Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
6. oldal

"Fókusz" Egészségvédők Egyesülete

(egészségügyi)

9023 Győr, Corvin u. 10.
képviselő: Sütő Csaba
A káros szenvedély kialakulásának megelőzésére való törekvés, szenvedélyüktől megszabadult, megszabadulni vágyó személyek és környezetük megsegítése, a klubközösségek értékteremtő és megőrző szerepének támogatása, önsegítő csoportok tevékenységével való cselekvő együttműködés, az egyesület ingó vagyonának kezelése, gyarapítása, állagának megóvása, ingatlan vagyon szerzése. ... >>

Football Club Senninger Győr

(sport)

9024 Győr, Babits M. u. 38l/c.
képviselő: Szabó Gábor
Amatőr sport szervezése és végzése, szabadidő programok, versenyeken való részvétel. ... >>

FŐISKOLAI JACHT KLUB

(intézményi,sport,oktatási)

Győr, Ságvári E. u. 3.
képviselő: Kontzné Stoller Margit, Ugróczky László
sporttevékenység ... >>

FRATERNITÁS Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége

(érdekképviselet,egyéb)

9025 Győr, Petőfi tér 3.
képviselő: Isó Zoltán, Magassy Zoltán Gábor
A magyarországi evangélikus lelkészek közösségének ápolása, érdekvédelem, az evangélikus egyháznak a lutheri teológia szellemében történő ... >>

Free Fighter Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

9028 Győr, Vak Bottyán u. 11/B.
képviselő: Laczkovits Béla
A sportegyesület tagjainak, valamint a sportegyesülettel sportszerződést kötő természetes személy szabadidős és versenyszerű amatőr sportéletben történő részvételének a biztosítása, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Friends Big Band Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Répce u. 36.
képviselő: Csorba János
Az egyesület célja a zenekar által ezidáig elért eredmények és színvonal megőrzése, ápolása, a big band műfaj és művelőinek népszerűsítése, a Friends Big Band zenekar működésének megteremtése, a big band zene értékeinek, hagyományainak fenntartása. Fellépéseket, rendezvényeket szervez, más ebben a műfajban működő zenekarokkal kapcsolatokat épít ki, és ... >>

FUTÓBARÁTOK Egyesület

(sport,oktatási)

9025 Győr, Kiss Ernő u. 1.
képviselő: Földingné Nagy Judit
Az egyesület célja a szabadidősport népszerűsítése, sportrendezvényeken való részvétel, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. Az egészségmegőrzés elősegítése, prevenció, rekreáció elméleti és gyakorlati oktatása, közvetítése. ... >>

Független Ifjúság Egyesület

()

9023 Győr, Corvin u. 46/b.
képviselő: Gulyás Balázs
A fiatalok által létrehozott érdekérvényesítő, érdekképviseleti és ifjúsági közösségi országos társadalmi szervezet, mely a nemzeti-konzervatív, keresztény elvek mentén jött létre. Legfőbb célja a magyar ifjúság felemelése mind az erkölcsi, mind a gazdasági mélypontról. ... >>

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Pedagógus Szakszervezet

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Bagó Gyula
Az iskola tanárainak, oktatóinak, technikai dolgozóinak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

GDF-SUEZ cégcsoport magyarországi tulajdonosi köréhez tartozó munkavállalók érdekképviseletét és érdekvédelmét ellátó szövetség

(érdekképviselet)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
képviselő: Bátki István
Az érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség ? GDF-SUEZ MÉSZ ? célja a teljes működési területén és valamennyi szervezeti kapcsolatában a munkavállalók érdekképviseletének és érdekvédelmének folyamatos, hatékony ellátása, megvalósítása. Ennek során megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok betartására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a munkavállalók élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezők állandó javítására, továbbá a tagok szociális rászorultságuk alapján történő segélyezésére, önsegélyezésre. ... >>

GENERÁTOR Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: Domonkos László, Nagy Péter
Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedésének segítése. Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedéséért dolgozó tanárok és kollégák támogatása. Jedlik Ányos emlékének ápolása. Az iskola eszköztárának fejlesztése. A munkaerőpiac elvárásainak megfelelő képzés támogatása. A célokat érintő non-profit jellegű könyvkiadás támogatása. ... >>

George Kerékpárcentrum Sport Egyesület

(sport)

9012 Győr, Veres Péter u. 10.
képviselő: Kiss György
A sportolást kedvelő emberek összefogása, edzések versenyek szervezése, a sportágak tömegbázisának szélesítése, sportágak népszerűsítése valamint részt venni más egyesületek által szervezett rendezvényeken. ... >>

Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Dr. Nagyszokolyai Iván Béla
Az egyesület célja a Magyarországon működő gépjármű vizsgálóállomások, gépjárművek műszaki megvizsgálását végző vállalkozások és szakértő közreműködőik szakmai koordinációja informálása és érdekvédelmük képviselete. ... >>

Gödrös Horgászegyesület

(sport)

9022 Győr, Árpád u. 73.
képviselő: Dr. Válki István
Sporthorgászás biztosítása a tagok részére. ... >>

GÖTZ AUTÓSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

9026 Győr, Hédervári u. 49/1.
képviselő: Götz József
A Magyar Országos Gyorsasági Bajnokság, valamint a Magyar Országos Rallye Bajnokság futamain való részvétel, eredményes versenyzés, utánpótlás nevelése, szakmai oktatás, érdekképviselet. ... >>

GRABO Vállalatcsoport Dolgozóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Fehérvári u. 16.
képviselő: Paár Balázs, Szabóné Fréh Zsuzsanna
Saját működési szabályzata szerint működő, az önsegélyezés feladatát is vállaló, érdekfeltáró, érdekegyeztető, érdekképviseletet ellátó, érdekvédelmi társadalmi szervezet. Alapvető célja a GRABO Vállalatcsoport tagsági egységeiben dolgozók munkavállalói érdekképviseletének, tagsága érdekvédelmének ellátása. A szakszervezetbe tömörült dolgozók egységes fellépésükkel életszínvonal-politikai, gazdasági-anyagi, szellemi, szocális és kulturális érdekeik védelmére, annak fokozatos emelésére szervezkednek. A szervezet tagságának, jogi, szociális és kulturális szolgáltatásokat nyújt, érdekeik megjelenítésére és védelmére fórumokat biztosít. ... >>

GRABOPLAST Rt. Szakszervezeti Bizottsága Szociális és Foglalkoztatási Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
képviselő: Egyházi Edit - elnökhelyettes, Jordán Béláné - elnök
GRABO-Vállalatcsoport szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalóinak, a vállalatcsoporttól nyugdíjba vonultak szociális, foglalkoztatási és kulturális támogatása. Ezen belül a kedvezményezettek támogatása szociális helyzetük jelentős romlása, hosszan tartó betegségük, foglalkoztatásuk körében elszenvedett balesetük s az ebből eredő egészségi károsodásuk, valamint munkanélkülivé válásuk, tovább üdültetésük esetén. Munkalehetőség teremtése céljából átképzésük támogatása. A munkavállakónak a foglalkoztatása körében elszenvedett halálos balesete estén a kedvezményezettek a munkavállalói hozzátartozói is lehetnek. ... >>

GYÁÉV TRANSZ Építő- Szállítási Kft. Munkástanácsa

(érdekképviselet)

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
képviselő: Parragh Ferenc
politikai, érdekképviselet ... >>

"GYAKORLÓS Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

Győr, Gárdonyi G. u. 6.
képviselő: Kocsis Tiborné
Apáczai Csere János Tanítóképző főiskola Gyakorló Általános Iskolája tanulóinak támogatása. ... >>

Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Vágóhíd u. 2/4.
képviselő: Vincze Csaba
Az iskolai oktatás anyagi- technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezéseinek elősegítése. Tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása. Kulturális- és szabadidős programok szervezése, támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása. Hátrányos helyzetű gyerekek segítése. ... >>

Gyárvárosi Waldorf Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Vágóhíd út 5.
képviselő: Miklósi Adrienn
Az alapítvány tartós közérdekű célja a magyar oktatás- és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás helyi kezdeményezéssel és az öntevékeny, aktív közreműködés a ?Waldorf? pedagógiai rendszerű óvoda működtetésében. ... >>

Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Kandó K. út 13.
képviselő: Elnök Horváth Tibor
Gyárváros városrész egyetemes gazdasági-, társadalmi-, kulturális-, sport érdekeinek szolgálatára minden gyárvárosi polgár tömörítése oly módon, hogy Gyárváros városrészben az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértést ápolni lehessen. A Baráti Kör törekszik a városrész 100 éves történelmének feltárására, a Magyar Vagon és Gépgyár történelmének feldolgozására és az eredmények közönséggel történő megismertetésére. Az egyesület támogatja a városrészben működő valamennyi klubbot, tevékenységével segíti a családias légkör megteremtését. ... >>

Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány

(egészségügyi)

9023 Győr, Vasvári P. u. 2-4. (PAM)
képviselő: Dr. Horváth Eszter
A súlyos, életveszélyes állapotban lévő csecsemők és gyermekek sürgősségi, és intenzív ellátásának támogatása. ... >>

"Gyermekeinkért Lépésről Lépésre" Alapítvány

(sport,oktatási)

9023 Győr, Szigethy A. u. 62. VII/19.
képviselő: Gellért Tünde
Az egészséges és fogyatékos gyermekek sportolási és mozgáslehetőségének megteremtése elsősorban klasszikus és modern táncok okttásával, tehetséges fiatalok felutatása, versenyeztetésük támogatása. ... >>

Gyermeklánc Győri Bölcsödei Alapítvány

(oktatási,szociális)

9023 Győr, Kodály Z. u. 18.
képviselő: Bartalné dr. Tóth Györgyi
Győr város bölcsödéiben meglévő játék- és eszközkészlet gyarapítása, amely a 0-3 éves korú, valamint a 0-6 éves korú sérült, speciális gondozást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítését, oktatását, gondozását, nevelését, egészség-megőrzését és egészségi állapotának javítását szolgálja. Hátrányos helyzetű bölcsödés gyermekek családjainak anyagi vagy egyéb módon történő segítése. ... >>

GYIRMÓT SE

(sport,érdekképviselet)

9019 Győr-Gyirmót, Ménfői út 59.
képviselő: Horváth Ernő
a tagok részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése
- az egyesületi célok érdekében szakosztályok létrehozása és működtetése
- hazai sportesemények megrendezése, a szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett, sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel
- működtetett sportágak utánpótlás nevelése
- sportági bajnoki illetve kupa rendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, illetve ezek támogatása ... >>

Gyirmótért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9019 Győr-Gyirmót, Szent László u. 35.
képviselő: Bölcs Csabáné
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy biztosítsa Gyirmót eredményes működésének és fejlődésének az anyagi, szellemi és tárgyi feltételeit. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el.
- kulturális rendezvények szervezése, képző- és iparművészeti kiállítások szervezése
- film- és videotár kialakítása
- a városrész esztétikai arculatának és környezetkultúrájának javítása, a művészeti információáramlás javítása
- sportprogramok szervezése, sportpályák létesítése
- a városrész kábeltévé rendszerének kiépítése
- szociális, egészségügyi és oktatási intézmények fejleszétse. ... >>

Gyirmóti Horgászfaluért Alapítvány

(sport,egyéb)

9029 Győr, Kultúrház u. 4.
képviselő: Barabás Attila
A gyirmóti Holt-Marcal parton működő Horgászfalu Szövetkezet működését támogassa és elősegítse a terület sporthorgászati célú használatát. Ennek keretében új pénzügyi források felkutatásával (támogatások,pályázatok stb.) a terület fejlesztésével kapcsolatos olyan projekteket támogasson, melyek főként infrastrukturális, sport- és környezetvédelmi célok megvalósítását szolgálják. ... >>

Gyirmóti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9019 Győr, Szent László út 35-37.
képviselő: Elnök Tímár Viktor, titkár Koller József
A közbiztonság megerősítése. A bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. A lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. A bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése.
... >>

"GYÖKEREK" Jóléti Szolgálati Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

9023 Győr, Otthon u. 2.
képviselő: Dr. Balogh Lászlóné
Komplex családsegítés, önsegítő csoportok szervezése és működtetése. Kritikus élethelyzetek megoldásához tanácsadás (jogi, pszichológiai, orvosi, stb.) Szociális élethelyzetükből segítésre szorulók anyagi és természetbeni támogatása, utcai szolgálat szervezése. Munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése munkahelyteremtéssel, átképéssel, kiemelten a környezetvédelem területén. Anya - Csecsemő - és Gyermekotthonban elhelyezettek életkörülményeinek javításához hozzájárulás, anyagi eszközeinek bővítése. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. Alapítványi célú forráskutatás, admányszerzés. ... >>

Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Árpád u. 27.
képviselő: Szabó László
A közalapítvány célja a város idegenforgalmának fejlesztése, valamint ezzel kapcsolatban az Önkormányzat által vállalt szolgáltatói és szervezési feladatok ellátása. ... >>

GYŐR ARRABONA LIONS CLUB

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

9027 Győr, Ipar u. 39. fszt. 1.
képviselő: Pappné dr. Kiss Irén
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése, a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, különösen a vakok és gyengén látók, egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése, ill. a szövetség más hazai és külföldi klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. ... >>

Győr Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Pápai Lajos - elnök, Saáry Tibor - alelnök, Szalai Gábor - alelnök
Az Egyesüelt alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít oktatási és kulturális programok szervezésében, tanácsadás nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. Célja továbbá a katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. Céljai elérése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az országban lévő más katolikus ifjúsági szervezetekkel, mozgalmakkal, csoportokkal, társadalmi, politikai és más kérdésekben véleményt nyilvánít. Tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők képzését. Kapcsolatot tart, együttműködik külföldi, illetve a határon túli magyar vallásos és nem vallásos jellegű ifjúsági szervezetekkel, valamint velük közös rendezvények szevezésével is segíti az egységes Európa kialakulását. ... >>

"Győr Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas"

(szociális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr. Ács István György
A katolikus egyház keretei között támogatást nyújtani az önsegélyező, missziós és szeretetszolgálati jellegű tevékenységeknek. ... >>

Győr és Környéke Gazdakör

(természetvédelem)

9011 Győr, Duna sor 0681/4. hrsz.
képviselő: Mészáros Mihály
Az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése; piacképes termékek előállításának segítése; a termeltetési és termékértékesítés segítése; gép- és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása; a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

GYŐR ÉS KÖRNYÉKE TENISZSPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

9028 Győr, Jáki u. 3.
képviselő: Pajor Tamás
Győr és környéke fiatal teniszversenyzőinek , ifjú tehetségeinek támogatása. Segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a tehetséges tensziező gyerekek minél több versenyre eljuthassanak, felkészültségük megfelelő legyen, ezáltal egyre több sikeres eredménnyel tudják gazdagítani Győr és környéke teniszsportjának hírnevét. ... >>

Győr és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Garay László, Grícz József ... >>

Győr Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Tolnay Imre
Győr és Győr környékének polgárai részére kulturális életük elősegítése, fellendítése a változó és nehezedő gazdasági körülmények ellensúlyozása, anyagi eszközök megteremtésének lehetősége, a művészeti, közművelődési feladatokat ellátó intézmények, személyek, különösen a XX., XXI. századi művészek alkotó munkájának, kiállításának támogatása; a város közművelődésének fellendítése; a közművelődés minden ágazatára kiterjedő tevékenység és tárlatok, kiállítások megrendezésének látogatottságának a felnövekvő ifjúság művészetre nevelésének elősegítése, összegyűjtött műgyűjteményeknek a nagyközönség számára közkinccsé tétele, oktatási, közművelődési bemutatása, azok védelme (egységben való) megőrzése, tudományos feldolgozásának és korszerű dokumentálásának lehetővé tétele. ... >>

Győr LEO Club

(kulturális)

9012 Győr, Mandula út 14.
képviselő: Kovács Eszter
A 18. életévüket be nem töltött testi és szellemi fogyatékos gyermekek fejlődését a mindennapi életbe és a társadalomba történő beilleszkedését segítse és ahhoz anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Győr Sharks Amerikai-futball Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Festő út 21.
képviselő: Cserjés Károly
Eredményes csapat létrehozása, mely eredményeivel az amerikai-futball népszerűsítését tűzi ki célul. ... >>

"Győr Tűzvédelméért" Alapítvány

(egyéb)

9021 Győr, Munkácsy út 4.
képviselő: dr. Kovács Lajos, Hullámos László
Győr Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének települései tűzvédelmének segítése, fejlesztése, támogatása. ... >>

Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Rigó Rozália
A Győr városában élő, szociálisan hátrányos helyzetű cigány tanulók középiskolai, felsőfokú intézményekben történő tanulásának ösztöndíjjal való segítése. ... >>

Győr Város Röplabda Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Molnár László
Minél több győri fiatallal, gyerekkel megismertetni a röplabda sportág alapjait, szépségeti, emberformáló és egészségmegvédő hatását. Kiválasztani azokat a jó fizikai adottságokkal rendelkező fiatalokat, akik kedvet éreznek e testet- lelket építő sportághoz. Gondozni azokat a tehetségeket, akik különös adottságokkal rendelkeznek a röplabda sportág műveléséhez. Segíteni a feltételek biztosításában, és a lebonylításában megszervezni (szakember, versenyeztetése, szerelés, terem), hogy az egsézségmegőrzést elősegtsük , a legtehetségesebbek pedig tehetségüket kibontakoztathassák. ... >>

Győr Vizuális Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Baross Gábor u. 49.
képviselő: Csermák Gusztáv, Kovács Kálmán
Az alapítvány célja, hogy haszos és használható ismereteket nyújtva segítse a művészetek iránt érdeklődő tanulók tehetségének kibontakoztatását, fejlessze a felnövekvő generációk vizuális kultúráját és ízlését. ... >>

Győr-Gönyű Yacht Club Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 5.
képviselő: Perger Ágoston
A dunai hajózás hagyományainak ápolása, a hajózási kultúra korábbi értékeinek felkutatása, összegyűjtése, megőrzése az utókor számára. A vízi turizmus fellendítése. A hajózással kapcsolatos programok, kiállítások, rendezvények, találkozók, fesztiválok szervezése. Feladatuknak tekintik a szabadidő-hajózás szakmai - és lehetőségeikhez mérten anyagi - támogatását. A vízen túrázók informálása, tájékoztatása, szükség esetén segítségnyújtás, továbbá felkérés esetén különböző, térségükben szervezett vízi sportesemények, rendezvények vízen történő biztosítása. Olyan helyek felkutatása, ahol a kirándulni vágyók elérhető áron táborozhatnak, továbbá lehetőségeihez mérten segítséget nyújt ilyenek kialakításához. A Duna és a partvidék természeti értékeinek megóvása, a környezet védelme. Az ifjúság egészséges életmódra történő nevelése, a víz- és természetközeli táborozás népszerűsítéséhez, ezáltal a szabadidő tartalmas és kultúrált eltöltéséhez. Célul tűzik ki a kapcsolatteremtést a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében. ... >>

Győr-Ménfőcsanak Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Havas Máté, Nagy István
Az Egységes Sportkör Ménfőcsanak ifjú sportolóinak (5-18 éves korig) fejlődésének elősegítése, minden szükséges és lehetséges területen. Gyermek és ifjúsági programok, sporttáborok szervezése. Sportrendezvények, programok széles körű szervezése és támogatása. Egészséges táplálkozással és egészség megőrzéssel kapcsolatos kutatás, oktatás, ismeretterjesztő programok támogatása. Szabadtéri és teremsport lehetőségek megteremtése sportlétesítmények létrejöttének kezdeményezése. Drogmegelőzéssel kapcsolatos programok szervezése. Esélyegyenlőség megteremtése fenti célokkal összhangban. Jelen okiratban felsorolt céloknak a megvalósítása érdekében szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Bíráiért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9021 Győr, Szent István u. 6.
képviselő: Dr. Benedek Margit Csilla, Dr. Tatár Ágnes
A Győr-Moson-Sopron megye területén dolgozó aktív bírákat ért sorsszerű tragédiák (halál, tartós, vagy végleges, illetve teljes munkaképtelenné válás, hosszabb ideig tartó súlyos betegség stb.) által keletkezett élethelyzetek elviselésének megkönnyítése az alapítvány által nyújtott erkölcsi és anyagi támogatással. Az alapítók az alapítvány létesítésével azt kívánják elérni, hogy a megye bírái és családtagjaik ilyen élethelyzetben is megőrizhessék méltóságukat, ne kényszerüljenek olyan helyzetbe, amely nemcsak számukra elviselhetetlen, de egyúttal árt a bírói hivatás tekintélyének is. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Cigány Ifjúságáért Alapítvány

(szociális)

9024 Győr, Hunyadi u. 13.
képviselő: Pádár László
Győr-Moson-Sopron Megye területén élő, szociálisan hátrányos helyzetű cigány tanulók társadalmi felemelkedésének elősegítése, közép-, ill. felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa

(oktatási,egyéb)

9024 Győr, Bem tér 15.
képviselő: Papp András
Győr-Moson-Sopron Megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési ésfejlesztési tervében megfogalmazott feladatok megvalósítása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 9.
képviselő: Prof. Dr. Faragó Sándor
Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájának, vadász hagyományainak ápolása. Vadászati etika, kultúra szélesebb körű terjesztése. A megyei vadgazdálkodás színvonalának emelése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41