Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok civil szervezetek


Találatok száma: 225
1. oldal

"56-os Vitézi Rend" Alapítvány

(szociális)

Siófok, Liszt Ferenc sétány 31.
képviselő: Holl Ferenc
Az alapítvány célja az elhuny vitézek sírjainak gondozása, az 1956-os forradalom során megrokkant, egészségi károsodást szenvedett, illetve nem megfelelő anyagi körülmények között élő vitéz bajtásak anyagi megsegítése. ... >>

A Balaton Halállományáért Alapítvány

(természetvédelem)

8600 Siófok, Horgony u.l.
képviselő: Dr.Orosz Sándor
A Balaton természeti értékeinek, így különösen az ökológiai állapotnak meg- felelő összetételű halállomány jelentő- ségének tudatosítása, társadalmi elfo- gadottságának és elismerésének előmoz- dítása. A balatoni természetes ökológiai rendszer egyensúlyának propa- gálása, az élővilág életkörülményeinek megóvására, a létfeltételek javítására irányuló tevékenységek széleskörü meg- ismertetése. A szabadidő eltöltésének természetet kimélő lehetőségeiből a ba- latoni turisztika és idegenforgalom, a horgászturisztika fejlesztése. A Bala- ton természetes élővilága védelmében érdemeket szerzők munkásságához nyilvá- nosság biztosítása, a személyes megbe- csülés kinyilvánítása. ... >>

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

Alapítvány az Úszásért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Vajda J. utca 18.
képviselő: Dr.Kovacsics István
Siófok város és környéke úszás tömeg- és diáksportjának támogatása. Siófok város és a környéki községek úszás tömeg- és diáksportjának támogatása, a város- és a környező községek egészséges életmódot propagáló úszósport rendezvényeinek adományozással történő elősegítése, az általános iskolai diáksportélet támogatására sportszerek és egyéb sporteszközök adományozásával, valamint az ifjúsági és az általános tömegsport kultúra szellemiségének terjesztése, a szabadidő eltöltésének aktív, a testmozgáshoz kapcsolódó formáinak megismertetése és megkedveltetése és a gyermekek, valamint diákok úszásoktatása, valamint az ilyen tevékenységek támogatása. Célja még, hogy egy létesítendő siófoki uszoda költségeire indított gyűjtést kezdeményezze, szervezze, az abból származó bevételeket egyszámlán tartja. ... >>

Alapítvány Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatokért

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 1.sz.
képviselő: Major István
Siófok város testvérvárosával Gyergyószentmiklóssal és az ott élő magyarsággal szervezett és folyamatos szellemi,kultúrális,érzelmi,nemzeti és minden más testvéri kapcsolat és együttműködés kialakítása. ... >>

Apáti Dixieland Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Beszédes József sétány 77. III./67.
képviselő: Apáti János ... >>

Appas-SIO-nato Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Bláthy O. utca 14. 3./14.
képviselő: elnök Fazekas Endre
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés a művészetek, ezen belül elsősorban a zene területén. Szóló, kamara, jótékony célú, pedagógiai célzatú koncertek, találkozók, fesztiválok, valamint szakmai és pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása, szervezése, lebonyolítása. Szakmai, metodikai kiadványok kiadása és ilyen kiadások támogatása. Kulturális tevékenység a Siófok város zenét szerető lakossága körében, részt vállalva a város közművelődésében. Az ifjúság közösségformálásában és erkölcsi nevelésében, hasznos szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel. A magyar és az egyetemes zeneirodalom megismertetése, hazai és nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása. ... >>

AQUA Siófoki Vizimentő Egyesület

(egészségügyi)

8600 Siófok, Sió u. 47/a.
képviselő: Dr. Varga Imre ... >>

AQUARIUS KLUB Siófok

(kulturális)

8600 Siófok, Szabadság tér 2. Kult.Központ
képviselő: Katona Bálint ... >>

Aranypart Lövészklub Siófok

(sport)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: Turjányi József
A technikai tömegsport keretében a kézi lőfegyverek (pisztoly, kispuska, légfegyver) működésének, kezelésének megismerése, azokkal lőgyakorlatokon és lövészversenyeken való részvétel. A fentiekkel hozzájárulni ahhoz, hogy a tagok egy egészséges, szellemiekben, műszaki technikai ismeretkben gazdagabb, fizikailag edzettebbé váljanak, a szabadidő hasznos eltöltésének feltételei biztosítva legyenek. ... >>

ART-ÖKO Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 83.
képviselő: Borbás Márton Gergely, elnök Tamás Lóránt, Györök Melinda
Az alapítvány elsődleges célja a természetes környezet- és tájvédelem, hogy a környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek tartós és kibékíthetetlen ellentmondásba, hogy a környezet védelme a társadalmi-gazdasági élet egészsének szerves részét alkossa. Az Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet pusztuló értékeinkre, az ember és az őt befogadó környezet közötti kapcsolat fontosságára. Az Alapítvány az ember és a természet harmonikus együttélését példaadóan kívánja bemutatni és oktatni. Az Alapítvány céljai között nem csak az értékek megóvása szerepel, hanem azok megismertetése is. ... >>

Balaton Fejlesztési Tanács

(egyéb)

8600 Siófok, Batthyány u. 1. undefined
képviselő: Dr. Bóka István elnök ... >>

Balaton Rádióamatőr DX Klub

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 33/A.
képviselő: Nagy Alajos
A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, irányítása. Megteremteni a sportban való részvétel és a versenyzési tevékenység lehetőségét. Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése. Tömegsportban - ha kell más társadalmi szervezettel, intézménnyel együttműködve - megteremteni a minél szélesebb rétegek számára a sportban való részvételt, a versenyzési tevékenység lehetőségét. Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai, általános és speciális műszaki műveltségi szintjének emelését. Elősegíteni az alkotni vágyó szellemet, akaratot, a tagság szabad akaratából történő közös tevékenységet (szabadidő tevékenységet). A fiataloknál elősegíteni a technika és a nyelvek iránti érdeklődésük felkeltését. Ennek érdekében együttműködni az általános, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel. A klub felkarolja és elősegíti a hobby szintű, kedvtelési rádióamatőr tevékenységet is. Részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti. Katasztrófa és rendkívüli helyzet esetén hírközlés biztosítása a katasztrófavédelmi szervek felkérésére, az együttműködési szerződések, megállapodások alapján. ... >>

Balaton Rangers Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Kinizsi u.12./Hotel Vénusz/
képviselő: Bebesi Zoltán ... >>

Balaton Sport Club

(sport)

8600 Siófok, Latinca S.u. 124.
képviselő: Dr. Kollár Lajos ... >>

Balaton Taxi Régió Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 26.
képviselő: elnök Bujdosó Gábor, elnökhelyettes Kálmán Zsolt, titkár Sipos Imre
Tagjai részére a Balaton régióban, de különösen Siófok Városban és a közvetlenül kapcsolódó településeken dolgozó, foglalkozásszerűen személyszállítást végzők tevékenységét segítse, szükség esetén összehangolja, érdekeik érvényesülését egységesen képviselje. Igény esetén szakmai segítséget nyújt az önkormányzatoknak a személyszállítással kapcsolatos tevékenységük végzésében, együttműködik velük az ilyen jellegű kérdések megoldásában. Az egyesület megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a régióba, a városba és környékére érkező vendégek de az itt lakók igényeit is folyamatosan és kultúráltan kiszolgálják, a taxi szolgáltatástól elvárható módon. ... >>

Balaton Team Szabadidő- és Sportrendezvény-szervező Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Koch Róbert utca 27/B. IV./15.
képviselő: elnök Prohászka Attila
Azon személyek és szervezetek összefogása, akik a kerékpár sportágban kívánnak tevékenykedni. A kerékpársport népszerűsítése. Megfelelő tömeg-, diáksport bázis kialakítása. Minőségi sportrendezvény/ek szervezése. ... >>

BALATON-KARATE SPORTEGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Reviczky Gy.u.13-15.I/4.
képviselő: Styasztny Péter ... >>

Balaton-környéki Lapok Szövetsége - BLSz.

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Ringló utca 12.
képviselő: Gyarmati László ... >>

Balatoni Hajósok Szent Miklós Egyesülete

(kulturális)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: elnök Martin Henrik
Az egyesület célja, - mint nevében is jelzi - a balatoni hajózás hagyományainak ápolása. ... >>

Balatoni Hajózás Független Demokratikus Szakszervezet

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: ügyvezető elnök Fridrich György, ügyvezető elnökhelyettes Szabó Zsolt
A balatoni Hajózásban dolgozók érdekeinek képviselete és védelme, az önálló független balatoni hajózás megvalósítása. ... >>

Balatoni Hajózási Sport Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Krudy sétány 2.
képviselő: Dr.Horváth Gyula ... >>

Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2
képviselő: titkár Kekecs Károly, titkárhelyettes Vörös János
A dolgozók munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekeinek képviselete. A szakszervezeti tagság foglalkoztatási biztonságának védelme minden törvényes eszköz igénybevételével. Védeni, bővíteni, hatékonyan hasznisítani a Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezetének anyagi eszközeit, felelősen gazdálkodni a tagdíjbevétellel, önsegélyező feladat ellátásának vállalása, rászorultság esetén tagjainak anyagi segítségnyújtás. Kapcsolatot tartani a vállalat vezetésével, illetve más szervekkel, akik kölcsönös kötelezettségvállalások alapján együttműködnek a tagság érdekeinek érvényesítésében. Vállalat teherbíró képességének arányában folyamatosan biztosítani, javítani a tagság egészét érintő szociális helyzetet. A vállalatnál működő Balatoni Hajózási Zrt. Szakszervezete és a Balatoni Hajózás Független Demokratikus Szakszervezet közötti kapcsolattartás és szolidaritás erősítése. Emberi értékek megbecsülése, szakmai tudás gyarapítási igényének erősítése. ... >>

Balatoni Horgászturisztikai Szövetség

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Horgony utca 1.
képviselő: elnök Kiss György Károly
A Balaton régióban működő, a horgászturizmus fejlődésében érdekelt non-profit szervezetek és vállalkozók összefogása, a közösségi tudat erősítése, a horgászturizmust, a társadalmi életet segítő programok szervezése, a tagokon keresztül a konkrét folyamatok pozitív befolyásolása. ... >>

Balatoni Rádiós Mentőközpont Alapítvány

(egészségügyi)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: Leányvári Krisztina
A Balaton térségében és annak vonzáskörzetében, vízen, földön, levegőben segítségnyújtás a bajbajutottakon. ... >>

BALATONI TRIATLON TEAM Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Gorkij utca 2/B.
képviselő: elnök Csák Tamás
Elősegíteni a sportág megismertetését, támogatni a versenyszerű sportolást, az utánpótlás nevelést. Alapvető feladata a duatlon és triatlon sport iránt fogékony fiatalok sportszakmai és sportetikai nevelése, a testkultúra fejlesztése, versenyzési lehetőségek biztosítása. Feladata továbbá megfelelő szakemberek bevonásával, korszerű edzésmódszerek alkalmazásával olyan sportbázis kialakítása, amely eredményeivel vonzóvá teszi a sportágat. ... >>

Balatoni Vasas Sportegyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Csárdaréti utca 1.
képviselő: Györkös Gábor
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balatoni Vitorláskikötő Bérlők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Erkel F. utca 33.
képviselő: elnök Policsányi István, elnökhelyettes Ladányi Péter, titkár Rajcsányi István ... >>

Balatonkiliti Kulturális és Hagyományőrző Civil Közhaszú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Tanács köz 6.
képviselő: elnök Gorjanácz Lászlóné
Hagyományőrzés. Szabadidő- és rendezvényszervezés. Kulturális tevékenység. Együttműködés a helyi intézményekkel (óvoda, iskola, egyházak, fogyatékkal élők, öregek otthona, stb.), azok értékeinek bemutatása, népszerűsítésük és támogatásuk. Környezetvédelem, egészségvédelem, egészséges életmód propagálása. Örökölt, épített természeti értékek nyilvántartása, ápolása - gondozása. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. ... >>

Balatonkiliti Vadásztársaság

(sport)

8600 Siófok, Ságvári utca 1.
képviselő: Csomai György
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, a vadászatról szóló jogszabályok, valamint a házi szabályzat előírásainak megfelelően gondoskodni a vadállomány védelméről, ésszerű hasznosításáról és a tervszerű vadgazdálkodásról. ... >>

Balatonszabadi Új Lakótelep Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő utca 232.
képviselő: elnök Pentz Ferenc
A működési területen ingatlannal vagy az ingatlanra vonatkozó vagyonértékű joggal (jogosultsággal) rendelkező, avagy bármilyen vonatkozásban a területet érintő és az itt létesítendő Lakótelep érdekében tevékenykedő személyek képviselete, érdekeinek szervezett szakszerű védelme, valamint ezek megvalósítása érdekében pályázatok készítése és benyújtása. ... >>

Belléncs Szabadidő Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Márton köz 5.
képviselő: Belléncs Ferenc ... >>

"BEST MÉDIA CSOPORT" MAGYARORSZÁG DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÍROTT ÉS NYOMTATOTT SAJTÓJÁNAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Széchenyi utca 30.
képviselő: Ángyán Tamás
A Szövetség célja - figyelemmel az 1. §-ban foglaltakra - annak elősegítése, hogy a Magyar Köztársaság területén - különösen a Dél-Dunántúlon - a nyomtatott és elektronikus sajtóorgánumok tulajdonosai sajtótermékeiket megbízható minőségben, az érvényben lévő szabványoknak megfelelően készítsék el. A Szövetség célja továbbá, hogy a sajtóorgánumok tulajdonosai a médiapiacon egységesen, közösen jelenhessenek meg, a tagok szakmai érdekképviseletét ellássák, a tisztességtelen piaci magatartás ellen mind etikai, mind pedig törvényes úton fellépjenek. ... >>

Beszédes József Általános Iskola Diákönkormányzat Siófok

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: Mátrainé Horváth Beatrix ... >>

"BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
képviselő: elnök Lakatosné Bánhegyi Krisztina
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Kizárólag az alábbiakban megjelölt célok ellátására jön létre: Az iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése: - az iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése (könyvtár fejlesztés, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, iskolai játszótér működésének, fejlesztésének finanszírozása), - hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez, - támogatás a tehetséggondozó és felzárkóztató programokhoz (középiskolára való előkészítés, csoportbontás, nyelvi képzés, tevékenységéhez anyagi támogatás, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tanulmányi tevékenységének elősegítése), - szabadidő hasznos eltöltése, kulturális, sport, környezetvédelmi téren, - tanulmányi, sport és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, - anyagi háttér biztosítása főleg anyagigényes és eszközigényes tevékenységeknél (tanórán és tanórán kívül), - nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók fogadása), - azon tanulók támogatása, akik a szervezett programokban anyagi okok miatt nem tudnak részt venni (közösségi programok, osztálykirándulások), - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

BíBORKA ALAPíTVáNY

()

8600 Siófok, Fő u. 218.sz.
képviselő: Dr.Csentei Szabolcs
Siófok város III.sz.Bölcsődéje eddigi színvonalas szakmai munkájának fejlesztése. ... >>

"BÓBITA" SPECIÁLIS NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, kuratóriumi tag Hegedűsné Nagy Márta, kuratóriumi tag Takács Tünde Éva, titkár Hermann Tiborné
A speciális nevelést, oktatást igénylő általános iskolás tanulók fejlődésének elősegítése, képességeik kibontakoztatásának támogatása. A kimagasló egyéni és közösségi teljesítmények jutalmazása. A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése. ... >>

Bolygó hollandi 1356 Vízisport Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Koch R. utca 18/a. II/8.
képviselő: Schalkhammer Tibor
Az Egyesület elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. Tevékenysége kiterjed a hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezésére, vitorlás versenysport fejlesztésére. Ennek keretében vitorlás versenyeket szervez, részt vesz a sportolók nevelésében és oktatásában. Közreműködik hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, illetve a vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének lebonyolításában. ... >>

Civilek a Nemzetért (Közhasznú) Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Puskás T. utca 5/B.
képviselő: Varga László
A Civilek a Nemzetért (Közhasznú) Egyesület Siófok a krisztusi szeretetparancson alapuló erkölcsi alapelvek betartásával tevékenykedik, és azt szolgálja: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat." Ennek jegyében a kitűzött célok elérése érdekében nem léphet fel az Egyesület egyik tagja sem erőszakosan, sem szóban, sem tettben, mindig az egymás megbecsülése és tisztelete alapján végzik munkájukat. ... >>

"CSODA-CSAPAT" KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

8600 Siófok, Tavasz utca 26.
képviselő: elnök Szabóné Sipos Natália
Gyermekek és felnőttek képességeinek fejlesztése egyéni és csoportos alternatív terápiákkal. ... >>

Csodaszarvas Népe Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Berda József utca 5/B.
képviselő: Balogh András
A magyar honfoglalás korának élményszerű bemutatása, az ezzel kapcsolatos hiteles ismeretek terjesztése,- honfoglalás kori és elfeledett hagyományainak gyakorlása, ápolása és továbbadása. A kor közelharci fegyverforgató tudományának hiteles elsajátítása, bemutatása - felszereléseink bővítése a kor viseleteinek és eszközeinek korhű mintájára - a magyarság hagyományainak ápolása szoros együttműködésben más hagyományőrző és kulturális civil szervezetekkel. ... >>

DARK SIDE POKER CLUB EGYESÜLET

(intézményi,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Szabadság tér 10/A. 3.
képviselő: Locher Barbara Judit
Az egyesület tagjai érdekeinek előmozdítása. Házi póker versenyek, más szervezetek által meghirdetett pókerversenyeken való részvétel megszervezése, biztosítása, valamint társas kirándulások, az egészség védelmét szolgáló közös túrák, színházi előadások és más kulturális rendezvények közös látogatásának megszervezése. Bel- és külföldi közös utazások szervezése. Olyan rendezvények szervezése (közös vacsorák, közös szórakozás), amelyek elősegítik a tartalmas közösségi életet. ... >>

"Dél-Balaton Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Kisteleki András
Gyermekgyógyászati ellátás színvonalának emelése, kórházba kerülő gyermekek kórházi környezetének javítása /játékok, pedagógiai foglalkozás/ gyermekellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, továbbképzéssel, kongresszusok szervezésével, tanulmányutakon való részvétellel. ... >>

Dinamika Tánc és Szabadidő Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Petőfi S. utca 49.
képviselő: Sztrapekné Belléncs Ivett
Tánc - és ezen belül elsődlegesen - a modern és a kortárstánc oktatás. Kezdeményezésünk, egyének és közösségek mobilizálását, alkotó közösségek létrehozását, ösztönzését helyezi előtérbe. Megteremteni a táncművészet, az alkotás, a kötetlen kikapcsolódás, a közösséghez való tartozás élményét, lehetőségét. Célunk, hogy támogassuk a szabadidő felhasználás azon formáit, amelyek az aktív polgár érdekében szerveződnek, hozzájáruljanak ahhoz, hogy a fiatalok készségeiket fejleszthessék, tudásukat gyarapíthassák, megelőzik a devianciák kialakulását, közösségeket és lehetőségeket nyújtanak az önépítésre. Célunk segíteni gyerekek és a fiatalok szellemi-, lelki-, testi fejlődését, gazdagodását, szemlélet és viselkedésmódját a harmonikus és öntudatos felnőtté válást, a teljes értékű emberi életet. ... >>

Diótörő Balett Egyesület Siófok

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 4.
képviselő: Trunk Andorné ... >>

DRV RT. Horgász Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
képviselő: Bártfai József
A szövetség célja a tagegyesületek érdekvédelmének segítése, egymás kölcsönös támogatása annak érdekében, hogy a horgászni vágyók e szenvedélyüknek minél kedvezőbb körülmények között hódolhassanak. Fő célja ezért, hogy összefogja és képviselje a DRV Rt. Horgász Egyesületeket, így biztosítsa ezen egyesületek és horgászok érdekvédelmét. ... >>

EGYÜD ÁRPÁD NÉPTÁNC ALAPÍTVÁNY A MŰVÉSZETÉRT

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Neisz Péter
Siófok város kultúrális, közművelődési életének fejlesztése, a kultúrális tra- diciók megalapozásának megindítása és folyamatos fejlesztése, elsődlegesen a néphagyományok terén, a város néptánc- mozgalmának bekapcsolása az ország kul- túrális életébe, a Városi Néptánc Egye- sület célkitűzéseinek megvalósításához segítségnyújtás. ... >>

Együtt Siófokért Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Birs utca 19.
képviselő: Hamvas Péter ... >>

Enyingi Éremgyűjtő Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Bláthy Ottó utca 30. II./7.
képviselő: Török László
Az egyesület célja a numizmatika (érmek, régi pénzek, papírpénzek,plakett és egyéb pénz helyettesítő eszközök) területén a kulturális, történelmi és művelődéstörténeti értékek felkutatása, megőrzése, másokkal való megismertetése és a tapasztalok továbbadása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében tagjai a helyi lapokban publikálnak, kiállításokat rendeznek, és ismeretterjesztő előadásokat tartanak a különböző történelmi korok numizmatikai értékeinek tárgykörében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41