Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ásotthalom civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.
képviselő: a kuratórium elnöke Andrésiné Dr.Ambrus Ildikó, Rácz Albert tag
A Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégiumban folyó korszerű és eredményes oktatás lehetőségeinek kiszélesítése, a tanulók és dolgozók kiemelkedő munkájának elismerése. ... >>

Ásotthalmi Földtulajdonosok Vadgazdálkodási Egyesülete

(sport)

6783 Ásotthalom, I. ker. 22.
képviselő: Ábrahám Zoltán, elnök ... >>

Ásotthalmi Gazdakör

(egyéb)

6783 Ásotthalom, X.kerület 1627.
képviselő: Farkas Mátyás elnök ... >>

Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6783 Ásotthalom, Béke u. 3.
képviselő: Dr.Hadfiné Böjthe Gabriella elnök
Az Ásotthalom községben élő gyermekek, így az óvodás korúak iskolai életmódra történő felkészítő foglalkozásai tárgyi feltételeinek javítása; az általános iskolás korúak általános iskolai, elemi ismereteket nyújtó, a középfokú oktatásra való felkészítést célzó oktatás tárgyi feltételeinek javítása; az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek és a pedagógusok személyiségfejlszető munkája tudományos és művészeti tevékenysége feltételeinek javítása; a preventív mentálhigiéné megvalósítása; a tudományos, környezetvédelmi, művészeti, kulturális célok elérésének támogatása; a tanulók testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése és kiemelkedő teljesítményének elismerése. ... >>

Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

6783 Ásotthalom, Jókai u.4.
képviselő: Papp Renáta elnök ... >>

Ásotthalmi Íjász Hagyományőrző és Sportegyesület

(sport,kulturális)

6783 Ásotthalom, Béke utca 28.
képviselő: Fődi Anna, elnök
Íjász verseny- és szabadidősport népszerűsítése, fejlesztése, versenyek szervezése, hagyományainak őrzése. ... >>

Ásotthalmi Tömegsport Egyesület

(sport)

6783 Ásotthalom, Tanya 1067.
képviselő: Erdélyi Antal elnök ... >>

Ásotthalom Közbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
képviselő: Szabó Jenő a kuratórium elnöke
Községi figyelőszolgálat létrehozása és működtetése. További célja a Mórahalmi Rendőrőrs működéséhez szükséges támogatása biztosítása. ... >>

Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
képviselő: Tóth Tamás elnök ... >>

Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
képviselő: Pőcze Levente elnök ... >>

ÁSOTTHALOM-KISSORÉRT Egyesület

(kulturális,szociális)

6783 Ásotthalom, 4. ker. 365.
képviselő: Túrú Tibor, elnök
Kissoron, tanyán élő emberek szociális életkörülményeinek javítása, kulturális élet fejlesztése, különféle rendezvények szervezése. ... >>

Ásotthalomért Közalapítvány

(egyéb)

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
képviselő: Fröhlich András, kuratóriumi elnök
Ásotthalom község eredményes fejlesztésének elősegítése; a község közbiztonsága fejlesztésének támogatása; a rászorulók támogatásának elősegítése; a környezetvédelmi tevékenység támogatása. ... >>

Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
képviselő: Kása Gabriella, a kuratórium elnöke
Korosztályos megkülönböztetés nélkül a hátrányos helyzetű, rossz állapotú és rossz szociális körülmények között élő, továbbá a fogyatékos, a munkanélküli, az azonnali segítséget igénylő, krízishelyzetben lévő egyén, család megsegítése; a szociális szférában dolgozók képzése; kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása; az alapítványi célokhoz tárgyi eszközök biztosítása. ... >>

BassBar Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6783 Ásotthalom, V. körzet 692.
képviselő: William Patrick OLoughlin, kuratóriumi elnök
A BassBarr Alapítvány kiemelkedő célja, hogy menedéket és rehabilitációs lehetőséget biztosítson azoknak a fiataloknak és felnőtteknek, akik különböző szociális, vagy egészségügyi gondok miatt (pl.: alkohol- vagy a drogfüggőség, illetve a HIV fertőzöttség, családi-, beilleszkedési problémák ...) az elidegenedés és a bizalomvesztés problémájával küzdenek, és motivációt adjon azon problémák megoldására, amelyek a modern társadalmakban gyakoriak. ... >>

BEDŐ ALBERT Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6783 Ásotthalom, Béke utca 3.
képviselő: Zsiros Attila, elnök
A Bedő Albert Középiskola Erdészeti Szakiskola és Kollégium diákjainak rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés biztosítása. ... >>

Csongrád Megyei Esélyt Teremtő Alapítvány

(egészségügyi)

6783 Ásotthalom X. ker., Tanya 1548.
képviselő: Bakó Anikó, a kuratórium elnöke
A testi lelki betegség sújtotta embereknek segítség nyújtása a gyógyulás eléréséhez. ... >>

"Csutri Kulturális és Hagyományőrző Egyesület"

(kulturális)

6783 Ásotthalom, Béke utca 28.
képviselő: elnök Kovács-Tanács Istvánné, Kiss Sándorné, elnökhelyettes, titkár Ábrahám Lászlóné
Alapvetően a néptánc, népdal, népzene, népi kézművesség és népművészeti hagyományok ápolása, terjesztése, bemutatása. További célja: Kulturális értékek feltárása, ápolása. ... >>

"Golden Taube" Sportlövő Egyesület

(sport)

6783 Ásotthalom, Kossuth u. 5.
képviselő: Tóth András elnök ... >>

Halász Futball Klub

(sport)

6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
képviselő: Halász Zsolt elnök ... >>

Halom Kincse Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6783 Ásotthalom, IX. ker. 1335.
képviselő: Sári Klára, elnök
Ásotthalom kulturális, hagyományos és természeti értékeinek megőrzése, védelme, turisztikai tevékenység folytatása. ... >>

Homokháti Mangalicatartó Gazdák Egyesülete

(érdekképviselet)

6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
képviselő: Fackelmann István elnök ... >>

Hunyadi Sportkör

(sport)

6783 Ásotthalom, Nincs adat
képviselő: Halász József elnök ... >>

Köröséri Vadásztársaság

(sport,egyéb)

6783 Ásotthalom, Felszabadulás utca 56.
képviselő: Ferenczi Géza, vadászmester, Nagy József, elnök
Tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Köz-Pont Egyesület Ásotthalom

(oktatási,kulturális)

6783 Ásotthalom, Béke utca 28
képviselő: Csehóné Kiss Dalma, elnök
A falu lakosságának nevelését, oktatását segítő előadások, tanfolyamok, mezőgazdasági szakmai tanácsadások, kulturális és szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Nagycsaládosok Interregionális Szövetsége

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6783 Ásotthalom, VII. körzet Tanya 1002.
képviselő: Tóth Beáta, elnök
Szervezi és összefogja a nagycsaládosok szervezeteinek működését a szövetséghez tartozó minden országban. Szervezi a szövetség tagjaiból alakuló önsegítő csoportok létrejöttét. Szociális tevékenységet folytat, megszervezi a családsegítést, gyermekek és időskorúak támogatását, gondozását. Szakmai képzési és oktatási programokat dolgoz ki és ezen felül kulturális, táborozási programokat szervez. Képviseli a nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeit. Segíti a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét. ... >>

"PUSZI" Ásotthalmi Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
képviselő: Kővágó Zoltánné, elnökhelyettes, Szabó Istvánné elnökhelyettes, Tóth Beáta elnök
A család iránt érzett felelősség erősítése, nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete, közösséggé szervezése. ... >>

Unióban a Tanyákért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6783 Ásotthalom, Felszabadulás utca 2-6.
képviselő: Nyerges Istvánné, elnök
Ásotthalom és környéke lakossága számára a közösségi élet szervezése, a falu fejlesztésének támogatása és természeti, építészeti, kulturális értékeinek védelme. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41