Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd civil szervezetek


Találatok száma: 312
6. oldal

Polihisztor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Ercsi u. 8.sz.
képviselő: Barits Pál
Az Érdi Kós Károly Szakiskola pedagó- gigai munkájának elősegítése, a dife- renciált oktatás feltételeinek, minősé- gének fejlesztése, a tanulást segítő eszközök, módszerek feltárása, a tanu- lás és oktatás tárgyi feltételeinek ja- vítása, a tantárgy-pedagógiai kisérle- tek rendezvények, a pedagógiai innová- ció konferenciák, versenyek, továbbkép- zések támogatása, a pedagógiai eredmé- ményesség jutalmazása, öntevékeny diák- csoportok munkájának segítése, a rászo- ruló diákok támogatása. ... >>

Poly-Art Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Bajcsy Zs. 111.
képviselő: Somfai István
A művészet támogatása, a tehetséges érdi gyermekek művészeti célú közép és felsőoktatási tanulmányainka elősegítése. Kiállítások megjelenésének támogatása. ... >>

Pöttöm Sziget Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Vereckei u. 20.
képviselő: Kovács Károlyné
A 2030 Érd, Aradi u. 7. sz. alatti bölcsődébe járó gyermekek támogatása tárgyi eszközök adományozásával, új eszközök, gépek, berendezések beszerzésének támogatásával, továbbá a magas szintű bölcsődei ellátás további fenntartásával, javításával, a bölcsődében dolgozó szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatásával. ... >>

Pro Hungaricum Egyesület

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Mária utca 22.
képviselő: Szabó Ildikó az egyesület elnöke
Egészségmegőrzéssel, környezetvédelemmel és oktatással összefüggő minőségi termékek Magyarországon és külföldön történő megismertetése, népszerűsítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

PRO IUVENTA Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Csurgói u.4.sz.
képviselő: Szilágyi Vilmosné ( önállóan )
Érd Parkvárosi református egyház hitéleti oktatás, karitatív, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

Pro Iuventute a Jövőért Alapítvány

()

2030 Érd, Fenyőfa 9.
képviselő: Nagy Zsombor
A magyar és a határon túli magyar anyanyelvű ifjúság támogatása. ... >>

Pro Schola et Juventute Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Diósdi u.95-101.sz.
képviselő: Leszák Ferenc
Iskolai nyelvoktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása. ... >>

PRO-MAN Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Csurgó u.2.sz.
képviselő: Krausz József
Egészségügyi magánvállalkozások, szociális célu vállalkozások támogatása, téritésmentes tanácsadás. ... >>

Protoff Road Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport)

2030 Érd, Bikavér u. 39.sz.
képviselő: Bicskei László elnök, Jáki Péter alelnök ... >>

Rad-In Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

2030 Érd, Füdő utca 20/A.
képviselő: Pajor Ákos ( elnök )
Érd Megyei Jogú Város 7. és 8.sz. felnőtt háziorvosi körzeteibe bejelentkezettek egészségi állapotának javítása, megőrzése. ... >>

RC Motorsport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Szamos utca 13/1.
képviselő: Kálmán Ferenc általános alelnök, Kőváry Miklós elnök
A magyar autó - és motorsport, továbbá a különböző technikai sportágakban induló versenyzők támogatás. ; Felkészítésük, versenyzésük segítése, versenyek szervezése és azok támogatása. ... >>

Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd

(egészségügyi)

2030 Érd, Keserűfű u. 10/a.
képviselő: Kaderják Gyula ( önállóan ) ... >>

RÉV Kulturális és Karitatív Alapítvány

(szociális,kulturális)

2030 Érd, Erzsébet u.4/A.I.em.6.
képviselő: Süveges Zoltán
Szociális, kulturális tevékenység szer- vezése, támogatása, anyagilag nehéz helyzetben lévő emberek felkutatása, támogatása. ... >>

Rhino Tours Motoros Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2030 Érd, Dagály u. 10.
képviselő: Szimcsák Attila ( elnök )
A tagok motoros tevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, érdekvédelem. A tagok részére motoros túrák szervezése, közösségi élet kibontakoztatása, motoros kapcsolatos létesítése, fejlesztése. ... >>

Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszú u. 26.
képviselő: dr. Bodóné Németh Csilla Rita, Gidófalvi-Popgeorgijeva Márta, Mag Lászlóné
A Kongói Demokratikus Köztársaságban élő, anyagilag hátrányos helyzetű betegek műtéti és gyógyszeres kezelésének, a Kongói Demokratikus Köztársaság területén működő orvosi, egészségügyi intézmények felszerelésének, gyógyszeres- és fogyóeszköz-ellátásának, a magyar-kongói orvosi együttműködés előmozdításának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság területén munkát végző orvosok és szakápolók képzésének támogatása. ... >>

RITMUS Autósport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Tárnoki u.139.sz.
képviselő: Várkonyi Szabolcs elnök
Hazai amatőr és verseny autósport népszerűsítése, fejlesztése, támogatása, szponzorok reklámozása. ... >>

Robogósok Országos Egyesülete

(sport)

2030 Érd, Harkály u. 2.sz.
képviselő: Szécsi Gábor elnök ... >>

Roma Novus Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Turul utca 15.
képviselő: Farkas Zsolt elnökségi tag, Illés Barbara titkár, Nagy Gusztáv
A cigányság kultúrájának megerősítése. ... >>

Romano Trajo Cigány Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Iparos út 73.
képviselő: Jákovics Melinda elnökhelyettes együttesen, Kárpáti Katalin elnök önállóan, Sárközi Krisztián titkár együttesen
A cigányság helyzetének a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, a közéleti képviselet és a gazdaság eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2030 Érd, Alsó u. 41.
képviselő: Somlai György elnök
Kóruséneklés, érdi hagyományok ápolása, terjesztése, megőrzése. ... >>

RPM Motorsport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Hárslevelű u. 7.sz.
képviselő: Beszteri Ferenc elnö önálló képv., Heritesz Viktor (együttes képv.), Nagy Zsolt (együttes képv.)
Autó- és motorsport szervezése, s e sportágak gyakorlási feltételeinek megteremtése ... >>

SaPi Motoros Sportegyesület

(sport,kulturális)

2030 Érd, Szövő u. 106.
képviselő: Buza Sándor (önállóan)
Hazai és nemzetközi motoros rendezvények, és versenyek szervezése, a motoros rendezvények esetében a nemzetközi és nemzeti szervezetek kapcsolatának építése és gondozása. A hasonló tevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. A motorozáshoz kapcsolódó történelmi hagyományok ápolása, gondozása, motor márkától függetlenül. ... >>

Scuderia Coppa Amici Klasszikus Autók Sportegyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

2030 Érd, Szajkó u. 5.
képviselő: Mekler László (elnök)
Nemzetközi veterán és klasszikus autó versenyek szervezése, a veterán autósport esetében a nemzetközi és nemzeti szervezetek kapcsolatának építése és gondozása. A hasonló tevékenységet folytató nemzetözi szervezetekkel való együttműködés. A veterán autókhoz kapcsoló történelmi hagyományok ápolása, gondozása, autó márkától függetlenül. A veterán autókkal kapcsolatos hasznos tevékenység segítése, amely szolgálja a veterán autók történelmi hagyományainak fenntartását. ... >>

Shin-An Harcművészeti, Sport és Kultúrális Egyesület

(sport,kulturális)

2030 Érd, Bükkfa u.36.sz.
képviselő: Palotás Zoltán elnök, Zsigmond Árpád titkár ... >>

Simonpuszta Lovas Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Simonpuszta
képviselő: Husz Alexandra, Küri László ... >>

Simonpusztai Pihenőpark Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(sport,kulturális)

2030 Érd, Simonpuszta
képviselő: Husz Alexandra
Táborozási alap létrehozása a pihenő- parkban szabadidős tevékenység folyta- tásához, sportprogramok, hagyományőr- zés és teremtés támogatása. ... >>

Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

2030 Érd, Júlia u. 49.
képviselő: Böjtös Andrea Rita elnök
Elhagyott és kóbor kisállatok részére állatotthon létesítése. A befogadott állatok gyógykezelése, étkeztetése. Állategészségügyi felvilágosító munka. ... >>

Sorsdöntő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2030 Érd, Hortenzia u. 52.
képviselő: Rádai Dorottya
Családok és nagycsaládosok támogatása, közöttük kapcsolat létesítése, közös programok szervezése. Nagycsaládban élő továbbtanuló gyermekek részére pályaválasztási tanácsadás, felvételire való előkészítés. Jogi tanácsadás nyújtása. Idősek, rászorultak, betegek, valamint fogyatékosok szociális gondozása, részükre anyagi és tárgyi segítségnyújtás megszervezése, otthoni ápolásának, gondozásának koordinálása. A nyugdíjasok érdeklődési körének megfelelő programok szervezése. Kutyák és más háziállatok, haszonállatok elhelyezésének, gondozásának megszervezése. ... >>

Sportiskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, IV.Fácán köz
képviselő: Szügyi Sándor
Az általános iskolai korosztály sport iránti szeretetének fejlesztése, testnevelés tagozat kifejlesztése a felső tagozatban. ... >>

Super Monkey Club Motorsport Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális)

2030 Érd, Erzsébet u. 72.
képviselő: Vermes Sándor elnök
Tagjainak és kivülálló személyeknek technikai sportversenyek, bemutatók szervezése, tagjainak a sporthoz, a természethez, az egészséges életmódhoz, a folyamatos technikai fejlődéshez való hozzásegítése, drog prevenciós tevékenység végzése, a technikai sportokon kívül az egyéb állóképességet javító sportágak rendszeres végzése. ... >>

Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

2030 Érd, Tekercselő u. 17.
képviselő: Huszti László elnök
Hazai közlekedési szakember, járművezető-képzés színvonalának emelése, érdekképviselet képzési rendszer fejlesztése, szakmai módszertanokra, protokollokra vonatkozó szabályok kidolgozása, bevezetésének szorgalmazása, szakoktatói és vizsgabiztosi hivatás színvonalának növelése, szakmai jogi tanácsadás, továbbképzés, fejleszteni, javítani a szakoktatói munka szakmai színvonalának feltételeit stb. ... >>

Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület (SZJMLE)

()

2030 Érd, Avar u. 20.
képviselő: elnök Pál Attila ... >>

Szebb Lakótelepért Egyesület

(környezetvédelmi)

2030 Érd, Erzsébet u. 2/D. fsz. 2.sz.
képviselő: Nagy Istvánné elnök ... >>

SZELO Rally Team Autó - és Motorsport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Egervári u. 61.sz.
képviselő: Penderik László elnök ... >>

Szent Imre Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Karolina u.1.sz.
képviselő: Szalma István
egyházi iskola támogatása ... >>

Szent Imre Bélyeggyüjtők Egyesülete

(kulturális)

2030 Érd, Deák F.u.65.sz.
képviselő: Szabó István el ... >>

Szerepjátékosok Baráti Köre

(kulturális)

2030 Érd, Kárpitos utca 30.sz.
képviselő: Bukta szilárd
A szabadidő hasznos eltöltésének fel- tárása elsősorban kulturális céllal. Szerepjátékok szervezése, népszerűsíté- se. ... >>

Szeretet a Válasz Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2030 Érd, Gyula u 48.
képviselő: Bergner Andrea (elnök önállóan, Kátai Ildikó együttes, Nagy Pál együttes
A rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családok, gyerekek, fiatalkorúak valamint idős, beteg felnőttek felkarolása és támogatása, valamint kulturális, sport, szórakoztató rendezvények és táborok szervezése. Szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

Szívlapát Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2030 Érd, Esztergályos u. 19.
képviselő: Novák Péter elnök
Környezetvédelem problémáinak és eredményeinek bemutatása a médiában. ... >>

"Táplálkozás és Egészség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya utca 46.
képviselő: Dr. Hajnal Ágnes Borbála elnök
A lelki eredetű zavarokban szenvedő betegek szűrésének, kezelésének, tartós gondozásának, valamint a táplálkozási zavarok kutatásának, oktatásának támogatása. A rejtett táplálkozási zavarok felismerésének segítése: tanintézetekben ismeretterjesztő anyagok terjesztése, előadások tartása, videoanyagok készítése, szűrővizsgálatok végzése iskolákban, kérdőíves felmérésekkel. A kiszűrt betegek ellátásának megszervezése, a járóbeteg ellátástól a kórházi kezelésig, mely a Borsod Megyei Kórház I. Pszichiátriai Osztályán biztosítása (videorendszer, családlátogatások). A kezelésben részt vevő szakemberek képzésének biztosítása. A táplálkozási zavarok kutatásának elősegítése: kutatási együttműködések szervezése nemzetközi részvétellel, kongresszusok szervezése, kongresszusi utazások támogatása, kutatási eszközök, személyi feltételek biztosítása. A táplálkozási zavarok oktatásának támogatása: oktatófilmek, oktató kiadványok készítése, tanfolyamok szervezése. ... >>

Team Sport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Daróci u. 6.
képviselő: Bresztyenszky László ( elnök )
Sporttevékenység, sportélet támogatása. ... >>

Teleházak Világszövetsége, Global Telecenter Alliance GTA

(érdekképviselet,egyéb)

2030 Érd, Rózsa u. 14.
képviselő: Gáspár Mátyás
A Szövetség célja az információs társadalom eszközeihez helyi kisközösségi hozzáférést biztosító teleházak egyes országokban alakult szövetségeinek egy közös, az egész világot átfogó hálózatba szervezése, ezáltal a teleházak többszintű hálózati együttműködésének megszervezése, fenntarthatóságuk elősegítése a globális feltételek javításával, a teleházak segítése a helyi köüzösségek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlesztésében, a teleházak bekapcsolása a globális gazdasági és társadalomfejlesztési folyamatokba, rendszerekbe. ... >>

TIGERS Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Rába u. 22.sz.
képviselő: Ábel István, Langó Zoltán elnök, Langó Zoltánné titkár ... >>

TORESZ Minigolf Egyesület

(sport)

2030 Érd, Kéknyelű u.27.sz.
képviselő: Koleszár Krisztián elnökhelyettes, Tóth János elnök, Tóthné Sipos Valéria titkár
Minigolf hazai népszerűsítése, sporttevékenység folytatása, a minigolffal kapcsolatos sportélet támogatása, nemzetözi tevékenység, európai élmezőnyhöz való felzárkózása, utánpótlás nevelése. ... >>

Treff 07 Sport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Piroska u. 6.
képviselő: Nyitrai Tamás elnök
Labdajátékok utánpótlás nevelése, valamint felnőtt és családi tömegsport mind szélesebb körben való elterjesztése, szervezése, ehhez való terület biztosítása. ... >>

TRIÁSZ Biliárd Sport Club

(sport)

2030 Érd, Iparos u.1-3.sz.
képviselő: Matola Zoltán elnök ... >>

Turbó Kripton Testbarát Egyesület

(sport)

2030 Érd, György u. 81.sz.
képviselő: Máté Endre elnök ... >>

TUSCULANUM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Gárdonyi G.u.1/B.sz.
képviselő: Erdélyi János elnök
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola, illetve egyéb érdi oktatási intémények nevelő, oktató munkájának támogatása. ... >>

Tusculánumi Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

2030 Érd, Mátyás Király u. 37/f.
képviselő: Molnár Béláné elnök, Nagy Sándorné elnökhelyettes, Vágó Józsefné titkár
Önmegvalósítás, hobbi, környezetvédelem ... >>

Tündérkert Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Felsú út 51.sz.
képviselő: Bányay Zoltánné
Az alapítvány által támogatni kívánt Óvodában nappali elhelyezésre és ellá- tásra jogosult gyermekek fizikai,lelki és szellemi fejlődéséhez - a sport és egészséges életmódra nevelés valamint a nevelés, oktatás és képességfejlesz- tés szemelőtt tartásával - támogatást nyújtson. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41