Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsbokod civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 80.
képviselő: Héhn László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja annak a polgári szellemi és kultúrális örökségnek az újjáélesztése és továbbfejlesztése, amely Bácsbokod nagyközség életét jellemezte a XX. század első felében. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében: - ismeretterjesztő, kultúrális, zenei, egészséges életmód rendezvények szervezéséhez és megtartásához nyújt pénzbeli támogatást, - a helyi ált. iskola tanulói számára évente pályázatot ír ki helytörténeti témakörök kutatására illetve feldolgozására, és a nyerteseket díjazza, - a helyi zeneiskolában évente hangszeres és szolfézs-versenyt rendez és a nyerteseket díjazza, - a helyi nemzeti kisebbségek (bunyevácok és németek) hagyományainak gyűjtése és számítógépes tárolása. ... >>

Bácsbokod Oktatási- Nevelési Alapítvány

(oktatási,szociális)

6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
képviselő: Szűcs Tiborné elnök
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bácsbokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6453 Bácsbokod, Tolbuchin u. 80.
képviselő: Mészáros István ... >>

Bácsbokod Polgár és Vagyonvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

6453 Bácsbokod, Polgármesteri Hivatal
képviselő: Mészáros István ... >>

Bácsbokod Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.
képviselő: Dr.Fekete László ügyvezető elnök, Mészáros István elnök, Patocskai László elnökhelyettes
Bácsbokod községben a lakossági értékek és vagyon védelme, közrend és közbiztonság védelme az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Bácsbokod-Bácsborsód Egyesült Vadászegylet

(sport)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u.80.
képviselő: Kollár János ... >>

Bácsbokodi Gazdakör

(oktatási)

6453 Bácsbokod, Csávolyi út 1.
képviselő: Lárencz Tibor ... >>

Bácsbokodi Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.
képviselő: Gyöngy Vilmosné
Nehéz anyagi körülmények között élő beteg vagy más okból hátrányos helyzetben lévő, 18. életévüket még be nem tölttött bácsbokodi gyermekek erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Bácsbokodi Lövész, Technikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.
képviselő: Mészáros István (elnök), Werner Tamás János elnökhelyettes, Zádori Tamás (ügyvezető elnök)
A lövészetet, a technikai és egyéb szabadidősportokat megismertesse tagjaival, meghatározott szakmai rendezvények, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését, oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést. ... >>

Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület

(sport)

6435 Bácsbokod, Mátyás király utca 35.
képviselő: Banász Ildikó elnök
a térség kézilabda sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretet biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős tevékenységéhez, sport tevékenységéhez hátteret biztosítani, valamint a tervszerű utánpótlás nevelés. Cél a fiatalok testkultúrájának fejlesztése érdekében, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat, egészséges életmód megismertetése érdekében felvilágosító tevékenységet folytatni, a lehetőségek függvényében e célokat megvalósító programokat anyagilag támogatni. ... >>

Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u.80. utca 80.
képviselő: Aladics László elnök, Odri János elnökhelyettes
A tagok horgászérdekeinek védelme, képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása., A horgászsport, mint szabadidős tevékenység fejlesztése, népszerűsítése, gyakorlása., A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak megismertetése, betartása, a természeti környezet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Bácsbokodi Sportkör

(sport)

6453 Bácsbokod, Széchenyi I. utca 80.
képviselő: Bercsényi Miklós elnök ... >>

Bácsbokodi Szabadidő és Tömegsport Közalapítvány

(sport)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.
képviselő: Bátori István kuratóriumi elnök, Salamonné Lutz Mária kuratóriumi titkár
Bácsbokod és vonzáskörzetének szabadidős és tömegsport tevékenységének támogatása. Sportköri létesítményének finanszírozásához való hozzájárulás. ... >>

Frankcity Kispályás Futball Club

(sport,kulturális)

6453 Bácsbokod, Vásártér sor 18.
képviselő: Sereg Róbert elnök
Alapvető célja Bácsbokod község sportkultúrájának fejlesztése, hagyományok ápolása, bővítése, a különböző kispályás futballtornákon (hagyományos 5+1, futsal, strandfoci) való részvétel, valamint kapcsolatok kialakítása, fenntartása, illetve együttműködés más hazai és külföldi sportegyesületekkel,labdarúgással foglalkozó szervezetekkel. ... >>

Polifon Községi Ifjusági Zenei Nevelés Alapítvány

(oktatási)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi utca 80.
képviselő: Horváthné Tóth Zsuzsanna
Bácsbokod és vonzáskörzetében az ifjuság zenei nevelése, szakirányú tanulmányi kirándulások költségeihez hozzájárulás. A fúvószenekar hangszerállományának bővítése. ... >>

Szapár András Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
képviselő: Havasi Jánosné kuratóriumi elnök
A Bácskai ÁMK Általános Iskolájának Móra Ferenc Tagintézményének többnemzetiségű tanulóinak a közös Magyar Haza megismerésére, szeretetére történő oktatása, nevelése érdekében legtöbbet tevő pedagógus kétévenkénti támogatása. ... >>

Tehetséges Fiatalok, Hátrányos Helyzetű Tanulók Támogatása Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6453 Bácsbokod, Tolbuchin u.80.
képviselő: Hídvégi Attila
Támogatni a tehetséges, de valamely okból hátrányos helyzetű tanulók, általános és szakközépiskola, ill. főiskolai és egyetemi tanulmányait. - Fejleszteni már az általános iskolai tanulmányok alatt az egységes tanulási versenyszellemet. - Támogatni a tehetséges fiatalokat tehetségük kibontakozása céljából: a művészetek, a zene és a sport területén. - Támogatni a nemzeti kisebbségi nyelvek tanulását, tanítását. ... >>

Track Dance Moderntánc Egyesület

(sport,kulturális)

6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. utca 59.
képviselő: Kisföldi Kitti elnök, Nákityné Csúcs Hajnalka Rozália alelnök
Egyesületünk célja elsősorban a gyermekek, fiatalok, felnőttek, testi és lelki egészségének ?egyensúlyának a megteremtése, fenntartása a modern tánc, mint szabadidős tevékenység keretében. A táncelemek, koreográfiák megtanulása során a gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésének elősegítése. Ez kapcsán a figyelemfejlesztés, képességfejlesztés, állóképesség növelése, egészségmegőrzés, egészséges önbizalom-fejlesztés, erőnlét fejlesztése. A csoportmunka és közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson, bemutatókon való részvétellel. A modern tánc nagyközönség előtti bemutatása, esztétikai élmény nyújtása a nagyközönség számára. Sportrendezvények, versenyek szervezése, versenyzési lehetőség biztosítása s a nevezett célok megvalósításához szükséges sport-, és egyéb létesítmények üzemeltetése. Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi szervezetekkel, együttműködés önkormányzatokkal, különböző társadalmi szervezetekkel. Szolgáltatások nyújtása tagoknak, és az egyesület céljait támogató szervezeteknek, személyeknek. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvények, programok szervezése. Az egészséges életmódra való nevelés. Tagjai sportérdekeinek képviselete, a szabadidő egészséges eltöltésének népszerűsítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41