Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Alsószentmárton civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Alsószentmártoni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

7826 Alsószentmárton, Táncsics Mihály utca 20/C.
képviselő: elnöka Vas Péter
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok, csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelmi és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. Lakossági járőrözéseket szervez, a bűnügyileg veszélyeztetett területek, a veszélyeztetett intézmények és személyek ingó és ingatlan vagyontárgyai védelmére. A helyi önkormányzattal és a helyi rendőrségi, valamint határőrségi szervvel együttműködik a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében. A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem érdekében propaganda és oktatási tevékenységet fejt ki. ... >>

Alsószentmártoni Sportegyesület

(sport)

7826 Alsószentmárton, Petőfi Sándor u. 20.
képviselő: Gligulics Olivér elnök, Kosztics György titkár ... >>

Cigányokért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7826 Alsószentmárton, Kossuth Lajos utca 8/A.
képviselő: kuratóriumi elnök Vas Pál, kuratóriumi tag Szilber Zoltán, kuratóriumi tag Vas Péter
Elősegítse a cigányok lakta hátrányos helyzetű térségek fejlődését, felzárkózását és integrálását az állami, nemzetközi vérkeringésébe. A cigányok lakta térségek társadalmi, gazdasági és szociális mutatói sürgős beavatkozást indokolnak annak érdekében, hogy nemcsak az országos viszonylatban fennálló, hanem a nemzetközi szinten válságterületként betöltött elmaradott helyzetük is orvosolva legyenek. Projekteken és programokon keresztül a társadalom, a gazdaság és a környezet megújítása, a térségi erőforrások hatékony kiaknázása, új innovatív fejlesztések bevezetése, a térség versenyképességének fokozása, a térség felzárkóztatása fenntartható eszközökkel, a térség új kapcsolatai kialakításának elősegítése, partneri viszony kialakítása az állami és az önkormányzati szférával, társadalmi szervezetekkel való együttműködés hatékonyságának a növelése, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, meglévő különbségekből fakadó hátrányok enyhítése, a térség foglalkoztatottságának javítása, a cigány népesség integrációja, felzárkóztatásuk, megújítások, munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük elősegítése. ... >>

Kiút csak munkával" Egyesület Alsószentmárton

()

7826 Alsószentmárton, Szabadság u. 4.
képviselő: Ignácz Mihály elnök, Tábori Mihály titkár ... >>

Roma Horgász Egyesület

(sport)

7826 Alsószentmárton, Kossuth Lajos utca 6.
képviselő: elnök Vas Péter ... >>

Szent Márton Caritas Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7826 Alsószentmárton, Alkotmány utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Lankó József
A cigány és más hátrányos helyzetben lévő gyermekek óvodai és általános iskolai nevelésének, oktatásának és továbbtanulásának elősegítése, valamint olyan széleskörű szociális tevékenység végzése, amely magába foglalja az alapítvány működési területén élő hátrányos helyzetbe került cigány és nem cigány lakosok és családok életkörülményeinek javítására irányuló tevékenységeket is, így a munkanélküliek kérdését az idősek, betegek gondozását, valamint a rászorulók étkeztetését. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41