagi támogatása. ... >>

Balatonfüred Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

8230 Balatonfüred, Levendula u. 2.
képviselő: Milos Mihály
Tűzoltási tevékenység ... >>

Balatonfüred Városért Közalapitvány közhasznú szervezet

()

8230 Balatonfüred, Szent I. tér 1.
képviselő: Gubicza Ferenc képviselő
Tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Balatonfüred-Castricum Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Egressy köz 7.
képviselő: Dr.Fülöp Lajos ... >>

Balatonfüred-Germering Testvérvárosi Egyesület

()

8230 Balatonfüred, Szabó L. u. 7.
képviselő: Köz Kádi Sarolta elnök, Nagy Jenő titkár ... >>

Balatonfüred-Kovászna Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
képviselő: Pálffy Károlyné elnök ... >>

Balatonfüred-Kuovala Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Jókai u. 2,
képviselő: Dr. Ács Károly, Dr. Ferenczné Dr. Böröcz Éva, Horváth Zoltán, Jakab Vilma ... >>

Balatonfüredért Polgári Egyesület

()

8230 Balatonfüred, Siske u. 54/A.
képviselő: Fekete Gyula elnök ... >>

Balatonfüredi Állami Kórház Orvos-Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2
képviselő: Dr. Endersz Frigyes, Dr. Faluközy József, Dr. Szeles éva ... >>

Balatonfüredi Dart Club

(sport)

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 5/B.
képviselő: Imre Éva ... >>

Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8230 Balatonfüred, Noszlopy u. 2.
képviselő: Kovácsné Gáspár Magdolna
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogtása (táborozások, kirándulások).
Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. ... >>

Balatonfüredi Futball Club közhasznú szervezet

(sport)

8230 Balatonfüred, Fürdő u. 34.
képviselő: Dr.Csákvári Tamás elnök ... >>

Balatonfüredi Gördeszka és Kerékpáros Sportegyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Kölcsey F. u. 4.
képviselő: Bikádi István elnök
A gördeszka és kerékpár sport szélesebb körű megismertetése, támogatása, érdekképviselet. ... >>

Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület közhasznú szervezet

(sport)

8230 Balatonfüred, Kiss János u. 2.
képviselő: Dr.Nagy Gábor, Farkasné Bóna Ivett edző, Filipovics István elnök, Rózsa Andrea, Steirlein Katalin ... >>

Balatonfüredi helytörténeti Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8230 Balatonfüred, Arany J. u. 12.
képviselő: Szenfnerné Varga Anikó elnök, Tóth Györgyi titkár ... >>

Balatonfüredi Horgász Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 9.
képviselő: Kovács István elnök ... >>

Balatonfüredi Ifjúsági Fúvoszenekar Alapitvány közhasznú szervezet

()

8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
képviselő: Pékné Dr. Cserkó Judit
A zenekar egyenruha költségeinek fedezése, bel- és külföldi rendezvények támogatása. ... >>

Balatonfüredi Judoért Közhasznú Alapítvány

(sport)

8230 Balatonfüred, vadvirág u. 9.
képviselő: Bartus István képviselő
Sporttevékenység ... >>

Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület

(sport)

8230 Balatonfüred, Szivárvány u.36/c.
képviselő: elnök Gálfi Tamás ... >>

Balatonfüredi Kézilabda Club

()

8230 Balatonfüred, Illyés Gy. u. 2.
képviselő: Bradanovits Barnabás ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41