Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Badacsonytomaj civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 30.
képviselő: Kálóczi Kálmán képviselő
Az Alapítvány széleskörű, a szakmai közvéleményés a döntéshozók, valamint az érintett térségek lakossága körében végzett tudományos, ismeretterjesztő, marketing jellegű tevékenységek révén kívánja elérni, hogy a Világörökség Magyar Várományosi Listán szereplő " A Tihanyi félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó /Kultúrtáj/ felvételt nyerjen a Világörökség listájára. ... >>

Badacsony és Vidéke Templomépitő és Karbantartó Alapitvány közhasznú szervezet

(egyéb)

8261 Badacsony, Római u. 125.
képviselő: Nagy János
Anyagi támogatás nyújtása a Badacsony- ban lévő református gyülekezet tagjai számára, hogy templomot épitsenek és hogy azt fenntarthassák. Erre a célra adományok gyűjtése, az adományok gyarapitása. ... >>

Badacsony Hegyközség

(érdekképviselet)

8261 Badacsony, Római u. 2.
képviselő: Papp Anna elnökhelyettes, Szabó István Norbert elnök ... >>

Badacsony Ifjúságáért Alapitvány Badacsonytomaj

(sport,oktatási,kulturális)

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.
képviselő: Stankovics György
A badacsonytomaji 3-14 éves korosztály oktatási, kultúrális és sport tevékenységének támogatása. ... >>

Badacsony Néptáncegyüttes Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8258 Badacsonytomaj, Római út 69.
képviselő: Szántai Ferenc elnök
nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Badacsony Triatlon Alapitvány Veszprém

()

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
képviselő: Fodor András elnök ... >>

Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület

(kulturális)

8261 Badacsony, Római u. 2.
képviselő: Borbélyné Galambos Gabriella elnök ... >>

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

(érdekképviselet)

8261 Badacsony, Park u. 14.
képviselő: Nagy Miklós elnök
Környezetvédelem, érdekvédelem ... >>

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület

(sport)

képviselő: Kovács András elnök, Tóth László alelnök ... >>

Badacsonytomajért Közalapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.
képviselő: Berecz István
A település egészségügyi alapellátásá- nak javitása, az egészségügyi alapellá- táshoz szükséges műszerek, berendezések beszerzésének finanszírozása. A település közbiztonságát javító szakmai, ön-kormányzati, lakossági és vállalkozói kezdeményezések anyagi, erkölcsi és jogi támogatása, koordinálása, azok menedzselése. A több évtizedes hagyo mányokkal rendelkező, a település kul- túrális életében, a népi hagyományok ápolásában meghatározó szerepet játszó Badacsony Néptánc-együttes folyamatos, magas színvonalú működési feltételeinek megteremtése.
A település lakosainakalábbiak szerinti szociális támogatása.
Szocuális ellátó rendszerből az alacsony jövedelmhatárok miatt kiestt, de egyébként helyzetüknél fogva rászorult családok támogatása. Idősek napközbeni ellátásának támogatása, segítése, gyermekvédelmi szolgálat támogatása, elsősorban a "DADA" program támogatásával. /DADA program: a drog, dohányzás és alkoholfogyasztás elterjedésének megelőzésére létrejött program/. ... >>

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület

()

8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2.
képviselő: Békássy Péterné ... >>

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális)

8258 Badacsonytomaj, Fő út 23.
képviselő: Flamis Mihály elnök ... >>

Badacsonytomaji Sportegyesület

(sport)

8258 Badacsonytomaj, Sport u. undefined 8.
képviselő: Lesz Ferenc elnök ... >>

Badacsonytomaji Vörös Meteor SE Sportbaráti Kör Egyesület

(sport)

képviselő: Dr. Csala Bálintné, Orbán György ... >>

Billege Vadásztársaság

(sport)

8261 Badacsonytomaj, Tatai út 6.
képviselő: Málik Zoltán elnök
Szabadidős-, sporttevékenység ... >>

Egry József Emlékmúzeum Baráti Köre Egyesület Badacsony

(kulturális)

8261 Badacsony, Egry sétány 12.
képviselő: Bokros László elnök ... >>

Kiss József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8258 Badacsonytomaj, Füge köz 5.
képviselő: Sall Csaba elnök
Badacsonytomaj városban lakó hátrányos helyzetű gyermekek általános iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatásának támogatása, valamint a badacsonytomaji idősek szociális ellátásának segítése. ... >>

Kőtenger Vadásztársaság

(sport)

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 19. undefined
képviselő: Folly Gyula elnök
Sportvadászat ... >>

Pannon Yacht Club Sport Egyesület Badacsony

(sport)

8258 Badacsony, Fő u.41.
képviselő: Szeremlei Huba elnök ... >>

Picikét a Kicsikért Alapitvány Badacsonytomaj

(intézményi,oktatási)

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 20.
képviselő: Pintérné Imre Anikó
A Badacsonytomaji óvodáskorú gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegitése. Tárgyi, eszközi, szellemi feltételek biztositásához való hozzájárulás. ... >>

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj

(közbiztonság,érdekképviselet)

8258 Badacsonytomaj, Római u. 69. undefined
képviselő: Arany György ügyvezető elnök, Mórocz István elnök
Közbiztonság védelme, érdekvédelem, bűnüldözés. ... >>

Póni Football Club Badacsony

(sport)

8261 Badacsony, Füge köz 5.
képviselő: Nagy László ... >>

Szent Imre Karitativ Alapitvány Badacsonyőrs

(oktatási,szociális)

8257 Badacsonyörs, 64.
képviselő: Gordon Rösch, Papp Kálmán
Badacsonytomaj oktatási helyzetének fejlesztése, e célból oktatási szolgál- tatások megvalósitása, a hátrányos helyzetű tanulók és fiatal felnőttek képzésének elősegitése, ösztöndijrendszer müködtetése. Tanfolyamok inditása, átképzéásek szervezése a fiatal munkanélküleik kö- rében. Gondoskodás az ellátás nélküli időskorúakról. Szociális szolgáltatások szervezése, közvetitése, különösen az elesett és gondoskodást igénylő idősek megsegitése. ... >>

T.E.T.T. Fórum Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8257 Badacsonytomaj-Badacsonyörs, Kiserdő u. 17.
képviselő: Kárpáti Lajos elnök
Tevékenységével a "Természet, az Erkölcs, a Tudás és a Tisztesség" figyelembe vételével Badacsonytomaj városának és polgárainak érdekvédelmét, anyagi és kulturális felemelkedését elősegítse. Politikai pártoktól független szervezetként Badacsonytomaj várospolitikai életének egyik meghatározójává váljon. Síkra száll a város közéleti tisztaságáért. Segíti az önkormányzatot a döntések előkészítésében, ellenőrzi és véleményezi azok végrehajtását. Tevékenységét a lakossági vélemények összegyűjtésével, a civil szervezetekkel közösen végzi. ... >>

Tapolcai Floorball Sportegyesület

(sport,oktatási)

8261 Badacsony, Füge köz 3.
képviselő: Korbély László elnök
a floorball sportágban edzési, versenyzési lehetőség biztosítása, sportkapcsolatok létesítése, sportolók képzése, társadalmi ötevékenység és közösségi élet kibontatoztatása. ... >>

Tomaj Dart Club Egyesület

(sport)

8258 Badacsonytomaj, Római u. 55.
képviselő: Sztergár Ferenc elnök ... >>

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

(egyéb)

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2.
képviselő: Krisztin Németh László Illés elnök
Vidék területein történő változások támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41