Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
2. oldal

"Arany Szöcskék" Alapítvány

(sport,oktatási)

9024 Győr, Örkény I. u. 6.
képviselő: Horváth Ernő Tamás
A kötélugró csoport támogatása, a szükséges eszközök beszerzése, a versenyekre való színvonalasabb felkészítés, nevezések és edzőtáboroztatás. Edzők, oktatók továbbképzése, ha szükséges külső oktatók felkérése. Bemutatók, külföldi vendégszereplések támogatása. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytathat. ... >>

Aranykapu Közművelődési Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
képviselő: Dr. Konczosné Szalai Katalin, Kokas Éva, Vajk Lászlóné
Gyermek, ifjúsági - és felnőtt korosztály szabadidős programjainak szervezése.
- Gyermek, ifjúsági - közösségek kialakításának segítése, közösségfejlesztés.
- Gyermek, ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatainak szervezése.
- Hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok segítése.
- képzések szervezése
- kiadványok készítése, értékesítése ... >>

Aranymálinkó Néptáncegyüttes Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény István u. 6.
képviselő: Méhesné Tóth Erika
A néptánc csoport támogatása, a szükséges eszközök beszerzése a versenyekre - bemutatókra való színvonalas felkészítés elősegítése, nevezések, edzőtáboroztatás. Oktatók továbbképzése, ha szükséges külső oktatók elkérése. Bemutatók, külföldi vendégszereplések támogatása. ... >>

Aranyszájú Szent János Alapítvány

(kulturális)

9025 Győr, Bálint M. u. 54.
képviselő: Tóth András
A Győri Görög Katolikus Egyházközség fejlesztése, a görög katolikus egyház vallási hagyományainak, értékrendjének megőrzése és ápolása Győrben és környékén. A kereszténységen alapuló hit és értékrend terjesztése, a Biblia tanításának megismertetése az emberkkel. ... >>

Arrabona Darts Club

(sport)

9026 Győr, Ady E. u. 10.
képviselő: Unger György
A tagok sportolásának, pihenésének elősegítése, a darts sport fejlesztése, versenyek szervezése és támogatása. ... >>

Arrabona Díszmadár-és Kisállattenyésztők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

9025 Győr, Liget u. 72.
képviselő: Bóka József
Győr város, és Győr-Moson-Sopron megye kulturális életének részeként, kiállítások, bemutatók által széles körben népszerűsíteni a díszmadártartást és-tenyésztést, további követőket toborozni e hobbinak.
A hazai díszmadártartás, -tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, az Egyesület tagjai és az érdeklődők széleskörű felvilágosítása a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, bemutatásával, egészségtanával és természetvédelmi helyzetével kapcsolatban.
Kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal.
Városunk, megyénk és országunk méltó képviselete szakmai rendezvényeken bel-és külföldön egyaránt.
Előadások, nyílt napok, rendhagyó órák segítésével az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet-és természetvédelmi jellegű nevelése.
Más szervezetekkel együttműködve egyes környezet- illetve természetvédelmi feladatok végrehajtása.
A tagság érdekeinek védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények a Washingtoni Egyezmény megismertetése és betartatása a tagság körében.
Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civil szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.
Az egyesület célja elérése érdekében kutató és gyűjtő munkát végez, az összegyűjtött anyagot rendszerezi és feldolgozza. Folyamatosan keresi a lehetőségeket az összegyűjtött anyagok bemutatására miden lehetséges fórumon.
Részt vesz olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon, ahol lehetőség nyílik a természetvédelem, állatvédelem, továbbá kiemelten a madárvédelem népszerűsítésére, továbbá saját maga is szervez ilyeneket. Az egyesület tevékenységében fontos szerepet kap az oktatás, mivel az egyesület tagjai alapvető céljuknak tekintik, hogy az általuk birtokolt tudást minél szélesebb körben továbbadják. ... >>

Arrabona Evezős Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.
képviselő: Látrányi Péter
A klub legfőbb célja az evezős sportot szeretők összefogása, az evezős sport népszerűsítése, az evezősök képviselete különböző szakmai és önkormányzati testületekben, a győri evezős hagyományok ápolása. Az egészséges és fogyatékkal élők (szellemi fogyatékosok, illetve mozgássérültek) sportolási lehetőségének biztosítása. A fogyatékkal élők társadalmi elfogadottságának elősegítése, integrálásuk előmozdítása az egészséges sportolók közé.
A klub kiemelt célkitűzése a minőségi versenysportolók kiválasztása, képzése, versenyeztetése, utánpótlás kiválasztása, nevelése. A Senior sportolók összefogása, edzési lehetőség biztosítása, a klub színeiben való versenyzésük biztosítása. Az ehhez kapcsolódó rendezvények, klub programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása.
A klub céljai közé tartozik a tagok, a sportolók, a sportolni vágyó magánszemélyek részére evezős, illetve egyéb szabadidős, az egészséges életmódhoz kapcsolódó sportlehetőség biztosítása. A túraevezés feltételeinek megteremtése, a túrázási, túraversenyzési lehetőségeinek támogatása, biztosítása. ... >>

ARRABONA Horgászegyesület

(sport,kulturális)

9028 Győr, Soproni út 7. III/12.
képviselő: Dr. Bagarus Richárd
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételinek megteremtése. ... >>

ARRABONA KARATE KLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

9022 Győr, Árpád u. 50. 8/4.
képviselő: Motzer Melinda
Az egyesület célja a tagok sportolásának, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, kyokushin karate népszerűsítése és a karatékák egészséges, sportos életmódra való nevelése. Az egyesület edzések, versenyek, tömegsport rendezvények szervezését, rendezését, más által szervezett versenyeken az egyesület tagjai részvételének biztosítását is céljai közé tűzi. ... >>

Arrabona Kendo Klub

(sport,kulturális)

9026 Győr, Bácsai u. 78.
képviselő: Bánáti Zsombor (együttes Petz Mátyással), Erdélyi Gábor (önállóan), Petz Mátyás (együttesen Bánáti Zsomborral)
Az egyesület mint közhasznú szervezet elsődleges célja a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradícionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati okatása, hagyományainak, kultúrájnak, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. ... >>

ARRABONA Lovasklub Egyesület

(sport)

9028 Győr, Páva u. 2.
képviselő: Varga Ferenc elnök
A tagok által űzött lovaglás sportág keretein belül a lovaglás verszenyerű űzése. ... >>

ARRABONA Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

9019 Győr, TAvirózsa út 4.
képviselő: elnök Nagy Péter Tamás
Az Egyesület célja technikai - és motorsportok és az azokhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a magyar technikai- és motorsportok fejlesztése európai színvonalra és elismertetése itthon és külföldön. Az Egyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása, gazdasági- vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Arrabona Offroad Club Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

9024 Győr, Eörsy P. u. 1/A.
képviselő: Zsernoviczky Zsolt
Az egyesület, mint a jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének a sporttörvény bevezetőjében foglaltakra tekintettel az alábbiakat tekinti: elsősorban a terepjáró autó- és motorsport népszerűsítése, egyéb technikai sportok népszerűsítése, terepjáró autó- és motorversenyek szervezése, és az azokban való egyéb közreműködés, továbbá az ehhez szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételek biztosítása, természetvédelem és speciális mentés. Az egyesület célja sportegyesületként: a.) elsősorban a terepjáró autó- és motorsport minél szélesebb körű népszerűsítése, fejlesztése; b.) versenyek megszervezése; c.) sportoktatás; d.) sport rendezvények szervezése és azokban való közreműködés; e.) tagjai sporttevékenységének biztosítása; f.) a sportolók érdekeinek védelméről való gondoskodás; g.) versenyekre való felkészülés, azokon részvétel, bel- és külföldön egyaránt; h.) a tagok részére a rendszeres edzés lehetőségének biztosítása; i.) a lakosság sportkultúrájának fejlesztése érdekében versenyek és egyéb sportbemutatók szervezése; j.) sportkapcsolatok létesítése és a meglevő kapcsolatok fejlesztése; k.) a céljainak megvalósításához szükséges anyagi, szakmai, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, illetve biztosítása. ... >>

ARRABONA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9024 Győr, Marcalvárosi Aluljáró
képviselő: Szvitek Norbert
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

ARRABONA PORT YACHT CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

9025 Győr, Bálint M. u. 100.
képviselő: elnök Tárkányi László, elnökhelyettes Pőcze Bálint
Győr város és környéke folyóvizei sport-, turisztikai- és szabadidő célú használatának fejlesztése. A kisgéphajók biztonságos és műszaki szempontból megfelelő megálló-, kikötő- és tárolóhelyek létesítése, üzemeltetése. Fejlesztési programokban, tanulmányokban történő közreműködés. ... >>

Arrabona Rally Club

(sport,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Balassi Bálint u. 15.
képviselő: Bognár Gábor
Az autó-, motorsport népszerűsítése, tehetségkutatás, a sportra és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a közösségi élet alakítása, továbbá a fiatalon elhunyt versenyzőtársunk, autósport rajongó barátjuk - HORVÁTH LÁSZLÓ - családjának anyagi és tárgyi megsegítése. Autó-, motorsport versenyeken való részvétel és versenyszervezés a sportág szabályai szerint. Valamint közös szabadidőprogram szervezése, oktatás, egyéb szabadidős és kulturális rendezvények szervezése és látogatása. Az autó-,motorsporthoz kapcsolódó reklám tevékenység és a versenyeszközök javítása. Az egyesület célja elérése érdekében edzéseket szervez, versenyzésre felkészít, bemutatókat, versenyeket, egyéb szabadidős és kulturális rendezvényeket szervez. Ápolja a közösségi életet különböző ... >>

Arrabona Sárkányhajó Club

(sport)

9023 Győr, Szabolcska u. 8. 3/2.
képviselő: Tarlós Gergely
Az egyesület célja sportszerű, egészséges életmódra nevelés, sportszerető emberek részére versenyszerű sport és hobby sport biztosítása, az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése, a minőségi sport fejlesztése, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása. ... >>

Arrabona Sportjáért Sportegyesület

(sport)

9022 Győr, Batthyány tér 1.
képviselő: Domsits Károly
A sport és szabadidős sporttevékenység népszerűsítése; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés és rekreációs tevékenységek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése; a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; az egészségkultúra mindennemű támogatása; a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

ARRABONA TÚRA 2008 Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 26/b.
képviselő: Horváth Zoltán
Az egyesület célja az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Sporttevékenység, természetjáró-, búvár és úszó-, valamint horgász programok szervezése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kultúrált eltöltésének népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. ... >>

ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

9021 Győr, Szent István út 7.
képviselő: Bári Olga, Horváth Andrásné, Nagy Péter
A Győr településen élő nyugdíjasok közösségi életének szervezésére, civil kapcsolataik építésére, érdekeik képviseletére és védelmére alakul. ... >>

Arrabona Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

9026 Győr, Bácsai út 16/A.
képviselő: Herkely Ákos, Széchenyi István
Az egyesület képviseli és szem előtt tartja Győr Város lakóinak érdekeit, védi és gyarapítja a város anyagi javait. ... >>

Arrabona Zöld Klub Egyesület

(környezetvédelmi)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Csertői Csaba
Környezettudatos magatartás erősítése a fiatalok körében, gyalogos, kerékpáros és vízi túrázás népszerűsítése. ... >>

Arrabonus Diák és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Ponácz György Márk
Az egyesület célja a különböző oktatási intézményekben tanuló diákok és hallgatók tanulmányainak segítése kedvezmények szervezésével, biztosításával, koordinálásával. Kapcsolattartás, információcsere más, hasonló tevékenységet folytató szevezetekkel. ... >>

ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Babits M. u. 26-28.
képviselő: Kerese Máté, Waldmann Szabolcs, Waldmanné Csabán Mária
Cél az egyesület tagjai számára lehetőséget teremteni, hogy egyre magasabb fokon sajátíthassák el a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort. Továbbá a lovagi hagyományok felélesztése, a középkori európai harcmodor, harcművészet ápolása, bemutatása. Fontos célkitűzése az egyesületnek, hogy a tagok baráti légkörben, egymással együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek. A hagyományőrzés tevékenységén keresztül az egyesület a megtanult fegyverhasználatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres sport- és vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával. Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül. ... >>

"ARTISTS of ART" / Művészet Művészei / Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Kisfaludy u. 4.
képviselő: Dr. Németh Mária Magdolna, társelnök Velekei László, titkár Csete Zsófia
Az alapítvány célja a nagyígéretű, ifjú tehetséges művészek útra indulásának segítése, hogy repülhessenek. Repüljenek!
Az alapítvány elsődleges célja az ifjú, tehetséges művészek felkutatása a tánc-, a zene- és a vizuális művészetek, valamint ezek társművészeteinek területén. Alternatív működési lehetőséget kíván teremteni és a későbbiekben biztosítani az alapítvány tánckultúra, a zene- és a vizuális művészetek (képző-, ipar-, fotó-, filmművészetek és design), valamint a társművészetek területén a hagyományos struktúrán kívüli produkciók létrejöttéhez, melynek megvalósításától a hazai ? és szűkebb értelemben véve a regionális ? tánc-, zene- és vizuális művészeti élet működési keretei részbeni megújulása, és szakmai értelemben való kiszélesítése remélhető.
Az alapítvány a magas kvalitású, igaz értékek képviseletét tűzi ki céljául, értékteremtő és ? megőrző szerepet kíván betölteni.
Az alapítvány kiemelten támogatja hazai ? szűkebb értelemben regionális ? és nemzetközi, valamint közös produkciók létrejöttét a már említett művészeti ágak körében.
Az alapítvány a művészet igazságát magas szinten képviselni és határok nélkül az egyetemes emberi kultúra fejlődését igaz értékek hozzáadása, teremtése, támogatása útján kívánja elősegíteni.
Ezen elsődleges ? és általános ? célkitűzéseket konkretizálandó az alapítvány következőcélok megvalósítása érdekében tevékenykedik:
A magyar és külföldi kortárs művészek és az ő egyéni művészetük széles körben történő megismertetése, bemutatása, terjesztése, a művészek támogatása, együttműködésük, közös produkciók megteremtésének elősegítése, melyhez az alapítvány előadások, kiállítások, koncertek, rendezvények, bemutatók szervezésével járul hozzá, valamint azzal, hogy lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy kipróbálhassák művészi elképzeléseiket, és visszajelzést kapjanak munkájuk fejlesztéséhez.
Az alapítvány célja az ifjú, tehetséges ? elsősorban profi és az amatőr ? művészek, ígéretes tehetségek felkutatása és támogatása, valamint hátrányos helyzetű tehetségek segítése.
Az alapítvány kiemelt célja a ?Fiatalok a Fiatalokért Táncművészeti Program? támogatása.
Célul tűzte ki az alapítvány azon tánc-, zene- és vizuális művészek támogatását, akik tartós vagy állandó sérülésük, fogyatékuk miatt szakmájukat elhagyni kényszerültek. Az alapítvány célja ezen sérült vagy fogyatékkal élő művészek rehabilitációjának és esetlegesen átképzésüknek támogatása. ... >>

AUDI Hungária Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Kardán út 1.
képviselő: Németh Sándor
A tagok érdek- és jogvédelme, a Kft-n belüli tgok érdekvédelme, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének segítése, szociális helyzet javítása. ... >>

AUDI HUNGARIA "Segítő Kerekített Forintok" Alapítvány

(szociális)

9027 Győr, Kardán utca 1.
képviselő: Keneseiné Karácsony Emma, Kránitz Pál, Páternoszter Piroska - elnök
Az alapítvány célja az alapító szociálisan rászoruló munkatársainak és azok közvetlen hozzátartozóinak támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelően, pénzbeli támogatást nyújt az alapító szociálisan nehéz helyzetbe került munkatársainak, a munkatársnál ill. közvetlen hozzátartozójánál kialakult rendkívüli élethelyzet miatt. Különös tekintettel a következő esetekre:
Halálozás esetén: munkatárs, házastárs, élettárs; szülésnél: halvaszületés, születési rendellenesség; keresőképtelenség 6 hónapnál hosszabb ideig (rosszindulatú daganat, agyvérzés, szívinfarktus). ... >>

AURA Életmód Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

Győr, Új u. 27/A.
képviselő: Tóth Ernő
A természetes életmód, természetes gyógymódok népszerűsítése, környezetvédelmi tevékenység ... >>

Autószerelők Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba út 21.
képviselő: Spindler Tibor
Tagjainak szakmai információk nyújtása, szakmai érdekvédelme és képviselete, ezen tevékenység koordinálása, szervezése. ... >>

Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
képviselő: Dr. Tóth Lajos
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági sport, valamint a Győri ETO utánpótlás nevelésének támogatása. A fogyatékosok sportjának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. A tanulmányi ösztöndíj rendszer működtetésével az ifjú sportolók kürülményeinek javítása. A rászoruló tehetséges fiatal sportolók - mind Magyarország területéről, mind a határon túli magyar nyelvterületekről - szociális támogatása. Középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létehozása, fenntartása, működtetése az ETO labdarúgó utánpótlásának támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban lévő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára. ... >>

"Az iskola kiváló tanulója" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Bácsai u. 55.
képviselő: Endrődy Józsefné, Nyőgér Zoltán, Tóth Elekné
Vásárhelyi Pál Általános Iskola kiemelkedő diákjának erkölcsi és anyagi elismerése. ... >>

Az Iskoláért és az Anyanyelvért az Oktató-nevelő Munka és az Anyanyelvápolás Segítségéért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Eötvös tér 1.
képviselő: Németh Tibor
A Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium oktató, nevelő munkája színvonalának növelése, a gimnázium nyolcosztályos programja megvalósításának segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása és az anyanyelv ápolása és védelme, a nemzeti kultúra értékeinek átörökítésében végzett hagyományteremtő és hagyományőrző tevékenységének folytatása. ... >>

Bablabda Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Szigethy Attila út 97.
képviselő: Cseh Szabolcs ... >>

Bábolnai Baromfi Győr Feldolgozó Kft. Dolgozói Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

9027 Győr, Kandó K. u. 7.
képviselő: Bögölyné Helyes Márta
A dolgozók egészségvédelme, ezen belül a reumatkus, izületi megbetegedések megelőzése, rehabilitációja, a kezeléssel járó olyan költségek megtérítése melyre az egészségbiztosítása fedezetet nem biztosít, a gyógy és utókezeléssel járó költségek és a dolgozókhoz tartósan beteg hozzátartozójának kezelésével járó költségtámogatás. ... >>

Bácsa Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9010 Győr, István kir. ut 6.
képviselő: Oross Imre
Nagy tömegeket megmozgató rendezvények, kiállítások, fesztiválok helyi megrendezése, iskolasport, tömegsport anyagi támogatása, tehetséges bácsai tanulók ösztöndíjjal való támogatása. ... >>

Bácsa Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

9030 Győr, Heltai Jenő út 8.
képviselő: alelnök Horváth Tímea, elnök Daszkalopulosz Vangelisz, titkár Kocsis László
A közbiztonság erősítése. A bűncselekmények megelőzése, azazzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése, a lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. Bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Bácsáért Együtt Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

9030 Győr, Kinizsi P. u. 4/a.
képviselő: Bárány István
Az alapítók felismerve a közösség kezdeményezés jelentőségét, attól a nemes szándéktól vezérelve, hogy lakókörnyezetük (Kisbácsa, Nagybácsa, Ergényi lakótelep) közhasznú szervezetként működő alapítványt hoznak létre. Az alapítvány segítse elő a városrészen élő gyermekek, fialatok, felnőttek, idősek kulturális, közművelődési, szórakozási lehetőségeinek bővítését. Járuljon hozzá az alapítvány ahhoz, hogy minden itt élő találja meg életkorának, egyéniségének megfelelő szórakozási és sportlehetőséget, egészségének megőrzése érdekében. Az alapítvány tevékenyen vegyen részt abban, hogy a városrészben ne terjedjen a drogfogyasztás. Az ifjúság életkorának és igényeinek megfelelő kulturális és sporttevékenységek, valamint szórakozási lehetőségek között választhasson. Az alapítvány járuljon hozzá ahhoz, hogy a városrész lakossága a lakókörnyezet egészségesebbé, komfortosabbá, szebbé tételével ahhoz, hogy mindenki igazából otthonának érezze ezt a településrészt. Az alapítók szükségesnek és a célok elérése érdekében hasznosnak ítélik az együttműködést más civil szervezetekkel, kezdeményezésekkel a helyi részönkormányzattal, valamint a ... >>

BALLON KLUB GYŐR SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

9024 Győr, Bem József tér 8.
képviselő: Török Sándor
A légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. A tagság érdekeinek képviselete. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szerveztekkel, igény szerinti részvétel kiképző és munkafeladatok elvégzésében légi tevékenységek területén. Hazai és nemeztközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel. A sportegyesület sportolóinak képzése és felkészítése, légi járművek légi üzemeltetésének biztosítása. ... >>

Bálványosi Zöld Sziget Egyesület

(környezetvédelmi)

9026 Győr, Borostyán sétány 20.
képviselő: Elnök Bognárné Dr. Honner Márta
Az Egyesület célja a Győr, Borostyán sétány melletti zöld terület arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá tétele parkosítássa, játszótér, szabadidő park létrehozásával, annak működtetésével és fenntartásával. Ennek megvalósítása érdekében felméri a városrész lakóinak igényeit, összehangolja az elképzeléseket, és előteremti a megvalósításhoz szükséges pénzt. ... >>

Barangoló Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 7.
képviselő: Nagy Anikó
Az egyesület alapvetően kulturális, oktatási, szabadidős és egészségmegőrző céllal alakult. Irodalmi- és zenekultúrával, előadó- és társművészetekkel, oktatással, képességfejlesztéssel, szabadidős és egészségmegőrző tevékenységgel foglalkozik. Az egyesület támogatja a Barangoló együttes műsorainak létrehozását, népszerűsítését. ... >>

Bárka Utcai Munkás Egyesületű

(oktatási,egyéb)

9023 Győr, Kodály Z. u. 29. IX/27.
képviselő: Ruzsa Hedvig
Utcai munkát végző ill. azzal szimpatizáló egyének munkájának, tevékenységének szakmai összefogása, segítése, képzése, az utcán élő emberek érdekeinek képviselete, segítése. Utcai szociális munka végzése. Kortárs segítő tevékenység végzése, szervezése, fiatalok kiképzése segítségnyújtásra, összefogása, munkába történő bevonása. ... >>

"Barkóczy-díj" Alapítvány

(egyéb)

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
képviselő: Perger Gyula
Az erre érdemes, tudományos tevékenységet végző múzeumi szakemberek munkásságának évenkénti elismerése és ösztöndíj juttatása, valamint - ezek útján - az alapító elhunyt férje és a maga emlékének tartós megőrzése. ... >>

Baross Gábor Középiskolai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Bem tér 20-22.
képviselő: Tóthné Szalay Éva
Az ifjúság szakmai, szellemi és erkölcsi felemelkedése érdekében kiváló tehetségű tanulók támogatása rendszeres juttatással vagy egyszeri jutalmazással, a hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatása, a kiemelkedő munkát végző pedagógusok továbbképzésének támogatása, az iskolai tanulmányi versenyek helyezettjeinek jutalmazása. Baross Gábor és külföldi emlékének ápolása. Az iskola eszköztárának fejlesztése. ... >>

"Bartók Kórus" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Simor János püspök tere 16.
képviselő: Szalay Ildikó
A "Bartók Kórus" fejlesztése, támogatása, a belföldi, vagy külföldi pódiumra jutás feltételének megteremtése, a zenei és kulturális élet összekapcsolása, az iskolai oktatómunka feltételeinek javítása. ... >>

"BARTÓK KÓRUS" Egyesülés

(kulturális)

9025 Győr, Péterfy u. 2.
képviselő: Dr. Karsay Zsófia, Hoffmanné Kemenes Vera, Marosi István
kulturális ... >>

Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Dr. Karácsony Gergely
A Batthyány Lajos Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit jogászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. ... >>

BEDY VINCE ALAPÍTVÁNY

(kulturális,egyéb)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A történelmi Magyarország területét érintő, bármely korból származó történelmi és kulturális források felkutatása, feldolgozása és könyv alakban történő kiadása, továbbá a határok menti - elsősorban a szomszádos osztrák és szlovák - tudományos és kulturális kapcsolatok ápolása, továbbá az ottani hungarika - kutatás. ... >>

Belvárosi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Árpád u. 15.
képviselő: Kertész Tünde
Az óvoda tárgyi eszközei bővítésének támogatása, fejlődést segítő élmények biztosítása (színház, állatkert, kirándulás stb.). ... >>

Bencés Diákok Győri Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Molnár Zsolt
A Szent Benedek Rend iskoláiban szerzett keresztény szellemiség, bencés hagyományok ápolása. Kapcsolat más bencés közösségekkel. ... >>

BENCÉS NEVELÉSÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Dr. Kiss István Barnabás, Horváth Dori Ottó Tamás, Tóth István Konstantin
A Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon oktatási, nevelési tevékenységének az intézmény tudományos tevékenységének, valamint a tehetséges és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41