Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja civil szervezetek


Találatok száma: 376
1. oldal

108. gépesített lövész Ezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Kodály utca 11. fszt./1.
képviselő: Póti Zoltán elnök
Ápolni a katonai hagyományokat, összetartani a Bajai helyőrségben szolgálatot teljesített tiszteket, tiszthelyetteseket, közallkalmazottakat, a szimpatizáló egykori tartalékosokat és honvédeket. ... >>

A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Deszkás u. 6.
képviselő: Dr.Kodela László kuratóriumi elnök
A gemenci erdőben őshonos fafajokkal történő természetvédelmi célú erdősítés, az őshonos fafajok fennmaradásának elősegítése. A gemenci erdőben vadon élő állatfajok védelme az árvíz elleni megfelelő védelem kialakításával, vadmentő dombok, körtöltések létesítésével, továbbá élőhely fejlesztés, megfelelő vadtakarmányozás, vadföld gazdálkodás útján.A gemenci erdőben parkerdők működtetése és fenntartása, növény és állatvilággal kapcsolatos ismeretterjesztés, gemenci erdei iskola működtetése és fenntartása. Az erdészet és a vadgazdálkodás területén végzett tudományos tevékenység, kutató munka támogatása az alapító okirat ... >>

A Gyermek a Jövő Záloga

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kápolna u. 29.
képviselő: Csomor Csaba, Nemes Gábor
A kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredmény elért tanulók ösztönzése. Az oktatástechnikai eszközpark bővítése. A korszerű szemléltető eszköztár kiépítése ... >>

A Lőkert Sori Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Lőkert Sor 78.
képviselő: Máczné Kovács Magdolna
A nevelőtevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

A Végzett Türrös Tanulók Alapítványa

(oktatási,szociális)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Feketéné Nagy Ibolya Mária kuratóriumi tag
Tanévenként a kimagasló eredményt elért 4 legjobb végzős tanuló egyszeri jutalmazása (elsősorban a továbbtanulni szándékozó és legrosszabb anyagi helyzetben lévő tanulókat kell figyelembe venni), továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű diákok tanulásához támogatást nyújt. ... >>

AD LIBITUM Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Szent György Albert u. 3.
képviselő: Pethő Attila ... >>

Agapenta Keresztény Szellemiségű Kulturális Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 119.
képviselő: Hambalkó Tamás kuratóriumi titkár, Héjja Emese kuratóriumi elnök
Az alapítvány céljának tekinti a régióban ifjúság-, gyermek- és magzatvédelmi rendezvények megszervezését, támogatását. Az előadások, rendezvények célja, hogy megfelelő felvilágosítást adjon a fiatalok és a gyermekek számára kábítószer fogyasztás, alkoholfogyasztás, dohányzás és a művi terhesség megszakítás (abortuszt) veszélyeiről és káros következményeiről, valamint az egészséges táplálkozás, testápolás, testmozgás, stb. előnyeiről. Időskorúak részére ruha- és élelmiszercsomagok összeállítása, eljuttatása. Rászorulók részére szociális jellegű segélyek biztosítása. A családsegítés keretében a gyermekneveléssel, családtervezéssel, családszervezéssel kapcsolatos felvilágosító rendezvények szervezése és támogatása. Többek között a történelmi, irodalmi és zenei értékek ápolása keretében elsősorban amatőr művészek támogatása. e./ Előadások, fellépések, koncertek megszervezése, mindezekkel a keresztény egyházak támogatása. d./ Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni előítéletek feloldása érdekében propaganda tevékenység kifejtése és támogatása. A támogatandó célok között szerepel gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak (alkohol ? és drogfüggőségben élő, átmeneti létproblémákkal küzdő családok és nyugdíjasok, stb. /rehabilitációja/. Konduktori tevékenység elősegítése, támogatása (pld. a központi idegrendszer sérülése miatt mozgássérült gyermekek pedagógiai jellegű rehabilitációja) Ilyen tevékenységet végző szervezetek támogatása. A leírt tevékenységek megfelelő színvonalú ellátásához szükséges intézményrendszer létrehozása, üzemeltetése és továbbfejlesztése (ingatlanszerzés, építés stb.). ... >>

Alapítvány a Bajai Judo Sportért

(sport)

6500 Baja, Vasvári P. utca 14.
képviselő: Szabó Gábor János kuratóriumi elnök
A bajai judo sport tárgyi és működési feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképzésének Támogatásáért

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, József Attila utca 25.
képviselő: Pappné Jánics Ildikó elnök
Testileg, szellemileg fogyatékos, illetve szociálisan hátrányos, nehéz helyzetben lévő fiatalok szakképzésének elősegítése, ennek érdekében ilyen fiatalokkal is foglalkozó szakképző iskola alapítása és fenntartása. Az előzőekben megjelölt szakképző iskolai tanulók tnulmányainak támogatása. Az oktatási színvonal növelése érdekében továbbképzések, versenyek, tanulmányutak finanszírozása, az elméleti és gyakorlati szakkézési oktatás támogatása. ... >>

Alapítvány a Vízi és Környezeti Üzemmérnökképzés Fejlesztésére

(oktatási)

6500 Baja, Bajcsy-Zs. út 14.
képviselő: Dr. Öllős Géza
a PMMF Vízgazdálkodási Intézetben bevezetett új szakirányú képzés megnövekedett oktatási időszakából fakadó igények és az oktatás minőségi javítását célzó anyagi és szellemi beruházások pénzügyi feltételeinek biztosítása; - a képzéstől elválaszthatatlan terep, laboratóriumi és üzemi munkákra koncentrált gyakorlati oktatáshoz az anyagi feltételek biztosítása. Az alapítvány támogatásával kell kiépíteni, fejleszteni, fenntartani a megfelelő oktatási bázisokat, biztosítani a gyakorlati munka lebonyolításához szükséges eszközöket, anyagot és magasszintű gyakorlati szakemberek közreműködését, az alapító okirat 3 pontja szerint. ... >>

Alkoholellenes Klubok Tagjainak Egyesülete

(szociális)

6500 Baja, Pokornyai u. 6.
képviselő: Dr. Palásti Magdolna ... >>

Alma Mater 110 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Baja, Szent Antal utca 60.
képviselő: Kardosné Szűcs Katalin kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: Hatékonyabb idegennyelv-tanulás biztosítása, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, a tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás; - a sportban kiemelkedően tehetséges tanulók menedzselése, a város sportmozgalmának fejlesztéséhez az utánpótlás biztosítása; -a rendszeres testmozgás ösztönzése, szervezett keretek között történő biztosítása, iskolai és városi diák sportrendezvények szervezése, rendezésének támogatása, a tanulók versenyeken történő részvételének biztosítása, díjazása; - tanulmányi - és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, a nyertesek díjazása. Nevelés - oktatás. képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. - a magyar és történelem tantárgyak tanításának elősegítése (Ennek keretében a magyar és történelem tantárgyak tanításában alkalmazandó új módszerek bevezetésének támogatása, irodalmi és történelmi emlékhelyek felkeresésére szervezett csoportos utazások költségeihez való hozzájárulás; az iskolánkban évente megrendezendő városi, körzeti Szarvas Gábor helyesírási verseny rendezésének támogatása; a magyar és történelem tantárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok évenkénti jutalmazása; a tanévünnepélyein többször aktívan szereplő gyermekek év végi jutalmazásához hozzájárulás; a szaktárgyakkal kapcsolatos táborok, táboroztatások támogatása; eszközök, térképek, könyvek vásárlása.) ... >>

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.
képviselő: Kulcsár Dániel SZB titkár ... >>

Aranyhal-Baja Sporthorgász Egyesület

(sport)

6500 Baja, Dózsa Gy. u. 57.
képviselő: Bartek Dávid titkár, Magyari Klára Ida elnökhelyettes, Várszegi József elnök
A sporthorgászat fejlesztése és szervezése, tanácsadás nyújtás, horgászengedélyek beszerzése, terjesztése, minőségi versenyszerű sporthorgászat fejlesztése, hobbi horgászat támogatása, népszerűsítése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Asztmás Betegek Bajai Egyesülete

(egészségügyi)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Papp Ferenc lnök ... >>

Augusztus 20.Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Horgászegyesület

(sport)

6500 Baja, Jurisics u.5.
képviselő: Kovács József elnök, Veréb Antal elnökhelyettes ... >>

Az Egészséges Emberért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Beloiannisz út 10.
képviselő: Dr.Bohner József
Az országosan meghirdetett egészségmegőrző program célkitűzéseinek a bajai Kórház vonzásterületén történő megvalósítása. ... >>

Az Életért Alapítvány

(egészségügyi)

6500 Baja, Rókus u.10.
képviselő: Újvári Sándor elnök ... >>

Az Idős Gondozattakért Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
képviselő: Eleky István
A szociális otthonokban élő idős emberek életfeltételeinek ... >>

Baba Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Akácos út 5.
képviselő: Kiss Tiborné
A bajai bölcsödék részére, az ott ellátásban részesülő gyermekek számára játékok, eszközök vásárlása. - A bölcsökédben ellátásban részesülő gyermekek számára nevelésüket elősegítő programok szervezése. ... >>

Bababirtok Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bem József utca 27.
képviselő: Éginé Soós Tímea elnök, Hidvégi Adrienn alelnök, Nemes Károlyné titkár, Pallós Boglárka alelnök
Baja város és vonzáskörzetében élő kisgyerekek-, és családjaik védelme és képviselete, számukra létrehozott igényes szabadidős-, sport és kulturális programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása., Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyerekeknek és családjainak, az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében. Megfelelő tájékoztatás a térségben fellelhető szakemberek segítségével, szoptatási tanácsadás, sajátos nevelési igényű gyermekek, gondozási, nevelési- oktatási, terápiás jellegű tanácsadásának keretében., Az egyesület a gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközit működtetni kíván, házi gyermekfelügyeletet és fejlesztő játszóházat szervez és működtet, ennek érdekében propagandát hajt végre, tapasztalatait, ismereteit terjeszti., Hiánypótlóként ingyenes, a gyermekneveléssel, gyermekgyógyászattal kapcsolatos helyi kiadványok megjelentetése. ... >>

Bács-Csongrád Megyei Jogvédő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Keleti krt. 6.
képviselő: Ginál Mátyás elnök
Az egyesület célja, jogsérelmet elszenvedett vagy folyamatosan elszenvedő polgárok felvilágosítása, segítése. Szegények ügyvédje elnevezéssel, díjtalan jogi tanácsadás bevezetése, az egyesületet támogató jogszabályok bevonásával. Költség és időigényes peres eljárások kiküszöbölésére, vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése érdekében, közvetítői -békebírói- beavatkozások elterjesztése. Az egyesület feladatának tekinti mindazon állampolgárok érdekeinek védelmét, amelyek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetb kerültek és saját erejükből képtelenek problémájuk megoldására. Az egyesület céljai elérése érdekében együttműködik az önkormányzati, a gazdasági és politikai hatalommal, de nem kíván azok része lenni, ezért semmilyen formában nem támogatja a hatalmi pozíciókba való bejutás folyamatát. Az egyesület nem kíván sem politikai párt, sem politikai szervezet lenni. Az egyesület céljai elérése érdekében szövetséget köthet más egyesületekkel és jogi személyekkel, továbbá tagja lehet nemzetközi szervezetnek is, amennyiben azok céljai megfelelnek jelen célkitűzéseknek. Az egyesület -a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok keretei között- vagyonával önállóan rendelkezik. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Petőfi sziget 5.
képviselő: Fercsák Róbert kuratóriumi elnök, Fidler Antal kuratóriumi titkár
Segítse elő a Bács-Kiskun megyében élő önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, szervezett, kultúrált táboroztatását és üdültetését. Közreműköüdik a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtésében, ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust az Alapító Okirat 3./pontja szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány

(kulturális)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Ágfalviné Dr. Baranyi Ildikó kuratóriumi titkár, Frick József kuratóriumi elnök
Bács-Kiskun Megye területén élő nemzeti- és etnikai kisebbségek nyelvi- kulturális értékei, hagyaományai megörzésének ösztönzése. ... >>

BÁCS-VOLÁN Munkástanács

(érdekképviselet)

6500 Baja, Nagy I. u. 39.
képviselő: Brkity Antal elnök
Szakmai-, munkajogi érdekvédelem és érdekképviselet szakszervezeti, kollektív, jogi és egyéni szinten is., Munkaügyi- és közlekedési jogszolgálat működtetése., Feladatának tekinti az eddig elért munkavállalói és szakszervezeti jogok megőrzését, illetve tagsága érdekeinek megfelelő új érdekvédelmi és érdek-képviseleti jogok megszerzését.,Részt vállal minden magyar közlekedési dolgozót érintő általános érdekképviseletben., Sztrájkhoz való jogosultság fenntartása., Országos, regionális és helyi kérdésekben közösen lép fel minden olyan szervezettel együtt, amelynek céljai az adott helyzetben egybeesnek tagságának érdekeivel., A szakszervezet képviselőinek feladata, hogy képviseljék a tagság érdekeit minden olyan fórumon, ahol a területet érintő szakmai célokat előkészítik és az ezzel összefüggő gazdasági döntéseket megfogalmazzák és meghozzák. ... >>

Bácshús RT Munkástanácsa Baja

(egyéb)

6500 Baja, BÁCSHÚS RT
képviselő: Pásti István ... >>

Bácska a Cukorbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Nyiráti Gábor
Betegek számára továbbképző tanfolyamok szervezése. A bajai kórházban nyilvántartott betegek közül a rászorulók étrend támogatása. Modern kézieszközök beszerzése a betegek használatára. ... >>

Bácska Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi Pál utca 4/a.
képviselő: Bárd János elnök, Sörös László alelnök ... >>

Bácska Kereskedelem Fejlesztési Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Április 4. tér 10.
képviselő: Suhajda Józsefné elnök
A BÁCSKA Kereskedelmi Vállalat volt, jelenlegi és leendő dolgozói, és hozzátartozóik szociális támogatása és részükre foglalkoztatási lehetőségek megteremtése. ... >>

Bácska Kosárlabda Alapítvány

(sport)

6500 Baja, Deák F. utca 5.
képviselő: Cservák Csaba kuratóriumi tag, Palás Kornél kuratóriumi elnök, Szabó Zoltánné kuratóriumi tag
A fiatalok egészséges életmódra nevelése, tömegsport elősegítése. ... >>

Bácska Lovas Nemzetőrség Lövész és Népdal Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Halmos Géza elnök
Kiemelt működési célja: A hazafias-honvédelmi nevelésben való részvétel, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a nemzettudat erősítésében, közérdekű feladatok vállalása (oktatási intézményekkel való együttműködés keretében)., A Magyar Nemzetőrség, az 1848-as forradalomban, valamint szabadságharcban és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének megismertetése, a nemzetőr hagyományok ápolása., Szociális tevékenységben való részvétel, időskorúak gondozásában való részvétel, a társadalmi szervezet tagjainak érdekképviselete., A fiatalok katonai pályára irányításban való részvétel., A történelmi és kulturális örökség megóvásában való részvétel., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás., A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és együttműködés., Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységben való részvétel., A polgári védelemben való részvétel., Katasztrófaelhárító szervezetekkel való együttműködés., Érdekképviselet a társadalmi szervezet tagjainak érdekében, figyelemmel kísérve szociális helyzetük alakulását, szükség esetén intézkedés kezdeményezése., Általános működési céljai: A hazafias honvédelmi nevelés elősegítése érdekében kapcsolattartás és együttműködési szerződések megkötése, a területileg illetékes hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokkal, valamint a katonai pályairányításban érdekelt szervekkel, szervezetekkel., A hazafias-honvédelmi nevelés érdekében, együttműködési szerződés megkötése oktatási intézményekkel., Ismeretterjesztő tevékenység, honvédelmi nevelés, előadások tartása oktatási intézményekben., A kulturális, valamint a történelmi emlékek, emlékhelyek megóvása érdekében együttműködés, a történelmi és kulturális emlékek, emlékhelyek megőrzése, kezelésére hivatott miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel, szervezetekkel., A szociális tevékenység és az időskorúak gondozása érdekében együttműködés az illetékes szociális szervekkel, szervezetekkel., A környezetvédelmi tevékenység elősegítése érdekében együttműködés a miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel és szervezetekkel., A gyermek és ifjúságvédelem érdekében együttműködés, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében a professzionális szervekkel és szervezetekkel., További céljai: Lovas hagyományőrző, huszár hagyományőrző tevékenység., Lovassport., Lovas rendezvények szervezése., Fiatalság lovassportra nevelése., Lovas turizmus elterjesztésének támogatása, segítése., Lövészsport. A város önkormányzatával és az illetékes hatóságokkal együttműködve, a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelelő, nyitott, vagy zárt lőtér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítása., Kapcsolatok kiépítése és tartása a fegyveres testületekkel, önkormányzattal, vadásztársaságokkal, iskolákkal és egyéb intézményekkel., Sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel., Kulturális tevékenység., Népdal kórus fenntartása, működtetése., Népi hagyományőrző rendezvények sz ... >>

Bácska Német Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Duna u.33.
képviselő: Glasenhardt János ... >>

Bácska Nemzeti Kör - Baja

(kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 53.
képviselő: Füri János elnök
A szervezet létrehozásához az alapító tagokat az a törekvés vezette, hogy a jelenlegi individualista ? tehát az egyén jelentőségét hangsúlyozó - társadalom szemlélettel szemben megfogalmazzák és terjesszék a NEMZET, mint személyek által alkotott, de személyek feletti társadalmi érdekegység jelentőségét és erősítsék a nemzeti azonosságtudatot. ... >>

Bácskai Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

6500 Baja, Petőfi-sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella elnök, Werner József alelnök ... >>

Bácskai Fogorvosok és Fogtechnikusok Egyesülete

(oktatási)

6500 Baja, Széchenyi u.8.
képviselő: Dr.Mihálovics István ... >>

Bácskai Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 45. fszt./5.
képviselő: Gokl József elnökségi tag, Petrás István elnökségi tag, Sipos Sándor elnökségi tag, Vix Roland elnök
A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Bácskai Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Porcsné Bischof Ilona ... >>

Bácskai Németekért Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Simon Zoltán ... >>

Bácskai Németekért Közalapítvány

(kulturális)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Csorbai Péter titkár, Ruff Terézia elnök
Az alapítvány fő célja a Baja területén, valamint a vonzáskörzetében élő magyarországi németek támogatása. ... >>

Bácskai Nemzetiségi és Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szabadság u. 23.

Hagyományos kulturálsi értékek megőrzése, bácskai községek termelési kultúrájának fejlesztése,a termelési tapasztalatok megőrzése, átörökítése. A nemzetiségi lakosság anyanyelvi kultúrájának ápolása és a fiatalok oktatásának segítése. A nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása, a hagyományőrzés (tánc, zene, díszítőművészet, fazekasság és helytörténeti kutatások) területén. ... >>

Bácskai Orvosok Továbbképzéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Kovács Zsolt
Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása rendszeres formában. Tudományos munkát elősegítő dokumentációs rendszer kialakítása. Oktatáshoz, tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Tudományos rendezvények támogatása, valamint közreműködés azok lebonyolításában, az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása, korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel-és külföldi továbbképzésében, kongresszusokon való részvétel támogatása, orvosi szakirodalom beszerzésének finanszírozása, egyéni és csoportos formában is, idegen nyelvtudás megszerzésének, fejlesztésének támogatása, a lakosság számára szűrés megszervezése, valamint az ehhez szükséges műszerek, vizsgálóeszközök beszerzése, egyéb humán egészségügyi oktatás, tanácsadás. Tudományos, népszerűsítő és felvilágosító előadások megszervezése és tartása a lakosságot érintő orvosszakmai témakörökben. Kiemelkedő tudományos munka, valamint az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység honorálása az Alapító Okirat I.4.pontja szerint. ... >>

Bácskai Zöld Kőr

(egyéb)

6500 Baja, Petőfi-sziget
képviselő: Dr. Radnóti Judit ... >>

Bácskai- és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet)

6500 Baja, Tóth K.tér 8.
képviselő: Kecskés Gábor elnök, Rozsi József alelnök, Vancsura Kornél titkár
Tagjai gazdasági és munkaadói érdekképviseletének ellátása., Közreműködés a mezőgazdaság gazdasági jelentőségéhez és rangjához méltó társadalmi elismerés megteremtésében., Folyamatos párbeszéd és együttműködés kialakítása, fenntartása kormányzati, Európai Uniós hivatalokkal, hatóságokkal és különböző ér-dekképviseleti szervezetekkel a tagok eredményes gazdálkodásának segítése érde-kében., Térségi információs szellemi központ kialakítása és fenntartása az EU-és nemzeti jogszabályok, rendtartások, direktívák megismertetése és tagszervezeti al-kalmazása érdekében., Az érdekérvényesítés biztosítása érdekében tényszerű in-formáció áramlása a tagok összesített adatainak, gazdasági eseményeinek közvetí-tése az országos szövetséghez. Illetve a tagokhoz. ... >>

Bácskai- és Dunamelléki Üdültetési Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.
képviselő: Czibere Vilmosné dr.
A mezőgazdasági és kiegészítő ágazatokban aktív munkát végző, az e munkában megbetegedett személyek üdültetési, gyógyüdültetési, regenerálódási és szociális célú támogatása. - Az alacsony jövedelmű és létminimum alatt élő, közte a nyugdíjasok, fiatal házasok, pályakezdők és mások üdültetésének támogatása. - A tagok és alkalmazottak gyermekei üdültetésének szociális célú támogatása. - Minden egyéb, az Alapítvány célját szolgáló szociális indokú kérelem egyedi támogatása. ... >>

Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Antal utca 24/a.
képviselő: Albert Iván titkár, Dankó Miklós elnök
Az Egyesület alapvető céljai közé tartozik, az Egyesület keretén belül működő egészségügyi, valamint a későbbiekben belépő egyéb jellegű klubok (kulturális, oktatási, pedagógiai, gyógypedagógiai, média, környezetvédelmi, honismereti-helytörténeti, stb.) mindennemű támogatása és segítése. Alapelveinkkel összefüggésben ifjúsági klubot is kívánunk fenntartani, működtetni. Az Egyesület alapvető céljai között szerepel a kulturális, oktatási, kutatási, szociális, nemzetközi, környezetvédelmi és szabadidős tevékenység. A magyarországi és határainkon túli magyarok népszokásainak és hagyományainak megismerése, megőrzése, ápolása, továbbadása, egyéb hagyományőrző csoportokkal közösen. Más népek hagyományainak megismerése. Az ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése. A fiatalok környezetvédelmére való nevelése, valamint a tradicionális népi épített környezet megőrzése, megóvása. Kapcsolattartás a határainkon túli magyar közösségekkel, fesztiválok, továbbképzések szervezése. Helyi hagyományaink felkutatása, előadások, kiállítások keretein belül való prezentálása. Az Egyesület tenni kíván az egészségükben fogyatkozottak életének és közérzetének javítása érdekében. Segíti és támogatja lelki és testi egészségük vonatkozásában az egyes klubok szerint szerveződő körök munkáját, segíti az Egyesület tagjait és mindazon személyeket, akik az Egyesület segítő szolgáltatását igénybe kívánják venni a betegségekkel, fogyatékossággal való együttélés megkönnyítésében. Tájékoztatókat, előadásokat, képzéseket szervez az egyes betegségben, fogyatékosságban szenvedők, valamint az egyéb jellegű klubok részére. Igyekszik segítséget nyújtani megváltozott életkörülményeik javításában, valamint a nehéz körülmények között élő társadalmi csoportok mindennapi életének javításában. Az Egyesület céljai között szerepel továbbá, a tagok érdekeinek képviselete a hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41