Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abony civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

Abony és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

2740 Abony, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Kalász Zoltán
Abony és mikrotérségében az egyéni és társas vállalkozások alakulásának segítése, a vállalkozói ismereteik gyarapítása és továbbfejlesztése. Részvétel a térségi fejlesztési programokban,ilyen célú pályázatok elkészítésében való segítségnyújtás és közreműködés a helyben megvalósuló környezetvédelmi feladatokban, továbbá az euróatlanti integráció helyi feladatainak elősegítése, abban való közreműködés. Közreműködés a helyben megvalósuló ár- és belvízvédelmi feladatokban, továbbá bekapcsolódás a közforgalom számára megnyitott utak fenntartásába, létesítésébe. ... >>

Abony Városi Polgárőrség

(közbiztonság)

2740 Abony, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Juhász Pálné (elnök)
Közbiztonság védelme. ... >>

Abonyi Birkozó Club

(sport)

2740 Abony, Nagysándor József u.20.sz.
képviselő: Lőrinczy László elnök ... >>

Abonyi Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

2740 Abony, Kálvin út 1.
képviselő: Csáki Kálmán
Helyi és külföldi zenei rendezvényeken való részvétel ... >>

Abonyi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2740 Abony, Vasút út 2.sz.
képviselő: Mucsányi Tamás
Az abonyi gyermekek egészséges életmódra nevelése, gyermekétkeztetésének támogatása, szabadidős programjainak, gyermeküdültetés szervezése támogatása. Középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató abonyi diákok támogatása (pl: kollégiumi térítési díj, ösztöndíj stb.). Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű abonyi gyermekek támogatása. ... >>

Abonyi Horgász Egyesület

()

2740 Abony, Nagykőrösi u. 83.sz.
képviselő: Szabó Géza elnök
A horgászipar fejlesztése és népszerűsítése Abony községben, tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása.
... >>

Abonyi Ipartestület

(érdekképviselet)

2740 Abony, Kossuth u.2.sz.
képviselő: Pozsgay Tibor ... >>

Abonyi Keresztény Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 14.sz.
képviselő: Nagy András elnökh., Szijjártó Mihály elnök
Keresztény szellemű általános iskolai oktatás-nevelés fejlesztése Abonyban. ... >>

Abonyi Keresztény Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 14.sz.
képviselő: Nagy András, Riznerné Gáspár Erika elnök ... >>

Abonyi Kézilabda Klub

(sport)

2740 Abony, Kossuth tér 18.
képviselő: Bárány Norbert elnökhelyettes (elnök akadályoztatása esetén, az elnök jogköre szerint), Kosaras László (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor az elnökség bármely tagjával együttesen) ... >>

Abonyi Kick-Box Club

(sport)

2740 Abony, Szent László utca 14.sz.
képviselő: Csányi Péter elnök ... >>

Abonyi KID Football Club

(sport)

2740 Abony, Kossuth tér 18.sz.
képviselő: Krupincza Tibor ( ügyvezető ) ... >>

Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Köre

(kulturális)

2740 Abony, Vasút u. 16.
képviselő: Acsai Ferenc elnök ... >>

Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány

(kulturális)

2740 Abony, Vasút út 16.
képviselő: Györe Ágnes Zsófia titkár, Kalácska Róbert
Múzeumi tevékenységek segítése Abony, Biatorbágy és Csákvár települések vonatkozásában.

Helytörténeti, néprajzi vallástörténeti kutatások támogatása. Ismeretterjesztés. ... >>

Abonyi Lovas Klub

(sport)

2740 Abony, Könyök u. 20.
képviselő: Jandácsik István (elnök)
sporttevékenység ... >>

Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2740 Abony, Abonyi L. u. 12.
képviselő: Szűcs Sándor ( elnök )
Az Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület a Kárpát-medencében élő magyarság szellemi hagyatékának ápolását, őrzését, valamint népszerűsítését végzi. A magyar történelmi és művelődéstörténeti, valamint néprajzi, népművészeti hagyományok megismertetése előadások keretében. Néptánc tanulása táncház keretében, népdalok tanulása tanítása. Az általános és középiskolás diákok számára hagyományőrző vetélkedők, versenyek szervezése. A helyi hagyományok szokásrendszer feltárása, megismertetése az érdeklődőkkel, különös tekintettel az ifjúságra. Helytörténeti kutatások szervezése, a meglévő ismeretek átadása. Közösségi alkalmak szervezése, testvérkapcsolati együttműködések kiépítése más, hasonló szervezetekkel a Kárpát-medencében. ... >>

Abonyi Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány

()

2740 Abony, Kálvin u.1.sz.
képviselő: Bakosné Kocsi Judit (elnök)
Abony zenei életének támogatása, előadások szervezése, gyermekek zenei tanulmányainak támogatása. ... >>

Abonyi Nagycsaládosok Egyesülete

()

2740 Abony, Köztársaság u. 2.
képviselő: Török Iván ... >>

Abonyi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 18.sz.
képviselő: Szücs Sándor ... >>

Abonyi Nimród Vadásztársaság

(sport)

2740 Abony, Temető dülő 31/a.sz.
képviselő: Csépány Miklós titkár, Pásztor Pál elnök ... >>

Abonyi Nosztalgiakórus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Tószegi u. 1/B.
képviselő: Bukor Erzsébet ( elnök )
Kulturális örökségek megóvása, kulturális tevékenység az Abonyi Nosztalgiakórus létrehozásával és fenntartásával. Koncertek, énekversenyek szervezése és lebonyolítása mind Magyarország területén, mind pedig a külföldi magyarlakta területeken (felhasználva a meglévő kapcsolatokat a Sárrétudvariban, illetve az erdélyi Tordasszentmihályon működő vegyeskarokkal). A kórus repertoárjában szerepelnek az autenikus magyar népdalkincs darabjai is. Az egyesület végzi a jövőben az abonyi Bihari János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kertjének gondozását, ápolását, takarítását, illetve tervbe veszi Abony város köztéri parkjaiban is hasonló munkálatok végzését. Az Abonyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve koncertek tartása a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. ... >>

Abonyi Polgári Egyesület

(érdekképviselet)

2740 Abony, Árpád utca 16.sz.
képviselő: Erdei Anna elnök ... >>

Abonyi Postagalambsport A-15 Egyesület

(sport)

2740 Abony,
képviselő: Farkas Sándor
Postagalambsport. ... >>

Abonyi Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

2740 Abony Művelődési Ház, Csillag Zsigmond u. 2.
képviselő: Dr. Bálványos István elnök, Molnár József elnökhelyettes
a helyi sakkélet kibontakozásának elősegítése, oktatása, támogatása ... >>

Abonyi Tiszta Udvar, Rendes Ház Egyesület

(érdekképviselet)

2740 Abony, Vasút út 38.
képviselő: Krupincza Tibor elnök, Mucsányi Tamás alelnök
Abony városának és a lakosság érdekeinek védelme, a város fejlődésének elősegítése, a polgárok bevonása a város ügyeibe ... >>

Abonyi Torna és Akrobatika Klub

(sport)

2740 Abony, Vörösmarty u.14.sz.
képviselő: Dudás Aranka elnök
Torna és akrobatika sport fejlesztése Abonyban, mind tömegsport, mind versenysport tekintetében ... >>

Abonyi Uj Világ Vadásztársaság

(sport)

2740 Abony, Radák u.2.sz.
képviselő: Lőrinczi László ... >>

Abonyi Zsinagógáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2740 Abony, Deák Ferenc u. 4.
képviselő: Baksa István
A 2740 Abony Deák Ferenc u. 4. szám alatt fekvő, Abony, belterület 3263 hrsz. alatt nyilvántartott, jelenleg műemléki védettség alatt álló volt Zsinagóga-épület megmentése, helyreállítása és kulturális, oktatási célokra való hasznosítása. ... >>

Abonyiak Abonyért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

2740 Abony, Kossuth tér 1.
képviselő: Pető Zsolt elnök
Abony műemlék, természet, környezet védelme, sport, kultúra művészet támogatása. ... >>

Álláskeresők és Munkanélküliek Pest Megyei Egyesülete

()

2740 Abony, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Bodor József ... >>

Az Abonyi Református Egyházközösségért Alapítvány

()

2740 Abony, Kálvin u.2.sz.
képviselő: Fábián Zoltán
Elősegíteni az egyházközösség működését, a tagok szociális támogatása. ... >>

Egyedül Nem Megy Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2740 Abony, Tószegi út 25/A.
képviselő: Járdányné Dóka Mária Magdolna
Abony és kistérsége működési területén fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek egészségének megóvása, kórházi és hazai gyógykezeléseiknek támogatása. A betegségek következményeinek csökkentése. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bicskei u.2.sz.
képviselő: Falusi Mónika
Az óvodai, iskolai nevelés, oktatás, szabadidős kulturális és sport tevé- kenységek támogatása, jutalmazás, anya- gi támogatás. ... >>

Erdélyi Magyar Gyermekekért Alapítvány

(intézményi)

2740 Abony, Római Katolikus Plébánia
képviselő: Nagy András
Erdélyi szegénysorsú magyar diákok felsőfokú intézetben kollégiumon kívüli támogatása. ... >>

Fergeteg Triatlon Sportegyesület

(sport)

2740 Abony, Nagykőrösi u.22.sz.
képviselő: Medveczky Edit elnök
Rendszeres sportolás feltételeinek megteremtése, versenyek szervezése, sportszerek beszerzése és forgalmazása. ... >>

Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület

(kulturális)

2740 Abony, Bethlen Gábor u. 14.
képviselő: Drávay Csaba elnök, Tamasi Gyopárka elnökhelyettes
A fiatalok tudományos, művészeti fejlődésének támogatása ... >>

Gazdakör Abony

()

2740 Abony, Ujszászi u.21.sz.
képviselő: Dr.Kárteszi JÁnos ... >>

Gudúc Uniós Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2740 Abony, Vak Bottyán út 14.
képviselő: Raffael János elnök
Érdekvédelem, nevelés, oktatás, kultúra ... >>

Gyulai Diáksport Egyesület

(sport)

2740 Abony, Kálvin u. 11.
képviselő: Tóth György elnök ... >>

Gyulai Gaal Miklós Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kálvin u.11.sz.
képviselő: Dr. Soós Ferenc
Az iskolai tanítás színvonalának emelése, a teheséges tanulók támogatása. ... >>

Hegedűs Alapítvány

(sport)

2740 Abony, Ujszászi u.18.sz.
képviselő: Dr. Hegedüs Csaaba
A birkózósport általános fejlesztése, az utánpótlás nevelésének az elősegítése, a bírkózósortágban az ifjúsági diák és tömegsport támogatása, e célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése és befektetés utáni gyarapítása. ... >>

II. Világháborús Közalapítvány

()

2740 Abony, Kossuth tér 1.
képviselő: Győre Pál
Emlékhelyet alakítani ki a II. világháborúban elhunyt abonyi állampolgároknak, emlékhelyen kegyeleti szobrokat állítnai és azt gondozni, ápolni. ... >>

Imperial Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

2740 Abony, Blaskovics u. 1.
képviselő: Szekeres Zsolt elnök ... >>

Kék Madár Jóléti Alapítvány

(oktatási)

2740 Abony, Köztársaság út 2.sz.
képviselő: Deákné Orosz Zsuzsanna
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a családok, egyének életminőségének, életkörülményeinek javításához. Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése. Kiadványok, szakmai anyagok készítése. Tanulmányutak, oktatótáborok szervezése lebonyolítása. Családsegítés, gyermekvédelem idősellátás. ... >>

Kéttorony Rádió Sportegyesület

(sport)

2740 Abony, Damjanich u. 6.
képviselő: Török Tibor ... >>

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 18
képviselő: Nagy Tibor
Tagjainak rendszeres játék-és versenylehetőségek szervezése, lebonyolítása. Biztosítani kivánja a város és környékén élő ügyes sportolók sportolási lehetőségét is. ... >>

Kinizsi Városkapu Alapitvány

(sport,kulturális)

2740 Abony, Szolnoki út 139.sz.
képviselő: Plangár László Károly elnök
A falusi turizmus megalapozása. Abony és térsége történeti , népművészeti emlékeinek hagyományos megóvása, lovas- sport művelése. ... >>

MAGYAR BERNIPÁSZTOR EGYESÜLET

(egyéb)

2740 Abony, Kécskei u. 12/a.
képviselő: Pintér János ( elnök )
Összefogni a berni pásztorkutya tartókat és tenyésztőket, hogy az állomány minősége javuljon, fajtamentés, állatvédelem. ... >>

Mechanikai Művek Abonyi Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

2740 Abony, Tószegi u.54.sz.
képviselő: Rajki Csabáné ... >>

Méltóbb Jövő Alapítvány

(oktatási,szociális)

2740 Abony, Nagykőrösi u. 10.
képviselő: Plangár Lászlóné
Az Abonyi Speciális Otthonban elhelyezettek életkörülményeinek javítása, ellátásuk anyagi-műszaki feltételeinek magasabb szintre emelése, az értelmileg akadályozottak létfeltételeinek jobbítása. Az Intézmény szakmai és tárgyi feltételeinek javítása, az intézmény dolgozói szakképzésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41