Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bábolna civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Ács Térségi Cukorrépa Termesztők Szövetsége (51481/2002)

(érdekképviselet)

2943 Bábolna, Mészáros u. 22.
képviselő: Dr. Kiss István
A szektorsemleges termelői képviselet létrehozása. Az ország kiegyenlített cukorellátásának biztosítása. ... >>

Bábolna Shagya Közhasznú Alapítvány (52262/2002)

(intézményi,oktatási)

2943 Bábolna, Mészáros u. 1.
képviselő: Dr. Horváth Klára kuratóriumi elnök
Petkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola működtetésének elősegítése. ... >>

Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány (2246/2004)

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2943 Bábolna, Jókai u. 12.
képviselő: Dr. Jankó Miklós Jenő elnök, Hatejerné Sós Ilona titkár, Nagy Lajos tag
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kultúrális tevékenység, környezetvédelem, sport, munkerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Bábolnai Borbarátok Egyesülete

(egyéb)

2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
képviselő: Cseh László
A bortermelés színvonalának emelése, a borkultúra népszerűsítése. ... >>

Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (51852/2002)

(tűzoltó,egyéb)

2943 Bábolna, Polgármesteri Hivatal
képviselő: Szakál Ferenc elnök
A tűz elleni hatékony védekezés elősegítése, javítása, továbbá társadalmi segítségnyújtás a tűzvédelem állami feladatainak megoldásához. ... >>

Bábolnai Polgárőr Egyesület (51963/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.
képviselő: Sáhó András
Bűnmegelőzési feladatok,folyamatban lévő bűncselekmények elhárítását, megakadályozását elősegítő feladatokat látnak el. ... >>

Bábolnai Sport Egyesület (50653/2002)

(sport)

2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.
képviselő: Nagy Lajos ... >>

Bábolnai Vadász Egylet

(sport)

2943 Bábolna, Mészáros u. 1.
képviselő: Dr. Szentirmay András elnök, Fónyad Levente titkár
Sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2943 Bábolna, Móra F. u. 12.
képviselő: Mohácsi Gáborné titkár, Srmesic Mária elnökhelyettes, Török Sándor elnök
A zenei formában élő néphagyományok (folklór) ápolása, a néptánckultúra fejlesztése, az egyesület tagjainak szakmai érdekvédelme és érdekképviselete, az Alapszabály 2. pontjában részletezett módon. ... >>

Elfek szava Szerepjáték Egyesület (1210/2003)

(oktatási,kulturális)

2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.
képviselő: Gyivicsán Gábor
A szerepjáték, mint kultúrális és szabadidős tevékenység népszerűsítése. Szerepjáték oktatása, gyakorlására alkalmas programok, játéknapok, rendezvények szervezése. ... >>

Iskolánkért Közhasznú Alapítvány (51258/2002)

(intézményi,oktatási)

2943 Bábolna, Toldi M.u. 24.
képviselő: Birbauer Imre kuratóriumi tag, Szabacsiné Szőke Edit kuratóriumi tag, Tóth Zoltánné kuratóriumi elnök
A Bábolnai Általános Iskola működésének és fenntartásának segítése. ... >>

Képviselet Választási Egyesület (52337/2002)

(egyéb)

2943 Bábolna, Csikótelepi u. 27.
képviselő: Kóta Béla elnök
Komárom-Esztergom Megye településeinek a megyei közgyűlésben való - pártoktól független - képviselete. Jelölő szervezetként listát állít a megyei közgyűlési tagok választására. A jelöltjeit a választási kampányban a rendelkezésre álló eszközeivel támogatja. Megválasztásuk esetén segíti munkájukat a megyei közgyűlésben ... >>

Kisbábolna Lovas Klub

(sport)

2943 Bábolna, Kisbábolna Major
képviselő: Jakus Róbert elnök, Liszkai László titkár
A társadalmi szervezet kiemelt célja az egyesületi tagok sportszerű és egészséges magatartásának elősegítése, támogatása és szervezése. A társadalmi szervezet további célja a szabadidő sport, ezen belül a lovaglás és a lovas sport sportszerű keretek között való megvalósítása, a lovassporthoz tartozó versenyeztetés szervezése, a versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

Komáromi Galamb- és Kisállattenyésztők V-204 Egyesület

(egyéb)

2943 Bábolna, Tessedik Sámuel u. 25.
képviselő: Komora Pál elnök
A galamb- és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismereteik gyarapítása. ... >>

Közrendért és Közbiztonságért Közalapítvány (52061/2002)

(közbiztonság)

2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.
képviselő: Sáhó András kuratórium elnöke
A közrend és közlekedésbiztonság ... >>

Magyar Sonka Lovagrend Egyesület

(érdekképviselet)

2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
képviselő: Angyal Gábor tag, Debreceni Tibor elnök, Debreceni Tiborné alelnök, Kozma Szilárd tag
A Magyar Köztársaság területén sertésfeldolgozással és abból eredően sonkaérleléssel, forgalmazással foglalkozók érdekvédelme, képviselete, szakmai kapcsolatok kialakítása érdekében együttműködés. ... >>

Ölbő-Tavi Aranyhal Horgász Egyesület (1530/2004)

(sport,természetvédelem)

2943 Bábolna, Csikótelepi u. 21.
képviselő: Balogh István
Horgászati vízterület hasznosítása. A természet és a halállomány védelme. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A tagság érdekeinek képviselete. Segíteni a horgászvizek hasznosítói és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Ölbői Hobby Kert Egyesület (52221/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2943 Bábolna, Cserháti Sándor u. 11.
képviselő: Pál Endre
Tárkány község ölbői határrészében bérelt kertek bérlői és családtagjai szabadidejének hasznos eltöltése, érdekvédelme, - különös tekintettel a saját erőből létesített villamos hálózat működtetésére,-pihenésre, magyar haszon-kert kultúra ... >>

Pannon-Kapocs Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

2943 Bábolna, Ady Endre u. 2
képviselő: Poprády Géza kuratóriumi elnök
Bábolna és térsége kulturális életének fejlesztése, a térségben működő civil szervezetek munkájának segítése, hagyományőrző és népművészeti rendezvények szervezése, támogatása, a határon túli és a szórványmagyarság kulturális és hagyományőrző szervezeteinek és rendezvényeinek támogatása, tömegsportrendezvények szervezése, támogatása, az anyaországi és a határon túli magyarság kulturális kapcsolatainak erősítése, technikai sportokkal kapcsolatos rendezvények szervezése, támogatása, környezet- és természetvédelmi rendezvények támogatása, motorizáció hagyományainak őrzése, az ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Segítő Kéz Oktatási, Kulturális és Idősgondozási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2943 Bábolna, József A. u. 2.
képviselő: Bakonyiné Németh Márta kuratóriumi tag, Bihari Gábor kuratóriumi elnök, Csicsai Mártonné kuratóriumi tag
A továbbtanulás támogatása. /Idegennyelv ismeret tökéletesítése, szakmai ismeretek bővítése, bel- és külföldi tanulmányutak költségeinek fedezése, kulturális célok segítése, az emberi környezet védelme, gyermek és ifjúság szellemi, testi fejlődésének segítése. Idősgondozás, ennek keretében idősek otthona működtetése azért, hogy a gondozást igénybe vevő nyugíjasok koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülhessenek, és idős napjaikat emberhez méltó környezetben tölthessék. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41