Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Algyő civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

Algyő Fejlődéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6750 Algyő, Géza utca 29.
képviselő: Gonda András a kuratórium elnöke
Algyő városrész fejlesztése a közművesítés és közlekedés terén, a hiradástechnikai és kábeltelevíziós rendszer kialakítása és fenntartása, az oktatás, a közművelődés, a sport, az egészségügy és a szociális ellátás fejlesztése. ... >>

Algyő Sportjáért Közalapítvány

(sport)

6750 Algyő, Kastélykert u.40.
képviselő: Bajusz János kuratóriumi elnök, Retkes Zsolt, kuratóriumi titkár
Algyő nagyközség sportéletének támogatása és az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése. ... >>

Algyőért Közszolgálati Egyesület

(sport,egyéb)

6750 Algyő, Géza utca 30.
képviselő: Dr. Gonda János, elnök
Az Algyőn élők érdekeinek érvényesítése, a dinamikus és harmonikus fejlődés segítése, a közösségi élet erősítése, környezetvédelem, információs központ létrehozása, a szabadidős tevékenységek és a sport támogatása. ... >>

Algyői Áltlános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6750 Algyő, Kastélykert u. 59.
képviselő: Suti Istvánné Kazán Aranka elnök
Az Algyői Áltlános Iskola, valamint az iskola tanulóinak és oktatóinak támogatása. ... >>

Algyői Faluvédő Egyesület

(egyéb)

6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
képviselő: Bai István, elnök
Bűnmegelőzés, közrendvédelem, veszélyhelyzet esetén emberi élet és anyagi javak mentése. ... >>

Algyői Gazdakör

(érdekképviselet,egyéb)

6750 Algyő Faluház, Buvár utca 5.
képviselő: Gubacsi Zoltán, elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Algyői Kerecsen Egyesület

(sport)

6750 Algyő Faluház, Buvár u. 5.
képviselő: Török Rita, elnök ... >>

Algyői "Kormorán" Horgászegyesület

(sport)

6750 Algyő, Horgásztanya
képviselő: Kapota Zoltán titkár, László István ... >>

Algyői Lovas Klub

(sport)

6750 Algyő, Búvár utca 5.
képviselő: Bakos István, elnök
A lovas sport, lovaglás, kocsikázás, lótartás széles körben történő megismertetése, népszerűsítése, versenyek és rendezvények szervezése, a lovas turizmus fellendítése. ... >>

Algyői Nőegylet

(egyéb)

6750 Algyő, Faluház Búvár u. 5.
képviselő: Kovácsné Budai Éva elnök, Vidácsné Bera Edit elnökhelyettes
Algyő területén élő rászorulók részére házi segítségnyújtás biztosítása. ... >>

Algyői Sportkör

(sport)

6750 Algyő, Sport utca 7.
képviselő: Juhász Sándor, elnök ... >>

"ALGYŐI TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET"

(természetvédelem,egyéb)

6750 Algyő, Kastélykert utca 63.
képviselő: Karasz Béla, elnök, Kiss András, elnökhelyettes
Tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, ésszerű, megalapozott halgazdálkodás folytatása, tagjai érdekeinek képviselete. ... >>

Algyői Úszó Közhasznú Egyesület

(sport)

6750 Algyő, Sport utca 9.
képviselő: Zsura Zoltán, elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, versenyeztetés, felüdülés biztosítása. ... >>

Algyői Vizisport Egyesület

(sport,egyéb)

6750 Algyő, Búvár u. 5.
képviselő: Márkus György elnök
A vizisportot kedvelők összefogása, érdekeinek képviselete. ... >>

Baghyné Makra Ilona Alapítvány az Algyői Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6750 Algyő, Kastélykert u.58.
képviselő: Torma Tiborné a kuratórium elnöke
Pénzbeli ill. tárgyi jutalmakkal támogatni az Algyői Általános Iskola azon tanárait, tanítóit és nevelőit, akiknek tanítványai helyi vagy országos tanulmányi versenyeken rendszeresen kimagasló eredménnyel szerepelnek, szabadidejük terhére hozzájárulnak az iskola növendékei ismereteinek gyarapításához, tudásuk fokozásához, elmélyítéséhez. Támogatni az iskola évfordulóinak méltó megünneplését, az iskoláról kiadványok megjelenését. ... >>

"Boldog Gyermekkor Alapítvány Algyő"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
képviselő: Kovács Istvánné, kuratóriumi titkár
Az Algyő község által fenntartott óvodába beíratott gyermekek egészséges életmódra nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása. A gyermekek egyéni képességeinek fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása, egyéb sportrendezvények lebonyolítása. ... >>

Büntetés-végrehajtás Dél-magyarországi Szakszervezete

(érdekképviselet)

képviselő: Takács Zoltán, titkár
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Dél-Alföldi Régió Települési Egészségterv Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6750 Algyő, Búvár utca 5.
képviselő: Harcsás Gizella, elnök, Makra Lajosné, elnökhelyettes
Komplex módon segíteni és koordinálni a régió településein élők életminőségének javítását, a közösség fejlesztését, az egészséges életmód, a természet- és környezetvédelem, valamint a szociális jólét területén. ... >>

Dinamix Ifjusági Kerekasztal

(sport,kulturális,egyéb)

6750 Algyő, Búvár u. 5.
képviselő: Torma Tibor, elnök
A fiatalok érdekeinek képviselete, összefogása, kulturális, sport és szórakoztató rendezvények, programok szervezése, koordinálása. ... >>

EZERJÓFŰ Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület

(oktatási)

6750 Algyő, Kócsag utca 13.
képviselő: Berek Ágota, elnök
Algyő területén élő emberek egészségvédelme, egészségfejlesztése érdekében történő tevékenység. ... >>

Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6750 Algyő, Korsó utca 34.
képviselő: Kozma Gábor, alelnök, Pongrácz Tamás, elnök, Szalai Hetényi Ákos, alelnök
A helyi fiatalok környezettudatos életmódra való nevelése, az épített és természeti környezet épségének megőrzése, fejlesztése. ... >>

GYEVI ART Kulturális Egyesület

(kulturális)

6750 Algyő, Búvár u. 5.
képviselő: Moravszky Éva, elnök
Algyőn a helyi kulturális tevékenységének, a szabadidő hasznos eltöltésének, a közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

"Kovács Antal Alapítvány, felesége Vitéz Berta emlékére"

(intézményi,oktatási)

6750 Algyő, Kastélykert utca 59. (Algyői Ált. Isk.)
képviselő: Szűcs Judit, a kuratórium elnöke
Az Algyői Általános Iskola nevelési, oktatási feltételeinek szinten tartása, javítása. ... >>

Magyar Transzferszolgáltatók Országos Egyesülete

(egyéb)

6750 Algyő, Kastélykert utca 96.
képviselő: Albert Tamás, elnök
A magyarországi transzferszolgáltatók, személygépkocsis személyszállítói vállalkozások egyesületbe tömörülése, szakmai érdekeik hatékony képviselete. ... >>

Mandula Színház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6750 Algyő, Kikelet utca 8.
képviselő: Benyák Gábor István, a kuratórium elnöke
A Mandula Színház kapcsolatrendszerének, tevékenységének kiépítése és működtetése, anyagi támogatása, színházi előadások szervezése. ... >>

Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

6750 Algyő, Búvár utca 5.
képviselő: Kátó Sándor, elnök
A Móra Ferenc Népszínház támogatójaként, háttérszervezeteként szerepet vállalni a magyarországi ill. határon túli magyarlakta területek színházigényeinek kielégítésében. ... >>

Nagyfáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,közbiztonság)

6750 Algyő, Nagyfa 1.
képviselő: Kispál Jenő, kuratóriumi titkár
A büntetés-végrehajtás személyi állománya, nyugdíjasai és családtagjainak kulturális és sporttevékenységének, oktatásának elősegítése, támogatása, szociális tevékenység, szakmai tevékenységek és kutatási tevékenység fejlesztésének elősegítése, támogatása. A büntetésüket töltők és büntetésükből szabadulók társadalmi rehabilitációjának elősegítése, szociális tevékenység, egészségkárosultak és vagyontalanok támogatása. ... >>

Olajág Szakszervezet

(érdekképviselet)

6750 Algyő, Ipartelep
képviselő: Király János alelnök, Szugyiczki György alelnök, Tary László elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Ősgyeviek Baráti Köre

(kulturális)

6750 Algyő, Búvár u. 5.
képviselő: Herke István, elnök, Karsai Lászlóné, titkár
Ápolni a szülőfalu szeretetét, erősíteni nagymultú hagyományokat és segítséget nyújtani a közösség erejével a helyi problémák megoldásához. ... >>

Petrolszerviz Olajipari Karbantartó és Építő Kft. Munkástanácsa

(érdekképviselet)

6750 Algyő, Ipartelep hrsz. 01884/2.
képviselő: Bauer Bálint alelnök, Kurai Sándor alelnök, Lipták Imre elnök
A PETROLSZERVÍZ Kft-nél foglalkoztatott munkavállalók érdekeinek képviselete, munkahelyének megtartása, a Kft. vagyonának megtartása, gyarapítása ill. abba való beleszólás joga. ... >>

Síkvidéki Repülő Sportegyesület (Algyő - 1930)

(sport,oktatási)

6750 Algyő, Téglás utca 151.
képviselő: Tamás Ferenc, ügyvezető elnök
A légi sportok szervezése, légi közlekedés, légi sportok utánpótlásának biztosítása, egyéb célú repülések végrehajtása, repüléssel, ejtőernyőzéssel foglalkozók szakmai továbbképzése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41