Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
14. oldal

MÉNFŐCSANAKÉRT Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győzelem u. 33.
képviselő: Gangl András
Ménfőcsanak fejlődésének elősegítése minden szükséges és lehetséges területen. A Ménfőcsanakon található templomok, szobrok felújítása, állagának megóvása, a jövőkor számára való megőrzése, a kulturális javak védelme. A magyar nemzet kulturális és természeti örökségét megóvó, a magyarság hagyományait, a magyar nemzeti tudat megőrzését célzó szervezetek és rendezvények támogatása. Néprajzi kutatások, népi mesterségek fenntartásának támogatása. A környezetbarát kis- és nagyüzemi mezőgazdaság támogatása. ... >>

Ménfőcsanaki Népfőiskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 94.
képviselő: Dr. Zsilavi Fábiánné
A közösségért felelősséget vállaló, dönteni tudó, tenni akaró, a természeti és kulturális értékeket védő, a tudást, a tehetséget tisztelő és fejleszteni kívánó ember formálása. A magyarságtudatot erősítő ismeretek, korszerű történelemszemlélet, múltunk tanulságain alapuló jövőépítés irodalmi, művészeti, természeti és történelmi értékeink védelmével. Tapasztalataival segíti az önszerveződő közösségi művelődési formákat, a szabadművelődés megújítását, mindezzel szolgálja a helyi kulturális és társadalmi életet. Ápolja a hazai és európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait, jeles személyei életművét minél szélesebb körben megismerteti. ... >>

Ménfőcsanaki TEKECENTER CLUB Egyesület

(sport)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Dr. Torda István u. 33.
képviselő: Szalay Lajosné, Szalay Péter
Teke sportágban sport tevékenység folytatása, tömegsportban és versenysportban való részvétel. ... >>

Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak Kálvária Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

9012 Győr, Ybl M. u. 7.
képviselő: Dr. Varga Tiborné elnök
Tájékoztatni tagjait és a hasonló helyzetben lévőket a betegek jogairól. ... >>

MEPS Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete

(környezetvédelmi)

9021 Győr, Árpád u. 3. fszt.1.
képviselő: elnök Kecső Zoltán, Nick Márton, Papp Ferenc, Varga András
Az Egyesület célul tűzi ki a környezetvédelem, az energiatakarékosság - az új- és felújításra kerülő épületekre egyaránt vonatkozó - uniós irányelvei szerint kialakított hazai előírások széles körben történő megismertetését és e területen ez EPS anyagokkal készülő hőszigetelés szerepének, mértékének kiemelt hangsúlyozását. ... >>

Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba utca 21.
képviselő: Csütörtöki Tamás - ügyvezető, Dr. Palkovics László - elnök, Dudás Alexander - alelnök, Vasfői Balázs - alelnök
Az egyesület célkitűzése, hogy a műszaki felsőoktatás színvonalának emelését segítse. Céljai között szerepel továbbá, hogy a műszaki felsőoktatás és az ipar együttműködését hatékony fórumok segítségével előteremtse, vagy a létező kapcsolatokat gördülékenyebbé tegye. Fontosnak tartja ebben a relációban az olyan közös munkát, mely elsősorban a gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé a diákok számára. Kiemelt szerepet tulajdonít továbbá annak, hogy az iskola és az ipari vállalkozás együttműködésében a hallgatók csoportos munkában vehessenek részt lehetőleg valós, felelősségteljes projekteken keresztül. A magyar autó- és motorsportkultúra csupán árnya régi önmagának, s talán ugyanez kijelenthető általánosan a magyar műszaki kultúráról is. Az egyesület úgy véli, hogy ez nem maradhat így, mindenképpen tenni kell Magyarország kulturális-műszaki tudományokbéli fellendüléséért. ... >>

Mester-Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Dr. Fátrai György
Késztesse Győr és környéke iparosait, szakmunkásait, vállalkozóit arra, hogy legyenek nyitottak az új építőipari anyagok, technológiák alkamazásának betanítására, szervezett továbbképzésekre, a korábbi századok szakmai mesterfogásainak befogadására. ... >>

METABOND Alapítvány (52021/2002)

(oktatási)

9030 Győr, Gyöngyszem u. 18.
képviselő: Németh Attila
Oroszlány város középfokú oktatási intézményeiben tanuló, illetőleg magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert tehetséges diákok pénzbeli segítése. ... >>

"MI NŐK" ORSZÁGOS SZERVEZETE EGYESÜLET

(egészségügyi,kulturális)

9026 Győr, Szarvas u. 26-30/D. IV.11.
képviselő: Havasrétiné Méry Judit
Az egyesület célja mindazon törekvések támogatása, amely a nemzet kulturális, művelődési és gazdasági felemelkedését, a népegészségügyi és egyéb szociális ellátási rendszernek továbbfejlesztését, a család jogintézményének védelmét, a jóléti társadalmi egyenjogúságnak elősegítését szolgálják. Ennek keretében elősegíteni: a családok megerősítését; helyreállítani a munka becsületét; az egyéni és közösségi jogokat biztosító rendet, a nemzet összetartó erejének növelését; a felelősségtudatot a jövő nemzedéke nevelésében, tudatosítva, hogy a jogok mindenáron való érvényesítése mellett a kötelezettségek maradéktalan teljesítésére is elengedhetetlenül szükség van; a fiataloknak a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalását. ... >>

MIKULÁS BIRODALOM Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

9024 Győr, Nádor u. 11. fszt. 3.
képviselő: Farkas Imréné
Telefonos lelkisegélyszolgálat működtetése, a gyermekek-fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: M-M vonal. Gyermekek részére személyiség fejlődésük érdekében hagyományőrző Mikulásnapi rendezvények szervezése. A gyermek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőttéválás útján. Levelezési lehetőség biztosítása a gyermekek és fiatalok részére, problémáik zavartalan megoldásának segítésére az év minden időszakában. Az arra rászoruló idős emberek megsegítése, mentális ápolása, részükre rendezvények szervezése. A rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. Az alapítvány tevékenysége során bárki élvezheti az alapítvány támogatását, annak cél szerinti juttatását.
Együttműködni nemzetközi összefogás keretében az International Santa Claus Peace Council szervezettel, Szent Miklós, azaz a Mikulás hagyomány utókornak történő megőrzésére. ... >>

Minden Gyerek Érték Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 53-55.
képviselő: Pappné Dr. Kiss Irén
A fiatalok nevelése, hogy öntudatos, jól kommunikáló, tetteiért felelős, rendszerben gondolkodó, döntés képes felnőttekké váljanak.
Fiatalok interkulturális nevelése és oktatása a más kultúrákkal, nemzetiségekkel szembeni tolerancia növekedése érdekében
A fiatalok környezettudatos, egészséges életmód alapelveit követő állampolgárrá való nevelése.
A fiatalok szociális érzékenyítése a hátrányos helyzetű embertársaik segítésére.
A fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, védőnők, pszichológusok, ifjúság segítők, stb?.) megtanítása olyan módszerek használatára, melyekkel nevelési, segítő, mentori, facilitátori, tanácsadói munkájuk hatékonyabbá válik. ... >>

MiNők Győrszentiván Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

9011 Győr, Molnár u. 21.
képviselő: Csanakiné Nagy Ilona, Hevesiné Schwarcz Katalin, Molnárné Fertetics Brigitta
Életmód, családi egészségfejlesztés segítése. Szabadidő és közösségformáló rendezvények szervezése. Mentális egészségnevelés támogatása, fórumok szervezése. Karitatív tevékenységek, esélyegyenlőségi programok, tájékoztatók, pályaválasztás, párválasztás, gyereknevelés programok, előadások szervezése. "Oszd meg tapasztalataid, tedd fel kérdéseid" tapasztalatcsere. Modern nők életével kapcsolatos kérdések, lehetőségek - Győr -Szentiváni környezetben - programsorozat. Együttműködés egyéb társadalmi szervezetekkel, kulturális csoportokkal - Győr-Szentivánon, az országban és külföldön. ... >>

Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9027 Győr, Munkás utca 43.
képviselő: Maszler Katalin
A társadalmi szervezet működésének jellege:
Sport, kulturális ... >>

MISTRAL Tengeri Vitorlás Yacht Egylet

(sport,oktatási)

9024 Győr, Bartók B. u. 21/A.
képviselő: Bartos János, Literáti Nagy Zsolt
Az egyesület célja és tevékenysége: A tengeri vitorlázás népszerűsítése, tengeri vitorlás túrák szervezése, lebonyolítása, a vitorlás turizmus népszerűsítése; elméleti és gyakorlati felkészítés a tengeri vitorlás vezetői engedélyek megszerzéséhez, oktatás, képzés; utazásszervezésben való segítségnyújtás ? utazási irodákkal együttműködve; részvétel a hazai nagy tavak vitorlás életében; együttműködés mindazon szervezetekkel, amelyek és akik az egyesület céljaival azonos célokat követnek ? hazai és más nemzetbeli egyesületekkel való aktív együttműködés kialakítása. ... >>

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Bartók Béla u. 38.
képviselő: Dr. Zakár Andrásné, Szigeti Lászlóné
Az alapítvány célja az autizmussal élő személyek életminőségének javítása, így különösen az autizmussal élő személyek számára lakóotthon alapítása, működtetése és fenntartása. Segíteni a gyermekek, fiatalok társadalmi beilleszkedését, a speciális sérült állapot szélesebb körű elfogadását. Biztosítani a tankötelezettség után - a fiatalkorban, felnőttkorban - a folyamatos szakszerű pedagógiai elveken nyugvó tanítást, támogatást, képzést, foglalkoztatást, ennek érdekében nappali védőotthon, krízisotthon létrehozása, működtetése, fenntartása. Támogatni az autista gyermekek korai fejlesztését, valamint a már működő Radó Tibor Általános és Speciális Szakiskola keretében működő autista csoport munkáját. A felsoroltak érdekében a közérdekű kötelezettségvállalás keretében közadakozás, gyűjtés, támogatás szervezése és szerzése, és az alapítvány céljaival összhangban álló, azt nem veszélyeztető vállalkozás végzésére. ... >>

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9023 Győr, Kartács u. 15/b.
képviselő: Barna Attila
Az ezen a területen folytatott, önálló táncos tevékenységet népszerűsítse, az ezen a területen létrejövő, egyre újabb táncirányzatokat meghonosítsa, valamint a jogszabályokban, a jelen alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, koordinálja, irányítsa és ellenőrizze az ezen a területen folyó tevékenységet, versenyeket szervezzen, írjon ki és bonyolítson le, képviselje a területnek és tagjainak érdekeit, valamint részt vegyen az IDF, mint nemzetközi szervezet tevékenységében. Az MTMSZ tevékenysége nem irányul más szervezetek vagy azok versenyrendszerei ellen. ... >>

Modern Táncsportok Nemzetközi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

9023 Győr, Kartács u. 15/B.
képviselő: Barna Attila
A modern táncsportok népszerűsítése, az ezen a területen létrejövő új táncirányzatok meghonosítása, szervezése, irányítása, versenyek szervezése, az adott táncos terület és tagjai érdekeinek képviselete. ... >>

Mónus Illés úti Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics Mihály út 36 II./2.
képviselő: Éger Tünde, Kissné Ábrahám Elvira, Szabóné Pénzes Nikoletta
Az óvoda részére korszerű és tartós tárgyak, az óvodai nevelést segítő szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. A napi óvodai foglalkozásokat segítő jó minőségű eszközök felszerelése. Hozzájrulás az óvodai kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételi költségekhez. Az óvodai nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, hozzájárulás a továbbképzési költségekhez. Az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához eseti, vagy tartós hozzájárulás. ... >>

"MÓRA ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT"

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.
képviselő: Danyi Gábor
A tanulók szakmai és erkölcsi fejlődésének segítése.
- A tanulók szakmai és erkölcsi fejlődését segítő szakemberek támogatása.
- Az iskola eszköztárának fejlesztése.
- A munkaerő-piac igényeit figyelembe vevő képzés támogatása.
- A nevelésben-oktatásban részt vevő tehetséges tanulók támogatása, különösen szociális és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása révén.
- A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése.
- A kiemelkedő szakmai sikereket elérő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása.
- A ?Móra Alapítvány a jövőért Kiemelkedő Támogatója? cím anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

MÓRA ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.
képviselő: Csengeri Mária
Anyagi támogatás nyújtása az iskola 1-14. évfolyamon tanuló diákjainak. Csereüdültetés, táboroztatás, erdei iskola anyagi támogatása, elsősorban a jó szorgalmú és szociálisan rászorultak részére. Sikeres tanár, diák pályázatok anyagi elismerése. Iskolai könyvtárfejlesztés. ... >>

Móra Ferenc Általános és Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.
képviselő: Módi Sándor
Összhangban az intézmény nevelő-oktató munkájával és céljaival részére heti rendszerességgel játék, turisztikai versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése, az intézmény diáksport egyesületek jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, dönteni a rendelkezésre álló anyagi eszközök célirányos felhasználásáról, ezekhez a szakmai háttér biztosítása. ... >>

Mosolyvarázs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 1.
képviselő: Bauerné Jaitl Zsuzsanna Éva, Foltányi Márton Gábor
Az egészségügyi gyermekintézmények (bölcsődés, kórházi osztályok, Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon) fejlesztő eszközökkel és játékokkal való ellátása, valamint gyermekprogramok és rendezvények szervezése. A gyermekintézmények oktató, egészségnevelő programjainak támogatása. A tartósan beteg gyermekek gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és fejlesztő eszközökkel való támogatása. A gyermekek számára betegségmegelőző, egészségnövelő és kulturális kiadványok ... >>

MOZAIK EGYESÜLET

(intézményi,kulturális)

9028 Győr, Summás u. 16.
képviselő: Csillag Attila, Fehér Gábor, Fehérné Beták Zsuzsanna, Vadász Bálint
Az egyesület fő tevékenysége színházi előadások színpadra állítása, előadása. Ezen felül tájékoztató és kulturális tevékenységet végez az irodalom, a színházi kultúra, mozgáskultúra, zene, kortárs művészet (különös tekintettel az irodalom-, zene- és színházművészetre) terén. Célja a kultúra széles körű megismertetése, megszerettetése, a különböző színpadi darabok felkutatása, felelevenítése, s azok színpadon, illetve médián keresztül történő megjelenítése. Fontos cél a kultúra és művészet segítségével a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése közösségi jellegű programokon keresztül. ... >>

Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Török Ignác u 66.
képviselő: Charomar Joao Antonio
Iskolák és kollégiumok, egyéb oktatási központok létrehozása Mozambikban. Az oktatás fejlesztése, új oktatási módszerek terjesztése. A magyar oktatási módszerek átültetése Mozambikba. A szakképesítését, szakipari tanulmányokat nyújtó iskolai képzés létrehozása és továbbfejlesztése, támogatása. Anyagi eszközök gyűjtése Mozambik oktatási rendszerének fejlesztése céljából. Tanszerek, iskolai felszerelések beszerzése, tankönyvek írása, kiadása, illetve tankönyvírása és - kiadás támogatása. Tanszerek, egyéb oktatási segédeszközök, segédanyagok beszerzése és továbbjuttatása az egyes oktatási intézményekhez. Nyomda létrehozása Mozambikban, a könyv- és egyéb kiadványok kiadásának támogatása. Könyvtárak létrehozása. Iskolatáborok, tanfolyamok, kiscsoportok foglalkozások szervezése. Szakmai elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások szervezése elsősorbana szakipari képzés az informatika, a keresekdelem a közgazdaság, a technológia és temészettudomány terén. Tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíj biztosítása. Mozambiki fiatalok Magyarországon való tanulásának, szakmai képzésének, továbbtanulásának lehetővé tétele és anyagi feltételeinek biztosítása. A tanulók Magyarországra utazása, itt tartózkodása és tanulmányai folytatása költségeinek viselése. Egészségügyi központok létrehozása, ahol a 8 alapelv - egészséges táplálkozás, levegő, víz, napfény, mozgás, pihenés, mértékletesség, bizalom - szerinti életmód kerül bemutatásra és tanításra az embereknek. Az emberek tanítása a tisztálkodásra, tiszta, rendezett környezet teremtésére, higiénikus alapelvekre. Előadások szervzeése és tanácsadás a helyes táplálkozásról, megfelelő étkezési szokásokról és az egészséges életmód folytatásáról. Életmódtáborok szervezése. Szülészek és egészségügyi aktivisták képzése. Árva gyermekek megsegítése, felkarolása, részükre szállás-lehetőség biztosítása, ellátásuk élelmiszerrel, ruhával és egészségügyi ellátásuk biztosítása, valamint lelki gondozásuk. A gyermekek, fiatalok tanítása a másokért való fáradozás lelkületére, az esélyegyenlőség tiszteletben tartására, a hátrányos helyzetűek megsegítésére. A biblia ismeretének terjesztése, a bibliai tanítások hirdetése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sportegyesülete

(sport,szociális)

9024 Győr, Lajta u. 27/b.
képviselő: Pintér Ferenc
A mozgáskorlátozottak rendszeres sportolásának, versenyezésének, testedzésének, felüdülésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

MTTOSZ Győr Városi Rádióklub

(sport)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 6.
képviselő: Felber Gyula
A rádiós sport propagálása, sportolás lehetőségeinek megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának kialakítása. ... >>

"MULARTZ HENRIK" Közhasznú Sebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Oláh Attila
A győri Petz Aladár Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályának támogatása, ezen belül a sebészeti osztály infrastruktúrájának, felszereltségének fejlesztése, a rendelkezésre álló műszerpark bővítése, korszerűsítése, a betegellátás komfortosabbá tétele, a kórházi dolgozók, legfőképpen az orvos munkatársak továbbképzése. Ennek érdekében a közhasznú alapítvány külföldi tanulmányutakat támogatat, segítséget nyújt abban, hogy a győri kórház orvos munkatársai magas színvonaló hazai és külföldi kongresszusokon részt tudjanak venni. ... >>

Mursella Régészeti Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Lukács Sándor u. 14. II.em 5. ajtó
képviselő: Molnár Attila
Az északnyugat-dunántúli régióban folyó régészeti kutatások támogatása, régész szakemberek tudományos kutatásainak és azok publikálásának támogatása, a régióban elért kutatási eredmények kiállítások, kiadványok formájában történő közkinccsé tétele, a régészeti lelőhelyek védelmének elősegítése. ... >>

Mustármag Evangélikus Ifjúsági Egyesület

()

9023 Győr, Kassák L. u. 13. I/3.
képviselő: Ihász Beatrix
Győr-Moson-Sopron Megyében élő ifjúság evangélikus szellemű nevelése, a protestáns szellemiség megismertetése. ... >>

Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9012 Győr, Hegymester u. 14.
képviselő: Valastyán Nóra
Az egyesület azt tűzi ki célul, hogy a természetvédelmi szakemberek, kutatóműhelyek, civil önkéntesek és más társadalmi szervezetek bevonásával:
1. Felméri a mindenkori aktuális gyakorlati természetvédelmi feladatokat, problémákat, megoldási lehetőségeiket, egyes kiválasztott esetekben pedig, hatékony megoldási terveket készít, és azokat megvalósítja.
2. Részt vesz természetvédelmi, ökológiai, biológiai kutatásokban, valamint önálló kutatásokat is szervez és végez.
3. Részt vesz a magyar és külföldi önkéntesek és szakemberek munkájának koordinációjában. Önkéntes programokat szervez és valósít meg tanulmányi és szakmai tapasztalatgyűjtési céllal, melynek eredményeit a szakma és a nagyközönség számára is elérhetővé teszi. Valamint az egyesület is felajánl önkéntes kutatási tevékenységet hazai és nemzetközi természetvédelmi célok megvalósítása érdekében.
4. Segíti az oktatási intézményekben folytatott környezetvédelmi, természetvédelmi és környezet-tudatosságot növelő nevelőmunkát (foglalkozások megtartásával, táborok, tanulmányi kirándulások, versenyek, terepi kurzusok szervezésével, kiadványokkal, filmekkel, pályázatok kiírásával) mind szellemi munkával mind fizikai eszközökkel, az iskolai, óvodai kereteken belül és kívül is.
5. Elősegíti a környezet-tudatosság növelését, a természeti értékekkel való megismerkedést és az ismeretterjesztést (előadások, foglalkozások, képzések, kirándulások keretében) szélesebb társadalmi körökben, mind a vidéki, mind a városi felnőtt társadalom számára.
6. Felhasznál minden arra megfelelő eszközt és lehetőséget, hogy a magyar természetvédelmet, és természetvédelmi értékeket megismertesse és népszerűsítse a külföldiek körében. Tanulmányozza a külföldön jelentkező természetvédelmi problémákat és ezek megoldásait, valamint ez utóbbiakat kipróbálja, és lehetőség szerint átülteti hazai viszonylatokba.
7. Felméri az agrárium és a természetvédelem összehangolásának, együttműködésének lehetőségeit, különös tekintettel az erdőkre, vizes élőhelyekre, gyepekre. Az egyes emberi tevékenységeknek (erdő- és mezőgazdálkodás, közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztése, településfejlesztés) az élő környezetre gyakorolt hatásai esetében a fenntarthatóság irányába mutató javaslatokat fogalmaz meg.
8. Elősegíti az ökoturizmust, és együttműködik hasonló területeken működő nemzetközi szervezetekkel (szervezés, tapasztalatcsere).
9. Publikálja tevékenységét és az ezek során szerzett tapasztalatokat, elért eredményeket (cikkek írása, előadások, dia- és fotóbemutatók, dvd és videó filmek készítése). ... >>

Múzsák Klubja Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

9021 Győr, Rákóczi u. 1.
képviselő: Bana József
A működő kulturális és művészeti műhelyek együttműködésének, nyilvánosságra juttatásának és társadalmi elfogadtatásának érdekében tevékenykedik. Vállalja, hogy közkinccsé teszi, ezáltal az utókor számára megőrzi a régió értékeit. (A fennmaradt és a jelenben született írott művektől, a színpadi, építészeti, környezeti, turisztikai attrakciókig mindent, ami a közösség érdekében jelentőséggel bír.) A régió lakossága számára a fejlődés érdekében szükséges párbeszédnek, együtt gondolkodásnak fórumot ad. A régió és központja nemzetközi kulturális, művészeti, civil és társadalmi kapcsolatait közvetlenül rendezvényekkel, külön kiadványokkal is segíti. Ennek érdekében a kultúrát támogató, illetve megtartó közösségek felkutatására, azokkal szoros kapcsolattartásra törekszik, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, kisebbségben tevékenykedő, illetve a határon túli közösségekre. ... >>

NÁDORVÁROSI KÖZOKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Szabóné Oláh Márta
Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos eszközfejlesztésre. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (gyerekek, nevelők kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi kollégák vendéglátásához támogatás nyújtása).
Szakmai bemutatók szervezéséhez támogatás, díjazás. Óvodai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (csoportkirándulás, tanulmányi, szakmai kirándulások). Szakmai konferenciákon való részvétel. Óvodai neveléssel kapcsolatos PR anyagok készítésére, kulturális programok szervezése (óvoda, család, közvetlen környezet részére). Könyvtári állomány gyarapítása. Sportnapok, szervezése, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. Programokon való részvételük elősegítése. Gyermekvédelmi munka támogatása, előadások szervezése. Az óvoda nevelési programját szolgáló új eljárások, óvodapedagógiai, módszertani kutatások kidolgozásának gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. Bázisóvodai szakmai kutatások ellátásának lehetősége. Szülők, gyerekek részvételének erősítése az óvodai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. ... >>

Nádorvárosi Népművészeti Egyesület

(kulturális)

9024 Győr, Kálvária utca 20.
képviselő: Vrábel János
Az egyesület célja, hogy segítse a néphagyomány, különösen a néptánc, népzene és népi kézművesség értékeinek felkutatását, ápolását, megőrzését, és beillesztését a kulturális életbe, feladata a kulturális örökség megóvása népzene, néptánc, népszokások, népi kézművesség területén. Feladata továbbá a népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozása.
Állami és önkormányzati rendezvényeken, jótékonysági rendezvényeken, fesztiválokon műsorszolgáltatás. ... >>

Nádorvárosi Sport Club

(sport)

9024 Győr, Rét u. 12.
képviselő: Kovács Mihály
Sporttevékenység. ... >>

Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesülete Győr

(sport,természetvédelem,kulturális)

9024 Győr, Szérüskert u. 36.
képviselő: Pintér András
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsprot fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, kultúrált szórakozás megtermtése. A tagjai számára kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és a horgászerkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetése és védelmére való nevelése. Az egyesületi vízterület és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

NAPRA-forgó Közalapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Harcsás Judit
GY-M-S. mgyei Önk.Szakosított Szociális Ellátást Biztosító Intézmények lakói élet- és komfort körülményeinek, az ellátás feltételrendszereinek javítása, az ott hivatásszerűen munkát vállalók munkakörülményeinek segítése.
A Közalapítvány, céljainak megfelelően elsősorban:
- az intézmények kulturális tevékenységi szintjének emelésére,
- technikai eszközökkel való ellátásukra (video, számítógép),
- az egyéni ruházkodás minőségi javítására törekszik. ... >>

NAPSUGÁR Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9029 Győr, Boglárka u. 50.
képviselő: Schlőgl Csaba
Művészeti komplex oktatás, nevelés, énmegvalósítása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, nemzeti kisebbségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, művészeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, testi lelki egészség megőrzés, szociális tevékenység, kulturális-, sport és egészségnevelés támogatása. ... >>

Napsugaras Őszutó Idősekért Alapítvány

(szociális)

9028 Győr, Sólyom u. 22.
képviselő: Vas Imréné
Győr városában élő és szociális ellátásra szoruló időskorúak életminőségének jobbítása. ... >>

"Ne szánd, - hanem segítsd a fogyatékost" Alapítvány

()

9023 Győr, Szabolcska u. 39. I/1.

Sérült gyermekek nevelő, oktató munkájának segítése. ... >>

Nefelejts Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

9011 Győr, Molnár u. 17/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Hajnalka, kuratóriumi tag Bakó Éva, kuratóriumi tag Maszler Katalin, kuratóriumi tag Pánovicsné Király Tímea, kuratóriumi tag Réthátiné Győri Katalin, kuratóriumi tag Sugáné Czabán Zita, kuratóriumi titkár Kardosné Kovács Eszter
Elsősorban Magyarországon, illetve a szomszédos országban anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése, életfeltételük javítása. Összefogás a szellemi, testi és lelkileg sérült gyermekekért. Tehetséges gyermekek felkutatása és segítése. ... >>

Német és Európai Kulturális Közhasznú Egyesület Győri régió

(kulturális)

9011 Győr, Váci Mihály u. 113.
képviselő: Burkali Sándor, elnök Mester Józsefné
A német és magyar zenei és néptánc kultúra hagyományainak ápolása, énekkar szervezésével, az EU folklór kincséből tovább bővíti az együttesek repertoárját. Hazai és az EU országai kulturájának jobb megismerése, közös rendezvények szervezése, azokon való részvétel. ... >>

Nemzeti Ifjúsági Mozgalom Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

(egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila út 98. V/17.
képviselő: Takács Norbert
A NIM fiatalok által létrehozott érdekérvényesítő, érdekképviseleti és ifjúsági közösségi szervezet, mely a nemzeti-konzervatív, keresztény elvek mentén jött létre. Legfőbb célja a magyar ifjúság felemelése mind az erkölcsi, mind a gazdasági mélypontról. A NIM célja megteremteni annak az alapjait, hogy az ifjúság felnőjön az országépítés nemes feladatához. ... >>

Nemzeti Munkáspárt

(kulturális,egyéb)

9023 Győr, Ipar út 84.
képviselő: Fodor Péter
A párt célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, Magyarország és Európa területén. A társadalmi osztályok megbékítése a nemzeti egység létrehozása céljából. A magyar nyelv kultúra és hagyományok ápolása, küzdelem a magyar kultúrát, identitás tudatot ért támadások ellen. Szülőföldünk érdeke és a nemzet haladásának ügye a nemzetek európájának keretében biztosítható. A párt a közhatalom gyakorlásában alkotmányos eszközökkel ? azaz választások útján való részvételre törekszik. ... >>

Nemzeti Néppárt

()

9023 Győr, Sport u. 5/a. fsz. 2.
képviselő: Szabó Lukács
A magyar nemzet egyetemes érdekeinek önzetlen szolgálata, gazdasági felemelkedésének elősegítése, a nemzeti öntudat fejlesztése. ... >>

"Nemzetközi Vizuális Művészeti" Alapítvány

(kulturális)

9028 Győr, Soproni u. 45.
képviselő: Perger Gyula, Reményi Attila, Sragner László, Tóth Erzsébet, Varga Balázs
Vizuális kultúra terjesztése, Győri Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál szervezése, rendezése. ... >>

Népi Gondolkodók Kulturális Egyesülete

(kulturális)

9027 Győr, Ipar u. 27. II/2.
képviselő: Kiss Péter
Hazafias-nemzeti érzelmű magyar állampolgárok szervezése és mozgósítása, a magyar nemzet egyetemes érdekeinek önzetlen szolgálatára. ... >>

"Nepomuki Szent János" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9026 Győr, Ady Endre u. 24.
képviselő: Borsos Gábor, Patonai Norbert
A közbiztonság megerősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. ... >>

"Nevelőszülőkért és nevelt gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.
képviselő: Kállai György
Az alapítvány egy olyan ösztöndíj-rendszer kialakítására törekszik, amelyből a kiemelkedő tanulmányi, illetve sporteredményt elérő állami gondozott fiatalok ösztöndíjazása megvalósítható. Az állami gondozott gyermekek egészséges lelki fejlődése érdekében az alapítvány állami gondozott gyermekek nyári, téli üdültetéséhez kíván anyagi támogatást nyújtani, elsősorban a más közérdekű célokat megvalósító szervezetek által szervezett programok támogatása útján. Mivel az állami gondozottak egészséges lelki fejlődéséhez, társadalomba való beilleszkedéséhez nagy segítséget jelent, ha ezen gyermekek családban, nevelőszülők felügyelete alatt nőnek fel, az alapítvány támogatni kívánja az erre vállalkozó emberek felkészítését a nevelőszülői feladatok ellátására, kiemelkedő nevelőszülői munkavégzés esetén, erejétől függően támogatásban részesíti a nevelőszülői feladatot ellátó személyeket. ... >>

Nexus Környezetvédő és Érdekvédelmi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

9021 Győr, Árpád út 16.
képviselő: Fehér Csaba
A környezetvédelmi problémák, fogyasztóvédelmi érdekek szemmel tartása, helyi közösségek fejlesztése, a nemzeti és európai értékrend képviselete és fejlesztése, társadalmi munkák szervezése, munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Kultúra és a hagyományok ápolása, történelmi értékek védelme, sport rendezvények szervezése, támogatása. ... >>
9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41