Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
4. oldal

DÓRA Boksz Sport Club

(sport,kulturális)

9025 Győr, Szarvas u. 43.
képviselő: Dóra János
Az egyesület mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres testedzés és a sortolás lehetőségének biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. Az egyesület a célja elérése érdekében rendszeres edzéseket, továbbá versenyeket, edzőtáborokat, szemináriumokat, bemutatókat szervez és bonyolít le, az egyesület versenyzőit versenyezteti. A lakosság szabadidő sportjának segítése. Az egyesület célja továbbá, hogy tagjainak ? különös tekintettel az ifjúságra ? testi, szellemi erkölcsi, közösségi életre nevelését fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá a sportklub célja új kapcsolatok keresése a magyar és nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása. ... >>

Dr. Kapi Béla Alapítvány

(egyéb)

Győrménfőcsanak, Ormos u. 14.
képviselő: Hanvay László
Győrménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség tulajdonába visszakerült ingatlanok fenntartása, közösségmegtartó evangélikus ifjúsági központ létrehozása. ... >>

"Dr. Karácsony Imre" Alapítvány

(egyéb)

9024 Győr, Borsos Miklós u. 15. II/4.
képviselő: Kovátsné dr. Németh Mária
az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány céljára rendelt vagyonból támogatja a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozatának neveléstudományi szakmai feladatainak végrehajtását a minél magasabb színvonal elérése érdekében. Egyedi elbírálás alapján - pályázat útján - támogatja a pedagógiai tárgyú neveléstudományi szakkönyvek kiadását. Elősegíti a pedagógiai tárgyú rendezvények lebonyolítását. Az alapítvány céljának megfelelő egyéb tevékenységek támogatására lehet fordítani. ... >>

Dr. Mészáros Károly Környezetpedagógiai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 9.
képviselő: Dr. Jámbor László
Olyan doktoranduszok, hallgatók jutalmazása, akik a természet, a környezet, a megújuló energiák területén folytatott tudományos munkájukkal az erdészeti, erdei iskolák környezettudatos gyakorlatát is gazdagítják didaktikai - módszertani koncepcióval; különleges iskolai projekttel; a tudomány, az oktatás, a természet- és környezetvédelmi egyesületek, a civil szervezetek együttműködése eredményeinek bemutatásával. Az alapítvány célja a fiatal hallgatók ösztönzése, aktivizálása, hogy tevékenységükkel hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez, dolgozzanak ki olyan eljárásokat, melyekkel az ifjúságot segíteni, erősíteni lehet és egyben maguk is elkötelezettekké váljanak a környezettudatos magatartás képviseletére. ... >>

Dr. Varga I. Erika Magyar Nyelvért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
képviselő: Dr. Király Tibor
A magyar nyelv és irodalom területén a felsőfokú oktatásban, nappali tagozaton résztvevő hallgatók részére szervezett, az alábbiakban felsorolt országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért versenyzők támogatása különdíjjal. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara háziversenyeinek támogatása pénzösszeggel vagy könyvcsomaggal. ... >>

Dream Team98 FC Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9028 Győr, Soproni u. 30. III/4.
képviselő: Pokornyi Norbert
Az egyesület tagjainak lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás gyakorlására, rendszeres, a szakszövetségek által kiírt versenylehetőségek tervezése, szervezése. Az állami, társadalmi szervezetek, illetve más jogi és magánszemélyek támogatásának felhasználásával biztosítani a rendszeres sportolás feltételeit. Az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, az egészséges életmódra nevelés. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való egészséges életmódra nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Dubravszky László Alapítvány

(egészségügyi)

9025 Győr, Radnóti Miklós utca 29. II./1.
képviselő: Kapu László
Egészségmegelőzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. ... >>

"Duna-táj" Magyar-Izraeli Baráti Kör

(sport,kulturális)

9022 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Gál László, Sipőcz Ernő
A magyar és izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági, idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális, valamint személyes kapsolatok megteremtése és ápolása. ... >>

Dunaközi Vadásztársaság

(sport)

9028 Győr, Zichy O. u. 38.
képviselő: Steczina Sándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati ... >>

Dunaparti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9023 Győr, Tihanyi Árpád út 55
képviselő: alelnök Prohászka Szilvia, elnök Nováki Sándor
a közbiztonság erősítése,
- a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé,
- a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása,
- a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása,
- a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése,
- a lakosság és a hivatalos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése,
- a bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése,
- a közrend; az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások; jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Dunavölgy Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Selyem u. 1/b.
képviselő: elnök Szíj Zoltán, tag Barcsai Éva, tag Kazó Pál
A Szigetköz környezeti, természeti értékei és a hozzájuk kötődő helyi társadalmi hagyományok megőrzése, ápolása, fenntartása és rehabilitálása, környezettudatos hasznosítása és fejlesztése érdekében végzendő kutatói, ismeretterjesztői, műszaki, gazdasági és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

DYNAMIC Tekesportkör

(sport)

9028 Győr, Fehérvári u. 80.
képviselő: Guth János
Tekesport művelésén keresztül egészséges életmódra nevelés, sportszeretet, sportolás iránti igény fejlesztése, tekebajnokságokon való minél eredményesebb részvétel. ... >>

Egészség - Esély Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

9026 Győr, Mayer Lajos út 51. b.
képviselő: Döme Jenő - elnök
Az alapítvány azoknak az embereknek kíván az orvoslás, azon belül az alternatív gyógyítás szabályozott keretei között az egészségkultúrában, betegség megelőzésében-, gyógyításában: szellemi tőkét oktatással, támogatást gyógyítással nyújtani, akik annak megfizetésére csak korlátozottan képesek, de ilyen segítségre szorulnak, illetve ilyen segítséget elfogadnak a jövőbeni magyar társadalom megerősödésére.
Konkrét célok:
1.) - MARAMED - OKTATÓ ÉS GYÓGYCENTRUM bérlése, működésre alkalmassá tétele, működtetése 9026 Győr, Mayer Lajos u. 51/B. szám alatt. (A későbbiekben az épület megvásárlása.) Az alapítvány a későbbiek során fejlesztési lehetőségként Vas és Zala megyében is telephelyet létesít.
2.) Az alapítvány szerződést köt orvosokkal és szakképzett gyógyítókkal, oktatókkal, közreműködőkkel egészségügyi szakellátásra, oktatásra. Az orvoslás keretein belül: gyermekgyógyászati szakellátás, homeopátia, akupunktúra, akupresszúra, tanácsadás, öngyógyulási készségfejlesztések, stb.
Esélyt adni a rendeléseken azoknak is a kezelésekre, gyógyulásra, akik azt megfizetni nem, vagy csak korlátozott mértékben tudják. (A teljes ingyenesség érdektelenségbe torkollik, ezért ingyenesség csak az addiktológiánál leírtak szerint lehetséges!)
3.) A tanulás területén esélyt adni tanulásra: Természetgyógyászati alapképzés és gyakorlati képzés a hatályos jogszabályok alapján. (Alapfokú állami vizsgát lehet tenni Budapesten az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetben.) Továbbá részt venni alapfokú OKJ-s szakképzésben az egészségügy területén.
Olyan jó alapképzettségű, tudású fiatalokon oktatással segíteni, akik hivatást éreznek az elesettebbek segítésére, gyógyítására, de saját erejükből képtelenek a magas képzési költségek teljes finanszírozására.
4.) Egészségnevelés: klubszerű működtetés, rendszeres előadás az adott érdekcsoportba tartozók (betegségcsoportok, korcsoportok stb.) részére. Témái: egészségvédelem, egészségkultúra. Életmód táborok szervezése. Például: olyan fiatalok táboroztatása is, akik a függőségtől (drog, alkohol, dohányzás, játék, stb. szenvedély) szeretnének megszabadulni és érdekközösségé csoportosulva lelkileg megerősödve, visszatérhetnének családjaikhoz, munkájukhoz.
5.) Ismeretterjesztés: a családi élet számtalan területéről, de a gyógyítás tudományos és kecsegtető eredményeiről, hasznosítható házi-praktikákról stb. Pl. a természetes élet, a természeti népek gyógymódjai, a környezeti káros hatások élet a jelenlegi körülmények között, a lélek betegségei, a lelki betegségekkel járó szervi elváltozások stb. Iskolai, egyházi és egyéb célszerveztek, civil szervezetek részére nevelő célú előadások.
6.) A természetgyógyászat egyre bővülő tárházának, eszköztárának bemutatása. A természetgyógyászok által használt agyagok és eszközök értékesítése az érdeklődőknek. Ide értve: a kereskedelmi forgalomba általában nem elérhető gyógyításról szóló irodalmat, jegyzeteket, újságokat, tájékoztatókat. A nehezen elérhető, vásárolható eszközöket, k ... >>

"Egészségért" Alapítvány Győr

(egészségügyi)

Győr, Rákóczi F. u. 42.
képviselő: Dr. Szilágyi István
Az orvosok által beutalt asthmás és tartási rendellenességű beteg gyermekek rehabilitációjának a segítése. ... >>

Egészséges Életmódért Egyesület

(oktatási,egyéb)

9024 Győr, Illyés Gyula út 9.
képviselő: elnök Laposa Tibor, titkár Laposa Gergő
Ismeretterjesztő fórumok, rendezvények, kiállítások szervezése az egészséges életmód népszerűsítésére. Helyes életvitel, pozitív gondolkodásmód kialakításának segítése. Környezetünk értékeinek népszerűsítése. Szabadidő hasznos és aktív eltöltésének népszerűsítése. ... >>

"Egészséges Nemzedékért" Alapítvány

(egészségügyi)

9025 Győr, Radnóti u. 41.
képviselő: Dr. Schmidt Péter, Korompáky Mária
Higiéniás szokások kialakítása, meglevő egészségkultúránk fejlesztése.Az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretagynag bővítése, a betegség megelőző prevenció biztosítása. Miden káros szenvedély elleni küzdelem. ... >>

Egészséges Újszülöttekért Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Peczár László
A születés után súlyos vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentésének, mint állami speciális mentési feladatnak a megvalósítása, az újszülöttek intenzív ellátásával és szállításával kapcsolatos teendők támogatása. ... >>

Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

Győr, Kálóczi tér 9.
képviselő: Csizmadia Sándorné
érdekképviselet ... >>

Egyesülés a Szolidáris Társadalomért

(érdekképviselet,egyéb)

9023 Győr, Corvin u. 27. II/3.
képviselő: Dr. Fazekas Zoltán, Kaszás Tamás, Klesitz Béla
Érdekvédelem és érdekképviselet. Szervezi a társadalom önvédelmét a hatalom társadalomellenes politikájával szemben az egymásért vállalt szolidaritás jegyében. Küzd a kialakult társadalmi hátrányok kiegyenlítéséért, az esélyegyenlőség megteremtéséért. Törekszik olyan politika kikényszerítésére, amely megszünteti az elnyomorodó rétegek kilátástalan helyzetét. Elutasít mindenfajta, politikai és gazdasági hatalom kisajátítására vonatkozó törekvést és gyakorlatot, tevékenykedik a gazdaság felemelkedéséért. Felhasznál minden békés eszközt, nyilvánosság fórumait törekvései megismertetésére, érvényesítésére, Szükség esetén demonstrációkat, állampolgári engedetelenséget kezdeményez. Részt vesz az országgyűlési és önkormányzati választásokon, jelölteket álllít, munkálkodik azon megválasztásért. Együttműködésre törekszik a társadalmi és politikai élet minden olyan szereplőjével, melyekkel közös céljai vannak. ... >>

Egyetemi Zenei Alapítvány

(kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: dr. Szekeres Tamás
Az alapítvány célja, hogy a Széchenyi István Egyetem és különösen annak Varga Tibor Zeneművészeti Intézete Győr zenei életének aktív és méltó részesévé válhasson. E cél érdekében az alapítvány támogatást nyújt a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetnek, különösen zenei együtteseinek munkájához, az Egyetemi Hangversenyterem (Zsinagóga) zenei programjainak megvalósulásához, az Intézet Hallgatóinak a győri fiatalok zenei nevelése érdekében végzett munkájához. ... >>

"Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9021 Győr, Káptalandomb 5/B.
képviselő: Dr.Ács István György
Katolikus egyházi iskolák és templomok karbantartásának és felújításának a támogatása, valamint a katolikus egyházi iskolákban tanulók segítése. ... >>

Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Káptalandomb 26.
képviselő: Kiss Tamás
kulturális ... >>

Egyházmegyei Levéltár

()

9021 Győr, Káptalandomb 5/a.
képviselő: Lukácsi Zoltán
Tudományos és kutatói igények kiszolgálása, valamint a levéltári anyag legfontosabb irategyütteseinek a kor elvárható legmagasabb szakmai szinvonalán a történettudomány országos és helyi művelőinek rendelkezésére bocsátása. ... >>

Egyházmegyei Papi Otthon

()

9021 Győr, Káptalandomb 26.
képviselő: Nagyné Fehér Katalin ... >>

"Egymás Terhét Hordozzátok" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Kossuth L. u. 9.
képviselő: elnök Galambos Endréné
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-a értelmében közhasznú tevékenységet végez.
1.Az egyház reformátori hagyományainak megőrzése mellett a hitéleti tevékenység megújítása és a keresztyén kulturális élet fellendítése. Ennek érdekében evangéliumi tartalmú közösségi programnak szervezése. (pl. előadás, kiállítás, hangverseny, stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 4. nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 5. kulturális tevékenység; 6. kulturális örökség megóvása ? elnevezésű tevékenységeket lát el. Ezen belül konkrétan az alapítvány célja: keresztyén értékrend kialakítása, főként a gyermekek és az ifjúság körében (előadások tartása, kirándulások, táborozások szervezése útján); hangversenyek, kulturális események szervezése, ennek során a keresztény kultúra értékeinek megőrzése; a magyar reformátori hagyományok, kulturális örökségünk megőrzése érdekében előadások, szabadegyetemek, kiállítások rendezése.
2. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok és egyének támogatása, életmódjuk megváltozásának segítése. Ennek érdekében a keresztyén felebaráti szeretettől indíttatott szociális- és segélyprogramok szervezése. (pl. a hajléktalanná válás megakadályozása a tartozás kifizetésével, természetbeni és egyéb támogatás stb.) Ezen alapítványi cél megvalósítása során az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 2. szociális tevékenység családsegítés, időskorúak gondozása, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése elnevezésű tevékenységek ellátását az alábbiak szerint valósítja meg. Segélyprogramok megszervezése, jótékonysági vásárok lebonyolítása, egyedülálló, idős személyek támogatása, gondozása; nehéz helyzetbe került családok gyermekeinek támogatása tanulmányaik elvégzése érdekében ( tanszerek beszerzése) illetve a mindennapi életfeltételek javításában való közreműködés; természetbeni támogatások (pl. élelmiszercsomagok készítése, kiosztása, ruhaosztás stb.) megszervezése. Az önhibájukon kívül közüzemi díjhátralékba került családok tartozásainak részbeni átvállalása, az adósság kifizetésének elősegítése; hajléktalanná vált személyek életkörülményeinek javítása, emberi körülmények közzé való segítése, lakhatásuk munkába állásuk elősegítése.
3. Az 1. és 2. pontban foglalt célkitűzések megvalósításához szükséges ingatlanok építése, felújítása, karbantartása, környezetének tisztántartása, szépítése. Az alapítvány az 1997. CLVI. törvény 26. § c) pontjának 7. pont műemlékvédelem elnevezésű tevékenység ellátása során a következőket kívánja megvalósítani: az alapítványi tevékenység ellátásához szükséges ingatlanok műemlékvédelmi szempontok szerinti állagmegóvása; illetve e szempontoknak megfelelő hasznosítása.
Az alapítvány politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogat. ... >>

"EGYMÁSÉRT" Haematológiai Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

9023 Győr, Földes G. u. 34-36.
képviselő: Dr.NHahajevszy Sarolta
A tagok gyógyulásának, rehabilitációjának, pihenésének, kikapcsolódásának segítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak

(sport)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj u. 21.
képviselő: Keiger Zoltán, Turbék István
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Együtt a roma jövőért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Gerbera u. 16.
képviselő: Karika Rudolf
Az alapítvány szociális-kisebbségi céllal jön létre annak érdekében, hogy a kisebbségben lévő csoportokat, különösen a romákat, segítse a pályaválasztás és pályaorientáció, az oktatás, a tehetséggondozás terén, továbbá a végrehajtandó szabadság-vesztés büntetésüket letöltött személyek reszocializációjához (közbiztonsági-védelmi tevékenység), a börtönhatás stigmatizációjának megszüntetéséhez hatékony és jelentős segítséget nyújtson. A célok közé sorolandó a roma kulturális örökség megőrzése, a kisebbségi kultúra ápolása is. ... >>

Együtt egyetértésben a győri Gyöngyvirág utcaiakért Egyesület

(környezetvédelmi)

9028 Győr, Gyöngyvirág u. 34. fsz. 2.
képviselő: Németh László
Szervezni a győri Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarok és közvetlen környéke virágosítási, fásítási munkáit, a szép városkép biztosítása érdekében. A KOMSZOL Kft.-vel is együttműködve biztosítani a Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarkának közelében lévő szelektív hulladékgyűjtő, s a mellette található kerti komposztálható hulladéklerakó környezetének tisztaságát és rendjét, valamint propagálni a környéken élők körében a szelektív hulladékgyűjtés fonotsságát és részt venni annak hatékonysága növelésében. Részt vállalni a Gyöngyvirág utca és Lepke utca sarkán lelvő telken kialakított játszótér és eszközei folyamatos karbantartásában, a zöld környezet fejlesztésében, védelmében és szépítésében. ... >>

Együtt Gyárvárosért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9027 Győr, Bajza u. 1.
képviselő: Bányai Istvánné (e), Horváth Mária Stefánia (e), Németh Ilona (e)
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Elsősorban Gyárváros városrész épített és temészeti értékeinek megóvását, a helyi építészeti emlékek, a helyi védettség alatt álló terület képzének megőrzését, a városrész infrastrukturális fejlesztésének ... >>

EL PASO Sporttánc Egyesület

(sport)

9028 Győr, Röppentyű u. 1/b.
képviselő: Ekker Balázs, Ekker Ivánné, Horváth Antónia
A verseny- és társastáncok, sporttáncok megismertetése, széleskörű elterjesztése, népszerűsítése, megismertetése minden korosztály számára, a gyermekektől a felnőttekig. Tagjai illetve tagsági viszonytól függetlenül a tánchoz kedvet érző gyermekek és felnőttek részére a rendszeres táncfoglalkozások lehetőségének biztosítása, edzők és tanárok meghívása, bemutatók, előadások tartása. ... >>

Élelmezésvezetők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

9024 Győr, Eőrsy Péter u. 25/A. fszt. 2.
képviselő: alelnök Áder Frigyes, alelnök Bartos Kálmán, alelnök Dr. Zajkás Gábor, alelnök Kiss Sándorné, alelnök Prohászka Ottó, alelnök Tell Anikó, elnök Pálházyné Sármány Csilla
A közétkeztetők és élelmezésvezetők általános társadalmi és szakmai érdekeinek érvényre juttatása. ... >>

Élelmiszeripari Szakszervezeti Szociális Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet,szociális)

9023 Győr, Csaba u. 16.
képviselő: Turi József
Győr-Moson-Sopron Megye élelmiszeriparában dolgozó munkavállalók, közülük is elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, képzésük és oktatásuk előkészítése, ők, valamint gyermekeik kedvezményes sport és üdültetési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

ÉLET-JEL Egyesület a családok összefogásáért

(szociális)

9028 Győr, Pannónia u. 9.
képviselő: Hudákné Pető Éva, Jáger Gabriella Judit, Röckné Auxner Beatrix
Az egyesület alapvető célja a családok széleskörű támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása, támogatása az Egyesület, mint szervezeti keret működtetése. ... >>

ÉLET-TÉR Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9012 Győr, Győzelem u. 111/A.
képviselő: kuratóriumi elnök K. Szabó Tiborné
Az alapítvány általános, közvetett célja: egészségmegőrzés, volt betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációja, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek-, és ifjúságvédelem, nevelés, oktatás támogatása, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális és ismeretterjesztő tevékenység, kulturális örökségünk megóvása, műemlékvédelem, határokon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása, természet-, és környezetvédelem ... >>

"ELKÁBÍT" ZENEKARI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9011 Győr, Páskom u. 102.
képviselő: Rujsz Péter
A magyar zenei kultúrában az ska és a reggae zenei stílus elterjesztése, népszerűsítése.
Ebben a körben rendezvényszervezés, illetve olyan összejövetelek, fesztiválok szervezése, amelyeken az említett zenei stílusok élőbeni előadás keretében mutathatók be az érdeklődő jelenlévőknek. Az egyesület céljai között szerepel a külföldi és hazai amatőr és profi zenészek fellépési lehetőségének elősegítése és biztosítása. A célok között szerepel, hogy különböző rádió és TV társaságokkal együtt sor kerülhessen zenei műsorok szerkesztésére, de cél zenei tehetségkutató program beindítása is. ... >>

Első Győri Golf és Country Club

(sport,kulturális)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Molnár Péter
A golf, mint sport és a vele szorosan összefüggő hagyományok, továbbá a fair plair szellemiségének ápolása és népszerűsítése. Az egyesület tagjai céljai részére a sportolás lehetőségének, valamint a szabadidő kultúrák eltöltésének biztosítása, a golfnak, mint versenysportnak a gyakorlása. ... >>

Első Győri Kiwanis Klub Közhasznú Egyesület

(kulturális,szociális)

9026 Győr, Irinyi J. u. 13/a.
képviselő: Hessling Erika
Az emberi kapcsolatok teljesebbé tételének elősegítése, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon történő teljes kibontakozását, az egyenjogúságot a tiszteletet és a kölcsönös tolerancia alapján önzetlen emberbaráti segítséget nyújtva a rászorulóknak mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. ... >>

Első Győri Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Pásztor u. 25.
képviselő: Dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona
A Kulb arra törekszik, hogy a maga szerény eszközeivel is hozzájárulon a világ népei közötti kölcsönös egyetértés szellemének erősítéséhez. A Klub célja társadalmi és közhasznosságú tevékenység elősegítése, a társadalom jóléte érdekében. A Klub célja a tagok közötti jó barátság, kölcsönös megértés erősítése, a közösségi érdeklődésű emberek társadalmunk szolgálatára való ösztönzése, az erkölcsi normák érvényre juttatása. A célok elérése érdekében együttműködik a Lions Clubok Nemzetközi Szervezetével. Drog tájékoztatás, diabetes tájékoztatás, a látás megőrzése és vakok segítése, halláskárosultak támogatása, oktatási szolgálatok, környezeti szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, nemzeközi szolgálatok, szociális szolgálatok. ... >>

Első Regionális Önkéntes Egészségpénztár

()

9024 Győr, Dembinszky út 29.
képviselő: Dr.Duschanek Péter képviselő ... >>

Emberek az Állatokért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

9028 Győr, Pannónia u. 46.
képviselő: Jahoda Maja
A Győrben élő kóbor ebek elhelyezése, betegségmegelőző, gyógyító ellátása, táplálása, részükre otthon biztosítása. ... >>

Emberi Erőforrás Fejlesztési Egyesület

()

9024 Győr, Bartók Béla u. 40/b.
képviselő: Tóth Eszter
Az emberi erőforrás fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos ... >>

"Emelj fel emlék!" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9029 Győr, Gát u. 13.
képviselő: Dr. Gönczöl Lászlóné
Az alapítvány sajátos eszközeivel, mozgósító erejével, az évszázados magyar kultúra értékeire támaszkodva hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez, gyarapításához, továbbéléséhez, népszerűsítéséhez, a pedagógiai tradíciók ápolásához a nyugat-magyarországi régió felnőtt lakossága és diáksága körében. Az alapítvány a szellemi értékekhez való hozzáférés esélyeinek javításával kívánja elősegíteni a lakóhelyhez való kötődést, a helyi, térségi hagyományépítést, és a nemzettudat erősítését az alábbi feladatok végzésével: Térségi kulturális értékek kutatása, megismerése, feltárása, gyűjtése, sajátos pedagógiai koncepció szerinti feldolgozása, új értékek létrehozása. A kulturális értékek különböző célcsoportokban történő népszerűsítése, terjesztése, esélyteremtő- és növelő tevékenység a megjelölt régiókban. Helytörténeti kutatásra való felkészítés. Az alkalmazott kutatás alapján önálló produktumok készítése. Az egész életen át való tanuláshoz, az információk megszerzéséhez, feldolgozásához szükséges készségek, kompetenciák fejlesztése (ismeretterjesztés, továbbképzés, tanulás, önművelés irányítása). Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló tehetséggondozás. Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló képzési programok kidolgozása, képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása a megjelölt régiókban. Az alapítványi célt szolgáló kiadványok készítése, kiadása, terjesztése a megjelölt régiókban. Az alapítvány céljának megfelelő eszközök, források, pályázatok felkutatása, igénybe vétele. Az alapítvány céljainak megfelelő pályázatok kiírása. Adatbázisok létrehozása, gondozása. Együttműködés az alapítvány céljának megfelelő más társadalmi szervezetekkel. A közhasznú cél megvalósítását segítő vállalkozási tevékenység végzése. ... >>

EMERITUS - GYŐR Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
képviselő: Németh Ferenc
Győr város egészségügyi alapellátásában huzamosabb ideig dolgozó, onnan nyugdíjba vonult munkatársakat, volt beosztására, végzettségére, korára, nemére tekintet nélkül az alapítvány kuratóriuma támogatásban részesítheti. ... >>

EMPÁTIA Baleseti Sérültekért Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Buda utca 15
képviselő: Kuratórium elnöke Tari Istvánné
A baleseti sérültek rehabilitációjának fizikai és anyagi segítése, gyógyászati segédeszközök beszerzésében való segítségnyújtás. Mentális és lelki segítségnyújtás a baleseti poszttraumás betegeknek, szociális tevékenység kifejtése. Jogvédő tevékenység kifejtése, rehabilitációban részt vevő szakemberek tevékenységének megszervezése. Egészségkárosultak támogatása. ... >>

Endoscópia Győr 95. Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Müller Ibolya, Dr. Rácz István, Dr. Szabó Andrea
Az emésztőszervi betegségekben szenvedő betegek ellátásának, kezelésének, diagnosztikájának javítása, endoscópos berendezések és kiegészítő eszközök beszerzése. Ezen túlmenően szakmai tudományos konferenciák szervezésének elősegítése, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Energetikai Üzemeltetők Szakszervezete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Ifjúság krt. 102.
képviselő: Miskolci Miklós
A Hörmann Győr Kft. Munkavállalóinak képviselete és érdekvédelme. ... >>

"ÉP SZÖVET" Daganatos Megbetegedésben Szenvedőket Segítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9024 Győr, Csokonai u. 10.
képviselő: Nagy Sándor
A daganatos megbetegedésben szenvedőket ellátó kórházak és egészségügyi intézmények részére adományok gyűjtése, kórházi felszerelések, gyógyászati eszközök beszerzéséhez pénzügyi segítségnyújtás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41