Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bak civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Baki és Sárhidai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Bak, Rózsa u. 37.
képviselő: Balazsicz János, Baloghné Bacsa Ibolya, Simon Ervin ... >>

"Bak Egészségügyéért" Alapítvány

(egészségügyi)

8945 Bak, Rákóczi út 2/A.
képviselő: Lövey István
A baki orvosi rendelőhöz gépek, műszerek, berendezések beszerzése, ezáltal a gyógyító munka segítése, szakmai színvonalának emelése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete

(kulturális)

8945 Bak, Rákóczi út 2.
képviselő: Török Lászlóné
A helyi hagyományok felkutatása és megőrzése, faluszépítő tevékenység, környezeti kultúra ápolása. ... >>

"Baki Hegyi Út Építése" Alapítvány

(egyéb)

8945 Bak, Rákóczi út 2/a.
képviselő: Lövey István
Az útépítés továbbfolytatása, valamint a megépített út karbantartása a baki hegy bejáratát követően. ... >>

Baki Óvódáért Alapítvány

()

Bak, Rákóczi út 6.
képviselő: Szilvás Istvánné ... >>

Baki Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó,egyéb)

8945 Bak, Rákóczi út 2/a.
képviselő: Lövey István
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység ... >>

Baki Sportegyesület

(sport)

8945 Bak, Rákóczi út 2/A.
képviselő: Timbókovics József
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Önvédelmi Egyesület Bak

(egyéb)

8945 Bak, Rákóczi 2/A.
képviselő: Hetényi László
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalomés az együttműködés erősítése. ... >>

Válickavölgye Vadászklub

(sport)

8945 Bak, Válicka út 8.
képviselő: Balogh Rudolf
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai, a Válickamenti földművelők és erdőgazdálkodók számára a sportvadászati lehetőséget, a vadgazdálkodási tevékenységet és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. ... >>

Zalaegerszeg és Lenti Térségért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8945 Bak, Rákóczi út 2/A.
képviselő: Lövei István
Az egyesület célja, hogy a két térség falvai és városai együttműködve, szorosan összefogva gondoskodjanak mint több területen a lakossági közszolgáltatások együttes és egymásra tekintettel történő ellátásának, fejlesztésének segítéséről.
Az egyesület célja továbbá, hogy elősegítse a falvak és kisvárosoknak a megyei önkormányzatban történő érdekképviseletét, továbbá azt, hogy a megyei önkormányzat munkájában előtérbe kerüljön a szakmaiság és a falusi térségek érdekeinek elsőbbsége a megyei önkormányzat szintjén megfelelően kifejezésre jusson. A térségben lévő kistelepülések megőrzése érdekében, azok lakosságát megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztésének előmozdítása. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszerzéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A két térség települései fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel és a térségben működő önkormányzatok kapcsolatainak előmozdításával. A térség és települései természeti, környezeti és építészeti értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése. A térségek településein működő különféle civil szervezetek és az önkormányzatok közötti munkamegosztás és együttműködés segítése, a falusi lakosság helyzetének és érdekeinek feltárása és érte a közös fellépés. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41