Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Füzesabonyi Gyermekek Tanulását, Nyelvtanulását és Kulturális Életét Segítő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Felszabadulás u.28/A.
képviselő: Molnárné Simon Edit
A Füzesabonyban, valamint az ahhoz tartozó kistérségben és régióban élő vagy onnan származó gyermekek számára támogatást nyújtani idegen nyelvek elsajátítására, elsősorban csoportos formában: - tanfolyamok és oktatási segédeszközök finanszírozása, - külföldi kapcsolatok, utazások, csereakciók támogatása, továbbá kiemelkedő képességű, hátrányos körülmények között élő gyermekek tanulásának elősegítésére. ... >>

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskoláért és Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: Fejes Mária Ildikó (kur. elnök)
Az iskola felszereltségének javítása, a tanulók tantermi környezetének barátságosabbá, otthonosabbá tétele. - A tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. - Tanulmányi- és sportversenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása, versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. - Az iskola tanulóinak szabadidő tevékenységét szervező Diákönkormányzat rendezvényeinek támogatása. ... >>

Aranyhíd Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor út 52.
képviselő: Trombitás István (kuratóriumi elnö)
Az otthonban elhelyezett betegek életkörülményeinek minőségi javítása, a célszerű és hasznos tevékenységéhez és a kulturális foglalkoztatáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítása. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat, pártoktól független, támogatást nem fogad el, semmilyen formában azokat nem támogatja. ... >>

Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: enök Kiss Zoltán
Az egyesület törekszik arra, hogy minél több középiskolás korú fiatalt vonjon be a kórus munkájába, megismertetve velük a zenei írást, olvasást, a kórusba való éneklés szépségeit, fejlesztve képességeiket, ismeretterjesztő előadásokat tartson.
- Hangversenyeket szervez a régió településein.
- Euroatlanti integráció elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. ... >>

Forrás Civil Egyesület

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Pacsirta u. 59.
képviselő: elnök Bíró Mónika
a ) az emberi értékek szellemi, lelki, testi egészség megtartása, ápolása, tudatos gondolkodás, fejlődés külső és belső szinten;
b) gyermekek, felnőttek, öregek művészeti, kulturális fejlesztése;
c) környezetvédelem, környezettudatos életmód, zöldövezet fejlesztés, ökogazdálkodás, fejlesztés;
d) lelki tanácsadás, gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek gondozás, ápolás, segítségnyújtás, családfejlesztés;
e) kulturális örökségek újjáélesztése (oktatás, kultúra, művészet, szellemiség, tudomány)
f) magyar lelkület újratanítása, gyökerek felébresztése;
g) rendezvények szervezése, lebonyolítása;
h) helyi fejlesztés Füzesabony fejlődése érdekében;
i) zenei kultúrák, hagyományok, műfajok ismertetése;
j) tánc történelme, művészete, eredeti formáinak oktatása, tanítása, mozgáskultúra. ... >>

Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Mészáros Zsoltné(ln:Pásztor Piroska
-A füzesabonyi Városi Zeneiskolában és tagozatain folyó zenei nevelés feltételeinek, eszközeinek fejlesztése, a kultúráltabb környezet javítása. -A tehetséges gyermekek támogatása a zenei versenyeken, találkozókon való részvételre. -A kiemelkedő munkát végző zeneiskolai tanulók jutalmazása.
Pk60031/2001/12. sz. végzéssel célkiegészítés:- A szociálisan rászoruló növendékek támogatása.
- A Zeneiskola rendezvényeinek támogatása. - A Zeneiskola dolgozóinak a szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 52-54.
képviselő: Sipos Attila (elnök)
Füzesabony városban és a vonzáskörzetéhez tartozó kisközségekben helyi önszerveződő művelődési kisközösségek, könyvtári klubok létrehozása, működésük, rendezvényeik segítése. ... >>

Füzesabonyi Lokálpatrióta Egylet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3390 Füzesabony, Pacsirta u. 17.
képviselő: Kotán György (elnök)
A Lokálpatrióta Egylet teret és szervezett formát kíván nyújtani a polgári önszerveződésnek, a városi polgárok érdekvédelmének, képviseletének. Tevékenységével a polgári kultúra, értékrend ápolását, a múlt helyi értékeinek megőrzését, a város szellemi, társadalmi gyarapodását, a környezet védelmét kívánja elősegíteni. Az Egylet tevékenységének a helyi közlélet felpezsdítését, szellemi, kulturális műhelyek kialakítását tűzi ki célul. Az Egylet célja továbbá helyi szabadidős sport és kulturális programok szervezése és lebonyolítása. Az Egylet fórumot kíván biztosítani a helyi polgárok vélemény nyilvánításához a hely közügyekben. ... >>

Hangszóró Közösségi Rádiós Amatőr Műsorkészítő Kulturális Egyesület

(kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 50.
képviselő: elnök Kovács Attila, ügyvezető alelnök Péter Szabolcs
Közösségi rádiós műsorkészítés személyes közreműködéssel. ... >>

Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: elnök Susi Zoltán, ügyvezető alelnök Végh Viktor
A népművészeti hagyományok és a hagyományos néptáncok bemutatása, oktatása, népszerűsítése.
- A népművészeti hagyományok és a hagyományos néptáncok segítségével a résztvevő személyek közösségét építő programok szervezése.
- Együttműködni más hasonló célú hazai és külföldi egyesületekkel a fenti témákban. ... >>

KILÁTÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi utca 87. II//6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis György
A magyar vadászati kultúra, és annak hagyományainak széles körű népszerűsítése.
- A Füzesabony és statisztikai kistérségben élők közérdekű tájéokztatásának elősegítése, helyi civil média oktatás megteremtése.
- Füzesabony és térsége régészeti örökségének bemutatása.
- A sport népszerűsítése Füzesabonyban és térségében.
- A természet - és a környezet védelme Füzesabonyban és térségében. ... >>

Kulcs Kulturális Egyesület

(kulturális)

3390 Füzesabony, Lehel utca 11.
képviselő: elnök Szabó János Zoltán ... >>

Magisztrátus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 16.
képviselő: Laminé Antal Éva (kur. elnök)
A gyermekek és a fiatalok - különös tekintettel, a hátránnyal, vagy fogyatékkal élők - nevelésének, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásának, művészeti nevelésének, szakképzésének elősegítése. ... >>

Összefogás Füzesabonyért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 54/ a.
képviselő: elnök Wenczel Árpád
A helyi civil szféra, valamint az önkormányzat közötti párbeszéd útjainak kialakítása, a kooperáció elősegítése,
- a füzesabonyi közélet, társadalmi, politkia eszközrendszerének fejlesztése;
- közösségi, művelődési és művészeti programok indítása és támogatása;
- a környezet- és természetvédelem, ezen belül leginkább a tisztább, egészségesebb füzesabonyi környezet kialakítása;
- információs kapcsolatrendszer megteremtése és információáramoltatás Füzesabony és kistérségében működő civil szervezetek között;
- állampolgári-, kisebbségi és etnikai, valamint hátrányos helyzetűek jogvédelme és érdekvédelme, a helyi egyházi szervezetek munkájának támogatása;
- elősegíteni az egyesület tagjainak részvételét a közéletben;
- találkozók, kiadványok, előadások, tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a helyi civil szféra képviselői nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntés hozó szervezetek munkájában;
- a közvélemény és a társadalmi beállítódás formálásának és fejlődésének elősegítése;
- a helyi civilek jogainak képviselete, lehetőségének felkutatása, ismertetése, a demokrácia érvényesítése az élet minden területén;
- a baleset-, bűn- és drogmegelőzés támogatása
- a közrend és közbiztonság védelmének segítése. ... >>

Pöttömke Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 16. (VIK. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde)
képviselő: Dohány Istvánné (kuratóriumi elnök)
A gyermekek bölcsődei és óvodai életének élményekben gazdagabbá tétele érdekében: - tárgyi ellátottság bővítése, köztük a speciális képességeket fejlesztő csoportok működéséhez szükséges eszközök biztosítása; - óvodai rendezvényeken ajándékozás; - kirándulások és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Pro Musica 2003 Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: Kissné Bozó Sarolta (kurat. titkár), kuratóriumi elnök Bozsik Csaba
Az alapítvány célja, hogy az alapító fenntartásában jelenleg szervezetileg széttagoltan, Kompolt, Adács, Poroszló és Besenyőtelek községekben működő zeneiskolák fenntartói jogát alapítótól átvegye és a felsorolt, valamint a későbbiekben meglalpítandó vagy átvételre kerülő iskolák fenntartói jogokkal összefőggő feladatait egységes szervezeti keretek között ellássa. Az alapítvány további célja zenei kultúránk népszerűsítése és fejlesztése érdekében hangversenyek, előadások, találkozók szervezése, zeneművek megszületésének segítése, kiadványok megjelentetése, emléklap, emlékérem és díj alapítása és adományozása az alapítávny céljait szolgáló személyek számára. ... >>

YAMATO Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor út 37.
képviselő: Szedlák Endre ifj. (elnök)
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja (az 1997.évi CLVI.törvény 26.§ rendelkezései szerint): - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - 5. kulturális tevékenység, - 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - 19. euroatlanti integráció elősegítése. ... >>
1. oldal