Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonföldvár civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Balatonföldvár Technikai és Vízisport Club

(sport,érdekképviselet)

8623 Balatonföldvár, Gábor Á. utca 17.
képviselő: Gyergyói János
Versenyek szervezése. Sportcélú létesítmények létrehozása, ezáltal részvétel egy egészséges, szellemiekben, műszaki, technikai ismeretben gazdag, fizikailag edzett ifjú nemzedék kialakításában, az egészség- és mozgásgazdag életmód, a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtésében. Kikötő üzemltetés (TEÁOR 6313). A vízi sport népszerűsítése, az ifjúság vízi jártasságra való nevelése. A Club mint alapító tag vesz részt a megyei szövetség munkájában. ... >>

Balatonföldvári Asztalitenisz és Teke Egyesület

(sport)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi utca 5. I. 3.
képviselő: Csontos József ... >>

Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány /BESA/

(egészségügyi)

8623 Balatonföldvár, Petőfi utca 1.
képviselő: Dr. Kissné Perjési Éva
Anyagi támogatást nyújtson azon balatonföldvári állandó lakosok számára, akik esetlegesen csak külföldön elvégezhető műtétre, egészségügyi beavatkozásra szorulnak. A testi egészség mellett az ún. "lelki egészség" megőrzését, visszaszerzését is elősegíti mind a hitéleti, mind pszichológia támasz nyújtásával, s ennek szervezésével. Támogatást biztosít külföldi egészségügyi műszerek, valamint segédeszközök, Magyarországon forgalmazható gyógyszerek, gyógytermékek beszerzéséhez. ... >>

Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.
képviselő: Lengyel Tibor
a./ A településen élő, bármely területen tehetségesnek bizonyuló gyermekek sorsáért érzett felelősségből adódóan a tehetséges gyermekek továbbtanulásának elősegítése céljából anyagi támogatás nyújtása. b./ Gyermekközösségek, gyermekrendezvények anyagi támogatása. c./ Folyamatosan kísérje figyelemmel a helyi nevelési-oktatási intézmények napi tevékenysége során felszínre kerülő tehetségek továbbfejlődésének útját, elősegítve külön képzésüket, annak finanszírozását biztosítva. d./ A gyermekek továbbtanulásának elősegítése érdekében támogatja előkészítőkön, tanulmányi- és sportversenyeken, művészeti bemutatókon való részvételt. e./ Lehetőséget biztosít hazai és külföldi tanulmányutakra az ismeretanyag bővítése céljából. f./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. g./ Diákétkeztetés támogatása. ... >>

Balatonföldvári Idegenforgalmi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
képviselő: Borbély György
Balatonföldvár természeti, környezeti adottságaihoz méltó helyének, rangjának elnyerése Magyarország, valamint Európa idegenforgalmi életében. ... >>

"Balatonföldvári Ifjúsági Néptánc Egyesület"

(sport,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.
képviselő: elnök Kovács Zoltánné
Kulturális tevékenység: művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzeti kultúra ápolása. Kutatási tevékenység: a néptánc kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása az újabb generációknak, gyűjtőtevékenység. Szabadidős és hobbitevékenység: a néptánc, néphagyomány és a népi kismesterségek megismertetésével a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségének biztosítása. Sporttevékenység: sportélet támogatása, egészséges életmódra nevelés. Nemzetközi tevékenység: az idegenforgalom lehetőségeit kihasználva a néptánc és néphagyomány minél szélesebb körben való terjesztése, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kifejlesztése. ... >>

Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8623 Balatonföldvár, Petőfi utca 1.
képviselő: alelnök Fekete Tamás, elnök Bolygóné Polgár Klára, titkár Nagyné Horváth Klára
Az Egyesület fő célja a Balatonföldvári Turisztikai Régió idegenforgalmának fellendítése, amely magába foglalja: - A turizmusban érdekelt szereplők összefogását. Vendégek számának növelését. Vendégéjszakák számának növelését. Termékfejlesztést, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználását, ezáltal Magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerését. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztését. Szezon meghosszabbítását, elő- és utószezon forgalmának növelését. Belföldi vendégek arányának növelését. A fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelését. Turisztikai fejlesztések kezdeményezése. ... >>

Balatonföldvári "Korányi Frigyes" Területnélküli Vadásztársaság

(sport)

8623 Balatonföldvár, Zrínyi M.u. 1.
képviselő: Erdélyi László, Pintér József ... >>

BALATONFÖLDVÁRI MAGÁNSZÁLLÁSADÓK EGYESÜLETE

(egyéb)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi utca 1.
képviselő: Bolygóné Polgár Klára ... >>

Balatonföldvári Sportegyesület

(sport,oktatási)

8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20.
képviselő: Nieselberger Zoltánné
Az egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen iránti igény felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok, bázisszerv dolgozóinak rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. ... >>

Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.
képviselő: Dr. Kósa Marianna
Az egyesület célja, hogy ápolja Balatonföldvár hagyományait, szellemiségét, és tevékenyen részt vegyen a település gazdagításában, üdülőjellegének megőrzésében. Az egyesület célja, hogy segít megőrizni az üdülőváros kulturális örökségét, a város üdülő jellegének fenntartását, valamint részt vállal a környezetvédelemben is. ... >>

Balatonföldvári Yacht Club Vizisport Alapítvány

(sport,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Petőfi u.1.sz.
képviselő: Berkes László
A balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése. ... >>

Bálványosi Diana Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8623 Balatonföldvár, Dobó utca 12. II. 6.
képviselő: Törzsök Gyula
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer tartására valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával a helyi erdő és mezőgazdasági érdekkel összhangban, továbbá a környzet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport - vadászati lehetőséget biztosítson. Célja elérése érdekében szervezi és mozgósítja tagságát. ... >>

CIVIL FOGYASZTÓVÉDŐK SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE

(érdekképviselet,egyéb)

8623 Balatonföldvár, Arany János utca 17.
képviselő: Gáspár Imréné
Az egyesület civil szervezetként biztosítja tagjainak és a vele együttműködő szervezeteknek (különös tekintettel a Civil Fogyasztóvédők Országos Egyesületére) a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos képviseletét és érdekvédelmét, elősegíti a fogyasztóvédelmi jogszabályok gyakorlatibb érvényesülését. A CIFOSOME célja a fogyasztók általános védelme és az Egyesület a közhaszú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § C/12, 16, 19, és 20. pontja szerinti tevékenység gyakorlása. az egyesület célja továbbá a nagycsaládosok támogatása, a rászorulók. idősek segítése. ... >>

EUJÁGER Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8623 Balatonföldvár, Babits M. utca 18.
képviselő: Bozóki László
A tagok vadászattal kapcsolatos érdekeinek képviselete Magyarország és Európa területén. A vadászat és a természetvédelem közötti szoros kapcsolat fenntartása, ápolása, valamint ennek publikálása a közvélemény felé. A magyar és az egyetemes vadászati etika betartása, valamint a vadászati hagyományok ápolása. A vadászatban elért eredmények, adatok egységes szerkezetű írásba foglalása, kiadásra előkészítése katalógus formájában, azt az utókor számára megőrizhetővé téve. ... >>

Európai Barátság Egyesület Balatonföldvár Közhasznú Szervezet

(egyéb)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi utca 1.
képviselő: Szabóné Merényi Tünde ... >>

"FÖLDVÁRI GYERMEKPARADICSOMÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13.
képviselő: Horváthné Varga Bernadett
A balatonföldvári óvoda oktatási, gyermekvédelmi és mozgásfejlesztési programjának, eszközrendszerének fejlesztése. Egy úszómedence építése az óvoda udvarán és annak üzemeltetése, hogy a létesítmény folyamatosan segítse az óvodás gyermekek egészséges életre nevelését, az óvoda vízhez szoktatási tervének megvalósítását és az úszásoktatás bevezetését. Az óvodai testedzés és testnevelés kiemelt feladatainak támogatása, az udvari és a tornatermi sportszerek beszerzése. Óvodai nyelvtanítás tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

"Ifjúsági- és Extrém-sport Klub"

(sport)

8623 Balatonföldvár, Gábor Á. utca 1.
képviselő: Szabó Péter ... >>

Közkincs. Összefogás Balatonföldvár Jövőjéért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 2.
képviselő: Berkes László
A közcélok körében a civil érdekek képviselete. Fő célkitűzése, hogy tagjai, valamint a balatonföldvári emberek számára megteremtse a rendszeres és igényes találkozás kereteit, - hagyományok ápolása, - a társasági élet, - a kulturális szórakozás, - az általános emberi, európai értékek ápolása és terjesztése érdekében, továbbá - Balatonföldvár jó hírnevének visszaállítása, annak megismertetése céljából. Az egyesület további célja az egészségmegőrzés, a családsegítés, a kultúra, a természetvédelem, és a környezetvédelem ápolása, a gyermekek és az ifjúság védelme, a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ellátása, a sport és a közrendvédelem elősegítése. ... >>

Nők Balatonföldvári Kistérségért Egyesület

(egyéb)

8623 Balatonföldvár, Arany J. utca 17/a.
képviselő: Gáspár Imréné
Nők Balatonföldvár Kistérségért Egyesület elő kívánja segíteni a nők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését a társadalomban, lakóhelyükön az őket őrintő döntések kialakítása során. Az egyesület célja, hogy Somogy megyében és Balatonföldvár városban, és a Balatonföldvári kistérségben hozzájáruljon az itt élő nők esélyegyenlőségének megteremtéséhez, érdekeinek képviseletéhez. ... >>

Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 1.
képviselő: Berkesné Hegedűs Márta
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekvédelme és érdekeinek képviselete ... >>

Spartacus Vitorlás Egylet

(sport,oktatási,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Móló
képviselő: Szórádi Róbert
a./ a balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, b./ tagok részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése, c./ az ifjúság nevelése és oktatása, d./ a tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése, e./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Szent Kereszt Kolping Család

(szociális)

8723 Balatonföldvár, Zrínyi utca 4/1.
képviselő: Horváth Ferenc ... >>

TVSK Balatonföldvári Vitorlás Egylet

()

8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
képviselő: Németh Károly ... >>

"Vizirendészet a Balatonért" Alapítvány

(sport,közbiztonság)

8623 Balatonföldvár, Kikötő Pf.3.
képviselő: Holovits György
a.) A Balaton környzetvédelmének támogatása. b.) A Balaton környéki közrend, közbiztonság védelmének támogatása. c.) A bűnözés elleni harc, valamint a közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság védelmének a támogatása céljából a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság /vagy annak jogutódja/ felszereltségének javítása, a működés felétételeinek a biztosítása. d.) Az önkormányzat közbiztonságot érintő rendelete végrehajtásának segítése. e.) A vészhelyzet, vihar esetén személy-és vagyonmentés, a fürdőzők biztonságos fürdőzésének, sportolásának védelme, a biztonságos vízi sport tevékenység elősegítése. f.) A BVRk a./-c./e./ pontokban meghatározott tevékenysége gyakorlása során megrongálódott eszközei pótlásának elősegítése, biztosítása, ide értve a fentiek szerinti tevékenység során megrongálódott személyes eszközöket is. ... >>

Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár

(sport)

8623 Balatonföldvár, Berzsenyi utca 47.
képviselő: Holovits Huba ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41