Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ágfalva civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Ágfalvai Fúvószenekar Egyesület

(kulturális)

9423 Ágfalva, Fő u. 71.
képviselő: Kálmán István
Az ágfalvai német nemzetiségi kultúra és a hagyományok ápolása. ... >>

Ágfalvi Földtulajdonosi Vadászegylet Egyesület

(egyéb)

9423 Ágfalva, Fenyő u. 17.
képviselő: Dr. Molnár Sándor
Az ágfalvi község határában külterületi ingatlannal és a vadászat feltételeivel rendelkező egyesületi tagok a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény és a végrehajtására kiadott FM. rendelet szerinti vadászati és vadvédelmi tevékenység együttes gyakorlására, ezen tevékenység összehangolása céljából hozzák létre. ... >>

Ágfalvi Lovas Sport Egyesület

(sport)

9423 Ágfalva, Fő u. 6.
képviselő: Ifj. Kovács Ferenc, Kovács András
Az ágfalvi minőségi lovassport működtetése felnőtt és ifjúsági korosztályban, továbbá a szabadidősport támogatása. Környező országok lovas klubjainak megismerése, emberi, baráti kapcsolatok kialakulásának elősegítése. ... >>

ALTERNATÍVÁK Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

9423 Ágfalva, Fenyő u. 24.
képviselő: Csizovszki Sándor
Hogy felkaroljon minden olyan kezdeményezést, amely a kultúra, a vallás, művészet, oktatás, tudomány, gazdaság, politika, szociális segítségnyújtás és a közgondolkodás alakításának területein előremutató, alternatív megoldásokat keres az emberi közösség problémáira. ... >>

F3 Magyar Postagalamb Sportegyesület

(sport)

9423 Ágfalva, Lépesfalvi u. 6.
képviselő: Dominek Gábor
A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá fejlesztése. ... >>

FIRMA 78 Alapítvány

(oktatási,szociális)

9423 Ágfalva, Gyógy u. 8/B.
képviselő: Román József
Az alapítvány célja az erdészeti szakemberek és családtagjainak szociális biztonságának és szakmai tudásának megőrzése, annak javítása, valamint ezzel összhangban korszerűbb képzési-, pihenési-, üdülési-, és szabadidő-töltési lehetőségek biztosítása, továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Hajnalpír Énekegyesület

(kulturális)

9423 Ágfalva, Patak u. 40.
képviselő: Bőhm András
A német nemzetiségi, különösen a népdalok bemutatása, rendezvények tartása, melyen a közös érdekek, a művelődés céljai megvalósulhatnak. ... >>

"JÖVŐ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

9423 Ágfalva, Váci Mihály út 1.
képviselő: Kovács Ottó
Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola szociálisan rászoruló tanulóinak támogatása. A szociálisan rászoruló tanulók iskolai kirándulásához, táboroztatásához, a nemzetiségi iskola kötelezettségeiből adódó nyelvoktatás elősegítését célzó külföldi csere kapcsolatok elősegítéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az iskola szakmai programjainak fejlesztéséhez, technikai berendezések vásárlásához anyagi támogatás. A szociálisan rászoruló, jóképességű kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Külföldi testvér intézményekkel, testvér városokkal a nemezetiségi létből adódó kapcsolatok fejlesztése, nemzetiségi hagyományok ápolása. ... >>

"KAISER" Ballon Klub Sportegyesület

(sport)

9423 Ágfalva, Lépésfalvi u. 32.
képviselő: Nagy Péter
A légi sporttevékenység gyakorlása,népszerűsítése, sportkapcsolatok létesítése, utánpótlás nevelés, a sporton keresztül a tagság és a ballonsporthoz kapcsolódó széles rétegek egészséges életmódra orientálása. ... >>

Községi Sportkör Ágfalva

(sport)

9423 Ágfalva, Fő u. 28.
képviselő: Honyák Ferenc
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, utánpótlás biztosítása, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Lachen Stiftung Alapítvány

(kulturális)

9423 Ágfalva, Fő u. 1.
képviselő: Kovács Zsoltné
Ágfalva nemzetiségi hagyományainak őrzése, ezen belül a német nyelvi kultúra ápolása. A német hagyományokkal és nyelvterülettel foglalkozó szakemberek munkájának a segítése. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ágfalva

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

képviselő: Horváth Gyula
környezet és természetvédelem ... >>

"Pegazus" Hippoterápiai és Lovas Oktató Alapítvány

(egészségügyi)

9423 Ágfalva, Soproni u. 11.
képviselő: Dálnoky Judit
A lovas terápia magyarországi elterjedésének ösztönzése. Beteg gyermekek és felnőttek hippoterápiás és lovasterápiás kezelése és a kezelésekhez való hozzájárulás. ... >>

Vadon Lovas Club

(sport,kulturális)

9423 Ágfalva, Hrsz. 0152.
képviselő: Fedor Ferenc, Nagy Gabriella, Vadon László
A magyar nemzeti loas sport hagyományainak ápolása, megörökytése az utókor számára. ... >>

Virágos Ágfalváért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9423 Ágfalva, Váci M. u. 1.
képviselő: Antal Lajosné
Ágfalva község közterületeinek, emlékműveinek rendben tartása, díszítése. Lakóházak előtti közterületek fásítása, parkosítása és rendben tartása. Ágfalva község történelmi hagyományainak ápolása, a hősi temető, illetve a temető katona sírjainak gondozása. Községi rendezvények alkalmával, illetve a falusi turizmus fejlesztése céljából a falu utcáinak, ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41