Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abaliget civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A MERLIN-KÖR Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7678 Abaliget, Kölessy Vilmos utca 28.
képviselő: képviselő Surjánné Hajdu Erika
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Abaliget Sportegyesület

(sport)

7678 Abaliget, Kossuth utca 73.
képviselő: elnök Kisfali János
a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Abaliget tömegsport alapítvány

(sport)

Abaliget, Kossuth u. 87.
képviselő: Pető Dezső ... >>

Abaligeti Horgász Egyesület

(sport)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 104.
képviselő: elnök Pápai László Pál
a horgászat feltételeinek biztosítása, a horgászcélú tevékenység szervezése. ... >>

Abaligeti Iskolabővítésért és Működtetésért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 82.
képviselő: kuratóriumi elnök Gálos László
Az abaligeti iskolánál folyó beruházás támogatása és működtetése. ... >>

Abaligeti Nőegylet

(szociális)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 63.
képviselő: elnök Molnárné Szőke Ágnes, elnökhelyettes Gálné Szerző Magdolna, titkár Tóthné Schneider Mónika ... >>

Abaligeti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 87.
képviselő: elnök Meggyes Éva
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvása, vagyonvédelem és közbiztonság javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. Különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Abaligeti Romákért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 131.
képviselő: elnök Kalányos Erika
Az Abaligeten élő roma lakosság felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése. Az iskolai oktatás, illetőleg az azon való részvétel támogatása. A foglalkoztatás elősegítése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Kulturális rendezvények szervezése és az azokon való részvétel biztosítása. A környezet megóvása, az azzal összhangban történő élés elősegítése. Sportolási lehetőségek kialakítása, az azon való részvétel, a technikai fejlesztés elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás, illetve közös programok szervezése illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezeteikkel, a kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Mária Magdolna Alapítvány

(egyéb)

7678 Abaliget, Várhegy utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Cziglányi Zsolt ... >>

Pajta Múzeumért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 14.
képviselő: alapítvány képviselője Bércesné Veres Ilona kuratóriumi tag, kuratórium elnök Pósa Tibor
a Pajta Múzeum támogatása. ... >>

Tappancs Állat és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem)

7678 Abaliget, Kossuth u.72.
képviselő: Id. Szalai Istvánné ... >>

Tóvidék Egyesület Abaliget

()

7678 Abaliget, Kossuth Lajos u. 80.
képviselő: Szőnyiné Kovács Adrienn elnök ... >>

Ventile" Rallye Sport Egyesület

(sport)

7678 Abaliget, Petőfi utca 4
képviselő: elnök Béres Attila
A felszámolást elrendelő 7.Fpk.02-04-000441/4. számú végzés 2004. december 18. napján jogerőre emelkedett, mely a felszámolás időpontja.
Felszámoló: MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.)
Képviselő: Víg Miklós 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41