Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
9. oldal

GYŐRI KERISTÁK EGYESÜLETE

(kulturális)

9024 Győr, Bem tér 20-22.
képviselő: Dr. Domján József, Ligeti Imre, Tilai István
A kerista hagyományok ápolása, nyelvtanulás segítése külföldi utakkal a keris diákok részére. ... >>

Győri Kick-box és Fitnesz Sportegyesület

(sport,oktatási)

9023 Győr, Álmos u. 15. II/4.
képviselő: Dudás Szabolcs
A Sportegyesület célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában foglaltak alapulvételével Győrött és környékén elsősorban a kick-boksz, fitnesz, aerobic sportágakban az utánpótlás-nevelés intézményrendszerének korszerűsítése, népszerűsítése és fejlesztése, illetőleg az ehhez szükséges szakmai, anyagi és személyi feltételek biztosítása, a fiatal tehetségek felkutatása, oktatása, támogatása. A sportegyesület célja továbbá az egészséges életmódnak a lakosság körében történő népszerűsítése. ... >>

Győri Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Sportegyesülete

(sport)

9024 Győr, Kálvária u. 4-10.
képviselő: Kocsis Imre
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Győri Kórház Ápolási Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Kóbor László - kuratóriumi elnök, Kékesi Zoltán - titkár, Németh Andrásné - kuratóriumi tag
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Győr Ápolási Osztályát: ápolási eszközök, berendezések és anyagok beszerzésével, vagy ezek részbeni támogatásával, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb szakmai tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzését, az ápoltakkal foglalkozó munkatársak továbbképzéséhez támogatja a szakképzett munkatársak továbbképzését, különösen az ápolási tevékenységgel összefüggő korszerű és nemzetközileg is elismert minőségbiztosítási rendszer kialakításával, továbbá tudományos rendezvények, előadások, tanfolyamok rendezésével, ilyenek támogatásával segíti az eszközigényes ápolási feltételek magasszintű megvalósítását. A betegellátás feltételeinek javításával, az ott ápolt idős emberek részére komfortosabb, otthonosabb körülmények kialakításával. Az épületek állagmegóvási, karbantartási, felújítási költségeinek teljes, vagy részbeni átvállalásával. ... >>

GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Antreterné Kara Zsuzsanna - tag, Csordás Adrienn - titkár, Dr. Skaliczky Zoltán - tag, Dr. Tamás László János - elnök, Prof. Dr. Oláh Attila - tag
A Győri Petz Aladár Megyei Kórház részére gép, műszer és technikai műszerek beszerzésének, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges további tárgyi feltételek megteremtésének és fejlesztésének, az egészségügyi technológia fejlesztésének, - az informatikai rendszer bővítésének, - az orovsainak egyéb egyetemi végzettségű munkatársainak és szakképzett dolgozóinak, továbbképzési költségeinek biztosítása. ... >>

Győri Kosárlabda Club

(sport,oktatási)

9025 Győr, Áchim út 11.
képviselő: alelnök Cseh Gergely, Elnök Hoffmann Gergely, elnökségi tag Gyömörei Tamás, elnökségi tag Máthé Imre, elnökségi tag Neumann Zoltán
Győr város sportjának összefogása, minőségi szintre emelése. Versenyzési lehetőség biztosítása, szakmai utánpótlásképzés a kosárlabdasportban. Kosárlabda-rendezvények szervezése, a kosárlabda sport népszerűsítése. Nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, egészséges életmódra nevelés. A fentiekkel kapcsolatos reklámtevékenység folytatása. ... >>

Győri Közjegyzői Kamara

(érdekképviselet)

9021 Győr, Árpád u. 16. fsz. 5.
képviselő: Dr. Molnár Balázs
Köztestületi és szakmai érdekképviseleti feladatok ellátása, képviseli és védi a közjegyzői kar érdekét és tekintélyét. Közreműködik a közjegyzőkre vonatkozó jogszabályok előkészítésében. ... >>

Győri Lendület Sportkör

(sport)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Ványi Tamás
sporttevékenység ... >>

Győri LIONS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

9021 Győr, Újlak u. 4/a.
képviselő: Szammer István
a) Szociális, egészségügyi, kulturális, magán-és közintézményekben a tárgyi feltételek javításának támogatása, ilyen intézmények személyzetének szakmai-képzési támogatása. b) A nemzetek közötti jobb megértés, barátság és együttműködés előmozdítása. c) Kölcsönök folyósítása, ösztöndíjak, jutalmak, pályázatok kitűzése és egyéb pénzbeli juttatások nyújtása az a) pontban meghatározott intézmények, magányszemélyek és önkormányzatok részére. d) Egyészség- megőrzési, felvilágosító, munka támogatása, ilyen tárgyú rendezvények szervezése. e) Egészségi állapotuk miatt tartósan és/vagy súlyosan nehéz anyagi vagy szociális helyzetben lévő magánszemélyek gyógykezelésének, képzésének támogatása. ... >>

Győri Loyd Művészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

9023 Győr, Ikva u. 55.
képviselő: Somogyi Ferenc
A művészetek iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

Győri Lövészklub

(sport,kulturális)

9011 Győr, Kertvárosi Lőtér
képviselő: Asztalos László, Laczik László, Laczik Zsolt
Széles tömegbázison alapuló, jó képességű sportolók kiválasztása és nevelése a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően, a sportlövészet élvonalának utánpótlás biztosítása céljából. Összefogni a területén tevékenykedő fiatalokat, érdeklődőket. A lövészsport kedvelőinek biztosítani az edzési és a gyakorlási lehetőséget. Ápolni azt a 124 éves hagyományt, melyet Anglia után Európában elsőként a győri polgárok alapítottak meg 1868-ban Győrben. ... >>

Győri Magasépítő Sportkör

(sport)

9023 Győr, Mészáros L. u. 10.
képviselő: Horváth István ... >>

Győri Mérnökhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Borsos Balázs
A fiatalok programjainak koordinálása, programok szervezése a főiskolás diákok és felnőttek részére, információ-szolgáltatás az egyesület életéről az Interneten. az egyesület tagjai számára a kölcsönös segítségnyújtás megteremtése a tanulásban és munkában. az egyesület feladatai: a klubhelyiség kialakítása és berendezése. a programok szervezésének vállalása, vagy segítségnyújtás mások által szervezett rendezvényeken. Pályázatok beadása és támogatók keresése az egyesület működésének finanszírozásához. A megteremtett, beszerzett eszközök és egyéb javak közcélra történő hasznosításának felügyelete. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködik működési területének önkormányzati, oktatási, társadalmi és gazdasági szerveivel. ... >>

Győri Modellező Sport Egyesület

(sport,egyéb)

9022 Győr, Teleki László u. 46. B
képviselő: Tislér Károly
A Sport Egyesület célja a rendszeres sportolás, (versenyzés) testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, szervezett keretek között tevékenység lehetővé tétele. ... >>

"Győri Motoros Sportegyesület"

(sport)

9024 Győr, Pápai út 4/b.
képviselő: Tóth János Attila
Győr-Moson-Sopron megye területén az Egyesületbe belépett motorosok sporttúra, verseny, motoros tlaálkozók szervezett, kulturált tevékenységének tartása, lebonyolítása. ... >>

Győri Munkáskör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Szigethy A. u. 71/A. III/I.
képviselő: Vincze Kálmán
érdekképviselet, kulturális tevékenység ... >>

Győri Műszaki Katonák Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

Győr, Likócsi Laktanya
képviselő: Bencze Károly, Sárközi János
Ellátni tagjai kollektív és egyéni érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. ... >>

"Győri Nemzeti Színházért - KÉSZ Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanuk u. 19. fsz. 2.
képviselő: Hefter Lászlóné
A győri Nemzeti Színházban folyó alkotó munka támogatása, a magasfokú művészi teljesítmény elismerése, rendezvények anyagi támogatása. ... >>

Győri Nemzeti Színházért Kisfaludy Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Gasztonyi László
A Győri Nemzeti Színház fiatal, tehetséges művészeinek anyagi, erkölcsi támogatása. A színház bemutatóinak támogatása, ezzel a bemutatók színvonalának emelése, művészi értékeinek növelése. A színház művészeti folyóiratának, a "Múzsa"-nak támogatása. A Kisfaludy terem alapításának támogatása. ... >>

Győri Népművészeti Egyesület

(kulturális)

9029 Győr, Kultúrház u. 91/b.
képviselő: Ruppert László
Az egyesület célja a népművészetet, a népi kultúrát és a népszokásokat előmozdítani, hamisítatlanul ápolni és fenntartani, ugyanakkor hozzájárulni ebben a világban a népek közti megértéshez és békéhez. ... >>

"Győri Női Futball Club"

(sport)

képviselő: Tóközi Lászlóné ... >>

Győri Nyújts Feléje Védő Kart Karitatív Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Baross G. u. 49.
képviselő: Golubkovics Péterné
A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda diákjainak, azok szüleinek, a tanároknak és a dolgozóknak, valamint azoknak, akik korábban jogviszonyban álltak ezen intézményekkel; pénzbeli és egyéb támogatás (étkeztetés, korrepetálás, tanulmányok segítése, étkeztetés, stb.) nyújtása. Az iskolai és óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. Az oktatás, tehetséggondozás színvonalának emelése és a nevelési körülmények javítása érdekében szükség esetén épület felújítása, bővítése, építése, valamint a szabadidő eltöltésének javítása érdekében udvar rendezése, játszótér létrehozása, karbantartása és fejlesztése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje; az iskolai és óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás; véradás szervezése; Kárpátalján Aknaszlatinára Butsy Lajos atyához ruha, játék, takarók és lábbelik gyűjtése; a határon túli magyar gyerekek (pl. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és az aknaszlatinai gyerekek) fogadása családoknál, és nekik program szervezése; csángó magyaroknak könyv gyűjtése. ... >>

Győri Off-Road Club Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Csaba u. 6.
képviselő: Laposa Károly
A sport, ezen belül a terepjáró gépkocsik versenyzése iránti érdeklődés felkeltése. ... >>

"Győri Ökölvívókért" Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

9022 Győr, Árpád út 53. III. 11.
képviselő: Zalán Barnabás
Együttműködés minden olyan hazai és külföldi természetes személlyel, illetve jogi személlyel, melyek Győr Város és környéke ökölvívó sportjának fellendítésében részt vesznek, ennek során: olyan tehetséges fiatal ökölvívók edzésének támogatása, felszereléssel való ellátása, akik önerőből ezt finanszírozni nem képesek, hazai és külföldi sportendezvények és versenyek szervezése, versenyekre történő felkészítés és az utazás költségeinek támogatása, az ökölvívó sport népszerűsítése Győrben kiadványokkal, előadásokkal, ... >>

Győri Öregcserkész Baráti Kör

(kulturális)

9022 Győr, Czuczor G út 15.Cserkészotthon
képviselő: Péter Gyula
kulturális tevékenység ... >>

Győri Paintball Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9027 Győr, Stadion u. 10. fszt. 3.
képviselő: elnök Mauroni Marco, elnökhelyettes Major Attila, titkár Goldstein Nóra
Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység ? ezen belül is elsősorban a paintball, mint extrém sportághoz kapcsolódó programok, versenyek, táborok stb. szervezése, lebonyolítása, melyek elősegítik elsősorban a fiatal felnőttek, az ifjúság ? és emellett más korosztályok ? számára az ismeretterjesztést, a szabadidő tartalmas eltöltését és az egészséges életmódra nevelést.
Az egyesület ezen kívül végzi tagsága, valamint a tagságon kívül is a paintball és az ezzel kapcsolatos szabadidős sportágak, egyéb extrém sportok iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatását a sportággal kapcsolatos aktuális információkról, a sportághoz kapcsolódó technikai eszközökről.
Az egyesület feladata továbbá az extrém sportokkal kapcsolatos technikai és etikájának írott és íratlan szabályainak terjesztése, ismertetése, versenyszabályok oktatása. Extrém sportokkal kapcsolatos bírók képzése, oktatása, továbbképzése, utánpótlásképzés szervezése.
Az egyesület tevékenysége kiterjedhet a paintball sportág mellett más szabadidős és természetben űzhető programok, túrák szervezése és lebonyolítása, bemutatók szervezése.
Az egyesület törekszik működési területén a helyi önkormányzatokkal ? elsősorban a tömegsport mozgalom szervezésében.
Az egyesület különös hangsúlyt fektet a falusi turizmus fejlesztésére, programjait és rendezvényeit e cél elérésének érdekében olyan helyszínekre tervezi, amely során lehetőség nyílik a vidék megismertetésére.
A fiatalokkal való foglalkozások fő feladata a mozgás és ezzel együtt a természet és a környezet védelmére és ezen értékek megbecsülésére tanítás, nevelés. Az egyesület által szervezett, felügyelt és bonyolításra kerülő programokkal, túrákkal, rendezvényekkel, nyílt napokkal stb. az egyesület célja elsősorban a fiatalokat, de a felnőtt generációt közelebb hozni, az együtt mozgás és sportolás megszerettetésén túl megismertetni a minket körülvevő természeti környezettel, a természettel, extrém sportokkal.
Közoktatási intézményekkel szorosan együttműködve részt kíván venni az egyesület a diákok sporttevékenységének szervezésében, sportolási lehetőségek biztosításában. Az egyesület célja a tagsága, valamint a tagsággal bármilyen kapcsolatban álló, és ezen kívül is valamennyi sportot kedvelő ember számára az egészséges életmód, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása ? szervezett sport- és szabadidős tevékenységgel. Az egyesület célja továbbá az emberek megmozgatása, kimozdítása, a sportok megismertetésével mozgásra ösztönzése. ... >>

Győri Pannon Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Gáborfalvi László
Elsősorban az atlétika, ökölvívás, birkózás és labdarúgás sportágakban a tehetséges fiatal sportolók felkutatása, ezen sportolóknak szakmai, erkölcsi és egyéb segítség nyújtása. Az utánpótlás-nevelést végző sportszakemberek munkájának segítése, tehetséges fiatal sportolók felkutatását elősegítő sportrendezvények szervezése, sportoktatás. Más társadalmi szervezetekkel törétnő együttműködés. A sportegyesüelt működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása, gazdasági vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Győri Pedagógus Énekkar Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Déry T. u. 11.
képviselő: Dr. Varga Gáborné Réti Edit
Az énekkar által elért eredmények és színvonal megőrzése és ápolása, az énekkari mozgalom népszerűsítése. A városban élő és az énekkari mozgalom iránt érdeklődő pedagógusok számára gyakorlati szakmai fórum biztosítása. Testvérkapcsolatok ápolása hasonló szakmai szerveződésű és más énekkarokkal, közreműködés helyi, országos és külföldi énekkari rendezvényeken. ... >>

Győri Polgár Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Tallós Balázs
Sport, oktatási, kulturális és karitatív intézmények és tevékenységek ... >>

Győri Polgári Kör

(egyéb)

9024 Győr, Baross Gábor u. 65.
képviselő: Sárai Anikó
Győr város problémáinak és gondjainak képviselete valamennyi fórumon, önkormányzat és a polgári szervezetek közötti együttműködés elősegítése az önkormányzati választásokon egyéni képviselőjelölt állítása. ... >>

Győri Polgári Nyugdíjaskör

(kulturális)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19.
képviselő: Kőhalmi Pál
A polgári értékrend széleskörű elterjesztését célzó, a nyugdíjasok tartalmas együttlétét elősegíteni kívánó, a közösségi élet minél szélesebb körű kibontakoztatását biztosító szervezet. ... >>

Győri PR Szalon Egyesület

(oktatási)

9022 Győr, Liszt F. u. 20.
képviselő: Farkas Zsuzsanna, Hoffman Helga, Mészáros Gábor
Public Relations-szel mint szakmával kapcsolatban álló személyek és szervezetek számára a kapcsolatteremtést, kapcsolattartást, tapasztalatcserét lehetővé tegye. Tagjai számára megfelelő képzések révén a szakmai fejlődést biztosítsa. A nyilvánosság felé való nyitottság jegyében a PR szakmát népszerűsítse. ... >>

Győri Pro Natura Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9029 Győr, Sárási út 10 B
képviselő: Keserü Balázs
Magyarország, de különös tekintettel a szigetközi régió és Győr városának környezetvédelmi természetvédelmi és kulturális értékeinek védelme fejlesztése és megismertetése az oktatás, az ismertetés, a kutatás és a fejlesztés révén, valamint a térség rekreációs és szabadidő-sport tevékenységének fejlesztése és támogtatás. A helyi és országos természet és kulturális védelemre érdemes értékeinek feltárása és védelemre való javasolása. A Kisbácsán található Bálványosi nádas (11718/6. hrsz.), a Bálványosi erdő (11718/2. hrsz.) Sárás melletti erdő (11718/5 hrsz.) és az ezekhez kapcsolódó területek természet és tájvédelme, rehabilitációja és az ezekhez kapcsolódó kulturális, ismertterjesztő és érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Győri Rába ETO KC Baráti Kör Egyesület

(sport,egyéb)

Győr, Kiskút
képviselő: Kelecsényi Ernő, Szarvas Lajos
sporttevékenység támogatása ... >>

Győri "REKARD" Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 5-7.
képviselő: Sipos László
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősort, a versenysport a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja Győr város és vonzáskörzetében élő, a súlyemelés és egyéb hozzátartozó sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára a sport, és szabadidős tevékenység biztosítása. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységen keresztül is a súlyemelősport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok, edzőtáborok szervezése, és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés érdekében. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Győri Révfalui Lakókör

(sport,kulturális)

Győr, Víztorony u. 4-6.
képviselő: Kiss Imre, Ugaros Gábor
A tagokat lakóhelyük szerinti összefogő szservezet, érdekképviseleti, kulturális, sport célok. ... >>

Győri Röplabda Club

(sport)

9021 Győr, Nagy Jenő u. 2.
képviselő: Hidvégi Béla
Összefogni a röplabda sportágat szerető és művelő polgárokat, sportolásukat biztosítani és közös munkával az utánpótlás nevelését magasabb szintre emelni. ... >>

Győri Sárkányhajó Club

(sport)

9029 Győr, Csalogány u. 40.
képviselő: Pethő Zsolt
A sárkányhajó, mint sporteszköz, továbbá az ezzel kapcsolatos foglalatosság /edzés, versenyzés/ mint sportág magyarországi népszerűsítése, az egyesület tagjai szabadidejének hasznos eltöltése, tömeg-, illetőleg szabadidős sport kultúrált keretek között történő művelése. ... >>

Győri Sclerosis Multiplex Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

9024 Győr, Bem tér 13. II/5.
képviselő: Kiss Zoltán
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban sclerosis multiplex megbetegedésben szenvedők, valamint gondozóik és családtagjaik támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a betegségben szenvedők és gondozóik szakszerű tájékoztatásában, mind a betegséggel kapcsolatban, mind a gondozással kapcsolatban. A szabadidő megszervezésében, egészségügyi tájékoztatási és kulturális porgramok szervezésében, az arra rászoruló családok részére tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Győri Shotokan Karate Támogatásért Alapítvány

(sport)

9024 Győr, Ikva u. 66. XI/32.
képviselő: Téringer Lajos
A Shotokan karate tanulásához, tanításához, fejlesztéséhez anyagi támogatás nyújtása, különös tekintettel a diák és tömegsportra. ... >>

Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

9027 Győr, Ipar u. 37.
képviselő: Mátis Csaba
Az alapító tagok az egyesületet azon célból vezérelve hozzák létre, hogy együttműködésükkel, szakmai tudásukkal kialakítsanak egy olyan védőhálót, illetve szolgálati bázist, az ehhez szükséges technikai háttér kiépítésével, amellyel ellenőrizni lehet a különböző felszíni és felszín alatti veszélyforrásokat az emberi élet és dologi javak védelmében, s a különböző hatóságokkal együttműködve ezen szolgálati bázis képes legyen speciális mentéssel összefüggésben álló szituációkat megoldani. Az egyesület elsősorban Győr-Moson-Sopron megye és vonzáskörzetében kíván tevékenykedni, de nem zárja ki, hogy ? a technikai háttér későbbiekben történő még korszerűbb kiépítése és az egyesülethez később csatlakozók szélesebb köre és szakmai tudása révén ? a Magyar Köztársaság egész területén, valamint nemzetközi téren is részt vegyen katasztrófák, illetve veszélyhelyzetek miatt szükséges speciális mentésben, akár felkérésre, akár önkéntes alapon, de mindig az irányadó jogszabályok betartásával. ... >>

Győri Sport Csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Virágpiac 3.
képviselő: Palotai Károly
A sporttal kapcsolatos film, kép, hang, írásos és tárgyi dokumentumok, relikviák gyűjtése, azok beszerzésének anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos időszaki, alkalmi kiállítások, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, anyagi támogatása; a sportmozgalommal összefüggő ismeretterjesztő kiadványok készítése, annak anyagi támogatása; a sportmozgalommal kapcsolatos, elsősorban irodalmi és fotópályázatok meghirdetése, szervezése, anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos multimédia termékek kiadásának anyagi támogatása; a sporttal kapcsolatos jubileumi események, rendezvények, megemlékezések szervezése, anyagi támogatása; az ÉV SPORTOLÓJA helyi pályázat évenkénti szervezése, a helyi médiák bevonásával; a sporttal kapcsolatos jótékony célú rendezvények szervezése, támogatása; pártoló tagok szervezése, az Alapítvány támogatói körének bővítése, szervezése; a sporttal, testedzéssel, testkultúrával, s a művészettel közös helyi, és országos pályázatokon való részvétel; sportági, sporttörténeti operatív bizottságok igény szerinti szervezése, azok tevékenységének támogatása; a sporttal, testkultúrával kapcsolatos emléktárgyak kiadása, anyagi támogatása; a város Sport Csillagainak, kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóinak anyagi támogatása, és erkölcsi elismerése. ... >>

Győri Sportfejlesztési és Segélyezési Alapítvány

(sport)

9022 Győr, Batyhány tér 2.
képviselő: Havasréti Béla ... >>

Győri "Sportok Királynőjéért" Alapítvány

(sport,oktatási)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Jó Péterné
A győri és Győr környéki atlétika fejlesztése, népszerűsítése, a diáksport népszerűsítése, megfelelő kiválasztása, tehetséggondozás. ... >>

Győri Szakácsok Klubja

(oktatási,érdekképviselet)

9026 Győr, Irinyi János út 11/B.
képviselő: Sátor Géza László
Győr-Moson-Sopron Megyében az ifjú szakácsok segítése, oktatása, és képzésének biztosítása; Győr és környéke gasztronómiai hírnevének öregbítése, regionális ételeinek minél szélesebb körű bemutatása; szponzorokkal való kapcsolattartás; részvétel a Nemzeti Gasztronómiai szövetségben és annak munkájában; kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a hasonló célból létrejött hazai és külföldi szervezetekkel, társszervezetekkel, valamint a helyi önkormányzatokkal; tagok érdekeinek képviselete; regionális gasztronómiai rendezvények szakmai koordinációja. ... >>

Győri Székeskáptalan

()

9021 Győr, Káptalandomb 16.
képviselő: Bóna László dr. ... >>

Győri Szemészetért Alapítvány

(egészségügyi)

9026 Győr, Patak u. 7.
képviselő: Dr. Bereczki Árpád
A győri szemészeti gyógyító tevékenység támogatása. ... >>

Győri Szent Imre Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Szent Imre út 35.
képviselő: Radó Tamás
A győri Szent Imre templom és plébániaépület fejlesztése, felújításának támogatása, hitélet, hitoktatás eszközeinek beszerzése, a rászoruló hívek segítése közvetlenül, vagy a Karitász szervezetén keresztül, kulturális és szabadidőprogramok szervezése, kutatások, kiadmányok támogatása. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41