Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
3. oldal

Bercsényi Miklós Diák Sport Egyesület

(sport)

9023 Győr, Cinka Panna u. 2.
képviselő: Kollár András
sporttevékenység ... >>

Bethlen Alapítvány az erdélyi Bethlen (Beclean) és környéke iskolásinak a támogatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 2-8. I.em. 107.
képviselő: Dr. Harsányi László
Az alapítvány célja az erdélyi Bethlen (Beclean) városában és környékén a magyar diákság tanulmányinak a támogatása. Ennek megfelelően az alapítók szándéka: Támogatni egyrészt azokat a szegény sorsú magyar nemeztiségű családokat, amelyek iskolás (óvodás) korú gyermekeket nevelnek, másrészt pedig azokat a tárgyi és személyi feltételeket, ahol ezek a gyermekek tanulnak. Támogatni a magyar nemzetiségű diákok önazonossága megőrzését, fejlődését szolgáló kulturális-, művészeti-, irodalmi és más kezdeményezéseket és a magyar nyelv ápolását, fejlesztését szolgáló törekvéseket. Támogatni a magyar nemzetiségű diákok - és családtagjaik - Magyarországra utazását, és az itt tartózkodásuk feltételienek elősegítését. Az alapítvány célja továbbá támogatni azokat a szegény sorsú román családokat is, amelyek iskolás (óvodás) korú gyermekeket nevelnek és támogatni azokat a tárgyi és személyi feltételeket is, ahol a gyermekeik tanulnak. ... >>

Biotermelők Pannon Regionális Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

9028 Győr, Traktoros u. 32.
képviselő: Magyar József
A Nyugat-dunántúli térségben a jó minőségű mezőgazdasági biotermékek termelésének és fogyasztásának ösztönzése, ennek érdekében az ehhez szükséges termelési módszerek és fogyasztási szokások elterjesztése, amelyen keresztül az egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, a föld termőképessége fenntartásának és általában az ember természetes környezete védelmének az elősegítése. ... >>

"Blaskovics László" Nyílt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Hold u. 12.
képviselő: Tóth Attila
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c., 4, 5, 10, 11. pontja szerinti közhasznú tevékenység folytatása, így különösen: kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő autószerelő, autóelektronikai műszerzés, autókarosszéria lakatos tanulók és pályakezdők, valamint e téren tevékenykedő pedagógusok elismerése és támogatása, a gépjárműiparban Győr városában kiemelkedő munkát végző szakmunkások díjazása, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultura és sport terén hozzájárulnak a tnaulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyerk- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű tanulók társadalom esélyegyenlőségének elősegítése.  Évente egy ízben Blaskovics László emlékgyűrű odaítélése kiváló gépjárműipari szakmai munka alapján. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

Bóbita Állatsegély Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

9022 Győr, Árpád u. 81. II/4.
képviselő: Szabó Réka
Az alapítvány célja a Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein folyó gondozó-nevelő munka segítése, a befogadott állatok fejlődésének, egészségmegőrzésének, képességfejlesztésének segítése, azok gondozásba, családba segítése és támogatása, ezen belül különösen: Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein meglévő eszközkészlet gyarapítása; állatmenhelyeken használatos berendezési tárgyak és egyéb felszerelések beszerzése; szakirodalmi és egyéb oktatási célt szolgáló tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, szakirodalmi, oktatási anyagok terjesztésének anyagi támogatása; elhagyott állatok, gondozását elősegítő szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése, anyagi hátterének biztosítása szakemberképzés támogatása; sérült állatok gondozásával kapcsolatos tevékenységek segítése, eszközberendezések támogatása. ... >>

Bodyguard Testépítő, Fitness és Erőemelő Egyesület

(sport)

9021 Győr, Szt. István u. 51.
képviselő: Németh László
Az egyesület tagjai részére sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, a tagok szellemi és fizikai fejlődésének elősegítése, tömegsport, ezen belül különösen a fitness népszerűsítése, versenyek rendezése, bemutatók tartása. ... >>

Boka Junior FC Győr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

9023 Győr, Otthon u. 8.
képviselő: Kuti Szilvia
Elsősorban Győr város területén megyei nagypályás labdarúgó csapat létrehozása, a gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást. Számukra biztosítani a kulturált környezetet, az érdeklődő kisgyermekeknek lehetőséget ... >>

BOLERO FÚVÓSEGYÜTTES Egyesület

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Botond u. 9. III/1.
képviselő: Ősz Gábor
Az egyesület célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges gyermekeknek képességeik kifejlesztésében, a zenekultúra kialakításában, hangversenyek szervezése és zenei rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos szervező munkák elvégzése. Elősegítenei az egyesület tagjainak más belföldi és külföldi egyesületekkel hasonló szervezetekkel való kapcsolattartását. Az egyesület tagságán kívül minden érdeklődőnek, aki az egyesület alapszabályával egyetért lehetőséget biztosítani az egyesület tevékenységének megismerésére, zenei fejlődésének biztosítására, segítséget nyújtani a zenei kultúra továbbfejlesztéséhez. ... >>

Bonsai Aikidó Egyesület

(sport,kulturális)

9024 Győr, Illyés Gyula út 13.
képviselő: Kovács Zsolt
Az ifjúság egészséges életre nevelése, fizikai adottságainak javítása, sporttevékenység által, a távolkeleti harcművészet, életforma és filozófia népszerűsítése. ... >>

Bölöni Farkas Sándor Unitárius-Univerzalista Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

9027 Győr, Szittya út 2.
képviselő: Dr. Lőrincz Dániel Csaba
Hitélethez és hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorulók anyagi támogatása, egyházi és világi kulturális, művészeti és sporttevékenységek szervezése, támogatása, unitárius szervezetekkel való kapcsolatteremtés, a Magyarországon működő vallásfelekezetekkel együttműködés és a hit megőrzésének erősítésének ... >>

Bőny Györgyház Pusztai Vadásztársaság

(sport)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 63.
képviselő: Dr. Domján Lajos
Az egyesületekre és a vadász egyesületekre, sportegyesületekre, állattenyésztésre és a vadgazdálkodásra, a vadászsport hagományainak ápolására, valamint a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a táradalom érdekeivel, valamint a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevétel tagjai részrée kulurált sport és vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

"Cameron Ballons Hungary" Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Pátzay Pál u. 12.
képviselő: Molnár Csaba, Molnár Csabáné
Légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. ... >>

Cavaletti Lovas Club

(sport,oktatási)

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 37.
képviselő: Kardos Erika titkár (ö), Nitsmann Jenő elnök (ö), Nitsmann Zsolt eh. (ö)
Szabadidő-, gyermek- és ifjúsági sport támogatása, ifjúsági és felnőtt lovassport működtetése, sportszakmai szolgáltatások nyújtása, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

CÉLKÖR Alapítvány

(sport)

9024 Győr, Tessedik Sámuel u. 20.
képviselő: Böröcz Sándor
Vadász- és sportlövészetre alkalmas lőtér fenntartása, annak fejlesztése, a vadász és sportlövésezt győri bázisának kiterjesztése. ... >>

"Cichlids" Magyar Afrikai-sügeres Egyesület

(környezetvédelmi)

9024 Győr, Tessedik Sámuel u. 35.
képviselő: Bene Zoltán
Az afrikai sügerek akváriumi tartásának ismeretterjesztése, bemutatása. A megfelelő akváriumi tartás folyamatos és szisztematikus bemutatásával a magyarországi afrikai sügér-akvarisztika kultúrájának magasabb szintre emelése. Az akvarisztikában ismert Viktória-, Tanganyika,- Malawi-tavi halfajok dokumentálása, az ezekre vonatkozó ismeretek terjesztése, publikációja. Új afrikai sügér fajok megismertetése, tartása, megtartása, megfelelő tartásuk bemutatása és dokumentálása. ... >>

Citroen Pannon-Car Autósport Egyesülest

(sport,oktatási)

9029 Győr, Palástfű u. 15.
képviselő: Bacsó Péter
Autó és technikai sporttevékenység végzése, szervezése, versenyzés és vetélkedés feltételeinek megteremtése. Sportolók képzése, nevelése, toborzása. Az előbbi feladatokhoz szükséges anyagi -vagyoni eszközök megszerzése, szponzorok és reklámok felkutatása. ... >>

Civil Forrás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9012 Győr, Vadvirág utca 21.
képviselő: Jagodicsné Andrási Réka
Az egészségügyi, szociális és non profit szféra működési feltételeinek javítása. A szociális ellátórendszer működésének segítése, szociálpolitikai innováció és a szociális ellátórendszer fejlesztésének támogatása a foglalkoztatottság növelése, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás.
Hozzájárulni egy jól működő civil társadalom kiépítéséhez, az önkéntes tevékenység elterjesztéséhez.
A hátrányos helyzetű csoportok, kistérségek felzárkóztatásának elősegítése a piacképes képzések biztosításával, egészséges környezet megteremtésével, felnőttképzési tevékenység folytatásával. ... >>

Civil Kontroll Egyesület

(oktatási,egyéb)

9027 Győr, Római u. 49.
képviselő: Reuter György
Oktatás, tanácsadás, pályázatfigyelés, pályázatírás. ... >>

Civil Közösségi Házakat Segítők Egyesülete

(oktatási,egyéb)

9025 Győr, Temető út 14.
képviselő: elnök Csobod Tibor György
Civil közösségi házak vezetői, alkalmazottai és önkéntesei számára szükséges mintateremtés és szaktanácsadás biztosítása. Tisztségviselőik és szakembereik képzésének és továbbképzésének megoldása, a tevékenységük szükségességét illetőleg eredményességét igazoló elemzések és kutatások elvégzése. Nemzetközi kapcsolataik kiépítése és ápolása. A civil közösségi házak működési biztonságát jelentő javaslatok elkészítése, a helyi, a kistérségi, a megyei, a regionális és az országos intézkedési javaslatok kidolgozása és bevezetésének szorgalmazása. ... >>

Civil Kurázsi Kör Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Baross Gábor u. 26.
képviselő: Dr. Bakó Ferenc
A Magyar Köztársaság közéleti-kulturális folyamataiba való ... >>

Civilek a Környezetért és Művészetért Egyesület

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Pesti út 85.
képviselő: elnök Eőry-Reuter Petra, elnökhelyettes Lakat Judit, titkár Lehőcz Rudolfné
Művészeti, kulturális és szabadidős rendezvények, konferenciák támogatása, azok szervezése, lebonyolítása vagy a szervezésben és lebonyolításban való részvétel, valamint művészeti, kulturális képzések, oktatások és ismeretterjesztő előadások szervezése, lebonyolítása és támogatása, és más szervezetek és személyek művészeti, kulturális és szabadidős tevékenységének, programjának támogtása. Fórumok párbeszédek létrehozása az önkormányzati képviselők, hivatalnokok és a lakosság között. Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak felvállalása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Vélemény alkotás környezetvédelmi törvények meghozatala előtt. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi étékek védelme. Cél a civil polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. ... >>

Civilek Győrért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 32.
képviselő: Ferenczi Tamás
Győr város és polgárainak szolgálata a közélet valamennyi területén, így különösen a családok és az egyének életkörülményeinek javítása; a munkavállalók és a munkáltatók kölcsönös érdekeinek feltárása, valamint együttműködésük támogatása; a helyi vállalkozók sikeres gazdasági működéséhez szükséges feltételek biztosításának elősegítése; a közbiztonság javítása; hagyományőrzés, társas mozgalmak és egyben kezdeményezések, rendezvények támogatása, népszerűsítése; a város kulturális és oktatási szerepének erősítése; az idegenforgalmi adottságok hatékony kihasználása; a műemlék- és környezetvédelem elősegítése; a polgárok egészségügyi és szociális helyzetének javítása; Győr és vonzáskörzete kapcsolatának kölcsönös érdekeken alapuló erősítése. ... >>

Collegium Musicum Jaurinense Régizene Egyesület

(oktatási)

9022 Győr, Széchenyi tér 9.
képviselő: Éger Csaba - alelnök, Kelemen Gábor Imre - elnök
Az egyesület célja a XVII. század és az azt megelőző korok, magyarországi és külföldi, a publikum által kevéssé ismert szerzőinek, egyházzenei és liturgikus értékeinek (műveinek) tudományos kutatása, a feltárt értékek publikálása, azok tanítása, és liturgikus helyzetben valamint a nagyközönség előtt (koncert) történő előadása Magyarországon és külföldön.
Az egyesület célja XVII. század és az azt megelőző korok, magyarországi és külföldi, egyházzenei és liturgikus műveinek felvétel útján történő rögzítése és az így rögzített művek terjesztése.
Az egyesület célja a XVII. század és az azt megelőző korok, magyarországi és külföldi, egyházzenei és liturgikus értékeinek megismertetése, tudományos és ismeretterjesztő előadások során, illetve a fenti témájú előadásokban történő közreműködés.
Az egyesület célja liturgikus szolgálat ellátása elsődlegesen a Győrben található Szt. Ignác Bencés Templomban. ... >>

CROSS Tennis Club Sportegyesület

(sport)

9021 Győr, Arany J. u. 20. I/2
képviselő: Kéki Miklós
Sporttevékenység. Feladata, hogy tagjait a teniszsport szabadidős és versenyszerű gyakorlásának lehetőségéhez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa, így különösen: támogassa, illetve végezze tagjai elméleti felkészülését, a gyakorlati tapasztalatok megszerzését és elmélyítését, szervezze a tagok versenyeken való részvételét, maga is szervezzen versenyeket, segítse tagjai szabadidős sporttevékenységét. ... >>

Család a családokért Győr Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Függvény utca 5. I/5.
képviselő: elnök Bolla Sándor, titkár Jankó István
Családok segítése gyermekvállalás, munkahely, tanulás kapcsolatában Győrben és a Dunántúli régióban. ... >>

Családi körben Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

9028 Győr, Erfurti u. 27. fsz. 1.
képviselő: Rácz Jolán
A betegeik egészségügyi ellátásához való jogának maradéktalan biztosítása érdekében az állami egészségügyi ellátórendszerből kikerült betegek fekvőbeteg-gyógyintézeti kereteken kívüli ellátása, az otthoni ápolási és gondozási feladatok biztosítása és támogatása, és a betegek rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Családi Művelődési és Természetbarát Egylet

(sport,természetvédelem,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 90.
képviselő: Kozma Zsuzsanna, Nagy Emilné
Kulturális, sport, környezet- és természetvédelem. ... >>

Csanaki Szent Kereszt Férfi Kórus Egyesület

(kulturális)

9012 Győr, Horgas u. 1.
képviselő: Gangl András (együttes), Németh Péter (együttes)
Az egyesület célja, hogy Győr-Ménfőcsanakon működő férfi kórust szervezett keretek között működtesse, s a társadalmi szervezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával biztosítani tudja a kórus fennmaradását, szervezze fellépéseit, finanszírozza költségeit. Az egyesület célja, hogy összefogja azon személyeket, akik fontosnak tartják a hagyományokon alapuló értékmegőrzést, a magyar népi hagyomány és a magyar kultúra fennmaradására irányuló törekvést. Az egyesület célul tűzi ki a régi keresztény imádságoskönyvek és énekeskönyvek összegyűjtését, a népénekek, imádságok összegyűjtését, terjesztését, továbbélésük biztosítását. ... >>

Csépi Alkony-fény Idősek Otthona Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9027 Győr, Bútorgyár u. 4/a.
képviselő: elnök Varga János
Az egészségügyi állapotuk, illetve szociális helyzetük következtében tartós gondozásra, ápolásra szoruló idős emberek iránti felelősségérzet, a segíteni akarás, az emberi élet értékét szem előtt tartó gondoskodás céljából bentlakásos szociális intézmény üzemeltetése. ... >>

Cservenka Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9030 Győr, Dinnyés u. 32.
képviselő: Fördös Gyula
Anyagi és erkölcsi segítséget nyújtani a halmozottan hátrányos helyzetű diákok pályaválasztásában, szakképesítésük megszerzésében, átképzésében Magyarországon és külföldön egyaránt. Az alapítvány további célja a nem állami intézmények - alapítványi és magániskolák - alapítása és ... >>

Csigabiga Palota Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Gábor Áron u. 33.
képviselő: Dr. Budai-Bartók Rita
Óvodás gyermekeink személyiségének kibontakoztatása, harmonikus fejlődésének elősegítése. A német-angol nyelvek játékos megismertetése, lovagló és úszóedzések szervezése. ... >>

Csillagszem Down Egyesület

()

9012 Győr, Győzelem u. 88.
képviselő: Czeglédi Andrásné, Dr. Vasas István, Strényer Ferencné
Győr és környéke Down-syndrómás egyéneinek foglalkoztatására, rehabilitációjára, egyéni fejlesztésére és társadalmi beilleszkedésük elősegítésére létrejött társadalmi szervezet. ... >>

CSODART Kulturális és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 3.
képviselő: Kozák Gábor
A gyermekek és az ifjúság nevelése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sporttevékenység feltételeinek biztosítása, sporttevékenység támogatása.
A kultúra támogatása, fellépési lehetőségek biztosítása. ... >>

CSONTOS GYERMEKEKÉRT Alapítvány

(szociális)

9023 Győr, Corvin út 9.
képviselő: Limp Tibor
A isalföldi Erdőgazdaság Részvénytárasásg közelmúltban elhúnyt vezérigazgatóhelyettese - Csontos István - pótolhatatlan veszteség a társaság valamint gyermekei és hozzátartozói számra. Töretlen munkabírása, hajlíthatatlan egyenes jelleme döntően hozzájárult a gazdaság elmúlt évi sikereihez. Mindezekre tekintettel a társaság úgy határozott, hogy alapítványt hoz létre az 1. pontban megjelölt néven gyermekei - Dömötör és Diana, valamint a születendő, már megfogant haradik gyermek - javára annak érdekében, hogy segítse az apa nélkül maradt gyermekek testi és szellemi fejlődését, hogy egyenlő esélyekkel indulhassanak a ... >>

Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

képviselő: Bruszt László
A cukorbeteg gyermekeket nevelő családok és gondozásukat ellátó egészségügyi szervezet összefogása a gyermekek érdekében, ezzel megkönnyítve az életvitelüket, speciális képzésük megszervezésével, a sportolási lehetőségek biztosításával, diétás és életmódi vezetéssel, valamint továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással megkönnyíteni együttélésüket a cukorbetegséggel, elősegítve a társadallmi beilleszkedésüket. ... >>

CYTOLÓGIA a Tüdőrák Korai Kórismézéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Gyűrűs Péter - titkár, Dr. Huszárné Dr. Kránitz Noémi - kuratóriumi tag, Pilt Zoltánné - elnök
A rákos megbetegedések, különösen a tüdőrák és ezen belül a hörgőrák korai felismerését nagyban segítik a szűrővizsgálatok. Ezekhez szükséges eszközök beszerzésével fenntartási költségeinek részbeni, vagy egészbeni átvállalásával szakkönyvek, folyóiratok, egyéb szakmai, tudományos munkában a cytológiai munkát végző munkatársak továbbképzésének, a vizsgálati anyagok tudományos feldolgozásának támogatása, nemzetközi konferenciákon történő részvétel biztosításával a tudományos tapasztalatszerzés elősegítése, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésével, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítését is. ... >>

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Herman Ottó út 16. fsz./2.
képviselő: Bogdán Piroska
Az egyesület kiemelt működési céljai: a magyarországi roma kultúra népszerűsítése; a hátrányos helyzetű roma emberek segítése; segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez; roma tehetségek felkutatása, támogatása; segítségnyújtás a hátrányos helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi esélyegyenlőség eléréséhez; a roma hagyományőrzés elősegítése; egészséges életmódra való nevelés; tömegsport népszerűsítése a roma társadalomban; segítségnyújtás az oktatásban hátrányt szenvedett roma fiataloknak; ifjúságvédelem, ifjúságsegítés; drog prevenciós szolgáltatások kialakítása; munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése, munkaerő kölcsönzés; roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

DAC 1912 Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Pápai út 39.
képviselő: Héger József elnök
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, az egészséges életmód népszerűsítése a fiatalok körében. ... >>

"DANCE 4 YOU" Modern Táncművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr, Galgóczi E. u. 12/D.
képviselő: Fekete Miklós
A mozgás iránti igény kielégítése napjaink szükségletévé vált. Az egyesület célja Győr és vonzáskörzetében élő lakosok, családi közösségeinek bevonása a modern zene-és táncművészet megismerésébe és művelésébe. A kiemelkedő tehetségek versenyeken való indítása. ... >>

DANCE and ART Győri Balett Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Stangl Péter
A Győri Balett Társulat működésének, munkájának támogatása. A színvonalas fennmaradás, továbbfejlődés érdekében a tehetségkutatás, utánpótlásképzés támogatása a legalsóbb szinttől kezdődően. Kihangsúlyozottan: fellépések, bemutatók támogatása, tehetségek pályára segítése. ... >>

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bisinger sétány 32.
képviselő: Kovácsné Zimborás Ágnes (önálló), Vargáné Szabó Mária (önálló)
A középfokú közgazdasági képzés színvonalának emelése a nevelő, oktató tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztésén, a képzési formák, módszerek bővítésén keresztül, mindenekelőtt a következő területeken:
- új, korszerű ismeretek, tananyagok kidolgozása és elterjesztése, a képzés folyamatos megújítása;
- a gazdasági gyakorlat tartalmának, igényeinek érvényesítése a szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, korszerű munkakultúra elsajátítása;
- a diákok általános és szakmai műveltségének növelését szolgáló új, speciális képzési formák;
- személyiségfejlesztő és speciális képességfejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása;
- hazai és külföldi tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák szervezése, az ezeken való részvétel támogatása;
- az idegen nyelvi képzés, a külföldi cserekapcsolatok ösztönzése;
- tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, vetélkedők szervezése, díjazása;
- az alkotó tanárok és a tehetséges diákcsoportok lehetőségeinek bővítése, a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok támogatása;
- az iskolai hagyományok ápolása, támogatása;
- az önképzésben, továbbképzésben résztvevő, továbbá az országos és nemzetközi kitekintéssel rendelkező pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, az iskola életében kiemelkedő nevelőmunkát végzett nyugdíjas pedagógusok, dolgozók, jutalmazása;
- az oktatás létesítményi, technikai feltételeinek javítása beszerzés, utaztatás, munkabér, jutalom, vendégek fogadásának stb. támogatása révén. ... >>

"Deák Tenisz Club"

(sport)

9022 Győr, Bisinger sétány 32.
képviselő: Boros László
Az amatőr és hobby szinten teniszezni vágyók sportolási igényeinek céljából alakult meg. ... >>

Derby Amatőr Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9022 Győr, Teleki L. u. 55.
képviselő: Kelemen Ákos
Az amatőr sport minél szélesebb körben történő népszerűsítése, a szervezett amatőr labdarúgás feltételrendszerének kiépítése, területi és országos versenyek létrejöttének elősegítése, az amatőr sportolók működésének ... >>

Different Internet Services Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
képviselő: Maász Dávid
Egy olyan információs adatbázis létrehozása és üzemeltetése, amely átfogó képet nyújt Magyarország történelméről, kultúrájáról, oktatásáról és gazdaságáról. ... >>

Different Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Somos u. 1.
képviselő: Sallay Zoltán
Sporttevékenység szervezése, sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tagjai sportolási, egészség-megőrzési, rekreációs tevékenységének elősegítése, szervezése, támogatása. Együttműködés hasonló szervezetekkel a célkitűzésekben meghatározottak elérése és szervezése érdekében. ... >>

Dimenzio Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9023 Győr, Téglavető u. 27.
képviselő: Futó Károly
Táncsport oktatása, e sportág jellege szerint. ... >>

"Dízeladagoló- és dízelmotor-javítók Szakmai Egyesülete"

()

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Filep István - társelnök, Horváth Tibor - elnök, Szalai László - társelnök
Az egyesület tagjainak szakmai információk nyújtása, szakmai képviselete, ezen tevékenységek koordinálása, szervezése. ... >>

"Do ut des" Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Bálint Mihály u. 133.
képviselő: Cziganek Edina, Fodor Tamás
1.) Társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését.
2.) Tevékenységével hozzájáruljon a magyar kultúra értékeinek széles körben történő bemutatásához, lehetőséget teremtsen arra, hogy művészeti alkotások nyilvánossághoz jussanak, valamint elősegítse, hogy a magyar kultúra és oktatás ügye nagyobb szerepet kapjon a közgondolkodásban.
3.) Szociális vagy kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járó beteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti- szakmai munka támogatása. ... >>

Dolgozó Szamaritanusok Győri Önkéntes Mentőegyesülete

(egészségügyi)

9024 Győr, Nagy Imre u. 71.
képviselő: Dr. Májer János
mentő- és betegszállító tevékenység ... >>

Domus Hungarica Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Barsi Ernő, Vadász Anna
Kulturális tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41