Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
11. oldal

Igaz Emberek a Gyermekekért Győri Alapítvány

(oktatási,szociális)

9026 Győr, Németh László János u. 28.
képviselő: Rum Ferenc Tamás
A gyermekek és az ifjúság nevelése és az ezzel foglalkozó intézmények szervezetek támogatása és fejlesztése a minél teljesebb és tartalmasabb életmód elterjesztésének és annak érdekében, hogy a fiatalok a drog és egyéb kábító hatású készítmények, szerek fogyasztása helyett megfelelő célt és elfoglaltságot találjanak. Az egészséges életre nevelés és a prevenciós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. ... >>

Ikrényi Földtulajdonosok Vadásztársasága

(kulturális,egyéb)

9025 Győr, Bécsi u. 14.
képviselő: Eőry Emil
Az Ikrényi Földtulajdonosok Vadásztársasága célja, hogy az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai részére kultúrált lehetőséget biztosítson, s ennek keretében tagjai számára vadászatokat szervezzen, ápolja a vadászati hagyományokat, részt vegyen - akár egyesületként, akár tagjai közvetlen közreműködése által - az országos és területi vadászati kulturális és érdekképviseletei szervezetek munkájában. ... >>

IMMI - Nemzetközi Multimédia Intézet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Bartók Béla u. 26/A.
képviselő: Balassa Bernadett
A felnőtt képzés keretében olyan, az informatika, marketing, valamint a média teljes területét lefedő többnyelvű, magas szintű szakmai ismeretet adó képzési rendszer megvalósítása, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, korunk igényeihez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt különös tekintettel a webalapú technológiák, a digitális művészet, a művészet, marketing, és média területeken elsajátítható ismeretek oktatásához népszerűsítéséhez és támogatásához. ... >>

INNO-MOBIL Sportegyesület

(sport)

9025 Győr, Pinkóca u. 10/c.
képviselő: Bakos György, Benis Péter, Petis László
Sporttevékenység (a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése), működési köre az alternatív (nem fosszilis üzemanyagokkal működő) hajtású járművekkel kapcsolatos sporttevékenység és egyéb technikai sporttevékenység. Az egyesület a sporttevékenységet szabadidő-és versenysport keretében folytatja. ... >>

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Kálóczy tér 17. I/3.
képviselő: Tarr Adrienn
Az egyesület célja az európai normáknak megfelelő környezeti és társadalmi felelősségvállalás felmérése, kutatása és erősítése, az ehhez szorosan kapcsolódó oktatás, továbbképzés, amely lehet vállalaton belüli és vállalaton kívüli oktatás, különös tekintettel a környezettudatos vállalatirányítás és a vállalati felelősség követelményeinek betartására. Az egyesület tevékenységével elősegíti a vállalati felelősségvállalás általánossá tételét a nem pénzügyi jelentések kultúrájának meghonosodásán, valamint legjobb termékek, szolgáltatások elterjedésének támogatásán keresztül. A hallgatókat bevonja a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokba, megvalósítja a gazdasági élet szereplőinek és a felsőoktatási intézmények kapcsolatának erősítését, és a tudományos eredmények közvetítését a felsőoktatásba. A pénz és tőkepiaci ismeretek oktatásán, megjelenési lehetőségeik felmérésén keresztül a célja a felelős befektetési kultúra meghonosítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás vállalatokhoz kapcsolódó kommunikációjának fejlesztése. Fentiek érdekében együttműködés az üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel. Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. ... >>

INTEGRÁL DUNÁNTÚLI ATLÉTIKAI CLUB "f.a."

(sport,természetvédelem,oktatási)

9024 Győr, Pápai u. 39.
képviselő: PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. - 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Dr. Szabó Ernő - felszámolóbiztos
A labdarúgást, a természetjárást és a szabadidő sportot, a rekreációt szeretők összefogása. A tagok, a sportolók, versenyzők, túrázók, veteránok- a sportolási lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére sportolási lehetőség biztosítása. Minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. Veterán sportolók összefogása, edzési lehetősg biztosítása, a club színeiben való versenyeztetésük. ... >>

INTEGRÁL LOVASKLUB SPORTEGYESÜLET

(sport,érdekképviselet)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszki út 68.
képviselő: elnök Falaky József, gazdasági vezető Csala Péterné, titkár Szilágyi László
Az egyesülésben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovassport tevékenységet összefogja, megszervezze. A versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a lótenyésztést elősegítse, ellássa a tagok szakmai jellegű érdekvédelmét. ... >>

Intermotor Team Sportegyesület

(sport)

9028 Győr, Koppány u. 19.
képviselő: Villisits Vilmos elnök
Sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, az Alapszabály I. fejezetének 1-8. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Iparosok Szociális Alapja Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
képviselő: Maloun Tibor, Mezei Csaba, Varga László
A szociálisan rászoruló iparosok támogatása, segítése, segélyezése. Egészségügyi, gyermek, ifjuságvédelmi, bünmegelőzési feladatok támogatása, oktatási intézmények és rászoruló tanulók támogatása, segélyezése. ... >>

Ipartestületek Győr-Sopron megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

9021 Győr, Arany J. u. 31/a.
képviselő: Hancz István, Kalmár István, Pongrácz László, Winkler Károly
Az ipartestületek és az őket összefogó és hozzájuk tartozó iparosok gazdasági és szakmai érdekképviselete. ... >>

"Írott-Kő" Nyugat-Dunántúli Regionális Érdekképviseleti Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Juharfa út 11.
képviselő: Paár Attila
A térségben élő emberek hagyományos kultúrájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan a nyugat-dunántúli idegenforgalom, elsősorban a termál-, gyógyturizmus fejlesztése érdekében önkormányzati, kormányzati, európai uniós és egyéb pénzügyi források felkutatása, az erre igényt tartó civil szervezetek, magánszemélyek részére információnyújtás, tanácsadás, kiemelt figyelmet fordítva a környezetbarát fejlesztésre, a természet védelmére, a környezet tisztaságának megőrzésére. Magyarország európai uniós csatlakozási törekvéseire figyelemmel határokon túlnyúló, regionális együttműködés kiépítése a környező országokban - elsősorban Ausztriában, Szlovéniában, és Szlovákiában -, valamint Magyarországon hasonló célból tevékenykedő szervezetekkel és magánszemélyekkel. A térségben található turisztikai létesítmények népszerűsítése, idegenforgalmi kiadványok kiadása, programok, bemutatók, rendezvények szervezése, hazai és nemzetközi reklámozása. A térségben lévő turisztikai létesítmények fejlesztéséhez szükséges anyagi források felkutatása, azok szétosztása a létesítmények üzemeltetői között pályázatok, valamint együttműködési megállapodások alapján. Az egyesület célja az, hogy a meglévő Duna parti vízisport létesítmények fejlesztésével és új létesítmények létrehozásával megteremtse a lehetőségét annak, hogy a Balaton mellett a Duna is újra a hazai vízisport élet valódi színtere és központja legyen. Az egyesület további célja a Nyugat-dunántúli régió Rába és Dunai részének, valamint a Duna partján fekvő Gönyű község vízisport életének fejlesztése és a középtávú fejlesztés lehetőségeinek elősegítése, kapcsolódva a Gönyű község kül- és belterületéhez tartozó Duna parton már megkezdődött és tervezett turisztikai fejlesztéshez. Az egyesület egyéb célja a Nyugat-dunántúli civil szervezetek, szerveződések, különös tekintettel a vízisportban érintett önkormányzati és civil szervezetek tevékenységének összehangolása és érdekeinek képviselete. ... >>

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
képviselő: Wenhard Andrea
Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintű módszertani bázis létrehozása, minőségbiztosítási paraméterek kialakítása. A szakmai fejlesztéssel kapcsolatos oktatási tevékenység végzése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalkorúak, középiskolások széleskörű egészségnevelése, egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. (ismeretterjesztő előadások, kiadmányok stb. útján)
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak mozgásszeretetének kialakítása. Sport és szabadidő tevékenységük biztosítása. (az ehhez szükséges eszközök vásárlása, beszerzése) Versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak köréből a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű rétegek testi-lelki-szociális egészségének javítása (szociális segítés, anyagi támogatás). ... >>

Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyányi tér 15.
képviselő: elnök Dr. Szakácsné Foki Katalin
Az óvodai - iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések működtetése és támogatása; a hátrányos helyzetű emberek - különösen a roma fiatalok - munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása. Az egesület együttműködik minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek saját célkitűzéseivel. ... >>

IX. Gróf Nádasdy Huszárezred Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9028 Győr, Török I. u. 58.
képviselő: Nagy István
A magyar huszárság hagyományainak megőrzése, lovas kultúránk ápolása és a lovas sportok fejlesztése. A helyi huszáralakulat nevének megőrzése, ismertebbé tétele. Sporttevékenység, természetvédelem és állatvédelem helyi és környékbeli ... >>

"Jan Sobieski" Lengyel Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Nádor u. 22. III/15.
képviselő: Németh Anna
A lengyel kisebbség nemzeti és kulturális hagyományainak megőrzése, a lengyel nyelv oktatásának megszervezése és művelése, hagyományőrző csoportok, együttesek működésének elősegítése. ... >>

Jancsifaluért Egyesület

(egyéb)

9023 Győr, Urbantsok u. 26.
képviselő: Balla Jenő
Az egyesület alapszabályában meghatározott célja Győr Jancsifalu városrésze fejlődésének elősegítése, a városrészben lakók életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások elleni küzdelem. Az egyesület célja a Jancsifalu városrészéban lakó és a városrész teljességét érintő összefogás és a városrész érdekeinek artikulálása, az érdekek kifejezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatalai előtt. ... >>

Jazzmin Boogie Kulturális, Tánc és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 24. III/10,
képviselő: Hergenrőder Jácint, Hergenrőder-Kovács Réka, Varga Eszter
A modern és klasszikus sporttánc tevékenység gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, modern sporttánc bemutatók szervezése - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka - valamint egyéb mozgásművészeti témájú tevékenységek szervezése és végzése. ... >>

Jedlik Ányos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Horváth Péter
Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskolában tanulmányokat folytató, különösképpen a számítástechnika, informatika iránt érdeklődő tanulók támogatása. ... >>

"Jegenye-fényben" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9011 Győr, Váci Mihály út 1-3.
képviselő: Zsupán Renáta
A rászoruló, hátrányos anyagi helyzetű gyermekek támogatása, a tehetséges tanulók előmenetelének segítése, illetve jutalmazása, táborozások támogatása, a gyermekek tudásának gyarapítására szolgáló tárgyi eszközök felújítása, kimagasló eredményeket elérő, az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. ... >>

"Jezsuita Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
A jezsuita könyvtár bemutatása. A Győri Bencés Rendház könyvtárának (az un. "jezsuita könyvtárnak") a története 1627-re nyúlik vissza, amikor a jezsuita szerzetesek iskolát nyitottak a városban. A gyűjtemény számos kötete ettől az időponttól kezdve folyamatosan a könyvtárban van. A jezsuita szerzetesek sokoldalú oktató-nevelő-lelkipásztori-orvosi stb. munkájuk kapcsán a legkülönbözőbb témájú köteteket szerezték be. 1802-ben a jezsuiták győri intézményét a bencés rend kapta meg. Ettől kezdve a jezsuita könyvtár a bencések gyűjteményével egészült ki. A könyvtár jelenlegi kb. 7000 kötete, amelyből kb. 3000 kötetnyi barokk, vagy ennél réebbi anyag, több gyűjteményre tagolódik. ... >>

Jó Termőföldért, Kertért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9012 Győr, Csanakhegyi u. 39.
képviselő: Klauz Attila
Hagyományos mezőgazdasági, erdei, kertészeti kultúrák népszerűsítése, az állattartás ösztönzése, népszerűsítése, a kertészkedés népszerűsítése. A termőföldért, erdőért, kertért, haszonállatokért élő emberek összefogása, a tagok egymás közti kölcsönös megsegítése. A tagok, pártoló tagok, hasonló egyesületek összefogása és egymás kölcsönös megsegítése. ... >>

JOBBKÉZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai J. u. 3.
képviselő: Huszár Jenő
A Bácsai Egyházközség hitélete nívójának emelése, rendezvényei sikerességének előmozdítása, intézményei fejlődésének és ingatlanai fenntartásának a támogatása, és enne érdekében a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek hitbéli ismereteinek bővítése, a hitbéli ismeretek színvonalas terjesztése és mindezek technikai feltételeinek megteremtése és fejlesztése, az egyházközség egyházi eseményeinek és kulturális rendezvényeinek támogatása, illetve az egyházi és nemzeti ünnepek és évfordulók méltó megünneplése érdekében kulturális rendezvények szervezése, a bácsai régi hagyományok felelevenítése, kiállítások, bemutatók szervezése, egyházközségi könyvtár, hangtár, videótár létrehozása, az egyházközségi hitéleti kiadványok támogatása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, az egyházközség által szervezett zarándoklatok, kirándulások, utazások támogatása, ilyen utazások szervezése, az egyházközség helyi építészeti emlékként nyilvántartott templomának, az egyházközség közösségi házának, ingatlanainak a megóvása, felújítása, szépítése és korszerűsítése, az egyházközség tagjaiból szerveződő kisközösségek működésének támogatása, tevékenységük előmozdítása. ... >>

Jóga a Mindennapi Életben - Győri Egyesület

(egyéb)

9028 Győr, Petárda u. 20/5.
képviselő: Szemere Orsolya
Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda "Jóga a Mindennapi Életben" Rendszerének tanulmányozása, gyakorlása és tanítása, a testi, lelki, társadalmi és spirituális egészség, a világbéke, a humanitárius segítség, emberi jogok és környezetvédelem elősegítése érdekében. ... >>

JÓSZÍV Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár

()

9024 Győr, Szauter u. 12.
képviselő: Dr. Ladocsy Géza
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyékben az önkéntesség, kölcsönösség, függetlenség, szolidaritás, társulás és non-profit elvű működés alapján tagjaiból szedett díjból és támogatóktól kapott adományokból, valamint ezek befektetési hozadákából tagjai illetve a tag által megjelölt szolgálatási kedvezményezettek elhalálozásakor az alapszabályban meghatározott módon és mértékben temetkezési szolgáltatásra, illetve részszolgáltatásra költségfedezetet nyújtson, ily módon a hátramaradottakat támogatásban részesítse. ... >>

Junior Chamber International Győr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9026 Győr, Víztorony u. 16. II/16.
képviselő: Szabó Anita
A JC Győr a Junior Chamber Magyarországi és a Junior Chamber International keretén belül lehetőséget biztosít fiatal üzletemberek és értelmiségiek számára vezetői képességük és kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez, a modern polgári értékrend kiteljesítéséhez annak érdekében, hogy együttesen jobbá tegyék környezetüket és a világot. ... >>

"Kajárpéci - Felpéci" Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

9028 Győr, Búzakalász út 36
képviselő: elnök Major Béla
Képviseli a tagok, a helyi gazdaszövekezetek, családi gazdálkodók és az egyéni mezőgazdasági termelők és őstermelők érdekeit. Állást foglal, javaslatokat tesz és véleményt nyilvánít a mezőgazdaságot, illetve a gazdálkodókat, vagy a gazdálkodást érintő bármely kérdésben. Gazdasági tárgyú előadásokat, szakmai és tudományos eseteket rendez a tagság ismereteinek bővítésére, lehetőséget biztosít a gazdáknak a kölcsönös tapasztalatcserére. Támogatja a mintagazdaságok, a Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezetek, a Termelő, Értékesítő Szervezetek szervezését, tapasztalatok átadását gazdakörök, gazdálkodók, gazdaszövetkezetek és családi gazdálkodók, egyéni mezőgazdasági termelők részére. Támogatja a természeti adottságoknak legmegfelelőbb növényi kultúrák elterjesztését, a tájjellegű minőségi termékek előállítását. Szervezi a tagok által előállított termékek közös értékesítését a lehető legkedvezőbb áron. Segíti a tagságot gazdaságuk felépítésében, gépekkel eszközökkel való ellátásában. Segítséget ad a fiatal agrárvállalkozóknak gazdasági ismeretek elsajátításához, a föld, a növények, az állatok, a természetes környezet értékeinek megismeréséhez.Tagjainak rendszeres találkozási lehetőséget biztosít, előmozdítja szabadidejük hasznos és kulturált eltöltését. Támogatja a környezetkímélő eljárások és technológiák bevezetését és alkalmazását. ... >>

Kálmán Motorsport Egyesület

(sport)

9024 Győr, Fészek u. 10. II. em. 10.
képviselő: Gálos Gábor, Kálmán Péter, Kiss Benedek
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, nemzeti és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, a motorsport, gokartsport népszerűsítése. ... >>

KÁLMÁN Racing club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách út 5
képviselő: elnök Kálmán Tamás
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportesemények szervezését, a rallysport szakági tevékenység művelését, szervezését, valamint támogatását.
Az Egyesület céljainak tekiniti továbbá a rallysport hagyományainak ápolását, a fiatalok ismereteinek bővítését, valamint a fiatal tehetségek felkutatását e sportág területén, továbbá sportkapcsolatok létesítését és fejlesztését. ... >>

Kaméleon Ifjúsági Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba u. 8.
képviselő: Bank Zsuzsanna
Az egyesület célja, hogy szervezett keretet biztosítson azon gyermekek és fiatalok számára, akik a színjátszáshoz kedvet és tehetséget éreznek. Az egyesület célja továbbá, hogy színpadi előadások létehozásával megismertesse és megszerettesse a felnövekvő nemzedékkel a színházművészetet és ezzel párhuzamosan a társművészeteket: a komolyzenét, a festészetet, az irodalmat. Mindemellettt a színpadi szerepek betanulása közben kiemelt hangsúlyt fektet a magyar nyelv művelésére, a szókincs bővítésére, a szép és helyes magyar beszéd elsajátítására. Ezen célokkal kíván hozzájárulni a kultúrált, művelt, művészetekben jártas generáció felneveléséhez. ... >>

Kapcsolat Plus alapítvány

(oktatási,kulturális)

9029 Győr, Kamilla u. 5.
képviselő: Árvay Péter, Pék Vivien
Az alapítvány által kifejtett tevékenységek a kapcsolatteremtésre épülnek. Az alapítvány minden rendelkezésre álló eszközzel kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet valósít meg. ... >>

KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

()

9024 Győr, Táncsics M. u. 43.
képviselő: Dr. Hegyi Ilona, Dr. Vasas István, Dr. Vasas Norbert ... >>

KARZAT Kultúrközpont Alapítvány

(kulturális)

9025 Győr, Budai Nagy Antal u. 11.
képviselő: Borsa Katalin
Kulturális központ létrehozásával Pannonhalma és vonzáskörzetéhez tartozó fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának, művészeti, zenei és egyéb kulturális igénye kielégítésének szolgálata. ... >>

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Farkas Péter
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, a szakmai munka folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
Az alapítvány támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos kutatások folytatását, a környezeti problémák gazdasági szemléletű vizsgálatát. E tevékenységével összhangban támogatja a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium e területen már működő kutatásait és igyekszik hozzájárulni Győr és a környező települések környezettudatos szemléletmódjának kialakításához, erősítéséhez.
Az alapítvány az általa és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumon fiatal egyetemistái által szervezett programokon keresztül célul tűzi ki a hátrányos helyzetű csoportok, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság problémáira is érzékeny felelős értelmiségi réteg nevelésének előmozdítását. Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz az ezen problémák vizsgálatát célzó szakkollégiumi kutatások finanszírozásában.
A véleményformáló értelmiségi bázis szellemi fejlődése mellett az alapítvány célul tűzi ki ezen csoportok fizikai fejlődésének elősegítését is, s lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz kapcsolódó sporttevékenységet. ... >>

Kazinczy Diák Sporkör

(sport)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Csendes Katalin
sporttevékenység ... >>

KÉK GOLYÓ Sportegyesület

(sport,oktatási)

9011 Győrszentiván, Lehár F. u. 47.
képviselő: Glázer Péter, Porubszky Gábor Lajos
A tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A működési területen élő lakosság sportolási és testedzési lehetőségeinek biztosítása. Az egyesülettel kapcsolatban álló munkahelyek, oktatási intézmények dolgozói, tanulói részére sportolási, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

"KÉK MADÁR" Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 63.
képviselő: Domján Lajos
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával - a társadalom, a mezőgazdaság, a környezet- és természetvédelem, a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevételével célszerű együttműködési formák kialakításával tagjai részére kultúrált sport- és vadászati lehetőség ... >>

"Kereskedők a Jövőért-Keri" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36.
képviselő: Dr. Kiss Jánosné
A Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben Győr folyó kereskedelmi szakképzés tartalmának korszerűsítése, színvonalának emelése, eredményesség fokozása. ... >>

Keresztény Testvérközösség Egyesület

()

9024 Győr, Liezen-Mayer u. 80.
képviselő: Farkas Péter
havi rendszerességgel házassággondozást, a válságba jutott házasságok megőrzése érdekében lelki ... >>

Keresztyén Család Gyülekezet - Christian Family Church,Krisztus testének egy része

()

9025 Győr, Simor János püspök tér 22.sz.
képviselő: Jon A.Palmer ... >>

Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Árpád út 47.
képviselő: Czibik Péter, Kobrizsa Ádám
Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő elpadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való rsézvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek mgeismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehpzása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és Az egyesület céljait elsősorban a tagjain, programjain és képzésein keresztül valósítja meg, melyek a következő tevékenységeket tartalmazzák: tudományos ismeretterjesztő előadások, viták, beszélgetések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, illetve lebonyolítás. Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel. A természeti értékek megismerése és megismertetése, a környezeti értékek megismertetése és védelme, a sport - kiemelten a kerékpározás - népszerűsítése. Tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, folyamatos, hagyományteremtő programok létrehozása. Népszerüsíteni minden olyan kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére. Az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére. Az internethez kötődő segítségnyújtás más non-profit szervezeteknek. A régió illetve magyarország megismertetése, megszerettetése magyarokkal és ... >>

Kertészek és Kertbarátok Győri Városi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Nagykutasi Viktor
Tagjai érdekképviselete, érdekvédelme, szakmai továbbképzése, beszerzések és értékesítés elősegítése. ... >>

"KINCSES TURBÓ TEAM"

(sport)

9024 Győr, Szigethy A. u. 32.
képviselő: Kincses István
sport ... >>

Kincskereső Gyermekjóléti és Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Tárogató út 2.
képviselő: elnök Szalai Ferencné, kuratóriumi tag Dr. Rázsóné Szórády Csilla, kuratóriumi tag Németh Karolin
A gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Hozzájárulás az egészséges életkörülmények, az egészséges életmód kialakításához. Segítség a kisgyermekek művelődésének, szórakozásának, sportolási, testedzési lehetőségének biztosításában. Segítség abban, hogy a gyermekek megismerhessék tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Környezettudatos magatartásuk kialakításának, környezetvédő tevékenységüknek elősegítése. Az óvoda bútorzatának, berendezéseinek, szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközöknek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása. A kisgyermeket nevelő családok rászorultság esetén történő közvetlen és közvetett támogatása, családsegítő programok kialakítása, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kincskereső Pedagógiai Segítő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

9011 Győr, Pengős u. 40.
képviselő: Rigó Renáta, Szamosi Béláné
Az egyesület célja a családok támogatása, segítése. ... >>

Kisalföld Egyesületi Társaskör

(kulturális,egyéb)

9021 Győr, Arany János út 28-32.
képviselő: Lakat Judit
kulturális tevékenység, környezet- és tájvédelem, egészségvédelem, és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület

(egyéb)

9021 Győr, Arany János u. 28-32.
képviselő: Horváth László
A fogyasztók általános - így e minőségben állampolgári jogainak - védelme. ... >>

Kisalföld Kultúrájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.
képviselő: elnök Kakuk János
Győr-Moson-Sopron Megye egész területén a kultúra érdekeinek képviselete a közvéleményben a tömegtájékoztatásban és a helyi közéletben. Bekapcsolódik a szakmai továbbképzésbe, tanácsadásba, együttműködik kulturális, oktatási, tudományos egyesületekkel, minden lehetőséget megragadva, hogy érdekképviseleti tevékenységét a kulturális értékek védelmét érvényesítse. ... >>

"Kisalföld Vadászszövetség"

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Köztelek u. 21.
képviselő: Dr. Rózsa Gábor
sporttevékenység ... >>

Kisalföld Volán Munkástanácsa Alapítványa a Dolgozókért

(szociális)

9023 Győr, Buda u. 33.
képviselő: Dobos Sándor
A Kisalföld Volán Rt. Munkástanácsa tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek), különösen súlyos körülményekben történő, anyagi eszközök útján valós segítése. ... >>
6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41