Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Göd civil szervezetek


Találatok száma: 129
2. oldal

Gödi Kulturális és Közéleti Klub

(kulturális,egyéb)

2131 Göd, Rába u. 2.
képviselő: Mödlingerné Kovács Éva elnök
Az európai liberális kultúra megismertetése. Demokratikus és toleráns helyi közélet kialakítása. A székhelyi város hagyományainak ápolása, környezetvédelem. ... >>

Gödi Labdarugó Club

(sport)

2131 Göd, Alsógödi Sporttelep
képviselő: Szilágyi Sándor elnök
sporttevékenység ... >>

Gödi Lions Club

(szociális)

2132 Göd, Duna u. 46/B.
képviselő: Tóth Lászlóné
A társadalom ellenszolgáltatás nélküli szolgálata, hátrányos helyzetű csoportok, rétegek támogatása. ... >>

Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2132 Göd, Tél u. 2.
képviselő: Halmosi István elnök önállóan, bankszámla felett egy másik kuratóriumi taggal együttesen
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda fenntartása és működtetése. ... >>

Gödi Nemescél Alapítvány

(szociális)

2131 Göd, Csokonai u. 22.
képviselő: Schmidt Mátyásné elnök
Nagycsaládos sérült gyermekek életének megkönnyítése, társadalomba illeszkedésének elősegítése. Hátrányos helyzetű (idős, munkanélküli) személyek segítése. ... >>

Gödi Polgári Kör

()

2131 Göd, Pesti u.72.sz.
képviselő: Eszes György elnök ... >>

Gödi Rotary Klub Egyesület

(egyéb)

2132 Göd, Verseny u. 17.
képviselő: Varga Lajos
Rotary eszményének támogatása, táplálása, a barátság ápolása. A magán és hivatalos életben az alapelvek, valamint a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismertetése a rotarista felelősségteljes magán, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatása. A jó szándék ápolásával a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan dolgozók világközössége által, akiket a segítőkészség ideálja egyesít. ... >>

Gödi Sirály Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2132 Göd, Duna út 7.
képviselő: Rataj András elnök
Tömegsport és kulturális rendezvények szervezése. Szabadidő hasznos eltöltése, hátrányos helyzetűek megsegítése. Göd város adottságainak kulturális és természeti értékeinek kiaknázásában tevékeny részvét, a város ismertségének és kistérségi szerepének növelésében. ... >>

Gödi Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Sporttelep
képviselő: Dr. Horváth László elnök
Célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása.
... >>

Gödi Társaskör

()

2132 Göd, Rákóczi F.u.142.sz.
képviselő: Dr.Selmeczi Kovács Attila ... >>

Gödi Tenisz Club Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Rákóczi F.u.23.sz.
képviselő: Olasz Nándor, Papp Ernő ... >>

Gödi Vállalkozók Egyesülete

()

2131 Göd, Felszabadulás u.72.sz.
képviselő: Fülöp József elnök
A helyi vállalkozók érdekeinek képviselete és védelme ... >>

Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.sz.
képviselő: Berta Sándor elnök, Nagy Árpád elnökhelyettes, Nagy László titkár ... >>

Gödi Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület

(közbiztonság)

2131 Göd, Pesti u.81.sz.
képviselő: Szeri Mihály elnök
A közbiztonság védelme, bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység, természe- ti csapások következményeinek felszámo- lásában való együttműködés, rendkivüli események tömeges balesetek, vagy kör- nyezetet romboló balesetek/ elhárítá- sában való közreműködés. ... >>

Gödi Western Lovas Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2131 Göd, Szálender u.1.
képviselő: Pető Zoltán
A lovassport feltételeinek megteremtése, terjesztése, oktatása. ... >>

GREASE Tánc- Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2132 Göd (Felsőgöd), Vasút u. 41.
képviselő: Pelczéder Zsuzsanna elnök
a tagok képzése, felkészülésük biztosítása, szakosztályok létrehozása, működtetése, utánpótlás nevelés, táncrendezvények, versenyek rendezése, a hagyományok ápolása, a célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Halmozottan Sérültek Országos Szülőszövetsége

(érdekképviselet,szociális)

2132 Felsőgöd, IV.Béla Király u.16.sz.
képviselő: Mikesy György ... >>

Hegyvidék Alapítvány

(sport,természetvédelem)

2132 Göd, Klára u.11.sz.
képviselő: Halupka János
Sport, természetjárás népszerűsítése, táborok, tanfolyamok, felszerelési tárgyak, eszközök beszerzésének támo- gatása. ... >>

Holnap Csapata Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Felszabadulás u.81.sz.
képviselő: Dr. Horváth György
A diák, kulturális, oktatási célok meg- valósításának támogatása, utánpótlás neveléséhez szükséges anyagi, technikai feltételek megteremtése, kiemelkedő teljesítményt elérő sportolók jutalma- zása 20 éves életkorig. ... >>

HOREX Verseny és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport)

2132 Göd, Napsugár u. 38.sz.
képviselő: Horák István elnök ketten együtt, Horák Istvánné titká ketten együtt, Riz Ferenc elnökh.ketten együtt ... >>

I. Magyar Bohóc Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2131 Göd, Nyírfa u. 19.
képviselő: Rajnai László alelnök, Szabó Gábor elnök
a bohócművészet hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása, annak szakmai elismertetése. Érdekvédelem, érdekegyeztetés. Ösztönözni és elősegíteni a tagok önművelődését, továbbképzésüket és tudásuk korszerűsítését ... >>

Ilka Völgyi Lovar Egylet

(sport)

2132 Göd, Széchenyi u. 68. sz.
képviselő: Parázs Viktor elnök ... >>

Izola (Közhasznú) Sportegyesület

(sport,oktatási)

2131 Göd, Ibolya u 4.
képviselő: Adamovits L. Endre (elnök)
Napjaink elvárásainak megfelelő flsőoktatási intézményi testnevelés létrehozása. ... >>

Játszoda Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2132 Göd, Révay testvérek u. 7.
képviselő: Orosz Márton elnök
Sport és kulturális tevékenység ... >>

Jelen- és régmúlt-környezet geofizikai kutatásáért Alapítvány

(egyéb)

2131 Göd, Arany János u.5.sz.
képviselő: . ., Dr. Bíró Endre elnök
Régészeti célú geofizikai kutatások végzése és támogatása, geofizikai mód- szerek fejlesztése és ehhez szükséges kutatások végzése, támogatása, ezek ok- tatásának fejlesztése és támogatása, úgyszintén az ismeretterjesztés művelé- se, fejlesztése, támogatása. ... >>

Jövőért 2007 a Cigányság Felemelkedésére és Támogatására Egyesület

(oktatási,egyéb)

2132 Göd, Honvéd sor 1.
képviselő: Sinkó Tibor elnök
a Pest megyei cigányság életminőségének javítása, családsegítés, képzés, a felzárkóztatás előmozdítása ... >>

Jövőformáló Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2131 Göd, Petőfi u. 48.
képviselő: Horváth Ferenc elnök
Tanköteles gyermekek iskolai képzését nyújtó oktatási intézmény fenntartása. Ezen belül mozgássérült és fogyatékos gyermekek oktatása. Hagyományőrzés és ezzel kapcsolatos kulturális tevékenység. ... >>

Jövőtudatos Városlakók Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2132 Göd, Délibáb u. 13.
képviselő: Czumpf Sándor elnök
Elsődleges cél az élhetőbb városi lakóhely megteremtése a környezettudatos városi lét fejlesztése, ifjúsági diákközösségek kiépítése, fejlesztése. a közösségi érdek előtérbe helyezése. Válaszokat, megoldásokat, igazságos alternatívákat keresni azokra a problémákra, amelyek környezet, kulturális, technológia, gazdaság terén merülnek fel és amely célokat a közlekedés, városfejlesztés, környezetvédelem, egészségügy, sport és szabadidő tevékenységek, kultúra, oktatás, szociális ügyek területén kíván elérni. ... >>

Kajakkal az egészségért Alapítvány

(sport)

2132 Göd, Szent László u. 17.sz.
képviselő: Barazutti László
Kajak-kenu sportág, diák és tömegsport rendezvények támogatása. Alapítványi célok megvalósítása érdeké- ben vállalkozói tevékenységet is végez- het. ... >>

Kastélyban a Hétszínvilág Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Béke u.3.sz.
képviselő: Kruzslicz István
Az óvodában nevelt gyermekek fejlődésének elősegítése, érdeklődési feltételeinek megteremtése, óvodai játékok fejlesztése, kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása, az óvodai játszóudvarainak fejlesztése. Minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működései feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. ... >>

Kendermag Egyesület

(egészségügyi)

2131 Göd, Lánchíd u. 24.sz.
képviselő: Bohus Péter titkár együtt, Borszéki Attila elnöhely. együtt, Felső László elnök, Juhász Péter alelnök ... >>

Kozelka Racing Alpítvány

()

2131 Göd, Radnóti u. 3.
képviselő: Kozelka Zsolt ... >>

Kuckó családi napközi és óvoda, közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2131 Göd, Kazinczy u. 15.sz.
képviselő: Baraczka Tamás
A székhelyen működtetett családi napközi és óvoda fejlesztése, ehhez tárgyi eszközök beszerzése. Az ismeretterjesztés és nyelvoktatás fejlesztése. ... >>

Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány

()

2132 Göd, Mátyás u.34.sz.
képviselő: Makrai Józsefné
Intézetben élő sérült emberek integrációra való felkészítése, adaptációs otthonház létrehozása és fenntartása. ... >>

Liget Tenisz Egyesület

(sport)

2132 Göd, Sellő utca 7.sz.
képviselő: Gelányi Gyula elnök ... >>

Lukács Motorsport Egyesület

(sport)

2131 Göd, Béla Király u. 2.
képviselő: Buránszki József titkár, Lukács Ernő elnök, Lukács Pál alelnök
a fiatalok számára a motorsport versenyzési feltételeinek szervezése, elősegítése ... >>

Magyar Algológiai Társaság

()

Göd, Jávorka S. u. 14.
képviselő: Dr. Kiss Keve Tihamér ... >>

Magyar Állványépítők Egyesülete

()

2131 Göd, Nemeskéri utca 33.
képviselő: Hercsel Erik
Az egyesület tagjainak érdekképviselete. ... >>

Magyar Galopp Trénerek és Zsokék Egyesülete

(sport,kulturális)

2131 Göd, Petőfi S. u. 32/A.
képviselő: dr. Suták Vanda ( elnök ), Hammersberg Elemér ( alelnök ), Kovács Sándor ( alelnök ), Szuna Szabolcs ( titkár )
A galopp idomárok és zsokék érdekeinek védelme. A lóversenyzés és versenylovaglás népszerűsítése, társadalmi elfogadottságának növelése. A hazai galopp lóversenysport élénkítése, versenyrendezési feltételek javítása. A Széchenyi István által alapított magyar lóversenyzés hagyományainak, kulturális örökségének védelme. ... >>

Magyar Ifjúsági Talentumok Tudományt, Kultúrát és Sportot Támogató Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2132 Göd, Család u. 3.
képviselő: Salamon Tamás elnök
Tehetségkutatás, tudományos, kulturális, sport programok szervezése, tudományos tevékenység ösztönzése, műemlékvédelem, szakanyagok készítése, tudományos érdekképviselet, konferenciák, előadások szervezése, rendezése. ... >>

Magyar Kobudó Szervezet Sportegyesület

(sport)

2131 Göd, Nagy Imre u. 9.sz.
képviselő: Rosenzweig Tamás
A hazai kobudó szervezetek összefogása. Kobudó sportesemények szervezése. Nem- zetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület

()

2131 Göd, Kazinczy Ferenc utca 75.sz.
képviselő: Dr. Erdélyi István elnök
Társadalomtudomány ... >>

Magyar Római Klub Egyesület

(természetvédelem)

2132 Göd, Árpád út 14/B.
képviselő: Dr. Vajna Tamás elnök
Környezet és természetvédelem ... >>

Magyar Szkander Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2132 Göd, Szeder utca 23. II./35.
képviselő: Csabai Attila
A Szövetség a Magyar Köztársaságban szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, fejleszti, népszerűsíti a sportágat hazai és nemzetközi szinten, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Magyar Tudomány a Világban Alapítvány

()

2131 Göd, Kazinczy u.75.
képviselő: Darkó Jenő
A Magyarországon, illetve a világon létrejött magyar tudományos eredmények, a hazánkkal, a magyar néppel foglalkozó tudományos tevékenység figyelemmel kísérése, feltárása, bemutatása, hasznosításának támogatása. ... >>

Magyar Vitorlázórepülő Válogatott Keret Sportjáért Alapítvány

(sport)

2131 Göd, Tompa M. utca 3. A.
képviselő: Gallé Miklós, a kuratórium elnöke
Magyarország vitorlázórepülő élsportjának fellendítése, ennek keretében a felkészülési és versenyzési lehetőségek biztosítása és bővítése, repülőeszközök és felszerelések beszerzése és kiegészítése. ... >>

Média az Integrációért Nemzetközi Sajtóalapítvány

(oktatási,egyéb)

2132 Felsőgöd, József u.33.sz.
képviselő: Dr. Schmidt Géza
Ujságíró képzés és utánpótlás nevelés. ... >>

Napocska Alapítvány a gödi bölcsődésekért

(kulturális)

2132 Göd, Rákóczi u. 142.sz.
képviselő: Joó Istvánné
Göd Város Önkormányzata által üzemeltetett Bölcsőde felszereltségének bővítése, hozzájárulás a felújításhoz, programok szervezése. ... >>

Nemeskéri VT.2006.

(sport)

2131 Göd, Csokonai u. 22.
képviselő: Horváth Szabolcs elnök, Wagner Melinda titkár
vadgazdálkodás, vadászat ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41