Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Aba civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Aba és Térsége Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

8127 Aba, Fehérvári út 093/15. hrsz.
képviselő: Csabai Gábor elnök
Az egyesület működési területéhez tartozó térség vidékfejlesztési stratégiájának kialakításához szükséges hatékony szakmai segítségnyújtás intézményi hátterének kialakítása. Tervek és javaslatok kidolgozása a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének kidolgozása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése érdekében. Integrált, térségi alapú, kísérleti jellegű fejlesztési stratégiák kidolgozása, alulról jövő kezdeményezések generálása és segítségnyújtás azok megvalósításához. A vidékfejlesztési pályázati lehetőségek vonatkozásában az információhoz való hozzáférés biztosítása a települések és helyi közösségek számára. Pályázatok generálásán keresztül a térség településeinek fejlesztése. ... >>

ABA Közalapítvány

(kulturális)

8125 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Varjú Tibor kuratóriumi elnök
Aba Nagyközség kulturális történeti örökségének, hagyományainak újjáélesztése, ápolása. A község arculatának rendezése. ... >>

ABA SÁRVÍZ FC.

(sport)

8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Kossa Lajos elnök
A labdarúgó csapatok működtetésének, a lakosság kultúrált szórakoztatásának biztosítása, valamint a község hírnevének öregbítése. ... >>

ABA SÁRVÍZ Kézilabda Egyesület

(sport,kulturális)

8127 Aba, Petőfi S. u. 58.
képviselő: Vadász Zoltán elnök
Együttműködés a falu sportéletének fejlesztése érdekében; a kézilabda hagyományok felelevenítése, őrzése és ápolása; a falu sportéletének fejlődése, versenyképessége érdekében történő kezdeményezések összehangolása; együttműködés a hasonló célból létrejött civil szervezetekkel. ... >>

Abai Gazdakör

(érdekképviselet)

8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Tóth Ferenc elnök ... >>

ABAI LOVASKLUB

(sport)

8127 Aba, Kisfaludy u. 14.
képviselő: Dravecz Zoltán elnök ... >>

Abai Óvodássport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8127 Aba, Dózsa György u. 105.
képviselő: Kossa Lajos elnök
Óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése. ... >>

Abai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Füzi Zoltán elnök
A község erősen megromlott közbiztonságának javítása, élet és vagyonbiztonság megteremtése, bűnmegelőzés. ... >>

Abai Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8127 Aba, Klapka u. 14.
képviselő: Kulifay Zsolt László elnök
A Vadásztársaság célja, hogy lehetőség szerint vadászterületet béreljen, és itt az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Belsőbárándért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8128 Belsőbáránd, Seregélyesi út 9.
képviselő: Magdáné Salga Nikolett elnök
Környezet védelme, hagyományápolás, falusi turizmus fejlesztés, közösségi ház fejlesztés, sportrendezvények, kirándulások szervezése, természet védelme, falu lakosságának érdekképviselete. ... >>

Belsőbárándi Horgász Egyesület, Belsőbáránd

(sport,természetvédelem,egyéb)

8128 Belsőbáránd, Seregélyesi út 13.
képviselő: Nyitrai Tibor elnök
A tagoknak a horgászattal kapcsolatos érdekeinek képviselete, horgászlehetőségek biztosítása. A természet és a halállomány védelme. A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése. ... >>

"EGYÜTT-EGYMÁSÉRT, AZ ABAI GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási)

8127 Aba, István tér 7.
képviselő: Tóth László kuratóriumi elnök
Közreműködés az Aba Sámuel Általános Iskolán belüli oktatás feltételeinek javításában. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége

(érdekképviselet)

8127 Aba, Vörösmarty utca 44/1.
képviselő: dr. Mikula Lajos
összefogja és koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak és a belőlük szerveződő egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, akik a Közép-Dunántúl (Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megyék) régió területén az agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. ... >>

"Hazatalálás" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8127 Aba, Béke tér 1.
képviselő: Váradi Tamás kuratóriumi elnök
Az Alapító által önként vállalt feladatként: középfokú oktatási intézmény - az Abai Gimnázium és Kollégium - létrehozásának és folyamatos működtetésének támogatása.
A Sárvíz Kistérség oktatási és nevelési rendszerének - az óvodától a felnőtt képzésig - kialakításában részvétel.
A közoktatási rendszerhez kapcsolódó, arra épülő szabadművelődési lehetőségek kialakításában való közreműködés.
Az Aba központú Sárvíz Kistérség újraszervezésére kidolgozott "Hazatalálás" együttműködési program megvalósításában közreműködés.
A kistérségben létrehozott minták és módszerek átadása más közösség részére országhatárainkon kívül és belül.
Az Alapítvány közreműködik a kistérség fenntartható, természetes tájhasználatának és gazdálkodásának kialakításában, a tájközpont, erdei iskola és skanzen létrehozásában, a falusi és ökoturizmus fellendítésében.
Célja a helyi foglalkoztatási gondok enyhítését, a lakosság megélhetési lehetőségét szolgáló, tájba illő hagyományos mesterségek felelevenítése, kézműves táborok szervezése és támogatása.
A kistérség történelmi, építészeti, közművelődési, muzeális értékeinek védelmének szolgálata.
A helyi lakosság egészségügyi helyzetének javítása egységes testnevelési és sportneveléssel, a Baranta tradicionális harcművészet támogatásával.
Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésében közreműködés. ... >>

"Kajtor-völgye" Horgász Egyesület, Aba

(sport)

8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Trexler Ferenc elnök
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, a tagok horgászérdekeinek képviselete és kedvező horgászlehetőség biztosítása.
... >>

Pátria Kör

(kulturális)

8127 Aba, Dózsa Gy. u. 74.
képviselő: Szarvas József elnök ... >>

Polgármesterek Fejér Megyéért

(érdekképviselet)

8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Kossa Lajos elnök ... >>

Sárvíz Helyi Közösség

(egyéb)

8127 Aba, Rákóczi út 12.
képviselő: Dr. Szabadkai Tamás elnök
A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében.
Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése.
A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>

Sárvíz Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8127 Aba, Szent István király tér 7
képviselő: Kasó László
Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése
a szövetségbe tömörülő autonóm iskolák szakmai érdekképviselete
azon gyakorlati törekvések és fejlesztési elképzelések összefogása, amelyek a szakmailag önálló, sajátos arculatú iskolák kialakítását célozzák
a szövetségbe tartozó iskolák segítése egymás tapasztalatainak átadásával, a helyi s már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása
együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, amelyeknek célkitűzései nem ellenkeznek a szövetség célkitűzéseivel. ... >>

Sárvíz Kistérségi Fúvószenekar Egyesület

(kulturális)

8127 Aba, Bercsényi út 118.
képviselő: Kanczler István elnök, Rózsa Virág elnökhelyettes, Szalai Balázs titkár
Elsősorban, de nem kizárólagosan Abán és környékén, vagyis a Sárvíz Kistérségben kialakult fúvószenei hagyományok megőrzése, továbbfejlesztése, a zene iránti igények felkeltése, a közösségi, csapatszellem kibontakoztatása, a szabadidő hasznos eltöltésének tervezése, a magyar és a magyarországi nemzetiségek fúvószenei hagyományainak megismertetése, ápolása mind szélesebb körben. Az egyesület célja az is, hogy tagjai körében fejlessze a zenei kultúrát. ... >>

Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület

(kulturális)

8127 Aba, Béke tér 1.
képviselő: Fejes István társelnök, Mikula Lajos elnök ... >>

Sárvíz-Kistérség Motoros Egyesület

(sport)

8127 Aba, Kastélykert 4.
képviselő: Kovács Tibor titkár, Mercsek György elnökhelyettes, Takács József elnök
Aba és környékén a motorsport és versenyzés feltételeinek a biztosítása, közösségi és csapatszellem kibontakoztatása, motorsport népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

"Vitalitas" Egyesület

(sport)

8127 Aba, Petőfi u. 106.
képviselő: Csapó Gábor elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41