Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Albertirsa civil szervezetek


Találatok száma: 77
1. oldal

A teljesebb életért Alapítvány

(szociális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2.sz.
képviselő: Farkas János ( önállóan )
Az önkormányzat területén élő sulyos mozgáskorlátozottak anyagi támogatása. ... >>

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
képviselő: Apró Dóra elnök
Az albertirsai általános iskolás korú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik-iskolások testi-lelki-közösségi jólétének emelése. Az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése. Az iskolai testnevelés, diák- és szabadidősport lehetőségeinek támogatása. Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs- és életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, mentális- és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása. Az iskola erdei iskola programjának támogatása. Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység, illetve iskolai létesítmény támogatása, amely a Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálja. ... >>

Alberirsai Kutya - Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

2730 Albertirsa, Alkotmány u. 10.
képviselő: Gyurcsányi József elnök, Nagy Péter titkár együttesen
A biztonságos és felelős kutya tartásra nevelés. Kutyatartók egymás közötti kapcsolat rendszerének megszervezése,érdekvédelmük megvalósítása. Szakmai előírások ismertetése és képviselete. ... >>

Albertirsa Barátainak Köre Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
képviselő: Pásztor János Attila elnök
A nagyközség hagyományainak ,kulturális művészeti értékeinek ápolása és annak szervezése. A társadalmi szervezet kiemelt céljának tekinti a természet-, környezet- és műemlékvédelmet, ezért természetvédelmi és műemlékvédelmi csoportot működtet. ... >>

Albertirsa és Környezete Térségfejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Nefelejcs u. 29.
képviselő: Simó Marianna gazd. vezető együttesen, Tóth Emil titkár együttesen, Zatykó János elnök együttesen titkárral vagy gazd.vezetővel
Albertírsa és térsége fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, sport, kulturális, oktatási igények kielégítése. ... >>

Albertirsa és Körzete Ipartestület

(érdekképviselet)

2730 Albertirsa, Pesti u.22.sz.
képviselő: Józsa KJároly elnök ... >>

Albertirsa Nyilvánosság Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.sz.
képviselő: Kaáriné Kabay Lilla elnök
-Albertirsa és térsége közéleti és közérdeklődésre számottartó eseményeinek, rendezvényeinek, kulturális, egyházi, sport és turisztikai eseményeinek, értékeinek maradandó rögzítését, megörökítését, továbbá bemutatását a média eszközeivel, továbbá ilyen célra történő juttatás. -Albertirsa történelmi nevezetességeinek megörökítése, archíválása, a községben működő öntevékeny kulturcsoportok, szakkörök tevékenységének rögzítése. - A helyi iskolákban működő szakkörök tevékenységének segítése.-A község kulturális örökségének megóvása pl. az un. Dolina természetvédelmi terület rehabilizálása, ahol a község és az ifjúság részére természetvédelmi bemutatókat lehet tartani. -Hozzájárulás a helyi kábeltelevízió üzemeltetője által az Albertirsai Önkormányzat részére napi 24 órás működtetésre biztosított csatorna műsorral történő ellátáshoz, a fiatalok részére lehetőség biztosítása a csatornán történő bemutatkozásra, a csatorna hírekkel történő ellátással való segítése, a helyi énekkar kulturcsoport műsorának felvétele és bemutatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - A fiatalok részére az iskolai oktatás, nevelés, pességfejlesztés, ismeretterjesztéshez segítségnyújtás, ... >>

Albertirsa Polgáraiért Egyesület

(érdekképviselet)

2730 Albertirsa, Szövetség u. 1/1.
képviselő: Elter János elnök
érdekképviselet ... >>

Albertirsa Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány

(sport)

2730 Albertirsa, Erkel F. u 33.
képviselő: Kelemenné Szabó Valéria /gazdasági vezető/, Kiss Róbert /elnök, Losó Adrienn /titkár/
Az Albertirsai Sportegyesület (ASE) szakosztályai szakmai munkájának, fejlesztési elképzeléseinek és működésének támogatása, különös tekintettel az utánpótlás nevelésére, az albertirsai tömegsportélet dinamizálásának ösztönzésére. Albertirsa Város Új Sportcentruma szakmai munkájának, infrastrukturális továbbfejlesztésének támogatása, kiemelkedő egyéni teljesítményeket elérő versenyzők felkészülésének, versenyeztetésének támogatása. ... >>

Albertirsa zenei életéért Alapítvány

(kulturális)

2730 Albertirsa, Magyar u. 6.
képviselő: Kovács Károly elnök
Alberirsa zenei életének fejlesztése. Az itt működő zenei csoportok magasabb szintű tárgyi feltételeinek javítása. Bel és kölföldi helységek közötti kapcsolatok ápolása. ... >>

Albertirsa-Inárcs-Örkény Hegyközség

(érdekképviselet)

2730 Albertirsa, Irsay K .u. 2.
képviselő: Gavlik Kálmán
A törvényben maghatározott. ... >>

Albertirsai Daloskör Egyesület

(kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u.2.sz.
képviselő: Bártfai Csabáné ... >>

Albertirsai Extrém Sportok Egyesülete

(sport)

2730 Albertirsa, Rákóczi u. 3/a.
képviselő: Fülöp Sándor elnök, Kovács Zoltán tikár, Losó Dávid elnökhelyettes
Különösen az extrém sportok tekintetében, sporttevékenységek szervezése, feltételeinek megteremtése, sportrendezvényeken való részvétel támogatása, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Albertirsai FC Hold Sportegyesület

(sport)

2730 Albertirsa, Koltói Anna u. 26.
képviselő: Pjeczka Attila elnök
Sporttevékenység, testedzés ... >>

Albertirsai Fiatalok Egylete

()

2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2.sz.
képviselő: Huszák Ferenc ... >>

Albertirsai Gazdakör

()

2730 Albertirsa, Pesti u. 48.sz.
képviselő: Nagy Gábor ... >>

Albertirsai gyermek,ifjúsági és felnőtt labdarugást segítő, támogató alapítvány

(sport)

2730 Albertirsa, Dánosi út 50.sz.
képviselő: Ágh Gábor elnök
Az albertírsai labdarugás támogatása, sportszerek, eszközök beszerzése. ... >>

Albertirsai Klímabarát Kör

(környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Baross út 59.
képviselő: Janik Zoltán / elnök/
A globális felmelegedés - klímaváltozás- hatásainak folyamatos figyelemmel kísérése, Albertírsa város közigazgatási területére gyakorolt negatív következményeinek megelőzése. A döntéshozók befolyásolása, érdekérvényesítés. ... >>

Albertirsai Malom - tó Horgászegyesület

(sport)

2730 Albertirsa, Tó u. 4o.
képviselő: Jáger István elnök
Tagjai horgászérdeke képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, horgászsport fejlesztése. ... >>

Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. út 11.sz.
képviselő: Korcsolainé Pálfi Éva
Az óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Az óvoda részére újabb eszközök, játékok beszerzésének segítése. Csoportos programok szervezése. ... >>

Albertirsai Micsurin Sportegyesület

(sport)

2730 Albertirsa, Vasut u.4.
képviselő: Losoncz István ... >>

Albertirsai Művészetfejlesztésért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.sz.
képviselő: Fazekas László
A helyi művészeti iskola segítése. A pedagógiai feltételek javítása, ki- melkedő teljesítményt nyújtó tanulók támogatása. A helyi művészeti képzés támogatása. ... >>

Albertirsai Művészetoktatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.sz.
képviselő: Major Judit Mária (elnök)
Az Albertirsai Művészeti Iskola támogatása, ezen belül: az iskola együtteseinek, csoportjainak, valamint az egyes tanulók versenyeken, rendezvényeken, való szereplésének kapcsán felmerülő költségek csökkentése. Az oktatás- nevelés feltételeinek javítása, az oktatásban résztvevő tehetséges tanulók támogatása, az albertirsai művészeti oktatás-nevelés segítése. ... >>

Albertirsai Napsugár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Pesti út 29.sz.
képviselő: Ocsenásné Berkes Mónika
Az óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése. Az óvoda részére újabb eszközök, játékok beszerzésének segítése. Csoportos programok szervezése. ... >>

Albertirsai Nyitnikék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Ady E. u. 25-27.
képviselő: Nyerges Józsefné elnök
Az óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése. A gyermekek fejlődését elősegítő eszközök, játékok beszerzése. A csoportos programok szervezése. ... >>

Albertirsai Önkormányzati Választási és Támogatási Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

2730 Albertirsa, Pesti u.83.sz./Móra F.Műv.Ház/
képviselő: Dr. Kiss Tibor
Helyi választók akaratának érvényesítése, érdekvédelme ... >>

Albertirsai Reforméletmód Egyesület

(oktatási)

2730 Albertirsa, Pesti út 83.sz.
képviselő: Gulyás Károlyné gazdasági vezető, Kürtiné Bognár Klára elnök ... >>

Albertirsai Sportegyesület

(sport)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2.sz.
képviselő: Szabóné Fekete Emilia (gazdasági vezető), Tóth Sándor ( elnök )
Az egyesület tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szakosztályok létrehozása, versenyek rendezése. ... >>

Albertirsai Településvédő és Szépítő Egyesület

()

2730 Albertirsa, Luther u.2.sz.
képviselő: Ladányi Péter alelnök, Váraljai Márton elnök ... >>

Albertirsai Termál Kézilabda Sport Club

(sport)

2730 Albertirsa, Mikes u.33.sz.
képviselő: Dancsi Menyhért ... >>

Albertirsai Tessedik Sámuel Gazdakör

(érdekképviselet)

2730 Albertirsa, Koltói Anna u. 43.sz.
képviselő: Kovács János
A helyi mezőgazdasági gazdálkodók ér- dekképviselete. Szakmai ismeretek bő- vítése, közös értékesítés szervezése. ... >>

Albertirsai Zenebarátok

()

2730 Albertirsa, Győzelem u.2.sz./Zeneiskola/
képviselő: Gutai Pálné Murár Ildikó, Nagy Gábor ... >>

Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Pesti út 110.
képviselő: Gyócsos Krisztina Éva önállóan, Hepp Éva önállóan, Mányi Sándorné elnök önállóan
Az Alberti Evangélikus Iskolában folyó oktatási-nevelési tevékenység segítése, a hitélet erősítése, különös tekintettel az iskolás korú gyermekek körében végzendő tevékenységekre. ... >>

Az Albertirsai LURKÓ BÖLCSŐDE gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Baba u. 1.
képviselő: Bajárné Erős Erika ügyvezető elnök
A Lurkó bölcsődében nevelhető gyermekek fejlődésének biztosítása, a magas szintű bölcsődei ellátás feltételeinek megteremtése, a gyermekek környezetének esztétikus kialakítása, korszerű eszközök, technikai felszerelések beszerzése, a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, a bölcsőde nevelői-oktatói tevékenységének támogatása, a bölcsődében dolgozó szakemberek képzésének segítése. ... >>

BIOKULTÚRA Közép-Magyarországi Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Pozsonyi u.52.sz.
képviselő: Obreczán László elnök
Az ökológiai (bio) gazdálkodás népszerűsítése, érdekvédelme, az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának felújítása. ... >>

BOROSTYÁNKŐ Oktatási és Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Somogyi B. 26.sz.
képviselő: Fazekas László elnök
Oktatási és nevelési tevékenységek, képességfejlesztés elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, illetve tehetséggondozásra. ... >>

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság

(kulturális)

2730 Albertirsa, Sarló út 4.
képviselő: Rostás - Farkas György ... >>

Dolina Zöld Kör

(környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Baross u. 59.
képviselő: Kovács Lászlóné ( elnök ) ... >>

Együtt Albertirsáért Községfejlesztési Alapítvány

()

2730 Albertirsa, Kovács J.u.2.sz.
képviselő: Ifj.Gyovai János, Józsa Károly
A nagyközség szellemi, gazdasági életének fellendítése. ... >>

Élet-kenyere Evangélikus Szeretetotthon Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7.
képviselő: Farkas László (önállóan), Jákfalvi Mónika (önállóan)
A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon gondozottak egészségmegőrzése, betegség megelőzése és rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Időskorúak, fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása, gondozása. Ezen személyek kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, és ezen tevékenységek finanszírozása. Rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása és finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon dolgozóinak szakmai képzése és továbbképzése. A szociális ellátásban dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése. Az idős gondozás területén tudományos tevékenység kifejtése, kutatások folytatása és finanszírozása. Ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Részvétel a helyi és térségi idős gondozás meglévő adottságainak és az ezzel szemben támasztott lakossági igényeknek a vizsgálatában, az ún. hiányterületek feltérképezésében. Hozzájárulás (szisztematikus forrásszervezési tevékenységgel és az erre irányuló kedvezményezések támogatásával is) az intézményes és a társadalmi, illetve civil részvételen alapuló idős gondozás tárgyi és szakmai feltételeinek bővítéséhez, ill. javításához. ... >>

Erdőzúgás Vadásztársaság

(sport)

2730 Albertirsa, Hősök u. 25.sz.
képviselő: Csáthy Zoltán ... >>

Erős Futball Club Egyesület

(sport)

2730 Albertirsa, Dánosi u. 50.sz.
képviselő: Id. Erős Károlyné tikár, Ifj. Erős Károly elnök ... >>

Európai Integrációs Cigány Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2730 Albertirsa, Bercsényi u. 15.
képviselő: Czövek József elnökhelyettes, Kamarás István elnök
a cigány nyelv, kultúra ápolása, fejlesztése és a magyarországi cigányság helyzetének jobbítása ... >>

Explorer Vasutas Világjáró Klub

(természetvédelem,szociális,egyéb)

2730 Albertirsa, Temesvári utca 10.
képviselő: Balog Imre elnök
A tömegbázis/tagság természet és környezetbarát gondolkodásmódra és egészséges életmódra nevelése. Céljai közé tartozik még meghatározni a helyünket a III. évezred Európájában, humánus európai gondolkodásmódra nevelés, a helyes értékítélet kialakítása. Felkeltse az érdeklődést a természetjárás iránt, segítséget nyújtson a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Feltárja a vonatozás és a vasút rejtett perspektíváit, népszerűsítse ezt az utazási formát. Az utazási kultúra megteremtése. Bármely tag részére hozzáférhető - a lehetőségekhez mérten - naprakész információ nyújtása, utazási tanácsadás a tanácstalanoknak, kapcsolattartás külföldi vasutas világjárókkal.Egyszerű körülmények között lehetőséget biztosítson, a közérdeklődésre számot tartó helyek, nevezetességek, események, látnivalók látogatására Európa-szerte. Karitatív formában lehetővé tegye ezt mindazon rétegek számára is, akik anyagi helyzetüknél fogva nem engedhetnék ezt meg maguknak. ... >>

Függetlenek Albertirsáért Egyesület

(kulturális)

2730 Albertirsa, Móra F. u. 1.
képviselő: Major Judit
Politikai pártoktól független szervezetként Albertirsa várospolitikai életének egyik meghatározóvá váljon, tevékenységével Albertirsa városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja, ápolja a települési hagyományokat. ... >>

Gerje KlímaBarát Egyesület

(környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Pesti u 85.
képviselő: Marosvölgyi Katalin (elnök)
Általános klímavédelem tudatosítása, ismerettejesztés, közös klímavédelmi feladatok szorgalmazása. ... >>

Gerje Lovas Sport Egylet

(sport,oktatási)

2730 Albertirsa, Pesti u. 159.
képviselő: Kissné Bártfai Gabriella elnök, Sziráczki Róbert alelnök
Amatőr képzés, hobby lovagoltatás. ... >>

Gerje-Party Fúvósegylet

(kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.
képviselő: Dr.Kiss Tibor
Kulturális /helyi és környző települések zenei életének fellendítése/ ... >>

Gerjementi Vadásztársaság Albertirsa

(sport)

2730 Albertirsa, Bajcsy-Zs. u. 3/a.
képviselő: Benke Ferenc elnök ... >>

Gyöngybagoly Bérkilövő Vadásztársaság

()

2730 Albertirsa, Pesti u.97.sz.
képviselő: Kardulecz István ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41