Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
16. oldal

PRACTING Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Kardos Károly
A gyakorlatorientált mérnökképzés komplex rendszere megvalósításának elősegítése és támogatása. Hosszú távú célja széleskörű együttműködési kapcsolatrendszer kialakítása a Széchenyi István Főiskola és a gazdasági szféra szervezetei között. ... >>

PRO CULTURA HUMANA Alapítvány Cziráki László OSB emlékére

(szociális)

9021 Győr, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr. Csóka Gáspár ... >>

"PRO INITIO" a Magyarországi és a Schleswig-Holsteini Gyermek és Ifjúságvédők Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Harmat u. 4.
képviselő: Majoros László, Matthias Wolter
A gyermek- és ifjúságvédelem, a családvédelem segítése, fejlesztését célzó programok megvalósítása. A Schleswig-Holstein-i és hazai szakemberek együttműködésének szervezése, koordinálása, szakember-cserék, közös projektek tervezése, szervezése, a fiatalok szakmai képzése, munkába állásuk szervezése, idegen nyelv oktatás formáinak kidolgozása, levezetése, kutatások, közös rehabilitációs rendszerek stb. szervezése, konferenciák rendezése. ... >>

"PRO RÉGIÓ" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Zechmeister u. 3.
képviselő: elnök Dr. Horváth József, titkár Dr. Horváth Károly
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megye területén működő közigazgatási (önkormányzati) szervek részére információs segítségnyújtás, oktatás előkészítése, segítése. Az alapítvány szolgálni kívánja az oktatási tudományos környezet és természetvédelmi, valamint kulturális célok régión belüli megvalósítását. Emellett e célú tevékenységét a határon túli magyarságra is ki kívánja terjeszteni, az együttműködés és segítés érdekében. ... >>

PRO SCHOLA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Konini u. 2-4.
képviselő: Szilágyi Magdolna
Ortutay Gyula Általános Iskola pedagógiai munkájának fejlesztése. ... >>

Pro Talentis Hátrányos Helyzetű gyermekek képzését támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Szabadrév u. 12.
képviselő: Dr. Zoltán Péter
A Pro Talentis Alapítvány célja, hogy a sikeres iskolai, majd később a társadalmi, munkaerő-piaci integráció érdekében, olyan lehetőséget biztosítson arra rászoruló tanulók és a tanulásukat támogató környezetük számára, amely hozzájárul tehetségük, képességeik kibontakoztatásához. Ezáltal esély teremthető arra, hogy a támogatott gyermekek, az őket körülvevő környezet is sikeresebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessen. Az alapítvány arra törekszik, hogy csökkentse azoknak a hátráltató tényezőknek a számát, befolyását, amelyek a sikeres tanulási folyamatot gátolják, nehezítik. Teszi ezt gyermekközpontú szemlélettel, amely kiindulópontjában az egyes tanulók egyedi, speciális támogatási igénye áll. ... >>

PRO TALENTUM Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Zsegora Csaba
Az oktatás és nyelvtanulás feltételeinek javítása, iskolai és más kulturális, szabadidős programok ... >>

PRO VITAE KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egészségügyi)

9024 Győr, Somogyi Béla u. 22/5.
képviselő: Kuti Anna-Julianna
Az egyesület célja gyógyíthatatlan beteg, terminális állapotban lévő embertársaink gondozása, ápolása, életének megkönnyítése, segítése, betegek gyógyítása, különös tekintettel a daganatos és kómás betegekre, egészségügyi szakemberek közreműködésével. ... >>

PRO-URBE EGYESÜLET Győr

(kulturális)

9022 Győr, Teleki L. u. 53/A.
képviselő: Mészáros József - elnök
Győr és lakóinak önzetlen szolgálata az önkormányzati munkában és a város közéletében. ... >>

Professor Birkmayer Alapítvány a Magyar Parkinson betegekért

(egészségügyi)

9023 Győr, Fehérvári u. 18.
képviselő: Molnár Gyula
Az alapítvány rendeltetésének megfelelően díjazni fogja azokat az embereket, akik személyes tevékenységükkel közvetlenül segítik a parkinsonbetegekkel kapcsolatos munkát. Az alapítvány hozzájárul az időskorú vagy magukról gondoskodni nem tudó parkinsonbetegek szociális gondozásához. ... >>

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A Prohászka Ottókár Orsolyita Közoktatási Központ színvonalas oktató, nevelő tevékenységének támogatása. Az oktatást segítő eszközök fejlesztése, tanulmányutak és tanulók látókörét szélesítő túrák, kirándulások támogatása, sport rendezvények támogatása, iskolai ünnepségek, rendezvények támogatása, a szociálisan rászoruló diákok támogatása az intézményi infrastruktúra kiépítésének támogatása. ... >>

"Pulmonológiai Betegekért" Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Cebo-Pólik Elzbieta
A pulmonológiai osztályon fekvő betegek jobb ellátása érdekében eszközfejlesztés és dologi kiadások finanszírozása. ... >>

QP.Rt. A KÖZ JAVÁRA ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Rozgonyi u. 46.
képviselő: Nagy Péter
A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában tanuló, ill. végzett, az országos tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok munkája elismerésére anyagi támogatást nyújtson. A ballagás napján "Múlt a jövőért" megneveésű kitüntetéstben részesít legfeljebb 3 diákot. Ezüstvasárnap ingyenes koncertet ... >>

Qualitás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Rákóczi F. u. 2-4.
képviselő: Marton Ágnes
MHB RT Győri Igazgatóság dolgozói szakmai és kulturális képzésének támogatása. Szlovákiai magyar nemzetiségű bankszakembere, szlovákiai magyarnyelvű iskolás támogatása. ... >>

QUANTUM és QUALITY Alapítvány

(oktatási)

9024 Győr, Budai u. 12.
képviselő: Téglás Éva
Technikus képzés és továbbképzés elősegítése, átképzés, felsőszintű szakképzés támogatása, szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

R Bringa Brigád

(sport)

Győr, Bartók B. u. 7.
képviselő: Babos István
kerékpár sport ... >>

RAAB Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9002 Győr, Jókai u. 18.
képviselő: Halmai Tamás
Az intézet dolgozóinak kulturált, szervezet sportolás, önvédelmi képzését és kulturális kikapcsolódását biztosítja, továbbá e célok érdekében segít a szabadidő megszervezésében, oktatási, kulturális, sportprogramok megszervezésében, bemutatók szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>

RÁBA DAL- ÉS TÁRSASKÖR

(kulturális)

9022 Győr, Teleki László u. 38.
képviselő: gazdasági - ügyintéző Nagy Tiborné, Kreitz Istvánné
A RÁBA Dal- és Társaskör hagyományainak ápolása, a kórus szervezeti erősítése, anyagi bázisának jobb megalapozása, a sikeres működés előmozdítása. ... >>

RÁBA Futóműgyár Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Kiss Zsolt
érdekvédelem ... >>

RÁBA Fúvószenekari Egyesület

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Ikva u. 70.
képviselő: Scheibelhoffer Ottó
A hazai amatőr fúvószenei hagyományok ápolása és ezen kultúra népszerűsítése. A közönség széles rétegeinek nívós szórakozatása. Az ifjú amatőr zenészek képzéséről való gondoskodás az utánpótlás felnevelése érdekében. ... >>

Rába Győri Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20.
képviselő: Horváth Kálmán
A Rába Rt-től, valamint jogelődjeitől és jogutódjaitól nyugállományba vonult volt munkavállalók életkörülményeinek javítása, kulturált szabadidős tevékenységének szervezése, a Rába Nyugdíjas Klub működtetésének elősegítése és támogatása. Együttműködés a Rába Rt. a Nyugdíjasaiért Alapítvány kuratóriumával. ... >>

RÁBA Kapuvári Gyár Szakszervezeti Bizottsága

(érdekképviselet)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Kovács Béla
érdekképviselet ... >>

RÁBA KOVÁCS SZAKSZERVEZET

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9027 Győr, Martin út 1.
képviselő: Megál Gyuláné
érdekképviselet, oktatási és kulturális ... >>

RÁBA Néptáncegyüttes Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Teleki u. 38.
képviselő: Delbóné Rikovics Berta
A néptánc elsajátítása, képviselete, ápolása és továbbadása, megfelelő közösség kialakítása. ... >>

RÁBA Nyugdíjpénztár

(egyéb)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Nagy László
A pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján nyilvántartott összegének megállapításáról és nyilvántartásáról. ... >>

Rába Öntöde Gyár Szakszervezete

(érdekképviselet)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Burkali Lajosné
érdekképviseleti tevékenység ... >>

RÁBA Rotary Club

(egészségügyi,szociális,egyéb)

9025 Győr, Töltésszer út 18.
képviselő: Dr. Horváth Károly, Laczó Bálint
A Rotary céljával egyezően kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A Rotary az alábbi módon törekszik ezen célkitűzések megvalósítására: a barátság és a kapcsolatok erősítése szomszéd Rotary klubokkal; a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés támogatása; diákok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása; a működési területen az egészségügy eszközellátottságának javítása - magas etikai normák állítása mind a magán, mind az üzleti életben; cserediák programokban való aktív részvétel. ... >>

RÁBA Rotary Club Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9025 Győr, Töltésszer u. 18.
képviselő: Kovács Zoltán
A RÁBA Rotary Club által elérni kívánt és általa gyakorolt humánus cél és tevékenység elősegítése céljából a források biztosítása és egyesítése kulturális tevékenységhez, környezettudatos életmódra neveléshez, diákok és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatásához, az egészségügy eszközellátottságának javításához, cserediák programokban való részvételhez, határon túli magyarok támogatásához, nemzetközi tevékenységhez. ... >>

Rába RT Szellemi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

9027 Győr, Reptér
képviselő: Galambos Sándor
A tagok érdek és jogvédelme, a tagok munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

RÁBA Rt. Munkavállalók Szakszervezete

(érdekképviselet)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Alper László - elnök, Kiss Zsolt - elnökhelyettes, Kovács Imre - elnökhelyettes
A RÁBA Rt és leányvállalatia munkavállalóinak képviselete és munkavállalói érdekeinek védelme a munkavállalói csoportok összefogása és koordinálása útján. ... >>

RÁBA Rt. NYUDÍJASAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(szociális)

9027 Győr, Budai u. 1.
képviselő: Dr. Bőcs Gábor, Horváth Kálmán
Hogy a RÁBA Rt. illetve a Részvénytársaság jogelődjei tevékenységében munkaviszony keetében legalább 20 éven keresztül folyamatosan résztvevő és nyugdíjba ment egykori alkalmazottait anyagi juttatás nyújtása útján támogassa. ... >>

RÁBA Rt. Részvényes Munkavállalóinak Egyesülete

(érdekképviselet)

9027 Győr, Budai út 1-5.
képviselő: Szabó József
Szervezeti keret teremtése a részvénnyel endelkező tagoknak arra, hogy részvényesi jogaikat és kötelezetségeiket megismerjék és elősegítse ennek gyakorlását. Az egyesületen keresztül a tagok véleményüket, álláspontjukat tolmácsolják a RÁBA Rt. üzletpolitikájával kapcsolatban. ... >>

Rába Sárkányhajó Club

(sport)

9029 Győr, Csalogány u. 3.
képviselő: Búza László ... >>

RÁBA Szerszám Gyár Független Szakszervezet Egyesület

(érdekképviselet)

9027 Győr, Martin u. 1.
képviselő: Alper László
érdekképviselet ... >>

Rába Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

képviselő: Hluchány József
Természetjárás és testedzés elősegítése, természetvédelem, hazai és nemzetközi túrák szervezése. ... >>

Rábatext Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

9021 Győr, Duna-Rába torkolat
képviselő: Németh Ferenc
Tagjai részére horgászati lehetőség és szervezett klub élet biztosítása. A sport horágszat népszerűsítése. ... >>

Rábca Polgárőr Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

9028 Győr, Jereváni u. 25.
képviselő: Borsos Gábor
A közrend, a közbiztonság romlásának megelőzése, megállítása érdekében tevékenykedő szervezet. ... >>

"Radnóti Alapítvány a Gyermekekért, az iskoláért"

(intézményi,oktatási)

képviselő: Halbritterné dr. Raffai Judit
Radnóti Miklós Általános Iskola (Győr) tanulóinak támogatása, oktatási célok. ... >>

Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság

(kulturális)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Szabó József
Győr-Moson-Sopron megye irodalmi múltjának kutatása, a gyűjtőmunka elősegítése és támogatása, az irodalmi hagyományok ápolása, a Radnóti-kultusz ébrentartása, a kotárs költészet támogatása és népszerűsítése, a művészeti alkotók (költők, prózaírók, irodalomtörténeti és irodalomtudományi kutatók) munkájának támogatása, szervezése, serkentése. ... >>

Radó Kálmán Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális)

9026 Győr, Kálóczy tér 3.
képviselő: Ábrahám Margit
A nyugdíjas vízügyi dolgozók és házastársaik szabadidejének kultúrált és tartalmas eltöltésének biztosítása. A korosztályt érintő egészségügyi, pszichológiai, művészeti, szórakoztató és egyéb közhasznú előadások, vetélkedők stb. szervezése. ... >>

Real Motorcentrum Motorsport Egyesület

(sport)

9024 Győr, Hold u. 14.
képviselő: Papp Ernő
A technikai - kiemelten a motorsport - népszerűsítése, a motocross és enduro versenyág művelése Közép-Nyugat-Magyarországon (Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megyék). ... >>

RÉDEI VADGAZDA VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 1. V/20.
képviselő: Hábereiter Tibor
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- , és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sport vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"REFLEX" Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9024 Győr, Bartók B. út 7.
képviselő: Lajtmann József
Az emberek környezetvédelemmel kapcsolatos tudatában jelenjen meg az élő- és élettelen környezet egymásra hatása, a környezeti elemek védelmének fontossága. Célunk, hogy a környezet állapotát és a lakosság életminőségét befolyásoló döntések meghozatalánál tudatosuljon a fenntarthatóság fontossága, a megelőzés és elővigyázatosság elve. Ennek érvényesítése érdekében aktívan kapcsolódunk be a működési területünket érintő környezetvédelmi tervekkel, programokkal és egyedi ügyekkel kapcsolatos eljárásokba.
A komplex környezetvédelmi szemlélet kialakulásának segítése az állami szerveknél és a gazdálkodó szervezeteknél. A műemlékek és kulturális örökségek megóvásához fűződő érdekek összeegyeztetése a természetes és épített környezet védelméhez fűződő közcélú érdekekkel.
Aktív és passzív információs jogokkal kapcsolatos akciók szervezése, különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítására.
Az állampolgári és emberi jogokkal kapcsolatos lakossági ismeretterjesztő akciók szervezése különös tekintettel az egészséges környezethez való jog érvényesítésére. ... >>

REGÉNYFUTÁR Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9019 Győr, Szent László u. 33.
képviselő: Hajagos Csaba
A Regényfutár című irodalmi, tudományos, kulturális, kritikai, társasági folyóirat és a hozzá kapcsolódó könyvek kiadásához szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint ezek kiadása és terjesztése, mivel a lap és a könyvek kiadási költségei művészeti, nonprofit jellegéből következően magasabbak a belőlük származó bevételeknél;
A magyarországi és a határon túli magyar, illetve külföldi (idegen nyelvű) írókkal, művészekkel, tudósokkal, valamint irodalmi-művészeti -tudományos-kulturális intézményekkel, fórumokkal, folyóiratokkal való kapcsolattartás, az ezekkel történő szakmai kommunikáció, együttműködés;
Hazai viszonylatban a szellemi élet egyoldalú Budapest-centrikusságának oldása, illetve e Budapest-centrikusság részleges új alapokra helyezése, átszellemítése vidék-főváros és főváros-vidék reláció(k) működtetése, egy kiemelt centrum képzése Győrben;
Nemzetközi viszonylatban legelőször is valamiféle Budapest-Pozsony-Bécs, illetve Győr-Pozsony-Bécs "háromszög" szellemi-kommunikatív kialakítása, dinamikus életben tartása;
A lap megteremtésével, kiadásával és folyamatos működtetésével fiatal tehetségek, írók, képzőművészek, kritikusok, esszéisták, publicisták, stb. felkutatása és felkarolása;
A magyar irodalmi-művészeti-tudományos-kulturális-kritikai élet élénkítése világszínvonalú irodalmi-kulturális ismeretterjesztés (itthoni) segítése, gazdagítása, a magyar "hír" elvitele Nyugat-Európába és a nyugati teljesítmények az eddiginél intenzívebb itthoni feldolgozásához történő hozzájárulás;
Irodalmi, művészeti és tudományos ismeretek népszerűsítése - irodalmi, művészeti, tudományos, stb. esetek, műsorok, irodalmi, tudományos stb. találkozók, konferenciák rendezése;
Díjak és ösztöndíjak alapítása, illetve adományozása;
A kortárs magyar szépirodalom és tudományos, művészeti teljesítmények reflexiójának elmélyítése, az olvasás-művelődés széles körű népszerűsítése a fiatalok olvasására, igényességre nevelése. ... >>

Regionális Onkológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Simor Püspök tere 5.
képviselő: Dr. Pintér Tamás
Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, a daganatos betegségek megelőzése, a gyógykezelés és az ehhez kapcsolódó tevékenységek személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a megelőzésben és a betegellátásban közreműködők továbbképzésének támogatása. az alapítvány kiemelten kezeli és támogatja a beteg gyermekek ... >>

Rejtő Sándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Halmosi Zsuzsanna, Kelemen Tímea, Némethné Hajba Terézia, Véghelyi Jánosné
A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanusító tanulók elismerése, díjazása, valamint a rászoruló, hátrányos szociális helyzetű tanulók támogatása. ... >>

"Reneszánsz Hagyományokért" a viselkedés- és mozgáskultúra fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Király u. 8.
képviselő: Ledo-Fomina Jelena
A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése szélsekörű, és színvonalas táncművészeti oktatás (klasszikus balett és társadalmi társastánc, valamint társastánc oktatás) biztosításával. A gyermekek viselkedéskultúrájának kialakítása, formálása, és fejlesztése mely elősegíti a közösségekbe történő beilleszkedést és biztosítja a különböző társasági összejöveteleken, rendezvényeken való megfelelő viselkedés alapvető szabályinak elsajátítását. Ezen cél megvalósítása érdekében az alapítvány magas színvonanú illemtan és etikett oktatást ... >>

Révai Miklós Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Fábián György
A Révai Miklós Gimnázium lehetőségeinek (különös tekintettel az oktatás feltételeinek és a gimnázium működési feltételeinek) javítása.
A Révai Miklós Gimnázium hagyományainak ápolása. A Révai Miklós tanulóinak: segítése a tehetséggondozásban (versenyekre történő felkészülés, felkészítés, versenyeken való részvétel); felzárkóztatása (hátrányos helyzetű tanulók esetén); támogatása és jutalmazása kiemelkedő teljesítmény alapján; szociális támogatása rászorultság alapján. A Révai Miklós Gimnázium diákönkormányzatának támogatása, segítése rendezvényeinek, programjainak megszervezése és lebonyolítása alkalmával. A Révai Miklós Gimnázium tanárainak támogatása továbbképzéseken való részvételben, szakmai tapasztalataik bővítésében. Támogatása az iskolai nyelvoktatásnak, a számítástechnikai képzésnek, a diáksportmozgalomnak, a díszteremnek és az iskolai könyvtárnak. ... >>

Révfalui Baráti Kör

(egyéb)

9026 Győr, Rónay J. u. 4.
képviselő: Dr. Alexay Zoltán
Révfalu lakosságának és társadalmi életének öntevékeny és a lehetőségek keretein belül önigazgató működésének elősegítése, ezen célra irányuló állampolgári kezdeményezések erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>
11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41