Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
12. oldal

Kisalföld Volán Rt. Munkástanácsa

(érdekképviselet)

9023 Győr, Buda u. 33.
képviselő: Dobos Sándor
A dolgozói tulajdonjog megteremtése és ellenőrzése az abból eredő valamennyi érdekvédelmi feladat ellátása. Az üzemegység átalakulása, szervezeti változása, esetleges privatizálása során létrejövő dolgozói tulajdonjog gyakorlása jogfosztás megakadályozása. Az üzemegység dolgozóinak önvédelmi összefogása a társadalomban jelentkező és a munkavállalókat érintő valamennyi új helyzet megoldása. Céljainak elérése érdekében vállalja a szakszervezeti érdekvédelem alátámasztását és érvényre juttatását. Feladata a határozott dolgozói részvétel és érdekvédelem biztosítása az üzemegység vezetésében és irányításában. ... >>

KISALFÖLD VOLÁN Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: Villám István
Szakmunkásképzés színvonalának emelése, gyakorlati oktatást végző szervezet kialakítása, együttműködés szakmunkásképző intézetekkel és szakközépiskolákkal. ... >>

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Baross Gábor u. 4.
képviselő: Szabó Judit
Az egyesület célja, hogy részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában. Bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit erősítse a tagok hivatástudatát, képvisleje és védje a könyvtárosok és könyvtárak érdekeit a helyi önkormányzati szerveknél és azt országos szintű szerveknél. Kapcsolatokat építsen ki és ápoljon Győr-Moson-Sopron megye, a városok és községek testvérmegyei, testvérvárosai és községi hasonló jellegű intzéményeivel. ... >>

Kisalföldi Méhészek Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

9023 Győr, Lehel u. 4.
képviselő: Horváth Zsófia, Vajda László, Vargyay Zoltán
A régió méhészeinek társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme, termelő, értékesítő, tenyésztő tevékenységének magasabb szinten való megvalósítása, feltételek bővítése, közreműködés a természet- és környezetvédelemben. ... >>

Kisalföldi Népművészek Egyesülete

(kulturális)

9025 Győr, Lazaret u. 10.
képviselő: Erdélyiné Horváth Gabriella, Kóczánné Ács Szilvia
A népművészet, a kézműves tárgyalkotás hagyományainak, szellemi értékeinek, technikai tapasztalatainak felelevenítése révén az egyes népművészeti ágakban korszerű művészeti formanyelv kialakításának elősegítése, a népművészeti hagyományok ápolása, hagyományos értékeinek újraélesztése. ... >>

Kisalföldi Nimród Vadásztársaság

()

9027 Győr, Munkás u. 28.
képviselő: Czebe József ... >>

Kisalföldi Őszidő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7
képviselő: Baross Éva
Nyugdíjas szervezetek és közösségek működésének támogatása. Nyugdíjas szervezetek és közösségek kulturális tevékenységének és rekreációs programjainak támogatása. Nyugdíjas aktivisták szakmai-módszertani képzése. A nyugdíjasok helyzetét érintő tájékoztatók közreadása. ... >>

Kisalföldi Shaolin Kung Fu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tompa utca 12. II/8.
képviselő: Cser István
Az egyesület, mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése. A Shaolin, Tai Chi Chuan és Tzü Wei Shu kung fu elnevezésű kínai harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, a hagyományok ápolása és ehhez kapcsolódó szokások megőrzése. ... >>

"Kisalföldi Szakképzésért" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Pándzsa u. 7.
képviselő: Horváth László, Vukovics István
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése.
Az alapítvány célja továbbá új, a jelenlegi szakképzési rendszerben nem szereplő szakképesítések regisztrációjának kezdeményezése, a képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; a csökkent munkaképességű munkavállalók, illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével, olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében. A fenti általános célon belül az alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfok, OKJ felsőfok, főiskolai diploma) többféle képzési forma párhuzamos bevezetésével (nappali tagozatos szakközépiskolai képzés 4+1 osztályos rendszerben) és felnőttképzési formák (esti, levelező tagozatos, intenzív, illetve távoktatási program bevezetésével).
Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint a közös szakképzés megvalósítását.
Az alapítvány támogatja az ifjúsági sport és szabadidő tevékenységet, annak infrastrukturális fejlesztését. ... >>

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

9022 Győr, Czuczor G. u. 30.
képviselő: Dr. Papcsák Ferenc
A megye vállalkozásfejlesztési programjának elősegítése. Eredményes kisvállalkozási infrastruktúra létrehozásával, térségi menedzseléssel a megye beindult vállalkozási és tulajdonváltási folyamatainak felgyorsítása, a munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése. ... >>

Kisbácsai Horgász Egyesület

(sport)

Győr, Külső Bácsai u. 53.
képviselő: Pethő Gábor ... >>

"Kismegyerért" Baráti Kör

(kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Arató u. 5.
képviselő: elnök Schvöller Imre, Nagy Gáborné, ügyvivő titkár Bubernik Pál
Kismegyer hagyományainak ápolása, kulturális, érdekvédelmi, környezetvédelmi célok. ... >>

Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

9028 Győr, Szőlős u. 25.
képviselő: Mednyánszki János
A kismegyeri napóleoni emlékhely rendbetétele, felügyelete. Az emlékhely nemzeti kegyeleti hellyé nyilvánítása. A kismegyeri csata 200 éves évfordulójának méltó megünnneplése, a csata felelevenítése nemzetközi hagyományőrzők közreműködésével. Kapcsolatfelvétel hasonló egyesülettel, különös tekintettel a francia egyesületekre. Helyi (kismegyeri) közösségi érdekképviselet. Ismeretterjesztés. ... >>

Kismegyeri Szent Anna Egyházközösség Templomépítő és Fenntartó Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9028 Győr, Szőlős u. 21.
képviselő: Rendi Csaba
A Győr-Kismegyeri Szent Anna Egyházközség területén lévő, műemléki védelem alatt álló képolna műemléki megóvásáról gondoskodjék. A megépíteni kívánt templom javára gyűjtést szervezzen. A felnövekvő gyermekek hitoktatása, cserkészcsapatok felállítása. ... >>

"KIVISZ" Szabadidős Egyesület

(kulturális)

9027 Győr, Ipar u. 99.
képviselő: Hoffmann Béla ... >>

KOCKA Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Kolozsváriné Váray Ibolya Anna - elnök, Pálfai Domokos Gyula - elnökhelyettes, Turján Réka Lilla - elnökségi tag
Magyarország, kiváltképpen az északnyugat-magyarországi régió fiatal, pályakezdő és szakképzett tervezőművészeinek - belsőépítészek, formatervezők, grafikusok - és képzőművészeinek csoportba szervezése, érdekképviselete. Kiállítások és előadások, illetve az iparművészethez és képzőművészethez kapcsolódó oktatási programok szervezése. ... >>

KOHÉZIÓ Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Orbán Zoltán
A felmerülő regionális fejlesztések, idegenforgalom, környezetvédelem, oktatás-képzés, szállítás-logisztika, infrastruktúrafejlesztést, kulturális kapcsolattartás segítő programok koordinálása. A helyi társadalom felkészítése az euroatlanti integrációra - információs központi funkció ellátása. Győr-Moson-Sopron Megyei valamennyi települése képviselve legyen, megfeleljen az európai uniós törekvéseknek. ... >>

Komjáthy Lovas Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9011 Győr-Károlyháza, hrsz.:0693/6.
képviselő: Komjáthy Katalin
A szervezet célul tűzi ki, hogy tagjait, különösen a fiatal tagjait állatszeretetre, a természet- és környezetvédelemre nevelje, a nem versenyszerű, hobbi-lovaglásban sportoló fiatal és felnőtt nemzedék számára a szaktudással rendelkező lovasokon keresztül példát mutasson a kulturált állat- és természetbarát aktivitásokban való részvételre és ezzel az ember, az állat, és a természet összhangjának fontosságát, értékét hangsúlyozza.
A szervezet célja, tevékenysége: tagjai számára szervezeti hátteret biztosítson a lovassport gyakorlására; támogassa a tagok lovas sportversenyeken való részvételét, tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás előfeltételeinek megteremtése; a lovas oktatás, lovas rendezvények és lovas sportversenyek rendezése; lovasterápia, gyógylovaglási és terápiás lovaglási programok szervezése; lovas és hagyományőrző táborok szervezése; lófajták megőrzésében való részvétel; a magán-lovasok és lótartók, a ló- és lovassport iránt érdeklődő személyek összefogása; a lovas hagyományok ápolása, a lótenyésztési, lovaglási, hajtási ismeretek terjesztése, a lótenyésztés, a lovaglás, a fogathajtás feltételeinek javítása. ... >>

KÓPÉK Gyermekalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Gyepszél u. 2.
képviselő: Kovácsicsné Peredi Mária
Az alapítvány célja az Eötvös József Általános és Szakiskola oktatási anyagának ? technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzésének elősegítése; tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása; kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatás; a rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása; a hátrányos helyzetű gyermekek segítése; tehetséggondozás, roma gyermekek tanulmányi eredményének javítása; kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanúsító gyermekek elismerése és díjazása; tanulók nyári táboroztatásának elősegítése; pedagógus szakmai programok kialakítása, a programokhoz igazodó módszertani képzés; az ?Év dolgozója? választás; az ?Év diákja? választás.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

KOSÁRLABDA 2010 KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Orgona u. 10.
képviselő: Gálos László
Az egyesület alapvető célja a kosárlabda sport népszerűsítése, a győri kosárlabdázók baráti kapcsolatának ápolása. Szervezett keretek biztosítása különböző nemű és korosztályú amatőr kosárlabda csapatok szerepléséhez. A kosárlabdával összefüggő sport, szabadidő-sport és kulturális rendezvények szervezése, kosárlabda oktatása, táborok szervezése. A győri kosárlabda fejlődését megalapozó utánpótlás nevelés. Az egyesület tevékenységét közhasznú egyesületként folytatja. ... >>

KOSSUTH ISKOLA GYŐR - A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Kaukerné Kovács Edit
Az alapítvány tartós közérdekű célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának emelése, így az alapítvány közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el:
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatás; kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása; kulturális és sporttevékenység során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében; iskolai és szabadidős programok támogatás (osztály- és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, szakkörök, kollégiumi foglalkozások, táborok); a nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, működtetésének segítése; hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe került tanulók szociális (anyagi) támogatása; a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése; az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás; a szakmai elméleti és gyakorlati képzés technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztése; közhasznú célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Koszorú Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Németh Tibor
A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulóinak jutalmazása, akik tanulmányaik rorán kemelkedő teljesítményt nyújtanak magyar nyelv és irodalomból, vagy versenyhelyezést érnek el és szociális helyzetük miatt rászorulnak a támogatásra, magatartásuk megfelel az általánosan elfogadott erkölcsi normának. ... >>

Kovács Margit Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 2.
képviselő: Szegediné Bozzay Katalin
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. A célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számra. Rossz szociális körülmények között élő jó tanuló diákok támogatása. Az oktatás anyagi, technikai feltételek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. ... >>

"Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 8/A.
képviselő: Knausz Lászlóné
A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök korszerűsítése, beszerzése, fejlesztése, bővítése. Segítség az egészséges életmód kialakításához, sportolási lehetőségek biztosításával. Az óvoda játék- és sporteszközei bővítésének elősegítése. Kulturális és sportprogramok valamint kirándulások támogatása. Az alapfeladaton túli játékos foglalkozások szervezése, működtetése, e tevékenységben résztvevő óvodapedagógusok jutalmazása. Családsegítő programok szervezése, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Kölcsey-Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Szent Imre u. 33.
képviselő: Jámbor László ... >>

Kölyök Úszó Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

9028 Győr, Koppány u. 19.
képviselő: Bokrosné Maschler Edit, Ladocsi Adrienn
Sporttevékenység, ezen belül úszásoktatás, versenyeztetés, utánpótlás-nevelés, gyógyúszás, kondicionáló úszás, aqua-fitness tevékenységek szervezése, sporttáborok szervezése-lebonyolítása, versenyek szervezése-lebonyolítása, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. Az egyesület a sporttevékenységet szabadidő- és versenysport keretében folytatja. ... >>

Körzeti Orvosok Győri Egyesülete

(érdekképviselet)

Győr, Lajta u. 36.
képviselő: Dr. Nagy László, Dr. Németh Imre, Dr. Szabó Mária
foglalkozási csoportot tömörítő szervezet ... >>

Kőszikla Alapítvány

(egyéb)

9025 Győr, Röppentyű 5.
képviselő: Mikó László ... >>

"KŐVÁROS-KŐEMBEREK" Révfalusi EGyesület

()

9026 Győr, Honfi u. 9.
képviselő: Dr. Zsilavi Fábiánné
Kőváros-Kőemberek szoborcsoport létrehozása, a győri bombázások révfalusi áldozatainak emlékére méltó emlékhely létesítése. ... >>

Közoktatási Szakértők Nyugat-Dunántúli Regionális Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9021 Győr, Aradi Vértanúk u. 18.
képviselő: elnök Strausz Lajosné, titkár Horváth Miklós
Érvényre juttassa a szakértők, a közoktatási intézményeket igénybe vevők, a pedagógusok jogszabályokban biztosított jogait. A szakértői munka fejlesztő jellegéből következően, - a megbízó által megjelölt területén vagy intézményében ? a szakértő sajátos szakértelmével és tevékenységével hozzájáruljon a közoktatás minőségi fejlesztéséhez. Szakmailag kiemelkedő felkészültségű, tárgyilagos, országos névjegyzékben szereplő ? mind a megbízótól, mind a közoktatási intézménytől ? független szakemberek által lássa el a közoktatás különböző speciális feladatait, kiemelten a pedagógiai munka szakmai ellenőrzését és értékelését. ... >>

"Közösen a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4.
képviselő: Királyné Simon Tünde - elnök, Molnár Brigitta - titkár
Az óvodai nevelés során szükségessé váló eszközellátottság bővítése, karbantartása. Az óvodai nevelés, ezen belül különösen az iskolára való felkészítéssel kapcsolatos nevelési tevékenység fejlesztése. Az óvodai neveléssel, kulturális tevékenységgel kapcsolatos önálló rendezvények szervezése. Az óvodai testnevelés színvonalának fejlesztése, ezzel kapcsolatban önálló sportrendezvények szervezése, az úszásoktatás támogatása. A Sün Balázs Óvoda által szervezett óvodai rendezvények színvonalának további fejlesztése. ... >>

KTMF Stúdió Alapítvány

(intézményi,kulturális)

9027 Győr, Kandó u. 13. VIII. ép. fsz. 2.
képviselő: Adorján Tibor
Az alapítvány célja a Széchenyi István Egyetem K3 kollégiumi stúdiójának (volt KTMF Stúdió) támogatása, az ott folyó tudományos és közösségi munka segítése, működési feltételeinek javítása, fejlesztése, az ehhez szükséges anyagi háttér biztosítása, kiemelten stúdiótechnikai eszközök biztosítása formájában. ... >>

KULTÚR MENTOR EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9011 Győr, Honfoglalás utca 18. fsz. 1.
képviselő: Bogdán Attila, Czifrik Piroska Éva, Dr. Veres Zoltán
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása, elsősorban ? de nem kizárólagosan ? kulturális rendezvények, programok szervezésén és lebonyolításán, valamint a bemutatkozási lehetőségek megteremtésén keresztül. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. ... >>

Kunsziget Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9023 Győr, Ifjúság krt. 93. IV/13.
képviselő: Németh Lajos
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, szabadidő hasznos kihasználásának biztosítása. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása és a természet szeretetére és védelmére való nevelése. A gyermekek és az ifjúság nevelése a sport és a szabadidő hasznos eltöltésére. ... >>

Külföldi Tanulást Segítő Megyei Ösztöndíj Alapítvány

(egyéb)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Varga László Miklósné
Győr-Moson-Sopron Megyében élő, külföldön tanulmányokat, kutatásokat folytató személyek ösztöndíjjal történő támogatása. ... >>

Küzdelem a Szélütés Ellen Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Dr. Csányi Attila
A szélütés betegség elleni küzdelem elősegítése Győr városában és vonzáskörzetében, ennek keretében különösen tudományos kutatás elősegítése, elsősorban a szakorvosok részére történő egyedi kérelem, vagy pályázati kiírások alapján, új diagnosztikai és kezelési módszerek beindítása, rehabilitációs tevékenység segítése, új orvosi ismeretek megismertetése a neurológiai osztály közvetlen gyógyító vagy ahhoz szorosan kapcsolódó rehabilitációs tevékenységet folytató dolgozói részére pályzati kiírás alapján. ... >>

Kyokushin Shinju-Kai Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Szent Imre út 119.
képviselő: elnök Kocka László, elnökhelyettes Dóka Sándor, titkár Farkas Sándor
A karate egyéniség- és jellemalakító életformájának népszerűsítése, verseny- és szabadidősport-lehetőségek biztosításával, tradíciós és kulturális hátterének megismertetésével, önvédelmi képzések és sportrendezvények szervezésével, lebonyolításával. ... >>

"LABORA" Alapítvány

(kulturális)

9021 Győr, Árpád út 2.
képviselő: Bene Andrásné
A terményáldás ünnepének megrendezése, kertészeti kultúra ápolása, a régió kulturális életének bemutatása. ... >>

Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,szociális)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.
képviselő: Dr. László Tamásné
Az alapítvány a lakásotthonokban - elsősorban Győr-Moson-Sopron Megye területén - élő gyermekek egészséges lelki fejlődése és a társadalomba való belilleszkedése érdekében ezen gyermekek részére szabadidős programokat - kirándulásokat, kulturális foglalkozásokat stb. - kíván szervezni, a lakásotthonokat működtető intézményekkel együttműködve. A lakásotthonokban élő gyermekek továbbtanulásának elősegítése, pályaválasztásuk megkönnyítése érdekében az alapítvány részükre tanácsadást és információnyújtást kíván biztosítani az általa felkért és díjazott szakemberek segítségével. ... >>

Lakásszövetkezetek és Társasházak Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekképviseleti Szerve

(érdekképviselet)

9022 Győr, Czuczor G. u. 26.
képviselő: Petróczkiné dr. Imre Veronika
A Megyei Érdekképviselet célja, hogy a.) feltárja a tagjai érdekeit, érvényesítse, képviselje azokat, elsősorban a helyi önkormányzatok jogalkotásánál b.) elősegítse a tagok gazdasági tevékenységét, ennek keretében szolgáltatásokat nyújtson, illetve azt megszervezze c.) segítse a tagokkal öszefüggő társadalmi és egyéb feladatok elvégzését. ... >>

Lakberendezők Regionális Társasága

(érdekképviselet)

9027 Győr, Római u. 34/c.
képviselő: Dr. Nagy Zoltánné Köves Jutka aleln, Gyűrű Veronika alelnök - (ö), Nagy Rita elnök (ö)
A lakberendezési kultúra regionális fejlődésének előmozdítása. ... >>

"LÁNCSZEM ALAPÍTVÁNY"

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyány tér 5.
képviselő: Kőfalvi Tivadar, Majtényi Lászlóné
A mozgásukban korlátozott gyermekek szociális, egészségügyi, anyagi és erkölcsi támogatása jótékonysági alapon, térítésmentesen, szabadidős programok, szakkörök, ismeretterjesztő előadások, csoportterápiák és foglalkozások szervezése és a szülők, illetve a gyermekek részére történő megrendezése. Az egészségügyi vizsgálatok, valamint a terápiás programok szervezése céljából a különféle közigazgatási, egészségügyi, gazdasági, stb. szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok létesítése és fenntartása. Tájékoztató anyagok, ismeretterjesztő kiadványok beszerzése, terjesztése, a gyógykezeléshez szükséges technikai segéd- és formaeszközök, mozgásfejlesztő játékok stb. biztosítása, és végül az alapítvány anyagi lehetőségeihez képet a ... >>

"LEGE ARTIS" Szenvedélybetegek Megmentéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
képviselő: Porkoláb Adrienn
Egészségügyi, egészségvédő. Kríziseket és szenvedélybetegeket ellátó krízisház létrehozása, rehabilitálása. ... >>

"Legyen a zene mindenkié" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 6.
képviselő: Popper Ágnes
A művészetoktatás hatékonyságának és színvonalának emelése, az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a Zeneiskola tanulói és tanárai szellemi és művész munkájának támogatásával a színvonalas zenei kultúra széleskörű elterjesztése. Ennek érdekében: hangversenyek szervezése, rendezése, kiadásainak fedezése; bel- és külföldi tanulmányi versenyek, fesztiválok, találkozók, cserekapcsolatok szervezése és a résztvevők, valamint a kísérő tanárok támogatása; valamint a cserekapcsolatok keretében érkező külföldi diákok és tanárok támogatása, tevékenységük elismerése; a Zeneiskola együtteseinek támogatása, hangszerek vásárlása; a növendékek szakmai fejlődésének támogatása, tevékenységük elismerése; zeneművek nyomtatásban és hanghordozókon történő kiadása, terjesztése; Az alapítvány a Zeneiskolával kapcsolatban nem álló természetes személyeket támogatásban részesíthet, ha ezen személy kinyilvánítja egyetértését az alapítvány céljaival és a szolgáltatásban részesülése esetén a Zeneiskolával kapcsolatban álló személyek alapítványi érdekei semmilyen módon nem sérülnek. ... >>

Lélekmentő Spirituális Ismeretterjesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási)

9028 Győr, Gábor Áron út 41.
képviselő: Boráros Judit
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelembe vett filozófiai-, vallás- és társadalomtudományi kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. A cél érdekében felvállalja alkalmi kiadványok kiadását, előadások tartását, képzést és továbbképzést, vitafórumok és konferenciák szervezését. ... >>

Lelkes Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem)

9026 Győr, Ady Endre u. 25.
képviselő: Farkas Noémi (együttes), Horváth Szabolcs (együttes), Lelkes Győző (együttes)
Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység - ezen belül is elsősorban a kerékpáros. sportághoz kapcsolódó gyermek- és ijúsági programok, versenyek, táborok, túrák szervezése, lebonyolítása, illetve ezen rendezvények részben természetjárással kiegészítve elősegítik elsősorban az ifjúág - de emellett más korosztályok számára is - az ismeretterjesztését és környezetvédelmei nevelést. ... >>

"Lelkileg Egészséges Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Mayer László
A Petz Aladár Megyei Kórház Gyermek-Ifjúsági Mentálhigiénés Rehabilitációs Részleg (továbbiakban részleg) szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek bizotsítása. A részlegen és az ambulanciai szakrendelésen gondozott gyermekek, családtagjaik, pedagógusok, gyakorló szakemberek széleskörű felvilágosítása, betegség megelőzés, a kialakult problémákhoz való megfelelő hozzáállás, kezelés (előadások, kiadványok stb.) A részlegen gondozottak megfelelő ellátása érdekében foglalkoztatások, rehabilitációs tevékenység biztosítása. (Ehhez szükséges szakemberek foglalkoztatása, eszközök vásárlása, beszerzése, helyiségek biztosítása.) ... >>

Likócsi Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesület

(sport)

9024 Győr, Cuha u. 12. VII/21.
képviselő: Durgó Attila
Az egészséges életmódra, sportra való nevelés, a sportág népszerűsítése, ennek érdekében a rendszeres edzési lehetőségek biztosítása, bemutatók szervezése, valamint a hasonló célú szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Lippentő Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9025 Győr, Kámán u. 5.
képviselő: Balogh Beáta
Kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzeti kultúra ápolása). A Kárpát medence népzenei, néptánci örökségének ápolása, bemutatása, a népi kultúra megőrzése, terjesztése, táncoktatás, közösségi programok szervezése, szakirányú rendezvényeken történő fellépések. ... >>

Lombard Tenisz Klub

(sport)

9012 Győr, Forráskút u. 35.
képviselő: Mátyás Lajos
A tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tenisz sport fejlesztése. ... >>
7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41