Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abasár civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

ABA SÁMUEL Kulturális Alapítvány

(kulturális)

3261 Abasár, Gyöngyösi út 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Grócz Zsolt
Abasár és környéke kulturális és történelmi, vallási örökségének, valamint a magyarság ősi hagyományainak felkutatása, népszerűsítése,
- A térségben rejlő, a fenti cél eléréséhez eszközként felhasználható vagy hasznosítható gazdasági lehetőségek felkutatása és össszehangolása a kistérségben rejlő adottságok alapján.
- A térség és kistérség társadalmi és gazdasági szereplőinek összefogása a fenti cél megvalósítása érdekében. ... >>

Aba Sámuel Vadásztársaság

(sport)

3261 Abasár, Fő tér 35.
képviselő: Tresó Kálmán (elnök) ... >>

Abasári Hagyományőrző Dalkör

(kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Misi József ... >>

Abasári Hanák Kolos Gazdakör

(érdekképviselet)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: Kámán Imre ... >>

Abasári Hegyközség

()

3261 Abasár, Fő u.179.
képviselő: Csergő Antalné (elnök), Torma Józsefné (hegybíró) ... >>

Abasári Honvéd Baráti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Tóth Ferenc
Az egyesület célja a honvédelem össztársadalmi ügyének támogatása, a honvédelmi hagyományok ápolásával, a katonai értékek, valamint a hivatásos katonai pályázathoz való kötődés erősítése és a haza iránt való elkötelezettség közvetítése a civil társadalom felé. A Magyar Honvédség kulturális értékeinek népszerűsítése, továbbá baráti és kölcsönös együttműködés kialakítása a valamikori alakulatot befogadó Abasár község lakosságával. Szakmai támogatása és közvetítő szerep vállalása a mindenkori önkormányzat iskolai, valamint társadalmi hazafias és honvédelmi nevelés terén végzett tevékenységének.
Az egyesület kiemelt célja a Magyar Néphadsereg 44. sz. abasári harckocsi ezred (MN2520) hivatalos és polgári állományú, valamint sor- és tartalékos tagjai közösségi kapcsolatainak elősegítése, ezen keresztül az egykori alakulat emlékének ápolása, történeti hagyatékának felkutatása. ... >>

Abasári Jövő Nemzedékért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3261 Abasár, Ságvári Endre út 11.
képviselő: Dér Ferenc Kálmánné (kur. elnök)
Általában ösztönözze a helyi embereket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának támogatására, ezzel összefüggésben támogatja a gyakorlati kezdeményezéseket. Konkrétan idegennyelv oktatása, nyelvi labor kialakítása, számítástechnikai berendezések fejlesztése. Közösségi szakkörök működtetése, egyéb olyan eszközök vásárlása, amely segít a tanulók egyéni képességeinek a fejlesztésében. Iskolai sportélet, sporttevékenység, versenyek támogatása. ... >>

Abasári Községi Sportegyesület

(sport)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: Endrész László ... >>

Abasári Múzeum Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3261 Abasár, Múzeum út 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Dér Istvánné
Az óvodai élet színesebbé tétele; az óvoda udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése; jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése; az epochális óvodai programhoz kapcsolódó fejlesztő játékok beszerzése; az óvodás gyermekek úszásoktatásának anyagi támogatása; az óvodai kirándulások díjának esetenkénti átvállalása, támogatása. ... >>

Abasári Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó)

3261 Abasár, Aba tér 50.
képviselő: elnök Füzy Andrea ... >>

Abasári Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: polgárőrség vezető Mezner Ernő ... >>

Abasári Szőlőoltványtermelő Egyesület

()

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: Simonné Szabó Magdolna (elnök) ... >>

"Együtt Abasárért" Aba Sámuel Egyesület

(kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Czáka Andrásné, titkár Szabó Katalin
Az idegenforgalmi és gazdasági tevékenység megteremtésének az előmozdítása, a régióban való koordinálása. A régió egyik legfontosabb tevékenységének, bor- és szőlőkultúrának népszerűsítése és fejlesztése az idegenforgalom segítségével. ... >>

Falu Építő Egyesület

(környezetvédelmi)

3261 Abasár, Aba tér 1.
képviselő: Hársfalvi Andor (titkár), Szabó Miklós (elnök) ... >>

Fekete Sereg Motoros Egyesület

()

3261 Abasár, Petőfi utca 11.
képviselő: alelnök Bartus Attila, elnök Horváth Zsolt, titkár-pénztáros Reszkető Péter ... >>

Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetsége

(érdekképviselet)

3261 Abasár, Fő u. 179.
képviselő: Eln.akad.eset.:Molnár Ákos alelnök, Pócz József elnök
Az engedéllyel rendelkező szőlőszaporító alapanyag és a gyökeres szaporítóanyag termesztők, forgalmazók, kutatók és fejlesztők, kutató és fejlesztő intézmények önkéntes szövetségbe tömörítése, szakmai összefogása, érdekvédelmi és információs feladatok ellátása, az ágazat korszerűsítése, a kiemelten magas biológiai értékű teszteletlen vírusmentes szőlő szaporítóanyag termesztési program megvalósítása érdekében az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Otthon Európában - Home in Europe Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

3261 Abasár, Május 1. út 18.
képviselő: Endrész Jánosné (elnök) ... >>

Önkormányzatok Mátrai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök dr. Lénártné Benei Anikó, Krizsány Gyuláné (társelnök), társelnök Hiesz György, titkár Juhász Jánosné ... >>

Ősbuda Várvédői Egyesület

(kulturális)

3261 Abasár, Dobó út 28.
képviselő: elnök Dr. Kovács István
olyan nemzeti mozgalom megindítása és szervezése, mely az ősbudai feltárások megkezdésére és előmozdítására irányul, és amely egyúttal megakadályozza az ott fellelhető ? már feltárt és még feltárandó ? történelmi-kulturális értékek további pusztulását,
- a feltárásokhoz szükséges adatgyűjtések, környezetismereti bejárások és barlangászati kutatások megkezdése, folytatása és összehangolása,
- a feltáruló székesfőváros és környéke történelmi-földrajzi, valamint háromdimenziós térképének elkészítése,
- a történelmi-földrajzi nevek felkutatása és alkalmazásának szorgalmazása az illetékes fórumokon, annak érdekében, hogy az ősi elnevezések a térképekre és a köztudatba visszakerüljenek,
- olyan kezdeményezések megindítása, melynek eredményeként már ismert és a jövőben feltárandó nemzeti értékeinknek, történelmi objektumainknak és tárgyi maradványainknak szigorú védettséget biztosító jogszabályok szülessenek, melyek egyrészt biztosítják mindezek értékelvű és értékóvó hasznosítását, másrészt megakadályozzák az ezekhez fűződő társadalmi-nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyását,
- annak biztosítása, hogy a jövő-teremtés összhangba kerüljön a történelmi múlttal, a múltbéli kultúrák által megteremtett történelmi, szakrális és néprajzi emlékekkel,
- olyan társadalmi és anyagi bázis megteremtése, mely az értékek feltárásához, bemutatásához és megóvásához a legoptimálisabb feltételeket biztosítja. ... >>

Őszidő-Abasár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3261 Abasár, Múzeum utca 15/a.
képviselő: k. titkár Molnár Józsefné, kuratóriumi elnök dr. Lénártné Benei Anikó
Szociális intézmények lakóinak, különösen az abasári idősek otthona lakóinak támogatása, az ott folyó ellátás színvonalának emelése érdekében a szükséges tárgyi-műusaki feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, kulturális és szabadidős programok, valamint a dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Szent Fülöp Alapítvány az Abasári Idősekért

(intézményi,egészségügyi)

3261 Abasár, Múzeum út 25.
képviselő: Fülöp Bertalanné (elnök, önállóan), Molnár Józsefné sz.Szedmák Anna
A rászoruló, egyedülálló, idősek otthonukban való széleskörű ellátásához szükséges műszaki feltételek megteremtése. Ebédkihordáshoz, takarításhoz és mosdáshoz szükséges műszaki eszközök beszerzése és üzemeltetése. Idősek részére kulturprogramok szervezése, anyagi fedezetének biztosítása. Az idősek egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez kísérésük és szállításuk. ... >>

Tekeres Sportkör Abasár

(sport)

3261 Abasár, Ságvári u.11.
képviselő: Tóth Attila ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41