Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
7. oldal

Győr-Moson-Sopron Megyei (Pannon) Nyugdíjas Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: elnök Nagy Péter
érdekvédelmi tevékenység ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara (Győr)

(érdekképviselet)

9021 Győr, Árpád u. 2.
képviselő: Dr. Roszik Péter
A rá vonatkozó jogszabályok és az alapszabály keretei között a kamarai törvény szerinti feladatok teljesítése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Szakszervezete

(érdekképviselet)

9022 Győr, Batthyány tér 8.
képviselő: Szabó László
dolgozói érdekképviselet ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Jókai út 18.
képviselő: Németh Lajos
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:
A tagok szociális ? és létbiztonságát, szolgálati -, munka-, és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz; előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését, előmozdítja tagjai munkahelyi biztonságának és egészségének megóvását; előmozdítja ? szükség esetén biztosítja ? tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését; tagjai körében önsegélyezést végez.
A szakszervezet Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségével együttműködésre kész. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 66. 6/2.
képviselő: elnök Pádárné Vigh Mária, elnökhelyettes Ifj. Pádár László
A megyei cigányság etnikumi politikai érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak tisztázása, képviselete. A cigányság egymást megismerő és segítő közösségé szervezése. Azon értékek felkutatása, amelyeket a cigányság önmagában hordoz. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé. A fiatalság felkészítése a társadalmi életre és a jövő generációjáért valamint a társadalomért érzett felelősségük felkeltése és elmélyítése érekében. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Venesz László
egészségügyi, egészségnevelő, cukorbetegek érdekképviselete. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara

(érdekképviselet)

9023 Győr, Corvin u. 22.
képviselő: Szabó Gyula Péter
Győr-Moson-Sopron Megye területén tagjainak jogi, szakmai felügyelete, szakmai érdekképviselete az építészeti hivatás szakmai, erkölcsi tekintélyének növelése, örködése a terület építészeti kultúrája felett. Tervezői, szakértői névjegyzék kezelése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Deák Ferenc, Dr. Fekete Mátyás
Az egyesület, mint helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet (TDMSZ) az alábbiakat vállalja fel:
A falusi turizmus fejlesztése és népszerűsítése: az un. zöld turizmus, öko- és bioturizmus kialakítása, ezen belül közreműködés a természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában; a hagyományok megőrzése; a sajátosságok és adottságok felkutatása; a többi turisztikai vonzástényező feltárása, összegyűjtése ill. hasznosításuk elősegítése, mint pl.: közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein ? a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Korm. r. 1. § (4) bekezdés ? lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában; közreműködés a falusi turizmushoz kapcsolható világörökségi helyszínek, országos és helyi jelentőségű, természeti és épített értékek, műemlékek megóvásában és turisztikai vonzerőként történő hasznosításában. A falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása.
A falusi turizmus megyei marketing stratégiájának kidolgozása, az egyesület ezen belül törekszik tagjaik és szolgáltatásaik bemutatására, propagálására, piacra juttatásuk támogatására, a vendégforgalom szervezésének elősegítésére. Szervezi a kínálat megjelenítését szakkiállításokon és vásárokon, egyéb rendezvényeken, kiadványokban és más médiákban.
A helyi (települési) és kistérségi falusi turizmus szervezetek és szolgáltatók összefogása, koordinálása az egyesületi rendszer segítése, a települési és kistérségi TDM szervezetek létrejöttének menedzselése.
Az egyesület szorosan együttműködik, minden olyan hazai és külföldi, helyi és országos társadalmi szervezettel, intézménnyel és vállalkozással, amely kedvező hatást gyakorolhat a falusi turizmus fejlődésére.
Az egyesület fenntartja tagságát a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségében, vállalja a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket.
Az egyesület bevezeti és alkalmazza falusi turizmushoz kapcsolódó országosan elfogadott minősítési rendszereket és védjegyeket, különös tekintettel a szálláshelyekre, más vendéglátóhelyekre és a programszolgáltatásokra.
A falusi vendégfogadás etikai kódexének alkalmazása, betartásának ellenőrzése.
Szakmai és idegen nyelvi oktatás (képzés, továbbképzés) támogatása és szervezése. A falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése.
Véleménynyilvánítás és közreműködés a falusi turizmussal kapcsolatos szakmai kérdésekben (oktatás, mi ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: Sánta Lajos
A szövetség célja, hogy korszerű keretek biztosításával segítse elő tagszervezetei megerősödését, azok jövedelemszerző képességének emelkedését, valamint az Európai Közösséggel való harmonizáció lehetőségét. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Járművezetőképző Oktatók Érdekvédelmi Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

9030 Győr, Fenyőszer út 17
képviselő: Bozzai Lajos
A megyében dolgozó oktatók érdekeinek védelme, munkakörülményeik, jövedelem - szintjük javítása. Továbbá a Megyei Közlekedési Felügylettel való kapcsolattartás javítása az oktatókról, illetve az oktatásról szóló döntések előtti konzultációk rendszeressé tétele. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Kéményseprők Ipartestülete

(érdekképviselet)

9024 Győr, Bem tér 15.
képviselő: Harnisch Róbert, Tóth Imre
A kéményseprői tevékenység elismertetése, megbecsülése és érdekvédelem. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Győr)

(érdekképviselet)

9021 Győr, Szent István u. 10/a.
képviselő: elnök Mihalicz Antal
A kamarai törvények, más jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássa a gzadaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, amelyeket a törvény, s ennek alapján az alapszabály feladatkörébe utal. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedők Érdekképviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

9021 Győr, Teleki László u. 53/A.
képviselő: Réti Károly
Az egyesület célja, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei lakóhelyű, telephelyű magánkereskedők, kereskedelmi tevékenységet folytató, vagy kereskedelmi tevékenységet is folytató egyéni és társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Kinológiai Egyesület

(természetvédelem)

9011 Győr, Napos út 21/a.
képviselő: Burányi József
Az egyesület tagjainak érdekképviselete, az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és a természet védelmének aktív segítése, különös tekintettel az állatvédelmi törvényben foglaltakra, a kulturált kutyatatás szabályainak széles körben való elterjesztése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mentésügyi Alapítvány

(egészségügyi)

9022 Győr, Tarcsay V. u. 11.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
Győr-Moson-Sopron megyében a mentés szervezés és mentéstudomány művelésnek és fejlesztésének támogatása. Az alapítvány e tevékenységét az Országos Mentőszolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Mentőszervezetének munkáját segítve, a szervezet, illetve az (országos) mentésügy közvetlen támogatásával kívánja végzeni. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mentőalapítvány

(kulturális)

9027 Győr, Tartsay Vilmos u. 11.
képviselő: Dr. Tihanyi Katalin
Győr-Moson-Sopron Megye mentőellátásának fejlesztése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 16.
képviselő: Bartal György
Az engedélyhez és névjegyzékbe vételkor kötött önálló mérnöki és építészeti tervezői és műszaki szakértői tevékenységre jogosult tagok mérnöki, illetve építészeti tevékenysége jogszerűségének biztosítása, szakmai színvonalának javítása, döntés a Tervezői, illetve Szakértői névjegyzékbe vételről, kizárásról, törlésről. Vezeti a Műszaki Ellenőri Névjegyzéket. Együttműködik a mérnöki, építészeti kérdésekben a területi érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel, a műszaki tudományos egyesületekkel, más köztestületekkel. Ellátja önigazgatási feladatkörét és figyelemmel kiséri tagjainak érdekeit, szakmai fejlődését és ezzel kapcsolatban szolgáltatást nyújt ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Mozgókép Művészeti, Oktatási, Ifjúsági Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Teleki L. u. 21.
képviselő: Gülch Csaba
A közalapítvány közfeladat ellátásának folyamatos biztosítására létrehozott kulturális tevékenységet végző szervezet, amely a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolására, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének szervezésére, a lakosság életmódjának javítására hoznak létre. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége

(érdekképviselet)

9027 Győr, Bútorgyár u. 1/B.
képviselő: Sragner László
A Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének célja, hogy a gazdaság és a társadalom fejlődését elősegítő, olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a munkaadói érdekek megvalósulását és e munka során a Győr-Moson-Sopron megyében működő tőke képviseletét megteremti. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Munkástanács Szövetség

(érdekképviselet)

9023 Győr, Buda u. 33.
képviselő: Horváth Csaba
A szervezet célja: munkavállalók és munkaerőpiacról kiszorult polgárok munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek érvényesítése, képviselete, továbbá munkavállalók, más foglalkoztatottak és dolgozni kívánók számára közösségi színtér és segítség nyújtása munka-, élet- és szociális körülményeik közös javítása.
Keretet biztosít a megye területén működő munkástanács szervezetek közötti együttműködésre, a közösen kialakított vélemények érvényre juttatására. A megye területén működő munkástanácsok az egyesülési törvény alapján felismerve az összefogás szükségességét, az országon belüli munkavállalói érdekérvényesítés fontosságát, ennek érdekében ? függetlenségüket, autonómiájukat egymással szemben fenntartva ? a közös célok és érdekek érvényesítésére a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkástanács Szövetséget hozzák létre.
A szövetség feladata a munkavállalói érdekek érvényesítése, s tagszervezetei érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete. A szövetség biztosítja a tagszervezetek együttműködését, képviseli a tagszervezetek által közösen kialakított, elfogadott elveket, célkitűzéseket, a közös érdekek érvényre juttatását. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Növényvédő Mérnöki Kamara

(érdekképviselet)

Győr, Arató u. 12.
képviselő: Dr. Süke Péter
Érdekképviselet. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(közbiztonság,tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Munkácsy út 4.
képviselő: Elnök Funk József, Titkár Csepi László
Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés.
Győr-Moson-Sopron megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésében, védelmük szervezésében való részvétel azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni.
Összehangolt, érdekközösségben tevékenykedés a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel, területi szerveivel; a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal; megyei és helyi Védelmi Bizottságokkal; helyi önkormányzatokkal; a Magyar Vöröskereszt, az önkéntes tűzoltóság, a polgárőrség megyei szervezetével illetve egyéb humanitárius és más társadalmi szervezetekkel.
... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András, Pusztai Antal, Víg József Attila
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük összehangolása. Szakmai továbbképzések szervezése, bonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok továbbítása, terjesztése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülése

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Batthyány tér 2.
képviselő: Horváth Tibor, Jókai Andrásné
Az Egyesülés közhasznú szervezetként működik, kinyilvánított céljai megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pont - 1. egészségmegőrzés; 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 14. sport a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéve - előírásainak. A sportágak megyei hagyományainak megőrzése, a sportmozgalom egységének megőrzéséhez való hozzájárulás. Az egészségmegőrzésre nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. A sportszövetségek szakmai, gazdasági tevékenységének összehangolása, bonyolítása. Az Egyesülés és tagszövetségek érdekeinek védelme és képviselete, a törvényes működési feltételek segítése, javítása. Nemzetközi sportkapcsolatok felvétele és ápolása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: elnök Rácz Sándor
Azon helyi civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, a megye fejlődése és lakosainak jobb életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása.Szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és az érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán. Kiemelt feladatának tekinti a civil szféra megerősítését, fórumot biztosítani a tagság eszmecseréjéhez, szakmai és közéleti vitáihoz, és ezzel is elősegíteni a helyi társadalmi közélet és művelődéspolitika alakítását. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Temetkezési Magánvállalkozók Egyesülete

()

9023 Győr, Március 15. u. 26.
képviselő: Borbély Attila
A temetkezési magánvállalkozók védelme, megfelelő társadalmi elismerésük kivívása, jogaik törvényi biztosítása, áltlaános érdekeik érvényre juttatása, együttműködésük előmozdítása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

9023 Győr, Csaba u. 14-16.
képviselő: Dr. Antal Gergely, Vertán György
Az alapítvány, mint megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány célja, a megyében, továbbá a Nyugat-Dunántúli régióban, illetve a szomszédos országok határmenti régióiban, helyi és országos vállalkozásfejlesztési pénzügyi, pályázati és együttműködési programok kidolgozása és lebonyolítása. Ennek érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja.
Az alapítvány a fenti célok megvalósítása során kiemelt céljaként kezeli a vállalkozásfejlesztési együttműködési programok megvalósítását, így különösen a magyar-osztrák-szlovák határmenti együttműködést, figyelembe véve azt is, hogy többek között egyik alapítója, a Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány, amelynek fő célja közép-európai vállalkozásfejlesztési projektek megvalósítása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Vesebetegek Egyesülete

(egészségügyi)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Németh Anikó, Oross Oszkár, Takácsné Járfás Ilona
vesebetegek érdekképviselete ... >>

Győr-Révfalu Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

9026 Győr, Németh László u. 47.
képviselő: alelnök Ragányi Gyula (együttesen titkárral), elnök Kadler Gusztáv, titkár Fekete László (együttes alelnökkel)
Az Egyesület Révfalu városrész gazdasági-, társadalmi, valamint kulturális érdekeinek szolgálatára és a közjó gyakorlására vállalkozó minden révfalui polgár tömörítése. Révfalu hagyományainak megőrzés és ápolása, a városrész jellegzetes emlékműveinek és épületeinek, településképének védelme. A kiemelkedő emléknapok és évfordulók megünneplése. ... >>

Győr-Révfalui Tenisz Club

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
képviselő: Soós Szabolcs
Az egyesület célja a tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tenisz sport fejlesztése. Az egyesület célul tűzi a tenisz edzések, versenyek szervezését, rendezését, más által szervezett versenyeken az egyesület részvételének biztosítását. ... >>

Győr-Szabadhegyért Egyesület

(kulturális)

9028 Győr, Erfurti u. 1.
képviselő: Ferenczy Tamás elnök (ö), Soós László alelnök (ö)
Az itt élő emberek életkörülményeinek, biztonságának javítása, a szabadhegyiek érdekeit szolgáló várospolitikai célkitűzések és azok megvalósításának segítése. ... >>

Győr-Szabadhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Elnök Ferenczy Tamás
A közrend és közlekedésbiztonság erősítése, bűncselekmény-, és balesetmegelőzéshez szükséges információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. ... >>

Győr-Sziget Újváros Megújulásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9025 Győr, Simor János püspök tere 21.
képviselő: Darók Viktor
Győr Sziget és Újváros városrészek építészeti és műemlékeinek állagmegóvása és felújítása, kulturális lakókörnyezete fejlesztésének elősegítése. ... >>

Győr-Szigetiek Baráti Köre

(kulturális)

9025 Győr, Kispásztor u. 11/B.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
Győr-Sziget városrész egyetemes gazdasági-társadalmi és kulturális érdekeinek szolgálatára és a közjó gyakorlására vállalkozó minden rendű és rangú győrszigeti - Győr városában lakó - polgárt tömöríteni. Minden év augusztus 16. napján megemlékezés a Milleniumi emlékkeresztnél, Szent Rókusnak, Győr-Sziget védőszentjének ünnepén. A volt Győr-szigeti zárda területén lévő kápolna felújításában való közreműködés, együttműködés. Együttműködés az Ady Endre közművelődési központ szakköreivel. ... >>

GYŐR-SZOL Torna Club

(sport)

9024 Győr, Orgona u. 10.
képviselő: Heiczinger Lajosné - gazdasági vezető, Kerti Csaba - elnök, Somogyi Zsolt - ügyvezető elnök
sporttevékenység ... >>

"Győr-Újvárosi Gyerekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 13.
képviselő: Németh Zoltán
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkájának, táborozásának támogatása, a kiemelkedő munka jutalmazása, diáksportkörök eszköztámogatása, tehetségejlesztő szakkörök, fakultációk segítése, eszközigényük kielégítése. ... >>

Győr-Újvárosi Horgász Egyesület

(sport)

9025 Győr, Nép u. 8.
képviselő: Csuport Tibor, Prikler Sándor ... >>

Győraréna FC Sportegyesület

(sport,oktatási)

9024 Győr, Hunyadi u. 7/b.
képviselő: Ács Imre
Az egyesület célja a serdülő és ifjúsági korú tehetséges gyermekek felkutatása, képzése és nevelése. A kultúrált körülmények közötti sportolás feltétlen híveiként szeretnénk elérni, hogy Magyarországon, a szűkebb környezetünkben egyre többen és egyre többet mozogjainak. A mozgás öröméért a sportolóknak igyekszünk minél több és változatosabb programokat biztosítani. ... >>

GyőrFREE -Jazz, Improvizatív- Kortárs- és Népzenei Műhely- Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Révai u. 5.
képviselő: Fülöp Péter, Szabados György, Takács Zsolt
A GyőrFree Műhely a zenei hagyományok fundamentumán és az elsőrendű fontosságú improvizativitás mentén születő új zene bábáskodója kíván lenni az ezredfordulón. Szervező, műhelyteremtő, hangverseny-rendező és lemezkiadói tevékenységével ezt a célt igyekszik szolgálni. Feladata, hogy a megújuló kulturális élet egyik művészeti központjává váljon, az ott alkotott műveket megőrizze, gondozza és ismertté tegye. A felvett zenei és más hangzó anyagok feldolgozásához segítséget nyújtson, az ehhez szükséges feltételeket megteremtse és ennek érdekében alkotó kapcsolatokat hozzon létre. ... >>

Győri AERO Klub Egyesület

(sport)

9021 Győr, Városház tér 3.
képviselő: Cseh József
Az Egyesület célja a Győrött és környékén több évtizedes múltra visszatekintő légi sporttevékenység, valamint az egyéb célú repülések népszerűsítése, elősegítése, feltételeinek biztosítása, valamint színvonalának fejlesztése. ... >>

Győri Állam-és Jogtudományi Doktori Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Áldozat u. 12.
képviselő: Dr. Verebélyi Imre
Az alapítvány célja: a győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tevékenységének, hallgatóinak támogatása, a doktorandusz hallgatók tudományos és szakmai tevékenységének fejlesztése, az elitképzésben való részvétellel és a győri jogi doktori képzés előremozdításával. (Oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység.) ... >>

Győri Általános Iskolai Igazgatói Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

Győr, Rónay J. u. 4.
képviselő: Kutasi Károly
Győr város alapfokú oktatási intézményeiben munkáltatói feladatokat ellátók kollektív és egyéni érdekképviselete. Az oktatás érdekeinek védelme a nyilvánosság előtt, várospolitikai szervezetekben, közoktatási irányítónál és ... >>

Győri Apor Vilmos Kolping Család Egyesület

(szociális)

9027 Győr, Szondi u. 2.
képviselő: Judt Lászlóné, Marek János, Weisz Jánosné
művelődési és érdekképviseleti tevékenység ... >>

Győri Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Török I. út 25. II/8.
képviselő: Jezsó Attila ... >>

Győri Atlétikáért Alapítvány

(sport,kulturális)

9025 Győr, Radnóti Miklós utca 41/d.
képviselő: Farkasné Babos Rita
Az alapítvány általános, közvetett célja: sporttevékenység támogatása.
Az alapítvány közvetlen célja megvalósításának érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja végezni: kiemelten a győri, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei utánpótlás korú atléta fiatalokat támogat; helyi, regionális, valamint országos, egyéni és csoportos szakmai, kulturális és sporttevékenységeket pályázati úton támogat; sporttal, sporttevékenységgel, atlétikával kapcsolatban kiadványokat, könyveket jelentet meg és terjeszt; sporttal, sporttevékenységgel, atlétikával kapcsolatban tanfolyamokat, kurzusokat, előadásokat részben vagy teljesen szervez és finanszíroz; Együttműködik más társadalmi és ifjúsági szervezetekkel, önszerveződésekkel, ifjúsági szolgáltató irodákkal. ... >>

Győri Autó-Motor Veterán Club

(sport)

9021 Győr, Kazinczy u. 23.
képviselő: Hofer András - elnök, Koszorús Balázs - titkár, Lowack Károly - alelnök
OLD-TIMER kiállítások, versenyek szervezése, régi autók restaurálása, együttműködés más veterán gépjármű clubokkal. ... >>

Győri Autókereskedők Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

9022 Győr, Schweidel u. 7.
képviselő: Garai József
Az autókereskedők közös érdekeinek védelme és érvényesítése. ... >>

Győri Automobil és Motor Club Veterán Jármű Egyesület

(kulturális,egyéb)

9028 Győr, Szabadi u. 13/d.
képviselő: Mikolasek Tibor
Az Egyesület ahogy a neve is tükrözi, elsősorban a veterán járművek tulajdonosinak összefogásával a járművekhez kötődő műszaki kultúra fejlesztését, valamint a hasonló céllal 1929. szeptember 28. napján alakult "Győri Automobil és Motorclub" hagyományainak feltárását és megőrzését, valamint az általuk megkezdett, elsősorban a műszaki kultúra fejlesztéséért végzett tevékenység folytatását, e kultúra megismertetését, elfogadását tekinti legfőbb céljának. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41