Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Átány civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Átányi Földtulajdonosok Vadásztársaság

(sport)

3371 Átány, Jókai út 2.
képviselő: Szabó János dr. (elnök) ... >>

Átányi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3371 Átány, Szabadság út 2-8.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Zoltánné
a) az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javítása, b) a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény elismerése, c) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, d) az átányi gyermekekért végzett hosszú távú oktató-nevelő munka elismerése. ... >>

Átányi Kegyeleti Alapítvány

(kulturális)

3371 Átány, II.Rákóczi F. u. 60.
képviselő: Krusper Károly, Nemes Kálmánné, Ötvös János
A II. világháborúban elesett átányi állampolgár áldozatok emlékére emlékmű építése és annak karbantartása. Feladata: - a II. világháborúban elesettek hozzátartozóinak felkutatása, - a II. világháborúban elesettek azonosítása, - emlékmű kiviteli munkáinak megszervezése, engedélyezés, elhelyezés és későbbi karbantartás. ... >>

Átányi Nyugdíjasokért Alapítvány

(szociális)

3371 Átány, Rákóczi út 34.
képviselő: Bedécs Kálmánné
A nyugdíjasok életszínvonalának emelése, az egészséges táplálkozás támogatása, az egészséges életmód elősegítése, a szakmai munka színvonalának emelése és az eredmények elismerése, a foglalkoztatási eszközök bővítése, a szociális ellátás kiszélesítése, az elszegényedés és a szociális hátrányok mérséklése érdekében tesz lépéseket az alapítvány. ... >>

Átányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3371 Átány, Szabadság út 1.
képviselő: Ötvös Károly (elnök)
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. b) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. c) a társadalmi mukában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, baleset-megelőzési tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalon (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése, d) a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. e) a község közigazgatási területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. f) emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás a Kszt. (1997.évi törvény) 26.§ c) pontjának 12. és 15. pontjában felsorolt tevékenység. ... >>

Átányi Turisztikai, Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3371 Átány, Szabadság út 1.
képviselő: elnök Gönczi Mihály Edmond
Átány községben a környezeti, kulturális és hagyományőrző tevékenység ügyének előmozdítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, valamint a településen és a kistérségben a turisztikai és idegenforgalom fellendülésének elősegítése. ... >>

"Az Átányi Egyházi Iskoláért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43.
képviselő: kuratóriumi elnök Énekes István Lászlóné
A közhasznú alapítvány célja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja alapján nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység, valamit a magas színvonalú oktatás elősegítése és támgoatása. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány az Átányi Református Gyülekezetért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3371 Átány, Templom u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Ferenczfiné Lyócsa Éva, kuratóriumi tag Lacházi Hajnalka
1. A községi templom és más egyházközségi tulajdonban lévő ingatlan felújításának, állagmegóvásának támogatása, beleértve a templom orgonáját és egyéb berendezéseit is. 2. Egyházi ünnepségek, gyülekezeti rendezvények szervezése és támogatása. 3. Egyházi óvoda létrehozása és működtetése. 4. A helyi hitoktatás, kultúra, művészet, tudomány támogatása; a hitélettel kapcsolatos konferenciák szervezése; egyházi kiadványok megjelentetése. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem; időskorúak, szenvedélybetegek és egyéb szociálisan rászoruló csoportok támogatása. 6. A határon túli magyarság összefogása a hitéleten keresztül. 7. Átány idegenforgalmának fellendítése. 8. A hitélet javításához szükséges technikai feltételek megteremtése.
Pk60037/2000/7. sz. végzéssel célkiegészítés: Az Átány községben működő egyházi óvoda és iskola támogatása. ... >>

MTTSZ Átány Honvédelmi Lövész Klub

(sport)

3371 Átány, Rákóczi u. 58.
képviselő: Szórát Imre (elnök) ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41