Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Babócsa civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

"A Babócsai Tanulókért és Iskoláért"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7584 Babócsa, Rákóczi utca 3.
képviselő: Radicsné Kálsecz Adrienne
A tehetséges tanulók képességeinek jobb kibontakoztatása. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása. Iskolán kívüli nevelési programok megvalósítása. Részvétel lehetősége a tanulmányi kirándulásokon. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges taneszközök bővítése. Segélyezni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat. Pályázatok lehetőségeinek kihasználása. Jótékony célú rendezvények tartása. ... >>

Babócsa és Környéke Földtulajdonosi Közösség Vadászati Közössége

(sport,természetvédelem)

7584 Babócsa, Szabadság tér 8.
képviselő: elnök Nemes István
A Vadászati Közösség (Egyesület) célja, hogy tagjai részére elsődlegesen a Babócsa és környéke földtulajdonosi közösség részére, annak tagjai által alapítottan, vadászati lehetőséget biztosítson, továbbá tagjait a magyar vadászkultúra megtartására, és a vadásztársakkal szembeni magatartásra és a természet tiszteletére nevelje. ... >>

Babócsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7584 Babócsa, Dózsa utca 7.
képviselő: Ránics János ... >>

"Babócsáért" Egyesület

(kulturális,egyéb)

7584 Babócsa, Szabadság tér 10.
képviselő: Arató Béláné
Babócsa, azaz községünk kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek megmentése, bemutatása, karbantartásának elősegítése lehetőségei szerint, néphagyományok ápolásának ösztönzése, földrajzi fekvését és adottságait, történelmi múltját, szálláslehetőségeit kihasználva a falusi turizmusba való bekapcsoládását elősegíteni. Ennek érdekében jó kapcsolat kialakítása és együttműködése a helyi önkormányzattal, a cigányszervezettel és más civil kezdeményezésekkel. ... >>

Babócsai Fiatalokért Egyesület

(egyéb)

7584 Babócsa, Szabadság tér 18.
képviselő: Szakács István
1. Az állandó emberi értékek közvetítése.
2. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés.
3. Az egészséges életmódra nevelés.
4. Demokráciára nevelés.
5. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

Babócsai Fürdőért Egyesület

(sport)

7584 Babócsa, Rákóczi Ferenc utca 12.
képviselő: elnök Péter István
A helyi termálvíz népszerűsítése érdekében felélessze és támogassa a babócsai fürdőkultúrát. Munkájával elősegítse a helyi termálfürdő üzemeltetését, gyógyászati célú kihasználását. Népszerűsítse, reklámozza a helyi termálfürdő üzemeltetésére alapozott fürdőkultúrát és annak elterjesztése érdekében tájékoztató előadások szervezésével és különböző marketing módszerek segítségével gondoskodjon a fürdőkultúra megismeréséről és elterjesztéséről. ... >>

Babócsai "NÁRCISZ Nyugdíjas Klub" Egyesület

(egyéb)

7584 Babócsa, Zrínyi utca 40.
képviselő: Kis Vukman Istvánné ... >>

Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális- és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális)

7584 Babócsa, Rét utca 25.
képviselő: Laufer Róbert
-Biztosítsa és elősegítse az egyesületi tagok rendszeres és aktív sport tevékenységét.
-Elősegítse az egészséges életmódra nevelést, megismertesse és megszeretesse a fiatalokkal a helyi lehetőségekhez mérten az aktív sportolást.
-Részt vegyen helyi és területi versenyeken, tornákon, azzal kapcsolatos rendezvényeken és elősegítse az azokon való eredményes szereplést.
-Kezelje és gondozza a községi sport létesítményeket.
-Megszervezze a közösségi kulturális rendezvényeket, elősegítse a működési terület tartalmas és gazdag kulturális életének kibontakozását.
-Biztosítsa és különféle rendezvények megszervezésével elősegítse a szabadidő tartalmas és egészséges eltöltését.
-Biztosítsa és támogassa a működési területnek megfelelő térség hátrányos helyzetben lévő fiatal- és más korosztályának is aktív, egészséges életmódra nevelést elősegítő szervezett sporttevékenységét, valamint közművelődését, kulturált szórakozását és szabadidejének hasznos eltöltését. ... >>

DRÁVAMENTI ÖKOMÚZEUM KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

7584 Babócsa, Várdomb utca 12.
képviselő: Orzsi Zoltán
A Dráva magyarországi szakaszának mellékén fellelhető természeti, kulturális és szellemi örökség feltárására, helyben történő megőrzésére, konzerválására, bemutatására és gazdasági hasznosítására irányuló kezdeményezések létrejöttének elősegítése, ezek koordinálása, menedzselése, s ezen keresztül hozzájárulás a térség revitalizációs, vidék- és közösségfejlesztési elképzeléseihez. ... >>

Free Street Dance Team Egyesület

(sport,oktatási)

7584 Babócsa, Rinya utca 51.
képviselő: elnök Balogh József
Amatőr tánckör működtetése, táncoktatás, sporttevékenység. ... >>

Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

7584 Babócsa, Rinya utca 93.
képviselő: elnök Bajzát Krisztián
Rosszindulatú vérképzőszervi betegségben szenvedő betegek segítése, a gyógyulásukhoz szükséges legkorszerűbb gyógyszerek beszerzése, a betegek és hozzátartozóik közvetlen anyagi és tárgyi támogatása. Az alapítvány célja különösen: Rosszindulatú vérképzőszervi betegségben szenvedő betegek javára anyagi támogatás gyűjtése és támogatás nyújtása. Rosszindulatú vérképzőszervi betegségben szenvedő betegek életkörülményeinek javítása. Rosszindulatú vérképzőszervi betegségben szenvedő betegek rehabilitációjának elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41