Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
10. oldal

Győri Szent Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Jungi Csaba
Egy nyitott létesülő keresztény óvoda szervezésének támogatása, az óvodát látogató hátrányos helyzetű gyermekek szociális segítése. Keresztény és magyar hagyományokat őrző tevékenységek ápolása, támogatása. Az óvodában működő pedagógusok anyagi segítése, szakmai továbbképzése, szakirodalmi anyag beszerzése. A határokon túl élő magyarsággal való kapcsolatteremtés. ... >>

Győri Textiles Sportegyesület

(sport)

9021 Győr, Kisfaludy u. 1.
képviselő: B. Szabó Gábor, Laki Istvánné
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Győri Tollaslabda Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

9026 Győr, Szövetség u. 15.
képviselő: Pesty Tamás - elnök
Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik, célja, hogy Győr város és a régió ifjúsága, valamint felnőttek részére fejlett sportolási lehetőségeket biztosítson, különös tekintettel a tollaslabdára és ezzel hozzájáruljon a város jó hírneve öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához, illetve a magyarországi élsport és utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez. Az egyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában, valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában. Az egyesület irányítja, szervezi, ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a Magyar Tollaslabda Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában. Kialakítja, megszervezi és működteti különböző csapatait, és általuk képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi versenyeken. Megadja vagy megtagadja a Magyar Tollaslabda Szövetség által megkívánt hazai és/vagy nemzetközi versenyzési hozzájárulást sportolói versenyeztetéséhez. ... >>

Győri Unicentrál Sport Egyesület

(sport)

9024 Győr, Ikva u. 66. XI/32.
képviselő: Cseh Attila
A mozgás, mozgáskultúra népszerűsítése, fejlesztése különös tekintettel az Egyesületben gyakorolt sportágakra. Tömegsport lehetőségek biztosítása. Az Egyesületben gyakorolt sportágak színvonalának emelése. ... >>

Győri Úszók Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

9028 Győr, Külső-Veszprémi út 14. B
képviselő: elnök Farkas János, titkár Barthalos István
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása.
Az egyesület elősegíti az oktatási intéznények tanulóinak, továbbá más személyek testnevelési és sporttevékenységét.
Az Egyesület célja továbbá a versenyszerű sportolás támogatása. ... >>

Győri Városi Sportigazgatóság Vizisport Centrum Baráti Kör Egyesület

(sport)

9027 Győr, Töltésszer u. 24.
képviselő: Eszes istván
vizisport ... >>

Győri Városszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

Győr, Árpád u. 47.
képviselő: Dr. Winkler Gábor
környezetvédelmi tevékenység ... >>

Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Révai u. 5.
képviselő: Csuka István
A természetjáró élet fejlesztése, az egészséges életmód és a közösségben végzett szabadidősport népszerűsítésével, minél nagyobb tömegek bevonása a természetjárásba. Gondoskodás a természetjáró utánpótlás neveléséről.
Felkelteni az érdeklődést a természetjárás szakágai iránt, illetve az ilyen irányú igények kielégítése a vasutas dolgozók, az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében.
A vasutas turista élet és a vasutas természetjáró hagyományok ápolása, erősítése. ... >>

Győri Vesebeteg és Hypertónia Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Ugróczky Tamás
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Nephrológiai Osztályát: gépek, műszerek berendezésében, azok üzemeltetésének biztosításában, informatikai rendszer megteremtésében, üzemeltetésében, orvosai, egyéb egyetemi végzettségű munkatársai és szakdolgozóinak képzésében, továbbképzésében, tudományos rendezvényeken való részvételében, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb, a szakmai, tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzésében, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésében, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítésében. ... >>

Győri Vízisport Egyesület

(sport)

9026 Győr, Töltésszer u. 26.
képviselő: elnök Künszler Béla, társelnök Kocsis Róbert, ügyvezető elnök Ábrahám Csaba
A Sportegyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, sportesemények, sportversenyek szervezése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
A társadalmi szervezet jellege: sportegyesület ... >>

Győri Vizuális Műhely

(kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 4.
képviselő: Csáki László, Nagy Ildikó, Tóth Tamás, Újvári Sándor
kulturális tevékenység ... >>

Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub

(sport)

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
képviselő: Gasztonyi László
Az evezős sportot szeretők összefogása. ... >>

Győri Volán Sporthorgász Egyesület

(sport)

9023 Győr, Kassák L. u. 16.
képviselő: Lencse Gyula
sporttevékenység ... >>

Győri Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách u. 10.
képviselő: Dóbiás Tamás
Ismeretterjesztő céllal kulturális eseményeket szervez és támogat, a céloknak megfelelő oktatási formák és módszerek működését elősegíti, művészeti tevékenységet folytató csoportokat szervez és támogat. A közoktatásról szóló törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint alap-és középfokú képzést nyújtó Waldorf-iskolát tart fenn. ... >>

Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

9023 Győr, Otthon út 2.
képviselő: Miklósyné Bertalanfy Mária, Pintérné Molnár Erika
Győr város lakói egészségének fejlesztése, kiemelten az ifjúság, a szülőképes korú nők egészségének védelme, mivel ez utóbbi csoport nagy hatást gyakorolhat a jövő nemzedék egészségi állapotára, élettartamára és életminőségére. Az Egyesület fő célja a döntéshozók, intézmények, szervezetek és a Győrben élő lakosok figyelmének ráirányítása az egészség megőrzés és az ezt támogató társadalmi és környezeti feltételek kialakításának fontosságára, lehetőségeire. ... >>

Győrszentiváni Földtulajdonosok Vadásztársasága

(sport,természetvédelem)

9011 Győrszentiván, Lehár F. u. 9.
képviselő: Bársony Zoltán
Vadászati és sportolási lehetőség biztosítása, természetvédelem. ... >>

Győrszentiváni Judo Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győr, Váci Mihály u. 3.
képviselő: Hatos Zsuzsanna
A sport és szabadidős sporttevékenység népszerűsítése; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Győrszentiváni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9011 Győr, Déryné út 50.
képviselő: Pesti István
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének nöelése és a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Győrszentiváni Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9011 Győr, Váci Mihály utca 125.
képviselő: Tóth Balázs
A sportegyesület az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként tevékenykedik, célja, hogy Győrszentiván település és Győr város ifjúsága, valamint a felnőttek részére fejlett sportolási lehetőséget biztosítson, különös tekintettel a labdarúgásra és ezzel hozzájáruljon a település jó hírének öregbítéséhez, sikereinek gazdagításához és a magyarországi élsport és utánpótlásának fokozott és eredményes fejlődéséhez. A sportegyesület részt kíván vállalni az egészséges nevelésre történő feladatok ellátásában, valamint az egészséges életmód kialakításának propagálásában. A sportegyesület irányítja, szervezi és ellenőrzi sportolóinak tevékenységét, közreműködik a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában. Kialakítja, megszervezi és működteti különböző csapatait és általuk képviseli az egyesületet hazai és nemzetközi versenyeken. Segíti a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportra, a barátkozásra, a szakmai tapasztalatcserére egyaránt alkalmat adó programok szervezésével, azok támogatásával, ellátja a szervezet tagjainak érdekképviseletét. ... >>

Gyufa Team Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9028 Győr, Soproni u. 17. 4/3.
képviselő: Kakics György
Amatőr autósport űzésének, versenyzés, versenyek rendezésének, szabadidő hasznos eltöltésének támogatása. Amatőr sportegyesületek hazai és nemzetközi kapcsolatainak támogatása, finanszírozása. A sportági szövetség, valamint saját és más sportegyesületek által rendezett versenyken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken induló amatőr versenyzők, és csapatok támogatása. A sportág és tagjainak érdekképviselete, a sport szakmai színvonalának emelésében és fejlesztésében való részvétel. Igény szerint reprezentációs sporttevékenység végzése. Fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása ellen. ... >>

"Hadik András" Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 63.
képviselő: Domján Lajos
Az állattenyésztésre, lótartásra, a lovassport hagyományainak ápolására, az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával a mezőgazdasági, a környezet és természetvédelmi, a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevételével, tagjai részére sport és lovaglási lehetőség biztosítása. Ezen kívül a lovassport széleskörű megkedveltetése. ... >>

"HAJASZTAN" Örmény Kulturális Egyesület

(kulturális)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 109.
képviselő: Agekjan Ajasztan (ö), Farkas Katalin Erzsébet (e), Gabojan Karapet (e)
A Győrben, illetve a régióban élő örmények közösségé kovácsolása, az örmény nyelv, kultúra megőrzése, hagyományainak ápolása, s az értékek közvetítése a jövendő generációk számára. ... >>

Hajnalcsillag Közösségi Ház Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

9022 Győr, Bisinger stny. 6.
képviselő: Rékasi Győző
A keresztyén szellemű nevelés - ismeretterjesztés támogatása, keresztyén szellemiségű programok szervezése, továbbá fiatalok részére klubok, szakkörök szervezése, létrehozása, a keresztyén szellemű oktatási tevékenység folytatása, keresztyén tanítás terjesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés, fiatalok szakköri képzése, továbbá a hátrányos helyzetű, veszélyben lévő fiatalok, gyermekek felkutatása, támogatása. Konferenciák, táborok, tanfolyamok szervezése, ahol rehabilitációs foglalkoztatás, oktatás, képességfejlesztés történik. A határon túl élő magyarok támogatása. ... >>

Hajszolt - Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Sütő Csaba
Hajléktalan személyek, és velük foglalkozó szakemberek érdekeinek védelme. ... >>

Hallgatói Motorfejlesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Szigeti Márk
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerőpiaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása.
Az egyesület kiemelt célja, hogy a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Jedlik Ányos Gépész-, Informatika és Villamosmérnöki Intézet, AUDI HUNGARIA Belsőégésű Motorok Tanszék által irányított Formula Student projekt keretében támogassa a projektben részt vevő hallgatóknak a Formula Student világméretű hallgatói versenyben való részvételét, és e célból az egyetemmel együttműködjön egy kreatív szakmai műhely kialakításában. E cél elérése érdekében az egyesület célja, hogy a versenyben való részvételhez szükséges formula versenyautó megépítéséhez minél magasabb színvonalon biztosítsa a szervezeti, anyagi támogatást, a szükséges eszközök beszerzését, és hosszabb távon a versenyben tartós, sikeres hazai részvételt. ... >>

Halmos László Társaság

(kulturális)

Győr, Czuczor G. u. 17.
képviselő: Halmos László, Halmos Péter, Kassai Lajos
kulturális tevékenység ... >>

Harley Tulajdonosok Klubja - Four Rivers Chapter Hungary Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9029 Győr, Szitásdomb u. 56/A.
képviselő: Tóth László - elnök
Elsődlegesen a Magyarországon kevésbé elfogadott motoros kultúra megteremtése, hangsúlyozva a "motor-természet-ember" harmóniáját, a "család-technika-természet" összhangjának megteremtése. Másodlagosan a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az gész világon jelent. ... >>

Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Segítők Egyesülete

(szociális)

9026 Győr, Rónai Jácint utca 15. II/6.
képviselő: Csörgits András
Az egyesület működési céljai: Győr különböző városrészeiben élő hátrányos helyzetű fiatalok
- szabadidő eltöltésének megszervezése,
- elsődleges prevenció biztosítása az őket veszélyeztető tényezők elhárítása érdekében,
- a lehetőségekhez mérten másodlagos prevenció biztosítása a káros hatások csökkentésére,
- szociális problémáinak az intézkedésre jogosult szervezet felé továbbítása érdekében az egyesület jelzőrendszerként kíván működni,
- a környezetében élő felnőtteknek az egyesület céljainak megvalósítása érdekében való megnyerése,
- hátrányaik csökkentésérért együttműködik más szervekkel, szervezetekkel.
- Mindezen célok megvalósítása érdekében egy Ifjúsági Klub létrehozása és működtetése, melynek neve ?A HELY?.
A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és azoknak anyagi segítséget nem nyújt. ... >>

"Hegyi Vadászok" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

9027 Győr, Bútorgyár út 4. a.
képviselő: elnök Varga János, gazdasági vezető Varga Tamás, Gregosits Béla
A Vadásztársaság célja, hogy tagjait kulturált sport-vadászati lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa, így különösen támogassa tagjai bér- és vendégvadászati törekvéseit. Az állam vagy más tulajdonosok vadászati jogának hasznosítása során vadászterületet vegyen haszonbérbe, vagy más jogcímen birtokba és azon vadászati jogosultságot szerezzen és gyakoroljon. Terveszerű vadtenyésztési és vadvédelmi tevékenységgel előmozdítja a hasznos vadállomány fejlődését, szakemberei útján megfelelő módon gondoskodik a vadászterület és vadállomány őrzéséről. Megteszi a szükséges intézkedéseket a vad életmódja által okozott károk megelőzése és elhárítása érdekében. ... >>

Herkules Diák Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Szent Imre u. 33.
képviselő: Kulacs Zoltán
sport-tevékenységű ... >>

Hermaion Irodalmi Társaság

(kulturális)

9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 4. fsz. 4.
képviselő: Szalai Zsolt
A XX. századi irodalom, a modern költészet termékeinek bemutatása, az igényes alkotások propagálása, olvasásra buzdítás. A Társaság e cél érdekében felvállalja, hogy felolvasóesteket szervez, irodalomtörténeti előadásokat tart, segít egyes kiadók kiadványainak népszerűsítésében, folyóiratokból szemléz. ... >>

Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győrszentiván, Vajda J. út 25.
képviselő: Dr. Bánhalmi Zsoltné, Fátrainé Csanaki Éva
A Móricz Zsigmond Általános Iskola oktató és nevelő munkájának segítése, az oktatás anyagi, technikai feltéeleinek javítása, az általános iskolások szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében történő tevékenységek: műszaki-, technikai berendezések beszerzése, hatékonyabb nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, tanulmányi, kulturális és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazásához anyagi fedezet biztosítása, iskolai szervezésű szabadidős programok (tanulmányi kirándulások, túrák, kulturális rendezvények) támogatás, az iskolában működő művészeti csoportok támogatása, szakmai rendezvényeken való részvételük elősegítése, az eredményes tanulást segítő, elismerő anyagi ösztönzés (egyéni jutalmazás, pályáztatás). ... >>

"HÉTSZÍN VIRÁG" Közhasznú Egyesület

(szociális)

9023 Győr, Álmos u. 26.
képviselő: Beck Gáborné
Halmozottan sérült személyeket nevelő családok édekképviseletének elősegítése. Olyan intézmény létrehozása, melyben megoldható a Győr és környékén élő halmozottan sérült személyek napközbeni ellátása, szakemberek felügyelete mellett. Támogatás nyújtása, kapcsolattartás belföldi és külföldi hasonló szervezetekkel, intézményekkel. ... >>

HEY-HÓ ÉLET Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

9022 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: dr. Rácz Sándor
Győr-Moson-Sopron megyében a volt állami gondozottak önálló életének elkezdéséhez segítségnyújtás, önálló lakáshoz juttatásuk. Számukra munkahelyteremtés, valamint 18. életév utáni sorsuk figyelemmel kísérése és életvitelük befolyásolása.
Az alapítvány kölönös tekintettel lesz az értelmi és testi fogyatékosokra, különösen a kiskorúakra és azok családjára.
Megszervezi: rehabilitációjukat,
fejlesztésüket
a megcélozott gyermekcsoportokkal foglalkozó szakemberek képzését,
az érintett gyermekcsoportok társadalmi környezetének - normál - közösségbe való visszahelyezési lehetőségüket,
a kisebbségek én tudatnak fejlesztését
a családok felkészítését gyermekük másságának elfogadására
az érintett családok gondozását, felkészítését a másság elfogadására. ... >>

"Híd a Jövőbe" (Győr) Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Ács Miklósné, Mihályi Ernőné
A szociálisan izolálódott szenvedélybetegek reszocializálásának elősgítése, a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, mentalhigiénés kultúra javításának támogatása. ... >>

Hild Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 1.
képviselő: Sebők Tibor
Az építőipar számára korszerűen felkészített szakember utánpótlás nevelése érdekében a középfokú építőipari szakképzés színvonalának emelése. ... >>

Holdudvar Társulás

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9024 Győr, Bartók B. u. 41.
képviselő: Dr. Konecsnyné Sarkadi Nagy Olga
Nyugat -Dunántúli régió és kiemelten Győr város, és lakói porblémáinak és gondjainak megoldását elősegítő érdekképviseleti tevékenység folytatása.A hagyományok és a helyi kulturális örökség megőrzése. Nyugat-Dunántúl régió és kiemelten Győr kulturáis arculatának gazdagítása, a helyi alkotók segítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Előadásokat, lakossági fórumokat szervez, oktatási tevékenységet végez, ismeretterjesztő, információs tevékenységet végez. Más érdekképviseleti szervekkel együttm. ... >>

Holeda Barnabás Matematika Alapítvány a logikáa épülő matematikai gondolkodás fejlesztéséért a tehetséggondozás támogatására

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
képviselő: Koppány László
Kisiskolás tanulók matematikai és logikai képességének fejlesztése, szakkörök, verseny-felkészítés, versenyek rendezése, pályázatok díjazása, anyagi támogatások, ösztöndíjak odaítélése, nyári táborok szervezése stb. ... >>

Holnap Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9025 Győr, Simon püspök tér 22.
képviselő: Jon A.Palmer
Fenntartja és működteti a Holnap Iskolája Alapítvány iskoláit. Nemzetközi ACE oktatási program terjesztése Magyarországon, közreműködés a nemzetközi ACE tananyag magyarra fordításában és terjesztésében ... >>

Holosz, az Egészség Jövőjéért Alapítavány

(egészségügyi)

9028 Győr, Petárda u. 20.
képviselő: Földesi Balázs Ferenc
Az egészségügyi intézmények és a kapcsolódó tevékenységet végző intézmények támogatása és fejlesztése a minél teljesebb egészségügyi kezelések elterjesztésének érdekében. ... >>

Honvéd Arrabona Sportegyesület

(sport,kulturális)

9027 Győr, Laktanya u. 1.
képviselő: Bozsóki Attila
A katonák és hozzátartozóik, valamint az egyéb civil tagok számára a sportolási (felkészülési, versenyzési) feltételek biztosítása, a szabadidős tevékenységek, nyári táborok megszervezése, biztosítása és lebonyolítása. Az egyesület a tevékenysége során sportszervezeti munkájával megteremti a lehetőségét a különböző (alapvető katonai és népszerű hagyományos és modern) sportágak népszerűsítésének Győrött és vonzáskörzetében. ... >>

Honvéd Rába Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

Győr, Likócs (9002. Pf. 316.)
képviselő: Gáspár Tibor
A tagok állampolgári, szociális és kulturális jogainak védelme, joghátrány esetén a tagok hozzátartozóira is kiterjesztve. ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Győri Szervezete

(egyéb)

9027 Győr, Győr-Likócs, Laktanya u. 1.
képviselő: Ruff Ferenc
A civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése, a honvédelem ügyének támogatása. A honvédelem ügyében közmegegyezés elősegítése. Mozgalmi keretbe összefogja a köztiszteletben álló személyeket, szerveket, amelyek a honvédelem, a rendőrség és határőrség támogatói. ... >>

Horgász Ifjúságért és Versenysportért Alapítvány

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 13.
képviselő: Takács Antal
A horgász ifjúsági és versenysport fenntartása, fejlesztése, a horgász érdekképviseleti szervek és horgásztársadalom minél szélesebb bevonásával. ... >>

Horthy Miklós Történelmi Társaság

()

9024 Győr, Déry Tibor u. 15.
képviselő: Világhy József
A hazafias erők részére szervezeti keret biztosítása, társadalmi értékrend helyreállítása a történelmi tények feltárása alapján, rágalmak visszautasítása. Előadások szervezése, kiadmányok szerkesztése. ... >>

Horváth Ede Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

9012 Győr, Győzelem u. 45.
képviselő: özv. Horváth Edéné
Az alapítvány célja nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, ennek keretében különösen: Azon szakmunkástanulók továbbtanulását, szakmai előmeneteli lehetőségeit segíteni, őket közhasznú ismeretekkel ellátni, akik szakmájukat magas szinten kívánják elsajátítani és művelni, a szakmunkás versenyeken eredményesen szerepelnek, magatartásuk, szakmai érdeklődésük, előmenetelük példamutató, iskolájuk és tanulótársaik iránt felelősen elkötelezettek. Azon főiskolások, illetve egyetemisták szakmai előmentelének elősegítése akik: a tudományterület iránti kiemelkedő fogékonyságról, új gyártástechnológai módszerek kidolgozása iránti különleges érdeklődéséről, ilyen tanszéki kutatómunkában való aktív és eredményes részvételről tesznek tanúbizonyságot. Horváth Edének, a RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár volt vezérigazgatójának, mint a magyar járműipar fejlesztése mellett elkötelezett személynek példaképül állítása mellett, erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni olyan, Győr-Moson-Sopron, illetőleg Vas megyei születésű, többgyermekes családból származó, magukat tovább képezni kívánó fiatalokat, akik járműgépész illetőleg gépgyártás-technológus szakterületeken iskolájukban kiemelkedő eredményeket értek el. ... >>

HUMÁN INFORM Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 5/A.
képviselő: Laczi Péter, Palkovits Andrea, Zborovján Gábor
16-26 év közötti fiatalok tájékoztatása kulturális programokról, továbbtanulási lehetőségekről, munkalehetőségekről, iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségekről, ifjúsági szervezetek létéről, azok céljairól, programjairól, ifjúságot érintő rendeletekről, törvényekről annak érdekében, hogy ez a korosztály minél sokoldalúbb tájékozottságával jobb életlehetőséghez jusson pályája elején. A HUMÁN INFORM felvállalja fiatal újságíró tehetségek felkutatását, képzését is. ... >>

HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tárna u. 28.
képviselő: Gömöryné Mészey Zsuzsanna
Az alapító tagok - továbbá az egyesületbe később tagként belépő személyek - kijelentik, hogy határozott céljuk a nevelés, oktatás, és az ifjúság kulturális nevelése, hatékony megújításának segítése a Dalton-terv és egyéb pedagógiai innovációk gyűjtésével, kifejlesztésével, terjesztésével, továbbá Helen Parkhur szellemi örökségének ápolásával. Mindezekre tekintettel az előbb említett személyek azzal a határozott céllal hozzák létre a HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesületet, hogy az egyesületi forma szervezett kereti közt segítse elő- az élethosszig tartó tanulás jegyében - az iskolai és egyéb szervezett keretek közt folyó oktatást,felnőttoktatást, és egyéb szakképzést, különös tekintettel az esélyegyenlőség megvalósítására, a tehetséges személyek, és a sajátos nevelési igénnyel rendelkező célcsoportok igényeinek kielégítésére. ... >>

"Ifjúságért" Alapítvány

()

9012 Győr, Kisdobos u. 1-5
képviselő: Elnök Dobó Zsolt ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41