Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abaújszántó civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

Abaúj-Hegyközi Örökség Alapítvány

(egyéb)

3881 Abaújszántó, Béke út 47.
képviselő: Czupy Szilvia, Regőczi Tamás
Az Abaúj-Hegyközi térség, Tokaj-Hegyalja valamint ezek kapcsolódó térségei, területei örökségének megőrzése, társadalmi, etnikai, nyelvi, írásbeli, zenei, kuturális, történelmi, vallási, irodalmi, tájképi, örökségeinek a megőrzése. ... >>

Abaúji Motoros Club

(sport)

3881 Abaújszántó, Béke út 22.
képviselő: Egri Tibor elnök ... >>

Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3881 Abaújszántó, István király tér 4
képviselő: Gyöngyössy Szabolcs Kálmán ... >>

Abaújszántóért Egyesület

(kulturális)

3881 Abaújszántó, Szent István tér 4.
képviselő: elnök Firmánszky Gábor ... >>

" Abaújszántóért " Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3881 Abaújszántó, Béke u.51.
képviselő: Kender János elnök
A településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetése, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a közmúűvelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az egészségkárosodottak támogatása, helyi média (helyi TV, helyi újság, helyi rádió) üzemeltetése. ... >>

Abaújszántói Lovagrend Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3881 Abaújszántó, Szent István tér 4
képviselő: Lengyel Ottó ... >>

Abaújszántói Magyar Keresztyén Misszió 2000 Egyesület

(egyéb)

3881 Abaújszántó, Béke út 30.
képviselő: Pásztor Zsolt elnök ... >>

Abaújszántói Városi Sportegyesület

(sport)

3881 Abaújszántó, Fürdő út 8
képviselő: ifj. Soltész Zoltán ... >>

Az Abaujszántói Óvódás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3881 Abaújszántó, Jászai tér 10.
képviselő: Szakolczai Miklós elnök
Társadalmi és gazdasági helyzetünk követelményeit figyelembe véve, a meglévő és felnövő új generáció érzett szeretetből és felelősségtől indítva, az Abaújszántón és a társult településeken ? Abaújalpár, Baskó, Sima ? élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek magasabb színvonalú képzése és nevelése érdekében AZ ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT névvel alapítványt hoz létre az alábbi célok kitűzésével:

1./ A gyermekek nevelésének, testi és szellemi fejlődésének magas szintű biztosítása;
2./ A tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának maximális segítése;
3./ A hátrányos helyzetű gyermekek anyagi természetű segítése;
4./ Az alapító intézmény játék-, sport- és ismeretanyagának bővítése;
5./ Az alapító intézmény épületének otthonosabbá tétele;
6./ Az alapító intézmény alkalmazottai ? különösképpen az óvónők ? szakmai továbbfejlesztésének segítése;
7./ Az alapító intézmény rendezvényeinek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet, ... >>

"ÉG VELÜNK RALLY TEAM" Egyesület

()

3881 Abaújszántó, Béke u. 70.
képviselő: Dr. Czina Viktor ... >>

Gyümölcsoltó Boldogasszony abaújszántói római katolikus műemléktemplom védelméért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3881 Abaújszántó, Béke utca 31.
képviselő: Bíró Lászlóné
Abaújszántó községben található " Gyümölcsoltó Boldogasszony" római katolikus műemléktemplom védelme és állagmegóvásához pénzügyi fedezet biztosítása. A községi hitélet ápolása, hitoktatása, hitoktatás, hittörténelem tanítása. A hitoktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása. ... >>

Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3881 Abaújszántó, Béke u. 15.
képviselő: Stajzné Kender Ilona
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásával, képzésének támogatásával, külföldi tanulmányutjaik szervezésével, - hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez, - elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását, - növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét és teljesítményéhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, hozzájárulni az oktatásban részt vevő pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. ... >>

Panama Póker Club Egyesület

(sport,egyéb)

3881 Abaújszántó, Ságvári út 3.
képviselő: Tabacskó Zoltán Géza elnök
A póker kártyajáték népszerűsítése és a póker kártyasport támogatása Magyarországon. ... >>

"Szántói Gazdász" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3881 Abaújszántó, Kassai u. 11-13.
képviselő: Rohály Mária elnök
Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tehetséges diákjainak, a jó tanulóknak az anyagi támogatása. ... >>

" Ti vagytok a jövő Ilosvai Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány " .

(intézményi,oktatási)

3881 Abaújszántó, Rákóczi u.21.
képviselő: Enghy sándor
Az intézmény nevelési, oktatási feltételeinek folyamatos javítása,: oktatási eszközök beszerzése: az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezeti és technikai tevékenységek kiegészítő finanszírozása: új módszerek, adaptációk elindításához anyagi segítség nyújtása. ... >>

UNI-SZOCIO EGYESÜLET

(szociális)

3881 Abaújszántó, Szent István király tér 4.
képviselő: Váczi Imréné elnök
Tagjai számára Abaújszántó Város igazgatási területén a szociális alap- és szakellátások területén, mind az ellátó szervezetek tevékenységét, mindezen szolgáltatásokat igénybevevő személyeket, a szolgáltatások nyújtása, illetve elérése során segítse, azt biztosítja, illetve az ellátások színvonalát emelje. ... >>

"Válaszd az Életet" Alapítvány

()

3881 Abaújszántó, Rákóczi u.78.
képviselő: Merényi László kur.eln.
Az Abaújszántói Református Egyház folyamatos és megfelelő szintű működési feltételeinek biztosítása, valamint az ehhez szükséges eszközök karbantartása és korszerűsítése. ... >>

ZEMPLÉN Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3881 Abaújszántó, Arany J.u.147.
képviselő: Firmánszki Gábor
A Zemplén hegység és tárgytörténetileg hozzákapcsolódó területek, természeti értékei feltárása, megóvása és megismertetése, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezése. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében - a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök és nem pénzbeli támogatások, illetve egyéb vagyonrendelkezésből eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik az alapítvány védelemre tervezett és védett természeti értékeinek megóvásáról, fenntartásáról és a természetvédelmi célokat szolgáló hasznosításáról. - Kutatási pályázatokat ír ki és anyagilag támogat a Zemplén hegység térségében lévő természeti értékek, kultúrális javak és környzetvédelmi célkitűzések megfogalmazására, bemutatására és széleskörben történő megismertetésére. - Segíti és támogatja az alapítvány célkitűzéseit összegző tanulmányok publikálását, audióvizuális anyagok terjesztését. - Kezdeményezi és szervezi a Zemplén hegység térségében a természeti területek tájrehabilitációját szolgáló hagyományos vagy újdonságszerű környzetbarát gazdálkodási formák alkalmazását. - Közreműködik a Zempléni térség zoológiai és botanikai, valamint tájtörténeti értékeinek a feltárásában, védelmében és bemutatásában. - Elősegíti, támogatja és szervezi a Zemplén hegység térségét érintő ökoturizmus fejlődését, mint a lakosság természtvédelmi célokat szolgáló foglalkoztatásának fejlesztése, mint a területfejlesztési és területfelhasználási tervek kidolgozása és megvalósítása terén. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41