Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
18. oldal

"Szent István" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9012 Győr, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András elnök (ö), Kánai Sándor alelnök (ö)
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése. ... >>

Szent Kamillus Egyházközségért Alapítvány

(egyéb)

9024 Győr, Kálvária u. 15.
képviselő: Kőhalmi Pál
A Szent Kamillus Egyházközség tulajdonában lévő, műemlékvédelem alatt álló egyházi épületek, építmények és szobrok állagmegóvásának és felújításának megoldása. ... >>

Szent László Borlovagrend Egyesület

(kulturális)

9021 Győr, Kisfaludy u. 22.
képviselő: Dr. Szlovák Ferenc
Mindazon kulturális hagyományok ápolása, amelyek a magyar szőlőterméshez és borászathoz kapcsolódnak, különösen az Észak-Dunántúli hagyományok, a minőségi magyar borok hazai és nemzetközi megismertetésnek elősegítése, a folyamatos kapcsolattartás a hasonló céllal alakult hazai és külföldi egyesületekkel és más szervezetekkel. A kultúrált formában történő társasági borfogyasztásnak, mint szokásnak a megismertetése. A magas szintű borkultúra és hagyományok terjesztése érdekében végzett tevékenység. Az egészséges, kultúrált gasztronómiai élményhez kötött borfogyasztás szokásainak ismertetése és a fogyasztók folyamatos tájékoztatása az új termékről. Annak elősegítése, hogy a magyar nők nagyobb szerepet kapjanak a hazai szőlőtermesztésben. ... >>

Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Pálffy u. 6.
képviselő: Fehér Imre, Horváth Dénes
Az egyesület, mint szervezeti keret járuljon hozzá az ezer éves magyar határvédelem, határőrizet (határrendészet) szellemi értékeinek, tárgyi emlékeinek és egyéb dokumentumainak megőréséhez, a még kellőképpen vagy hitelesen nem ismert történelmi fehér foltok kutatásához, a múlt és ma is élő határőrhagyományok felelevenítéséhez, ápolásához, továbbéltetéséhez. Mindezeken felül a határőrök védőszentje Szent László emléke, az ő személyes, valamint a magyarság dicső és vérzivataros történelmének neves és névtelen határőr hőseinek példája növelje és erősítse a haza, a magyar nép és nemzet iránt érzett szeretetet és feltétlen hűséget. ... >>

Szent László Katolikus Szakkollégium

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Damjanich u. 58.
képviselő: Dr. Ács István, Jakab Gábor
A keresztény értelmiségiek nevelése, akik egyfelöl a lehető legmagasabb szintre törekednek szakterületükön, másfelől hitelesen képviselik hitüket, szolgálják egyházikat és a társadalmat. E cél elérése érkekében a Szent László Katolikus Szakkollégium keretei között megtermti a feltételeket a Győrött tanuló főiskolás és egyetemista hallgatók öntevékeny, közösségi fejlődéséhez. Támogatja a hallgatók képzését, szaktudományi munkáit /TDK szakszemináriumok, hallgatói műhelyek, speciális kollégiumok stb. /az intézmény, illetve a hallgatók saját szakja jellegének és lehetőségének megfelelően. ... >>

Szent László Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9012 Győr, Bezerédj u. 5/A.
képviselő: alelnök Balogh Imre, elnök Varga György Zoltánné
A közbiztonság erősítése; bűn- és balesetmegelőzés elősegítése; a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása; a környezetvédelmi szabályok érvényesülésének elősegítése; katasztrófa- és veszélyhelyzetek megelőzése, hatásaik csökkentése; a lakosság és a hivatásos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési kézség erősítése; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása; a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. ... >>

Szentivániak Szentivánért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9011 Győr, Váci M. út 70
képviselő: Dr. Unti Mária
A helyi kulturális, néprajzi értékek felkutatása, bemutatása, elhelyezése, gondozása. ... >>

"SZENTLÉLEK" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány

(egyéb)

9024 Győr, Szentlélek tér 1.
képviselő: Benkovich Ferenc
A Győri Szentlélek Templom és Plébánia fenntartása, az altemplom bővítése, az arra rászorulóknak közösségi otthon létesítése és fenntartása. ... >>

" Szépség-Kultúra " Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Csokonai u. 23/B.
képviselő: Kráz Éva képviselő
A felnőttképzésre irányuló és az uniós csatlakozás által diktált fokozódó szakismereti elvárásokhoz kapcsolodó egyre növekvő társadalmi igény kielégitésének elősegitése céljából elsősorban társadalmi igény kielégitésének elősegitése céljából elsősorban hiányszakmára irányuló szakképzések szervezésével az egyén egzisztenciális érvényesülésének elősegitése, és az egyén belső és külső esztétikumokra törekvésével való társadalmi érvényesülésének elősegitése. ... >>

Szféra Vocational Academy Szabadszállás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.
képviselő: Csizmadia István kuratóriumi elnök
Olyan többcélú iskolarendszer létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt. Struktúrájában ötvözi az iskolarendszerben és a szakirányú továbbképzésben meglévő és továbbfejlesztésre érdemes értékeket, ugyanakkor beépíti a jelenleg csak felnőtt tanfyolami képzésben megszerezhető ismereteket. Az Alapítvány célja olyan közhasznú oktatási programok működtetése is, amelyek által a magyar szakemberek képesek lesznek az Európai piacon, illetve az Európai Unióban megfelelően helyt állni. Ennek érdekében a programoknak minél színvonalasabb elméleti és gyakorlati oktatási stúdiumok beiktatásával a magas szintű szakemberképzést kell elősegítenie, amelyek a társadalom számára fontos tudást és gyakorlati alkalmazást is jelentenek. Programok alatt értendők tanfolyamok, szakmai képzések. Az alapítvány igényt tart a közoktatásban való részvételre, közoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni a közoktatási feladatok ellátásában is. Gimnázium és Szakközépiskola működtetésével., Olyan konferenciák, szakmai fórumok szervezése, közvélemény folyamatos kutatása, melynek az ország egészét érintő társadalmi problémákra reflektálnak, azokra kívánnak konkrét, kézzelfogható problémakezelési stratégiákat feltárni. Ennek érdekében az Alapítvány olyan tréningek, terepgyakorlatok, táborok szervezését is vállalja, amelyek az ország la-kosságát is érintik, s végső soron a civil társadalom megerősödését szolgálják., Iskolarendszerű nap-pali képzési formában informatikai, idegenforgalmi, kommunikációs és média, valamint üzleti ? köz-gazdasági tagozat létrehozása és működtetése, amelynek keretében érettségizett fiatalok részére Országos Képzési Jegyzékkel államilag elismert szakmát oktat. Mindezen célok mellett pályaválasz-tási tanácsadással, fiatalok és felnőttek képzésével, átképzéssel és továbbképzéssel elősegíteni a munkanélküliség csökkentését. Tevékenységével elősegíti a határokon túl élő tehetséges magyarok oktatását. Segíti a hátrányos helyzetű tehetségek (pl. szegény sorsúak, roma származásúak, munka-nélküliek, stb.) felzárkóztatását a magyar és európai színvonalhoz. A hasonló profillal rendelkező egyesületekkel, alapítványokkal, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, stb. való kapcsolatfelvételt és szakmai együttműködést. Ennek keretében kíván bekapcsolódni a társadalmi problémák kezelése felé nyitó kulturális programokba, szakmai projektekbe. ... >>

SZIGET MOTORY SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

9025 Győr, Szarvas u. 37.
képviselő: Olláry Miklós
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint sport korosztálytól független támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység ... >>

Szigethy Attila Társaság

()

9024 Győr, Galamb utca 9. b.
képviselő: Jungi Csaba, Tihanyi László ... >>

"Szigeti Kilián" Alapítvány

(oktatási)

9026 Győr, Ady E. u. 4.
képviselő: Pintér Ákos
Révfalui Római Katolikus templomban orgona építésével, üzemeltetésével, oktatási és közművelődési célok. ... >>

Szigetköz Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Dózsa György rkp. 7.
képviselő: Sinkó Lajos
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekinek képviselte, a horgászport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételeinek megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászti lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Tagiait a horgászetikára és az erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére nevelni. Az egyesüeti vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugaodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Szigetköz Megmentéséért Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Corvin u. 12.
képviselő: Lőre Péter
a.) Szigetköz élővilágának, értékeinek védelme, bemutatása; b.) Ismeretterjesztő gyalogos, kerékpáros, vízi túrák szervezése; c.) Folyó- és állóvizeink tisztaságának védelme, megőrzése; d.) Túraútvonalak, tanösvények kialakítása; e.) Fiatalok részére vitafórumok, előadások, konferenciák, táborok, továbbképzések szervezése; f.) A fiatalokat érintő szenvedélybetegségek elleni küzdelem, felvilágosító tevékenység; g.) Fiatalok egészséges életmódra nevelése (drogprevenció, AIDS ellenes kampány, környezettudatos életmódra nevelés); h.) Rendezvények szervezése természetközeli helyeken; i.) Lakossági felvilágosító tevékenység; j.) Egyéb fiatalokkal kapcsolatos tevékenység; k.) Nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, közös programok, konferenciák továbbképzések szervezése; l.) Határon túli magyar szervezetekkel közös rendezvények lebonyolítása az eggyé válás erősítése, és a közös ... >>

Szilanus Dunántúli Szabadidő Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Köztelek u. 3/b. I/2.
képviselő: Szilágyi Sándor
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,érdekképviselet)

9022 Győr, Czuczor Gergely u.7.
képviselő: Szakács Szabolcs
A Magyarországon működő színházak és művelődési központok műszaki munkavállalóinak képviselete és érdekvédelme. ... >>

"SZÍVKATÉTEREZÉS Győr" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

9024 Győr, Majorok út 4
képviselő: elnök Hajba Ferenc (együttes bármely kuratóriumi taggal), tag Győri Andrásné (együttes Hajba Ferencel), tag Nagyné Kovács Klára (együttes Hajba Ferencel)
Az alapítvány célja, hogy hathatós anyagi támogatást nyújtson Győr városában a szívkatéterezés feltételeinek megteremtésében közreműködő, a szívkatéterezést végző, a szívkatéterezésen átesett betegeket kezelő állami, önkormányzati és/vagy magántársaságoknak, személyeknek, a szektorsemlegesség figyelembe vételével. ... >>

Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány

(szociális)

9024 Győr, Szent Imre u. 26-28.
képviselő: Tóbiás László
Az alapítvány célja szociális munka tárgyú közösségi akciók és kutatások megvalósítása, szociális problémák kezelésére modellprogrmok kidolgozása és megvalósítása. ... >>

"SZOLGÁLAT-KÉSZ" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19. fsz.2.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A Győrben megrendezendő magyar és keresztény értékeket közvetítő kulturális rendezvény, a győri keresztény oktatási intézmények, keresztény hitéletet mélyítő ifjúság programok támogatása. ... >>

"Szövetség a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9026 Győr, Szövetség út 16.
képviselő: Fonyóné Varga Katalin, Hoboth Zsuzsanna, Horváth Péterné, Szabó Csabáné, Vitéz Beáta
Óvodai eszközök, felszerelések megújítása, korszerűbb eszközök beszerzése. A meglévő óvodai eszközök felszerelések fejlesztése. Az óvodai személyzet szakképzésének támogatása. Szakkönyvek beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítése. ... >>

Szt. Cirill és Method Alapítvány

(szociális)

9025 Győr, Kossuth u. 63.
képviselő: Fekete András
A görög-katolikus egyházközség működő képességének biztosítása a működési területen szórványban élő görög-katolikus családok anyagi, szellemi támogatása. ... >>

Szunyog-szigeti Zártkerti Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9025 Győr, Akác u. 19.
képviselő: Kurdiné Major Szilvia
Környezeti ártalmak, környezetszennyezés megakadályozása, a természet eredeti állapotának megőrzése. Erőszakos beavatkozás elleni közös fellépés. A sziget és közvetlen környékén kialakult flóra-fauna élővilág védelme. Fontos fellépés a zártkert tulajdonosok által létrehozott értékek védelme, személy és közösségi célokat szolgáló vagyontárgyak megvédése. A közlekedési utak állagának megóvása, azokban bekövetkezett állagromás jelzése a polgármesteri hivatal felé. Közös fellépés a környezetbe nem illő épületrészek elhelyezése ellen. Pihenést, regenerálódását nem szolgáló elképzelések elleni fellépés. Közös fellépés a környezet megvédése érdekében. Környezeti károsodást okozó szennyező anyagok elhelyezésének megakadályozása. Közös fellépés a sziget és közvetlen környezete, partvédelme, árvízvédelme érdekében. ... >>

Szülőföldünk Honismereti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: Néma Sándor
A honismereti mozgalomban tevékenykedő hely-és üzemtörténeti, krónikaíró, néprajzi, nyelvjárási szociográfiai, tárgy- és adatgyűjtő, valamint feldolgozó szakkörök, múzeumi, természet- és várbaráti, továbbá társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek, helytörténészek és lokálpatrióták munkájának összehangolása, segítése. ... >>

"SZÜLŐK A VOCATIONAL ACADEMY OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Puskás T. u. 8.
képviselő: Molnár Melinda
Az alapítvány célja: hozzájárulás a VOCATIONAL Academy Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon (9027 Győr, Puskás T. u. 8.) működési költségeihez; tárgyi eszközök vásárlása az intézmény részére; beruházási projektek, pályázatok támogatása; hozzájárulás a tanulók képzési és üdülési programjaihoz, valamint minden olyan programhoz, melyet az iskola működésével összefüggésben szervez. ... >>

"TAGIONE" a Színházért, a Színházművészetért Közhasznú Nyitott Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Arany János u. 18. II/5.
képviselő: Benkő József
A színházak, a színházművészet, az amatőr színjátszás támogatása. Előadások létrehozása, dramaturgiai munka, zeneszerzés támogatása. Fiatal tehetségek felfedezése, amatőr színjátszás támogatása. ... >>

Takarékszövetkezetek Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

(érdekképviselet)

9022 Győr, Czuczor G. u. 26.
képviselő: Nagy Lajos
A tagok az Egyesületet azért hozták létre, hogy igényeiknek megfelelően ellássa azok érdekképviseletét és érdekvédelmét, képviselje érdekeiket hatóságok előtt, tevékenységük segítése és eredményessége érdekében nyújtson szolgáltatásokat. ... >>

Tánc-és Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Bombicz Barbara, Hartyándiné Frey Aranka, Radosza Attila, Rónaszéki Melinda, Salga-Gerencsér Gabriella
Az iskolai és kollégiumi oktató-nevelő eszközök, felszerelések megújítása, korszerűbb eszközök beszerzése; a meglévő iskolai és kollégiumi eszközök, felszerelések fejlesztése; az iskola dolgozóinak szakképzésének támogatás; szakkönyvek beszerzése, könyvtárfejlesztés; szakfelszerelés és szakmai anyag beszerzése; művészeti neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés; koreográfiák készítése és betanítás. Versenyekre való felkészítés; zenei és koreográfiai jogdíjak kifizetése; színházi vagy kiállító terem bérlése; jelmez, díszlet költségeinek térítése; vendégtanárok és vendégdiákok költségeinek fedezése. ... >>

Táncoló Gurgulya Ifjú Mívesek Egyesülete

(szociális,kulturális)

9023 Győr, Ifjúság körút 93 II/9.
képviselő: Varga Judit
Szakmai irányítás mellett a gyermekek és fiatlaok számára - beleértve a fogyatékos és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket is - lehetőséget biztosítson a kézműves hagyományok megismerésére, a szabadidő értelmes eltöltésére, az alkotás örömének felfedezésére. ... >>

TANDEM Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Hoffmann Judit
A sportoli kívánó, művészeteket kedvelő tehetségek gondozása, az iskolai tananyagokon kívüli új ismeretek megszerzése, biztosítása. Szakmai oktatás. Versenyeztetés, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, fellépési lehetőségek keresése és biztosítása, érdekképviselet. A fentiekhez szükséges anyagi és erkölcsi feltételek biztosítása. ... >>

TANDEM Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

9012 Győr, Csontváry u. 31.
képviselő: Mittnacht József
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különösen vakok és gyengénlátók egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület tagjai közötti barátság és megértés elősegítése. A látássérült emberek kimozdítása zártabb környezetükből. Megtanítani a kerékpározást, megismeretetni annak örömeit a látássérült emberekkel is. Kerékpártúrák szervezése Magyarországon és külföldön. ... >>

Tani-Tani Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Ostorharics Horváth György
A megyében a psychiatriai fekvő és járóbeteg ellátásban dolgozó orvosok szakmai képzésének, továbbképzésének, szakmai tevékenységének anyagi támogatása. ... >>

Tárogató úti Fehér Óvoda Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 19.
képviselő: Marcali Hilda
Az óvoda részére korszerű és tartós berendezési tárgyak, szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. Napi foglalkozásokat segítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az óvoda udvarára természetes anyagokból álló játékok vásárlása, felszerelése. A csoportszobák esztétikus díszitését szolgáló tárgyak, berendezések. A kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvétel költségeihez való hozzájárulás. A hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához való eseti, vagy tartós hozzájárulás. A nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, továbbképzési költséghez való hozzájárulás. ... >>

"TÁROGATÓ" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 18.
képviselő: Dr. Mészárosné Naszódi Beatrix
A győri Kodály Zoltán Általános Iskola tanulmányi munkájának, zenei, kulturális és sporttevékenységének anyagi támogatása. ... >>

TARTOZOM Alapítvány

(szociális)

9024 Győr, Tessedik S. u. 5.
képviselő: Jakab Katalin, Szemenkár Mátyás
Szociálisan hátrányos helyzetű emberek támogatása, deviáns viselkedési formák megszüntetésében mentális segítség. ... >>

TEATRINO Közhasznú Színjátszó Egyesület

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Stelczer Lajos u. 12.
képviselő: Bertalan Zita, Molnár Sarolta, Sík Frida
Diák és ifjúsági színjátszók nevelése, oktatása. Ifjúsági előadások létrehozása és bemutatása. Nyílt szabadidős kulturális rendezvények létrehozása. ... >>

Téglavető Egyesület

(kulturális)

9029 Győr, Benedek Elek u. 78.
képviselő: Gyenese Béla
A Téglavető Egyesület olyan egyesületi formában működő társadalmi szervezet, melynek célja: azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl a helyi építészeti hagyományok ápolását. ... >>

"Tehetségfejlesztésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Baross G. u. 49.
képviselő: Vámosi Árpád
Az oktatás minőségét emelő pedagógiai tevékenység serkentése - különös tekintettel a korszerű oktatási módszerek bevezetésére, továbbá az anyanyelvi és idegen nyelvi, a számítástechnikai és a matematikai képzés fejlesztésére.
Az oktatás színvonalának erősítését segítő korszerű feltételek bővítése: különféle kiadványok, valamint az iskolai és iskolán kívüli tehetségfejlesztő programok támogatása.
Célösztöndíjak biztosítása a kiemelkedő teljesítményű diákok, a kísérletező, programfejlesztő, vagy további tanulmányokat folytató pedagógusok számára. ... >>

"Tehetséggondozásért" Alapítvány

(oktatási)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Stetina Zsoltné ... >>

Tekecenter - "Kiss János" - PANNÓNIA - Agro Tekeklub

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Serfőző dűlő 3.
képviselő: Kiss Péter
A névadó Kiss Jánosnak, a Cardo Sportkör egykori tekézőjének és vezetőjének emléket állítva csapat indítása a városi bajnokságban, tömegsport napok szervezése, iskolai osztályoknak teke tornaórák szervezése, a sportág népszerűsítése. ... >>

Teleház, Sport, Szabadidő és Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9012 Győr, Hármashatár u. 22.
képviselő: elnök Pápainé Haczai Judit
A gyirmóti lakosok, különösen a fiatal korosztály részére tanfolyamok, kirándulások, szakmai utak előadások szervezésével a lakosság művelődési és sportlehetőségeinek kiszélesítése. Az egyesület részt kíván venni Magyarorsuág Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán a lakosság ezirányú tájékozta tásában, ez Európai Unió szabályrendszereinek megismertetésévek, az EU szervezetének, működésének, szerepének ismertetésével. Tanfolyamok, előadások, kirándulások szervezése a közeli lakókörnyezet mgismertetése érdekében, különös tekintettel a környezet védelme kapcsán a lakosságra háruló feladatokra és a környezetvédelem hatékonyabbá válásához szükséges lépésekre. Informatikai szolgáltatás feltételeinek megteremtése és működtetése, a számítógépes alkalmazások elsajátítása, valamint az informatikához kapcsolódó oktatási, kulturális lehetőségek biztosítása a gyirmóti lakosok számára. Egészséges életmódra nevelés és az ezzel kapcsolatos tanfolyamok, előadások szervezése, sószoba működtetése. ... >>

TERÁN Női Futball Klub

()

9028 Győr, Szőnyi M. u. 1.
... >>

Textiles Sportegyesület

(sport)

Győr-Gyirmót, Laposi u. 9.
képviselő: Fülöp László
A megyei textil dolgozók tömeg-, versenysportjának megszervezése. ... >>

TIPEGŐ - Együtt a beteg csecsemők és kisdedek gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, VAsvári Pál u. 2/4.
képviselő: Bariskáné Molnár Angéla
1. A betegek hatékonyabb, gyorsabb, szövődménymentesebb gyógyulásának elősegítése, műszerek, ápolás-gondozási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlásával. 2. Barátságos, otthonos, családias, higiénikus környezet kialakítása a kórházban kezelt betegek és kísérőik számára. Anya, csecsemő-, kisded-, gyermek-kórtermek kialakítása, felszerelése, berendezése. 3. A szülők figyelmének felhívása az esézségmegőrzés és betegség megelőzés fontosságára előadások, csopoetos foglalkozások, figyelemfelkeltő- tanácsadó programok szervezésével. A csecsemő - gyermekosztályon ápolt beteg szüleinek folyamatos tájékoztatása, ápolási-gondozási tanácsadás. A kórházba gyakran visszajáró, krónikus beteg csecsemők és kisdedek szüleinek folyamatos segítése tanácsadással, tájékoztató előadások szervezésével. 4. A rászoluló gyermekek, családok anyagi támogatása, egyéb módon való felkarolása együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Védőnői hálózattal. 5. A Kórház csecsemőosztályán dolgozó gyógyító személyzet továbbképzésének támogatása, orvosok, ápolók, asszisztensek, nővérek tanfolyamainak, továbbképzéseinek (részben, vagy egészben való) finanszírozása. Az oktatáson való részvétel költségtérítéséhez, oktatási anyagokhoz való anyagi eszközök megteremtése. 6. A csecsemőosztályon dolgozó szekemberek részvételének lehetővé tétele szakmai konferenciákon, kongresszusokon, oktató programokon, ehhez anyagi támogatás biztosítása. Anyagi támogatás nyújtása a tudományos minkát végzők részére, az orvostudományi kutatások elősegítése. 7. A csecsemőosztályon zajló gyakorlati oktatás feltételeinek javítása. a tankórtermek felszerletségének javítása, oktató helyiségek kialakítása, szemléltető eszközök, műszerek, egyéb felszrelési tárgyak beszerzése. 8. A csecsemőosztály részére orvosi műszerek, gyógyászati eszközök, egyéb gyógyításhoz szükséges felszerelések, eszközök, gyógyászati kiegészítő kellékek vásárlása. A gyógyító minka végzését segítő új technikai készülékek, felszerelések, informatikai ... >>

TIPEGŐ Lovas Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Szt. István u. 37/2.
képviselő: Czőcs Csaba
A lovas hagyományok felelevenítése, bemutatása, sérült és egészséges gyermekek lovagoltatása, lovas táborok szervezése, lovas oktatás, terápiás programok kialakítása, kapcsolódás a természethez, egészséges életmódra nevelés, a szabadidő értelmes ... >>

Tiszta-vonal Drog- és AIDS-megelőzési Egyesület

(egészségügyi,szociális)

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Goreczki Szabolcs elnök, Perjés András titkár, Perjés Péter alelnök
A fiatalok, elsősorban a 14-25 év közötti korosztály helyes életmódra nevelése és egészségügyi felvilágosítása az egyes káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról. (alkoholfogyasztás, dohányzás, drog, AIDS, stb.) ... >>

TOLDI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Örkény István u. 6.
képviselő: Nagy Béláné gazdasági ügyintéző, Szűcsné Tonomár Gabriella elnök
Az iskolai tanulók sportéletének fejlesztése, a tanulók széles tömegeinek rendszeres testgyakorlásának elősegítése, a meglevő lehetőségek hatékony, optimális kihasználása. Az egyesületben nem sportoló tanulók bevonása valamely sportág megkedveltetésén keresztül a rendszeres testgyakorlásra; házi versenyek, házi bajnokságok szervezése, lebonyolítása; kapcsolatteremtés hasonló érdeklődésű sportágakat gyakroló iskolával; kiírt versenyeken való részvétel, különféle rendezvényeken való fellépés; a tehetséges tanulók kiválasztása; a testgyakorlást biztosító tárgyi, anyagi, személyi feltételek további javítása. ... >>

TOLDI TEKE SPORTCLUB

(sport)

9027 Győr, Bútrogyár u. 1.
képviselő: Vikol László
teke-sport ... >>

"Torkos András" Evangélikus Egyházi Művelődési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Petőfi tér 2.
képviselő: Csorba János
Evangélikus ifjúság nevelése érdekében a győri egyházközségnél újrainduló egyházi oktatási intézmény fenntartása, oktatás, egyházi közművelődés támogatása, diákok segítése. ... >>
13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41