Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Göd civil szervezetek


Találatok száma: 129
3. oldal

Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2132 Göd-Felső, Ifjuság u.1-3.sz.
képviselő: Jerneiné Fülöp Judit elnök
Az iskola oktatási eszközeinek korszerűsítése, a tehetséges gyermekek támogatása, nyelvtanulás, szakkörnyvtár támogatása, létesítése. ... >>

Nemzeti Sportutánpótlásért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Kolozsvári u. 28.
képviselő: Klink Zoltán (kuratóriumi elnök)
Az Alapítvány tartós közérdekű céljai: KiemeltenPest Megye, de az egész ország területéről az Alapítványhoz érkező sportolni vágyó labdarúró, úszó, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, boksz, torna, squasch, sí, műkorcsolya autánpótlás nevelése, a gyermek és ifjúsági sport támogatása;
az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése;
ifjú sportolók körülményeinek javítása;
bölcsődei, óvodai, alapfokú és középfokú nevelési és oktatási intézmény, valamint kollégium létrehozása, fenntartása, működtetése a labdarúgó, úszó, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, boksz, tenisz, torna, squasch, sí, műkorcsolya utánpótlás támogatása céljából, mely a versenysporttal összhangban lévő tanulmányi, szabadidő-eltöltési és művelődési körülményeket biztosít az ifjú sportolók számára;
hozzájárulás Pest Megye polgárainak a természeti környezet és az Alapítványi sportágak kínálta lehetőségeinek minél magasabb színvonalú kibontakozásához;
tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése;
magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése;
hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása;
tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a port révén. ... >>

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Petőfi S.u.48.sz.
képviselő: Horváth Ferenc
Az iskolai, ezen belül is a Huzella Tivadar Általános Iskola (továbbiakan: Iskola) oktató, nevelő munkájának, oktatási eszközeinek, nyelvoktatásának színvonalasabbá tétele, tartalmi korszerűsítése. Az iskola technikai felételeinek fejlesztése. A tantestület tagjainak szakmai támogatása, képzési, továbbképzési lehetőségeik bővítése. Kiemelkedő tanári munka ösztönzése, anyagi támogatása. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása, különös tekintettel az idegen nyelvi tanulmányokra. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása, különös tekintettel az idegen nyelvi tanulmányokra. A kiemelkedő tehetségű tanulóknak, illetve a hátrányos helyzetű tanulóknak ösztöndíjak juttatása. A kiemelkedő tehetségű tanulóknak, illetve a hátrányos helyzetű tanulók külföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása. Diákcsere programok szervezése, ilyen programokban való részvétel. Együttműködés más szervezetekkel, alapítványokkal az Alapítvány célja elérésének elősegítése és a szakmai fejlesztés, tapasztalatcsere érdekében. Gazdálkodó szervezetekkel, sportegyesületekkel együtműködési és tanulmányi szerződések létrehozása. Kiadványok, tanulmányok létrehozása, kiadása. A tantestület tagjai, illetve a diákok által készített tanulmányok, írások támogatása, ezek létrehozásának ösztönzése. A tanulók továbbtanulásának ösztönzése. Idegen nylevi, iskolai rendszerű oktatáson kívüli képzések szervezése, a tanulók és a tantestület tagjainak bevonásával. Tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők és kirándulások, túrák szrvezése, támogatása. ... >>

Olajfa Művészház Alapítvány

(kulturális)

2131 Göd, Pesti út 42/a.
képviselő: Mógor Győrffy Róbert elnök
Rendezvények szervezésével, kulturális programokkal hozzájárulni Göd és térsége művelődéséhez, szellemi életének gazdagításához. Kiállításokkal támogatni a Gödön és térségében élő művészek alkotó tevékenységét. ... >>

Pesti Waldorf-Pedagógiai Egyesület

()

2132 Göd, Verseny utca 27.
képviselő: Bak Katalin ... >>

Pillangó Alapítvány

(oktatási)

2132 Göd, Otthon utca 8.
képviselő: Bidnay Mátyás, Enüd McGiffert, Szabó Andrea
Olyan tanfolyamok, képzések, pszichológiai gyakorlatok szervezése és anyagi támogatása, melyek során lehetővé válik az emberi pszichikum és tudat egészséges, pozitív irányú fejlesztése. ... >>

Pólus Palace Golf Club

(sport)

2132 Göd, Kádár u. 49.sz.
képviselő: Pólus Péter elnök ... >>

Pólus Palace Tarokk Egyesület

(egyéb)

2132 Göd, Kádár u. 49.
képviselő: dr. Tasi László elnök
A klaszikus tarokk játék szabadidős művelése. A játék népszerűsítése. Találkozók, versenyek szervezése. ... >>

Profi Magyar Golf Sportegyesület

(sport,oktatási)

2132 Göd, Kádár u. 49.sz.
képviselő: Pólus Péter alelnök, Tringer László elnök
Hivatásos golfoktatók képzése, a játékosok szakmai képzésének biztosítása, golfversenyek szervezése, bonyolítása. ... >>

Pulzus Technikai Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Radnóti M. u. 6.
képviselő: Pénzes Zsolt ... >>

Revőgyenti Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2131 Göd, Templom u. 4/a.
képviselő: Dr. Dóczy Katalin elnök
Állatok gyógykezelésének elősegítése az állattartóra háruló állatorvosi költség az alapítvány Támogatási Szabályzatában meghatározott arányban történő átvállalásával. ... >>

Santa Margarita De Hungaria Alapítvány

(oktatási)

2132 Göd, Madách u. 40.
képviselő: Szabó György
Anyagi lehetőséget biztosítani a Prédikátor Rend apácáinak magyarországi meggyökeresedéséhez. A szociálisan rászoruló, különösen a fogyatékos emberek segítése, képzésük, foglalkoztatásuk támogatása. ... >>

Serdülő 9. Alapítvány

(sport)

2132 Göd, Rózsa utca 3.
képviselő: Hahn Árpád
A labdarúgó sport ifjúsága utánpótlásának a támogatása. ... >>

Skoda Orrmotor Fanclub Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

2132 Göd, Villamos u. 6-8. II/10.
képviselő: Babus Gábor elnök
orrmotoros Skoda tulajdonosok érdekképviselete, környezetvédelem, balesetmegelőzés ... >>

Stratéga Alapítvány a Gondolkodó Magyarországért

(oktatási)

2132 Göd, Vadvirág utca 22.
képviselő: Pintér Miklós
Az alapítvány célja az ifjúság kreatív, szabad, önálló gondolkodásra való nevelése az által, hogy minél szélesebb körben támogassa a tudományos tevékenységre és kutatásra alkalmas fiatalok kiválasztását, fejlődését, részt vegyen az ennek megfelelő képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben. Az alapítvány a vonatkozó törvényben meghatározott cél tevékenységek közül kiemelten a tudományos tevékenységet, a kutatást, valamint nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést kívánja célul tűrni. ... >>

Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek Rózsafűzér Királynéja Monostor

()

2132 Göd, Madách u. 40. sz.
képviselő: Nagybélteki M. Dominika O.P.
Szemlélődő monasztikus rend. ... >>

Szent Márton Waldorf-pedagógiai Alapítvány

(oktatási)

2131 Göd, Dózsa Gy. u. 65/b.
képviselő: Volenszki Ívett (elnök)
A hazai Waldorf-pedagógia terjesztése és támogatása. Oktatási és tudományos rendezvények anyagi támogatása. ... >>

Szolidaritás Alapítvány

(kulturális)

2131 Göd, Rákóczi F.u.2.sz.
képviselő: Lajtai István
A demokrácia értékeinek, intézmény- rendszereinek, hagyományainak magyar- országi terjesztése, népszerűsítése. ... >>

Teljes Életért Alapítvány

()

2132 Göd, Munkácsy u. 2.
képviselő: Virág Jenőné
A gödi Gyermekotthon rehabilitációs tevékenységének támogatása. Tárgyi, személyi feltételek kialakítása,fenntartása és javítása. ... >>

Teniszsport a Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási)

2132 Göd, Pozsonyi út 7.sz.
képviselő: Deák Róza (elnök) - önállóan a bankszámla felett Bogyó László kur. taggal együttesen -
A teniszsport népszerűsítése a gyermekek körében. E körben versenyek szervezése, a gyermekek képzésének A teniszsport népszerűsítése a gyermekek körében. E körben versenyek szervezése, a gyermekek képzésének megszervezése. ... >>

Természettudományi Alapítvány

(természetvédelem)

2131 Göd, Kőrös u.15.sz.
képviselő: Dr.Debreceni Péter, Dr.KIss Keve Tihamér kur.elnök, Dr.Nosek János
Természettudományok kutatói és tanitói munkájának támogatása. ... >>

Top Race Team Motorsport Egyesület

(sport,kulturális)

2131 Göd, Pesti út 41.sz.
képviselő: Id. Horváth László titkár, Ifj. Horváth László elnök, Kis Miklós elnökhelyettes ... >>

Tudomány-Kaptár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Kerekerdő u. 1/b.
képviselő: Venesz Piroska elnök
L. Ron Hubbard oktatási és tanulási módszereinek és anyagainak felhasználá- sa és alkalmazása. A hanyatló erkölcsi értékek visszafordítása oktatás révén. Ezen oktatási anyagok eladása, oktatási segédanyagok előállítása, fejlesztése, óvoda létrehozás, általános és középfo- kú képzést adó iskola létrehozása és megalapozása, non-profit jellegű képzés biztosítása a lemaradt tanulók, illetve tanulási tanfolyamokon a tanulás képes- ségek fejlesztése. A gyermekek segítése óvodáskortól-középiskolás korosztályig. ... >>

Városvédők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

2131 Göd, Fenyves u.36.
képviselő: elnök Rábai Zita ... >>

Violin Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2131 Göd, Petőfi u. 36.
képviselő: Pászthy Júlia elnök
A gödi Gaude Kórus támogatása. Zenei rendezvények, hangversenyek szervezése és támogatása. ... >>

Vox Hungarica Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2132 Göd, Pálma út 17.sz.
képviselő: Kiss Péter
Kultúrális örökségünk részét képező historikus, kiemelkedő művészi illetve technikai szinvonalú (hungarikum) hangfelvételek (hanglemezek) állapotának a legújabb kutatási eredmények eredményeinek felhasználásával történő konzervá lása, restaurálása. Archív hangfelvételek széles körben megismerhetővé tétele modern hanghozdozón történő újrakezdésének előkészítésével, valamint a mindenkori szerzői és szomszédos jogokat követő újbóli kiadádásával. A céloknak megfelelő hangfelvételeket tartalmazó hanghordozók (hanglemezek) gyűjtése, archiválása. Tudományos tevékenység, kutatás. Neves szakemberek szakmai tapasztalatainak élményeinek rögzítése.Támogatás hangfelvételek elkészítésében. ... >>

Weizmann Intézet Magyarországi Barátainak Egyesülete

(kulturális)

2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14.
képviselő: Marx György ... >>

Zöld Alternatíva Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2131 Göd, Leiningen u. 7.sz.
képviselő: Palágyi Ferenc elnök
Természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező,vállalkozások környezeti tudatosságának növelése. A környezet óvása, a zöld értékeke és gondolatok propagálása, a fenntartó fejlődés előmozdítása. Új típusú gondolkodásmód, hozzáállás és viselkedés kialakítása és támogatása, a meglévő értékek óvása. ... >>

Zsellérdűlő Horgász Egyesület

(érdekképviselet)

2135 Göd, Tóth Árpád u. 35/b.
képviselő: Zsezserán Sándor elnök
a horgász-tagok érdekeinek védelme ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41