Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
8. oldal

Győri Autósport Egyesület

(sport)

Győr, Summás u. 18.
képviselő: Mejkli Ernő
A tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, az autósport, a motorsport szervezése és fejlesztése. Céljának tekinti az autós-motoros edzések, versenyek szervezését, rendezését, a más által szervezett versenyeken az egyesület tagjai részvételének biztosítását. ... >>

Győri Autószerviz Rt. Dolgozók Önsegélyező és Vállalkozást Segítő Alapítványa

(oktatási,szociális)

Győr, Fehérvári u. 76.
képviselő: Jankó Vilmos
Az alapító, ill. az alapító tulajdonosi részvételével működő dolgozók számára szociális, gazdasági, segélyezési, üdültetési, átképzési, képzési feladatok ellátására, belső vállalkozások működésének segítéséhez kapcsolódó befektetések elősegítésére keretek teremtése. ... >>

Győri Balett és Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9022 Győr, Teleki L. u. 34.
képviselő: Dr. Németh Mária - titkár, Tárnoki Tamás - elnök ... >>

Győri Barokk és Baba Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 11.
képviselő: Tóth Nándorné
A hagyományok népszerűsítésével erősíteni a város polgárainak kötődését lakóhelyükhöz, Győr város idegenforgalmi népszerűsítésére létrehozott barokk kulturális programok megvalósítása, évenként megrendezésre kerülő különböző barokk rendezvények pénzügyi feltételeinek biztosítása. A játékbaba kultura hagyományainak felelevenítése összhangban a gyermekek pozitív személyiségfejlődésével, figyelemmel a szabadidő hasznos eltöltésének megteremtésével, valamint ezen célok megvalósítását elősegítő pénzügyi feltételek biztosítása. Játékbaba múzeum létrehozásának ... >>

Győri Baross Klub Közhasznú Egyesület

(egyéb)

9022 Győr, Apáca u. 44.
képviselő: Kalincsák István, Réder Tibor
Az egyesület kiemelt működési céljai a környezet-építészeti kultúra javítása; a települések fenntartható mérnöki-műszaki fejlődésének elősegítése; a települések szerkezetének, úthálózatának és közlekedésbiztonságának javítása Győr-Moson-Sopron megyében. ... >>

Győri Bástya Sakk-Club

(sport,oktatási)

9023 Győr, Szigethy A. út 76. I/3.
képviselő: Bojnár István
Szervezett keretet biztosítani a sakk sport fejlődésének, műveljék és támogasság a sakk versenycsoportot. Széles körben népszerűsítsék a sportágat, folyamatos utánpótlás és képzés. ... >>

Győri Bevásárló Utcák Alapítvány

(kulturális,szociális)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: Csizmazia Ferenc
Az Európai Unióban elfogadott, hagyományokra épülő, más magyarországi településeknek példát mutató, vevőközpontú kereskedelmi kultúra meghonosítása. Győr nagy múltú történelmi belvárosában. ... >>

Győri Brunszvik Teréz Német Nyelvi és Nemzetiségi Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Cuha u. 16.
képviselő: Litkei Erika, Strausz Lajosné
A Brunszvik Teréz Óvodába beiratkozott gyerekek, illetve az óvoda működési köréhez kapcsolódó óvodáskorú gyerekek német nyelvi fejlődésének segítése, ösztönzése, a gyermekek nyelvi, kétnyelvi kultúrájának fejlesztése. Az óvoda nyelvi szakos dolgozói nyelvi továbbképzése, jutalmazása. ... >>

Győri Búvár Sportegyesület

(sport)

9026 Győr, Bácsai u. 11.
képviselő: Kunert Miklós
A búvár sport űzése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

Győri CANTART Énekegyüttes

(kulturális)

9024 Győr, Buda u. 29.
képviselő: Bartal György
kulturális tevékenység ... >>

GYŐRI CIVIL CSALÁDOK EGYESÜLETE A KÖRNYEZETÜNKÉRT

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
képviselő: Kári-Horváth Erika
A családon belüli környezettudatos nevelés megteremtése. Környezetünk tisztántartásának elősegítése, elvárosiasodott világunk visszavezetése a természetbe. Közvetlen környezetünk megóvása, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangoztatása. ... >>

Győri Civil Kerekasztal Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Gyenese Andrea
A győri és Győr-Moson-Sopron megyei civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Győr és Győr-Moson-Sopron megye területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
A szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása. Számukra kulturális, ismeretterjesztő, szociális, egészségvédelmi, környezet- és természetvédelmi, fogyasztóvédelmi, esélyegyenlőségi, nevelési és oktatási, kutatási, munkaerő-piaci, katasztrófa-elhárítás, sport, jogvédelem, Eu. Integráció és csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.
A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése. A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, pályázatírói tanácsadás, közreműködés. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

Győri Civil Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany J. út 28-32.
képviselő: Krizics Mónika
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önköormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, győr város és vonzáskörzete fejlődése és lakosainak jobb életmkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezeti és az önkomrmányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni a megyében és a Nyugat-Magyarországi régióban mindazon civil szervzetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához.Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

Győri Családok a Polgári Magyarországért Egyesület

()

9024 Győr, Horváth Árpád u. 7. 2/1.
képviselő: Németh Imre Gábor
A szabad polgári Magyarország vívmányainak megóvása, az egyetemes értékeken, a szereteten, összetatozáson és összefogáson, az erkölcsön és a szabadságon alapuló közélet előmozdítása, a polgárokat érintő kérdések nyilvánosságának biztosítása, a család, mint társadalmi alapegség szerepének erősítése, a családok és családtagok egészséges testi-lelki fejlődésének, épülésének elősegítése a hazaszeretet és a tolerancia jegyében. ... >>

Győri Dart Club Sportegyesület

(sport)

9012 Győr, Hegymester u. 23.
képviselő: Venesz Károly
sport ... >>

Győri Deák Ferenc Társaság

(egyéb)

9021 Győr, Zechmeister u. 1.
képviselő: Jungi Csaba, Kiss Tamás, Molnárné Tóth Katalin
Győr városában olyan társadalmi és érdekképviseleti rendszer kialakítása, illetve működésének elősegítése, ahol a polgárok felelősségén alapuló, erős társadalmat biztosító, öntevékenység érvényesül, lokálpatrióta szellemben. ... >>

Győri Diák Röplabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Tihanyi Á. u. 38.
képviselő: Farnady Ernő
A diák röplabdacsoportok - elsősorban Ady-városiak - összefogása, utánpótásnevelés szintjének emelése, iskolai csoportok szervezése, versenyeztetés, a gyermek- és szabadidősport feltételeinek biztosítása. ... >>

Győri Dózsa Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Horváth Zsolt
Sporttevékenység. ... >>

Győri Egészségnevelési Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Szent Imre u. 16.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
A fiatalkorúak, elsősorban a 12-18 év közötti korosztály helyes életmódra nevelése és egészségügyi felvilágosítása az egyes káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról (dohányzás, alkoholfogyasztás, drogveszély, AIDS, stb.). Ugyanennek a korosztálynak az egészségmegőrzésének és a helyes életmódra való nevelése és az ezzel kapcsolatos oktatási és egészségügyi elvilágosítás végzése. Ugyancsak az Egyesület célja a dohányzásellenes rajzpályázatok meghirdetése, értékelése, és bemutatása a város óvodáiban, iskoláiban, oktatási és nevelési intézményeiben. Célja ugyancsak a kiemelkedő egészségügyi emléknapok és évfordulók megünneplése: a városi Semmelweis nap, WHO-nap, Rokkantak Nemzetközi napja, AIDS Ellenes Világnap, Betegek Világnapja. ... >>

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Rámháp Szabolcs
A Gyermek- és Ifjúságvédelem. A diákság kulturális életének fellendítése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése, a tehetséges diákok jutalmazása, bemutatása. Az ifjúság figyelmének felhívása a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire,fórumok, előadások tervezése, tartása. A szociálisan rászorult diákok segítése. A főiskola egyetemmé válásának elősegítése. ... >>

Győri Egyetemi Kultúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9026 Győr, Rónay Jácint u. 15. II/6.
képviselő: Bakos György
A Széchenyi István Egyetemen működő hallgatói szerveztek tevékenységének támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése, továbbá a hallgatói közösségi élet formálásában való részvétel. Hallgatói kiadványok megjelenésének, hallgatói rendezvények megvalósulásának támogatása. A Széchenyi István Egyetemen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező hallgatói szervezetek képviselete harmadik személyekkel szemben. Az egyetemi hallgatók kulturális életének fellendítése; a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvényk megszervezzése és abban való közreműködés. Az alapítvány ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más felsőoktatási intézményekkel. ... >>

Győri Egyházmegye

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Pápai Lajos dr.
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociális. ... >>

Győri Elektromos Vasas Sportkör

(sport)

9027 Győr, Kandó K. u. 13.
képviselő: Albert Zoltán
sporttevékenység ... >>

Győri Energetikusok Klubja

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Rozgonyi u. 44.
képviselő: Balogh Csaba - titkár, Kispál László
Az energetika fejlesztése szakemberek közötti kapcsolat építése, szakmai kultúra fejlesztése, környezetvédelem, hagyományok ápolása, oktatási, véleményezési, tanácsadási tevékenység elősegítése. ... >>

Győri Építőipari Részvénytársaság Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 6. fsz. 1.
képviselő: Horváth József
érdekvédelem ... >>

Győri Erdélyi Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai u. 8.
képviselő: Bódi András, Kádár I. Csaba
Valós történelemtudat, önismeret kialakítása, különös tekintettel az ijfúságra, az Erdélyben élő népek múltjának és jelenének, kultúrájának, gondolkodásmódjának megismerése és megismertetése, ehhez nyilvános fórumok biztosítása, az erdélyi tánc- és dalkincs felevenítése, megőrzése, továbbítása, az Erdélyben élő magyarság anyanyelvének, kultúrájának ápolása, hagyományaik őrzése, elősegítése. ... >>

Győri ETO Férfi Kézilabda Club Sportegyesület

(sport)

9027 Győr, Kiskút liget Magvassy Mihály Sportcsarnok
képviselő: Hartáné Kovács Edit
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, sportszakmai együttműködés. ... >>

Győri ETO Futball Club

(sport)

Győr, Nagy Sándor J. u. 31.
képviselő: Tarsoly Csaba
sporttevékenység ... >>

GYŐRI ETO HOCKEY CLUB

(sport)

9027 Győr, Nagy Sándor J.u. (Műjégpálya)
képviselő: Szarvas Zoltán
Győr város és a régió ifjúsága részére fejlett sportolási lehetőség biztosítása, különös tekintettel a téli sportokra, az utánpótlás és élsport magyarországi eredményeinek elősegítése. Egészséges nevelés és életmód megvalósítása. ... >>

Győri ETO Kézilabda Club

(sport)

9027 Győr, Kiskút Magvassy Mihály Sportcsarnok
képviselő: Vanyus Attila
sporttevékenység ... >>

Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete

(sport,egyéb)

9027 Győr, Kiskút liget-Magvassy Sportcs.
képviselő: Gellért Tamás - elnök
A Győri ETO Kézilabda Club szurkolóinak összefogása, a szurkolás feltételeinek javítása, a szurkolás egysgesebbé tétele. A szurkolók idegenbeli mérkőzésre történő utaztatása, az utazás és a szállás megszervezése. A szurkolók számára a tömegsport jellegű rendezvények megszervezése, a szurkolók részére egyéb szabadidős tevékenységek szervezése. A szurkolók és vezetők, játékosok közötti kapcsolat elmélyítése, a szurkolók színvonalasabb tájékoztatása, internetes honlap működtetése. Kapcsolattartás hazai és külföldi szurkolói klubokkal, a győri kézilabda utánpóltlás támogatása. ... >>

Győri Evangélikus Diáksport Egyesület

(sport)

9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2.
képviselő: Dr. Ceglédiné Nagy Erzsébet
Győr város evangélikus ifjúságának sportegyesületben való összefogása. ... >>

Győri Evezős Alapítvány

(sport)

9026 Győr, Kálóczy tér 6..
képviselő: Öllős Gusztáv, Tóth Péter
A győri evezősport fejlesztése, a minőségi sportmunka hatékonyságának növelése, a tömegsport bázisának kialakítása, a magas szinvonalú sportmunka anyagi alapjainak biztosítása, versenyszervezés minősített és amatőr sportolóknak. ... >>

Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Szente István
Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében anyagilag támogassa a városban élő mozgás - vagy érzékszervi fogyatékosságban szenvedő fiatalok iskolai és iskolán kívüli oktatásban való részvételét, ezátal is elősegítve társadalmi beilleszkedésüket. ... >>

"Győri Fotóklub" Egyesület

(kulturális)

9025 Győr, Kereszt u. 10.
képviselő: Dániel István, Szabó Béla
Közhasznú szervezetként a tárgyi és szellemi kulturális örökség megóvása, terjesztése. ... >>

Győri Futóclub

(sport)

9024 Győr, Honvéd u. 9/A.
képviselő: Csikai Tünde
Az egészség megőrzése, a rendszeres testedzés és sportolás megkedveltetése, népszerűsítő előadások szervezése az egészséges életmódra nevelés érdekében, a sportos, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Győri Független Orvosszakszervezet

(egészségügyi,érdekképviselet)

9012 Győr, Aba Sámuel u. 15.
képviselő: Dr. Tömböl Ferenc
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. Az illetékes hatóságok tájékoztatása mellett a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése. A betegellátás magas színvonalának biztosítása érdekében a szakmai és tárgyi feltételek javításának kikényszerítése. ... >>

Győri Gladiátor Sportegyesület Box Club

(sport)

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 4.
képviselő: Nagy Zoltán
A boxsport népszerűsítése, a sportág érdekeinek képviselete, színvonalas felkészülés és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Győri Grafikai Műhely Egyesület

(kulturális)

9026 Győr, Ady E. u. 6.
képviselő: Farsang Sándor, Selényi Károly
A Győr-Moson-Sopron Megyében élő és dolgozó kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművészek szakmai tevékenységének segítése, a képgrafikai hagyományok ápolása. ... >>

Győri Harmonika Egyesület

(kulturális)

9028 Győr, Gyopár u. 9.
képviselő: Scharek Béla
Az egyesület célja az "Akkordeon" Harmonika Zenekar működtetése, zenekari bemutatók, hangversenyek szervezése, az ifjúság részére a harmonikazene megismertetése és a zene szeretetére való nevelése, a haromonikazene hagyományainak ápolása, népszerűsítése. ... >>

Győri Határőr Igazgatóság Nyugdíjasainak Egyesülete

(egyéb)

9026 Győr, Szövetség u. 15-17.
képviselő: Nagy Gábor
Fenntartani és erősíteni a korábbi munkahelyhez fűződő kapcsolatait a tagságnak, a nyugdíjasok életszínvonalának, létbiztonságának védelme, szociális körülményeik figyelemmel kísérése, segítségnyújtás ezirányú gondjaik megoldásához. ... >>

Győri Hittudományi Főiskola

(intézményi,oktatási)

9021 Győr, Káptalandomb 7.
képviselő: Lukácsi Zoltán rektor
Oktatási, tudományos ... >>

Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 22.
képviselő: Csenár Imre
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a magyar honvéd és katonai ismeretek ápolásával és ismeretével. Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak, továbbá honvédelmi és katonai hagyományainak a megőrzése, ápolása és ismertetése. A fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; a honvédelmi- és katonai történeti, ill. történelmi rendezvények szervezése. Kapcsolatok kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása, a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyegyenlőség biztosítása, aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében. Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a magyar honvédelmi és katonai ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

Győri Horvátok Egyesülete

(kulturális)

9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 19.
képviselő: Bódis István Sándor
A horvát nemzetiség érdekképviselete és kulturális életszínvonalát befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a magyar társadalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem. Kiemelt cél a helyi horvát közösségek fejlesztése, a horvát kultúra hagyományos értékei, - az erkölcs, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése a polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Győri Igazságügyi Szakértői Kamara

(érdekképviselet)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Galli Csaba
Az igazságügyi szakértők önkormányzati elven alapuló szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Köztestületként az igazságügyi szakértői tevékenység tudományos művelésének támogatásával a szakmai és etikai elvek meghatározásával és érvényesítésével, valamint a szakértők képviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el. A kamara által ellátott közfeladatokkal kapcsolatos adatok közérdekűek. ... >>

Győri Ipartestület

(érdekképviselet)

9021 Győr, Arany J. u. 31.
képviselő: Hancz István, Lukácsi Andrásné
Az Ipartestület magába foglaló iparosság, az egyéni vállalkozók, valamit a társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Győri Ipartörténeti Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: Rosta S. Csaba
Összegyűjteni a győri gazdálkodó szervezetektől a múzeális értékű ipari emlékeket és méltó helyen, állandó kiállításon bemutatni az utókornak a győri ipar múltját. ... >>

Győri Jégsportért Alapítvány

(sport,oktatási)

9027 Győr, Kiskút liget, Műjégpálya
képviselő: Dr. Horváth Lőrinc
A jégkorong és a korcsolya sportok megyei szintű támogatása a tömegsport és a versenysport területén. Megfelelő védőfelszerelések biztosítása. A korcsolya oktatás és az utánpótlás nevelés támogatása, a versenyeztetési költségek finanszírozása. A kultúrált téli, nyári sportolási lehetőségek biztosításán keresztül az egészséges életmódra nevelés. A korcsolyapálya fejlesztése, folyamatos karbantartása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, edzőtáborok támogatása. ... >>

Győri Joghallgatók Egyesülete

(sport)

9026 Győr, Damjanich u. 58.
képviselő: Bagi Ildikó, Kecskés Balázs
Zenés, táncos estek, előadások, újságírói, idegenvezetői, számítástechnikai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve ... >>

Győri Keksz- és Ostyagyár Dolgozóiért Alapítvány

()

9024 Győr, Lahner György u. 11.
képviselő: Halbritter Mátyás ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41