Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Andornaktálya civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Agnatha Horgászegyesület

(természetvédelem,egyéb)

3399 Andornaktálya, Kölcsey u. 18/1.
képviselő: Vinczepap Róbert (elnök)
Elsősorban tagjai részére a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése és fenntartása. A vízi, vízparti és egyéb természeti értékek védelme. ... >>

Agria Nuts Poker Club Egyesület

(sport)

3399 Andornaktálya, Alkotmány út 10/1.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Az alábbi limit rendszerű kártyajátékok népszerűsítése, megismertetése: Texas holde?m, Omaha, Seven card stud.
- Lehetőség biztosítása szalonjátékok kultúrált körülmények közötti versenyport szintű űzésére.
- Klubélet kialakítása, versenyek szervezése, lebonyolítása.
- Helyi, országos és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Andornaktálya Citerahagyományáért Alapítvány

(kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73.
képviselő: k. alelnök Bíró Istvánné, k.elnök Bögös Tamásné
Andornaktálya citerahagyományainak felkutatása, fenntartása és népszerűsítése, a község citerásainak támogatása, utánpótlásuk nevelése. ... >>

Andornaktálya Sportegyesület

(sport)

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 300.
képviselő: Tuza László (elnök)
A sportegyesület az ifjúság, a nők és férfiak testedzésének sportolási, versenyzési feltételeinek a biztosítására létrehozott önkormányzati alapon működő szervezete. A sportegyesület a labdarúgó sportág folytatása érdekében létrehozott önálló jogi személy. Az egyesület biztosítja tagjai részére a különböző hazai és nemezközi versenyeken, bajnokságokon, kupákon való részvételt, és versenyzési lehetőséget.
Pk60048/2003/6. sz. végzssel célkiegészítés: Reklám és hirdetési tevékenység. ... >>

Andornaktályai Hegyközség

()

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.
képviselő: hegybíró Szuromi Mihály, Stefán Tibor (hegyközségi elnök)
A Hegyközség célja, területén a szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Andornaktályai Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.
képviselő: elnök Antal Csaba
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom, illetve együttműködés megerősítése. ... >>

Andornaktályai Művelődési Központ Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 73.
képviselő: Boros Istvánné
Pk.60.137/1998/8.sz. végzéssel új cél: Az általános iskola tanulóinak segítése a felzárkóztatásban, a tehetség kibonta- koztatásában, az esélyegyenlőség megte- remtésében - az oktatási feltételek ja- vításával, valamint a tanulók művészeti és sporttevékenységének, táboroztatásá- nak a szabadidő hasznos eltöltésének se- gítése közvetett és közvetlen anyagi támogatásával. ... >>

Andornaktályai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3399 Andornaktálya, Kossuth út 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdős Lajosné
Az Andornaktályai Napköziotthonos Óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. ... >>

Andornaktályai Polgári Kör Egyesület

(környezetvédelmi)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 99.
képviselő: elnök Miller Margit, ügyvezető alelnök Lőrincz József
Környezetvédelem, faluszépítés. ... >>

Egalit-Ász Sportegyesület

(sport)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.
képviselő: Németh Zsuzsanna (elnök), Tóth Gyula (titkár)
Az egyesület célja az Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézet és ÉFOÉSZ Ház lakóinak és gondozottjainak rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása. - Rendszeres sportolás, a sérültek családi és társadalmi integrációjának elősegítése. - Sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

Egervölgye Nyugdíjas Kub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 213.
képviselő: elnök Jeneiné Csernák Marianna, titkár Varga Sándorné
Az Andornaktálya községben élő nyugdíjas állampolgárok szociális segítése, gondozása továbbá Andornaktálya község kulturális hagyományainak megőrzése ápolása. ... >>

Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány

(sport,kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.
képviselő: kuratóriumi elnök Halászné Rácz Julianna (önállóan), kuratóriumi titkár Tar Csilla
A Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete működésének segítése, az ott lakó gondozottak életkörülményeinek javítása. Az intézmény lakóinak, gondozottainak, közösségi életfeltételeinek javítása, a közösségi kulturális és sportélet fejlesztése. Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület támogatása. + 9. alszámú végzéssel további cél: A fogyatékos gondozottak számára munkalehetőség keresése, munkahelyek létrehozása.
Pk60101/1995/32. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány célja vállalkozási tevékenység folytatása rehabilitációs célú foglalkoztatás elősegítésére. ... >>

Kis BÓBITÁk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3399 Andornaktálya, Széchenyi u. 3.
képviselő: kuratóriumi tag Fodorné Turai Krisztina
Napközis gyermeknevelés biztosítása.
- Elsősorban Andornaktálya területén élő családok segítése ? a család értékeinek megerősítése, továbbadása, szülők számára önismeret és személyiségfejlesztés, nevelési tanácsok, előadások, tanfolyamok szervezése, lelki egészségvédelem, lelki segítségnyújtás.
- A családok szabadidős tevékenységének értékorientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése.
- A szülők munkába állását segítő családi napközi, gyermekmegőrző, játszóház létrehozása és működtetése, pótmama szolgálat, időszakos és nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása.
- Elsősorban Andornaktályán élő sajátos nevelési igényű /más fogyatékos/ óvodások, kisiskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs célú és szabadidős foglalkozások keretében. ... >>

Magyar Autó-, Szabadidősport és Közlekedésbiztonsági Egyesület

(sport,oktatási)

3399 Andornaktálya, II.Rákóczi Ferenc út 71/a.
képviselő: alelnök Móni Attila, elnök Jurec Miklós, főtitkár Táboriné Majnár Mónika
Elősegíteni a magyar autósport működését, fejlődését.
- Segítse elő és ösztönözze a Magyar Autósport résztvevőit a biztonságos, sportszerű verseny szervezésére, illetve működtetésére.
- Elősegíteni és támogatni bármely fórumon és módon a magyar sportutánpótlás keresését.
- Segítse elő és támogassa bármely fórumon és módon a magyar sportutánpótlás nevelését, képzését, bármely sportágban, bármely szakágban.
- Elősegíteni és támogatni bármely fórumon az egészséges életmód, a sportszeretet és a mindennapi sportolási tevékenység köztudatba építését.
- Segítse elő és támogassa bármely szabadidősport tevékenységet.
- Elősegíteni és támogatni a biztonságos közlekedésre való nevelést bármely fórumon és módon.
- Összefogni és képviselni bármely fórumon a verseny- , és szabadidősportban tevékenykedő sportbírókat, a sportbírók érdekeit.
- Elősegíteni, támogatni, megszervezni a sportbírók oktatását, képzését, továbbképzését a Magyar Köztársaság és az Európai Unió teljes területén.
- Sportbírók versenyeken történő tevékenységének szervezése, koordinálása, irányítása, értékelése, a munkavégzéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolások elvégzése, nyilvántartása.
- Közvetítői tevékenység folytatása, versenyek, rendezvények szervezése és rendezése, felkutatása, melyen sportbírói tevékenység végezhető.
- Versenyek, rendezvények biztosítása, biztonsági felügyelete, biztonsági és egyéb dokumentációk készítése.
- Versenyzők egyesületbe tömörítése.
- Rendezvények, versenyek lebonyolításához, közlekedésbiztonsági oktatáshoz szükséges hangos, írott és képi anyagok készítése, készíttetése. Ezen anyagok ismertetése, terjesztése és forgalmazása. ... >>

Magyar Postagalamb Sportszövetség V-36 Andornaktályai Egyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 155.
képviselő: enök Gáspár József
Alapvető célja a tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása:
a) a postagalambsport hagyományainak ápolása,
b) a tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése,
c) a versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása,
d) a tagok képviselete külső személyekkel szemben. ... >>

MTTSZ Lövészklub Andornaktálya

(sport)

3399 Andornaktálya, II.Rákóczi F. u. 65.
képviselő: Siller László (elnök) ... >>

Pontyfogó Horgászok Egyesülete

(egyéb)

3399 Andornaktálya, Széchenyi út 10.
képviselő: elnök Fülöp László
A speciális mérettől függő pontyfogó horgászati módszert alkalmazók egy társadalmi szervezetbe tömörítése, a kívüllálló érdeklődők tájékoztatása, megismertetése e módszerrel;
- a tagság részére versenyek, tanfolyamok szervezése, mások által szervezett versenyeken való részvétel elősígtése;
- horgászkapcsolatok létrehozása, elmélyítése, fejlesztése;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"SZILAJ" Kuturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3399 Andornaktálya, Kossuth út 2/ 2.
képviselő: elnök Kürti Péter
A régi, ősi hagyományokat megőrizve és bemutatva szellemi, kulturális műhely biztosítása tagjai részére. Figyelemfelhívás a természetes és az épített környezet értékeire. ... >>

Tanépes Fiatalok Társasága

()

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 204.
képviselő: Orosz Béla (alelnök), Somogyi István (elnök), Verhóczki Sándor (alelnök) ... >>

Vizimalom Vadásztársaság

(sport)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út l6O.
képviselő: Kecső János (elnök) ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41