Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Alsónémedi civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

AEROKING Repülősport Egyesület

(sport)

2351 Alsónémedi, Fő uti erdő 0234/3 hrsz.
képviselő: Lázár Tamás elnök ... >>

Alsónémedi Amadeus Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2351 Alsónémedi, 0347/26. hrsz.
képviselő: Madarász Beáta elnök, Mahrabi Aimal
a lovas versenyek és versenyzők, elsősorban a díjugratás támogatása, oktatás elősegítése, népszerűsítése, érdekképviselet. Támogatni az összhangban álló programokat és ismeretterjesztő előadásokat. ... >>

Alsónémedi Gazdakör

()

2351 Alsónémedi, Széchenyi u.69.sz.
képviselő: Bálint Mária ... >>

Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány

(egészségügyi,szociális)

2351 Alsónémedi, Ady Endre u. 24.sz.
képviselő: Dénes Zsuzsanna
Támogassa a rászoruló gyermekeket és anyákat, ennek érdekében egészségmegőr- zés, betegségmegelőzés, szociális te- vékenység, családsegítés, nevelés, ok- tatás, ismeretterjesztés. ... >>

Alsónémedi Községért Közalapítvány

(kulturális)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Dr.György Balázs
A község környezetének,közbiztonságának védelme, a kulturális tevékenység színvonalának emelése. ... >>

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Mikusné Végh Magdolna
Óvoda tárgyi feltételeinek segítése, udvar rendezés támogatása, játékok, sporteszközök vásárlása. ... >>

Alsónémedi Nők és Gyermekeik Egyesület

()

2351 Alsónémedi, Haraszti u. 96.sz.
képviselő: Cseh Attiláné titkár köt. ketten, Jakab Istvánné elnök köt.ketten, Juhász Lászlóné alelnök köt.ketten
érdekképviselet ... >>

Alsónémedi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2351 Alsónémedi, Haraszti u. 37.
képviselő: Józan Krisztián elnökhelyettes, Kiss Miklós elnök
a község közbiztonságának, polgárai védelmének feladatai végzésében segítése ... >>

Alsónémedi Sportegyesület

(sport)

2351 Alsónémedi, Halász K.Sporttelep
képviselő: dr. Tüske Zoltán ... >>

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Győrvári Pálné elnök
A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és szabadidős tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését.
E cél elérése érdekében a Közalapítvány egészségmerőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, kulturálisörökség megóvása, környezetévdelem és sport közhasznú tevékenységeket végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését. ... >>

Alsónémedi Új Gazdakör

(érdekképviselet)

2351 Alsónémedi, Temető u. 18.sz.
képviselő: Ifj.Takács Ferenc elnök
Családi gazdálkodók érdekvédelme ... >>

Az Alsónémedi Mg. Szövetkezet Tagjaiért

(sport,szociális)

2351 Alsónémedi, Halászi Károly út Központi telep 1491/2.
képviselő: György Andrea elnök
Az alsónémedi szövetkezetek nyugdíjas tagjainak támogatása. Művelődési és szabadidősport tevékenységek szervezése. ... >>

Egészség Egy Életen Át Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2351 Alsónémedi, Északi Ipartelep 1.
képviselő: dr. Szíjártó Pál ( önállóan )
Magyarország lakosságának, különös tekintettel a gyermekekre és az idősebb korosztályra minél szélesebb körű felvilágosítása az egészséges életmódról: egészségügyi tanácsadás, egészséges táplálkozásra nevelés keretében.
Egészségügyi szűrővizsgálatok végzése, mind mozgó, mind állandó mérőállomásokkal, különösen: anyajegy- és melanoma - (bőrrák) szűrés, vércukorszint-, koleszterin-, vérnyomás és testzsírszázalék-mérés, hemoglobin A1C mérés, testtömeg index (BMI) számítás, szemészeti vizsgálat, ortopédiai vizsgálat, lúdtalp-szűrés, hallásvizsgálat, fül-orr-gégészeti vizsgálat, COPD (krónikus obstruktív légúti betegség) szűrés, valamint prosztatarák-szűrés, vérvizsgálat.
Egészségmegőrzés, és prevenció új fejlesztések és technológiák bemutatása. Egészségmegőrzés , betegség -megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, egészséges életmódra való nevelés, szemléletformálás. Kórházak eszköztámogatása (higanyos vérnyomásmérők cseréje) egészségügyi intézmények, eszközök fejlesztése. Európai Unió területén prevenciós szolgáltatások megszervezése lakossági körben orvos szakmai szervezetek közreműködésével. ... >>

Elveszett Örökségeink Nyomában Kulturális Egyesület

(kulturális)

2351 Alsónémedi, Árpád u. 10.
képviselő: Jakab Béla elnök, Vajda József alelnök
A magyar nyelvterületeken lévő hagyományok, hagyományőrző ünnepek és fesztiválok összegyűjtése, feldolgozása, s ennek közzététele. ... >>

Gyáli Sportrepülő Klub

(sport)

2351 Alsónémedi, Kápolna u.96.sz.
képviselő: Gödöllei Gedeon ... >>

Horizont 99 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2351 Alsónémedi, Diófa u. 14.
képviselő: Papp Ferenc
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gazdálkodásánek támogatása, az Egyetem gazdasági apparátusában dolgozó személyek képzésének, továbbképzésének támogatása, részükre szakmai tanulmányutak szerve- zése és támogatása, szakmai képzések szervezése és támogatása, az Egyetem gazdálkodásával kapcsolatos tudományos tevékenység szerve- zése és támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, a hazai és nemzetközi rendezvényekre történő felkészülésének eredményessége érdekében anyagi támogatás biztosítása. -a kulturális területen dolgozó szakmai állomány felkészültsé- gének elősegítése, szakmai tovább képzéseken történő részvételük- pályázat alapján- anygi feltételeinek biztosítása, - az EU csatlakozással összefüggő, az integráció kommunikációs stratégiáját elősegítő kulturális-szakmai tevékenységek szervezése, feltételeinek biztosítása, - az amatőr előadó- és alkotóművészeti körök, csoportok és az általuk folytatott művészeti tevékenységek támogatása, - tehetséggondozás, képességfejlesztés, elsősorban a hátrányos helyzetű fiatal tehetségek szakmai fejlődésének elősegítése, támogatása, - hazai és nemzetközi képző- és alkotótáborok szervezése, bonyolítása ehhez támogatók felkutatása, - kulturális szakmai továbbképzések és tanulmányi utak szervezése, kapcsolatok kialakítása a hasonló területen működő hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Ifjú Művészekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2.
képviselő: dr. Gálos Julianna, Geiger János Ferencné
Az oktatás széles alapokra helyezése különös tekintettel a művészetekre. Az ifjú tehetségek számára tér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. További cél a hátrányos helyzetű rétegek szocializációjának elősegítése, az ehhez szükséges művészeti, szakmai, tárgyi keretek biztosítása. A kultúrális hátrányok csökkentése a művészeti nevelés és tehetséggondozás által. ... >>

Lakható Környezetünkért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2251 Alsónémedi, Felsőráda 21.sz.
képviselő: Balázsné Bálint Magdolna elnök, Botzheim Balázs elnök, Laczkó Mihály alelnök
Bugyi község természeti és lakó környezetének, termőföldjeinek, vizeinek védelme a szennyeződéstől, egészséges környezet megőrzése, kerékpárút kiépítése, a kerékpározás népszerűsítése stb. ... >>

Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2351 Alsónémedi, Ócsai út 7.
képviselő: Ábrányi Tamás elnök, ifj. Talabos Gábor elnökségi tag, Illés Tamás elnökségi tag
a sport-, kiképzés célú repülés. Kiemelten a motoros és vitorlázó műrepülés, s az ehhez kapcsolódó technikai személyi és anyagi feltételek biztosítása, a szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és gazdálkodás ... >>

Némedi-B.S.C. Labdarugó, Ökölvívó, Terep-rallye, Sportklub Egyesület

(sport)

2351 Alsónémedi, Kistói út 14.
képviselő: Rácz Sándor
Sportrendezvények szervezése. Tagsági vagy szerződéses sportolók versenyekre való felkészítése. Az ökölvívó sport népszerűsítése. Terep-rallye sport szélesebb körben történő népszerűsíté- se. ... >>

NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1/a
képviselő: Suplicz Zsolt elnök (önállóan)
Az íjászat mint sportág és kultúra népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés. A magyar népi kultúra és az íjászat, valamint a hozzájuk kapcsolódó hagyományok megőrzése. Versenyeken induló íjászcvsapat létrehozása, ennek felszerelés és képzés biztosítása. ... >>

Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2351 Alsónémedi, Széchenyi u 109.
képviselő: Némedi Erika (elnök)
A település szűkebb és tágabb környezetében lévő természeti és épített környezeti értékek védelme. ... >>

Pest Megyei Sporttwirling és Majorette Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2351 Alsónémedi, Haraszti u. 96.
képviselő: Juhász Lászlóné elnök ... >>

Számítógép az oktatásért Alapítvány

(oktatási)

2351 Alsónémedi, Zrinyi u.34.sz.
képviselő: Tallér Julia
Támogatás az oktatási intézményeknek, hardwer, softwer eszközök beszerzésére, ingyenes oktatás. ... >>

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alsónémedi Alapítvány

()

2351 Alsónémedi, Templom u.1.sz.
képviselő: dr. Tóth Éva önállóan, Kiss Tamás titkár önállóan
A helyi egyházi célú ingatlanok megőrzése, felújítása, gyarapítása. Időskorúak gondozása, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41