Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd civil szervezetek


Találatok száma: 312
3. oldal

Érdi Német Kultúr Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u. 1-3.
képviselő: Falusné Matics Zsuzsanna elnök
Érd város németségi kulturális emlékeinek megismertetése, felelevenítése, stb. ... >>

Érdi Polgárok a Közbiztonságért Alapítvány

()

2030 Érd, Rima u.5.sz.
képviselő: Tarjányi Béla ... >>

Érdi Polgárok Népfőiskolája

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Alsó u.30.sz.
képviselő: Szedlacsek Emilia
Helyi társadalmi élet részére hagyományápolásra, kultúrálódásra, helyes életmódra, életszemléletre szellemi műhely létrehozására. ... >>

Érdi Spartacus Sport Club

(sport)

2030 Érd, Alispán út 8.sz.
képviselő: Tar Mihály elnök ... >>

Érdi Start Autó-Motor Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Emma u.1/b.
képviselő: Mike László elnök ... >>

Érdi Székely Kör

()

2030 Érd, Alsó u.9.sz.
képviselő: Kóka Rozália ... >>

Érdi Társasházak Kiemelten Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Emőke u. 1/a. VII/30.
képviselő: Angyal Erzsébet, Ba Ferenc, Corazza Judit, Szűcs Erika
Társasházak együttműködésének megszervezése. Közös képviselők érdekvédelme. Az Érd Város tulajdonában lévő Emőke u.l. és Enikő u.1. és 2.sz. előtti közterület fenntartása, a köztisztaság biztosítása. ... >>

Érdi Torna Club

(sport)

2030 Érd, Fürdő út 4.
képviselő: Falusi Ferenc elnök
Tagjai részére rendszeres sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása, fiatalok mozgás és viselkedés kultúrájának kialakításában, valamint folyamatos fejlesztésében, továbbá a sportszerű magatartásra nevelésben való részvétel. ... >>

Érdi Városi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2030 Érd, Fűtő u. 41.
képviselő: Fehér András alelnök, Macsotay Tibor elnök, Pál Tibor alelnök
Vagyonvédelem. ... >>

Érdi Városi Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Ercsi u.
képviselő: Gálvölgyi István, Pál József ... >>

Érdi Városőr Közbiztonsági Alapítvány

(közbiztonság)

2030 Érd, Kálmán u. 8.
képviselő: Eőry Csaba elnök
Érd területén élő állampolgárok közbiztonságának javítása. Az ezt szolgáló egyéb szervezetek támogatása. ... >>

Érdi Városszépítő Egyesület

()

2040 Érd, Engels u.8.sz.
képviselő: Dr.Gyenis János ... >>

Érdi Vívó Sport Club

(sport)

2030 Érd, Sóskúti u. 80.
képviselő: Ujjadyné Györgyei Erika ( elnök )
Érd és Környéke fiataljai sportolási lehetőségeinek magas szintű biztosítása. ... >>

Érdi Vöröskereszt Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2030 Érd, Bagoly u.47.sz.
képviselő: Minár Jenő
Érden kórház létesítése és fenntartása ... >>

Érdligeti Református Templom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Őszirózsa u 5/b
képviselő: Kalydy István
Az Érdligeti Református Egyház templomának felújítása, bővítése és a közösség elsősorban karitaív célú tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezése. Érden és Diósdon lakó időskorúakról való gondoskodásban való részvétel, a szociálisan rászorultak támogatása, a családok lelki, szellemi, anyagi segítése, a hitoktatás tárgyi és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, iskolai hitoktatás támogatása, hitéleti táborok, közösségi találkozók rendezésének megszervezése, testvérvárosi gyülekezetekkel való hatékony kapcsolattartás, gyermek- és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, családi hitoktatás, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő nevelés. ... >>

Érdparkvárosi Bűnmegelőzési Polgárőrség Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

2030 Érd, Kubikos u.2-4.sz.
képviselő: Kádár Csaba elnök ... >>

Érdy János Honismereti Egyesület - Pest megye

(kulturális,érdekképviselet)

2030 Érd, Kaktusz utca 15.
képviselő: Halminé dr. Bartó Anna, Mándli Gyula
Közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló kulturális tevékenység, amely a hagyományok tiszteletét, gyarapítását, megismerését és megismertetését szolgálja. A honismereti mozgalomban tevékenykedő helyi egyesületek, klubok, szakkörök, helytörténet-kutatással foglalkozó, hagyománygyűjtő és hagyományápoló együttesek, ill. egyének akcióinak, rendezvényeinek, szervezeti feladatainak önkéntes társuláson alapuló összefogása. Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában. ... >>

Eurogreen Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási)

2030 Érd, Orchidea u. 8.sz.
képviselő: Bumbulucz Éva Kitty
Környezetvélem,környezeti oktatás, kép- zés, továbbképzés és ismeretterjesztés. Részvétel a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésben. ... >>

ÉVSE Kézilabda Baráti Kör Egyesület

(sport)

2030 Érd, Orvos u. 28.sz.
képviselő: Tóth Gyuláné elnök ... >>

Ezermester Szakoktató Stúdió Egyesület

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Murányi u 69.
képviselő: Székely Sándor (elnök) önállóan
Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek oktatása felnőttképzés keretében. Megváltozott munkaképességű személyek szakoktatása. ... >>

F.A.L. Squash Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Jávorfa u. 2.sz.
képviselő: Dr. Pásztorné Szedeli Zsuzsa titkár, Kiss Richárd elnök, Varga Péter elnökhelyettes ... >>

Felismerés Alapítvány

(oktatási,szociális)

2030 Érd, Boróka u. 40.
képviselő: Saródyné Kemény Vera Andrea elnök
Gyerekek, fiatalok és pedagógusok készségfejlesztése, motivációs és kompetencia fejlesztése, hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése, pályakezdők és új tevékenységbe kezdők, krízishelyzetbe kerülők énazonosság keresésének támogatása, az énazonosság megőrzsének támogatása,kompetenciafejlesztés, megerősítő képzések, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedési esélyeinek növelése. ... >>

Felső-Parkváros Egyesület

(egyéb)

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 206.
képviselő: Pongráczné Kazinczi Mária
Felső-Parkváros fejlesztésének támogatása ... >>

Fenyves Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Erkel F. u. 4.sz.
képviselő: Csubik Jánosné ( elnök )
Az Érdi 2.számú Óvodában folyó nevelő és oktató munka magas szinvonalú ellá- tásának fejlesztése. ... >>

Fiatalok Európai Uniós Integrációjáért és Oktatásáért Egyesület

(oktatási)

2030 Érd, Alsó u. 8.
képviselő: Bács István elnök
Ismeretterjesztés a magyar ifjúság körében, különösen az EU-val kapcsolatban. Társadalmi ismeretek fejlesztése. ... >>

Fitt Modell Sport Club

(sport)

2030 Érd, Diósdi út 31.sz.
képviselő: Herédi Krisztián alelnök, Mátyás Alajos alelnök, Sebestyén Magdolna elnök ... >>

FOR-FA Csemete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fácán köz
képviselő: Varga János Istvánné
Érd 4. sz. Fácán közi óvoda tevékenységének, működésének segítése. ... >>

Free Software Foundation Hungary Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért

()

2030 Érd, Mátyás király utca 62.
képviselő: Erdei Csaba
A szabad, illetve nyílt forráskódú szoftverek népszerűsítése, azok honosítása és a magyarországi fejlesztések támogatása által, valamint a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Front Engined Porsche Club

(érdekképviselet,egyéb)

2030 Érd, Platánfa u. 58.
képviselő: Hamar Ákos elnök
Porsche tipusú gépkocsik tulajdonosainak érdekvédelme. e körben információcsere,kapcsolattartás, összejövetelek szervezése. ... >>

FRÖCCS Vadvizi Klub

(sport)

2030 Érd, Asztalos utca 37.
képviselő: Takács Attila ... >>

FRUTTI Tánc Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, József A. u. 19..
képviselő: Nagy Zoltán ... >>

Fundoklia Szövetség

(érdekképviselet)

2030 Érd, Bajcsy Zs.u.135.sz.IU.em.102
képviselő: Veres Sándor elnök ... >>

Gensi Aikido Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2030 Érd, Hóvirág u. 21.
képviselő: Kövesi Márton ( elnökségi tag ), Lajkó Csaba ( elnökségi tag ), Tasnádi Balázs ( elnök )
Célja és fő feladata az aikido harcművészet gyakorlása, népszerűsítése, annak elérhetővé tétele bárki számára.
Ennek megvalósítása érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket látja el: a./ tagjai részére a rendszeres testedzés és a sportolás lehetőségének biztosítása, b./ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása, c./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
Az egyesület ? céljainak megvalósítása érdekében, megállapodás alapján ? kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

Golden Retriever Kör

()

2030 Érd, Bokor u.28.sz.
képviselő: Juhászné dr. Pórfy Tünde elnök, Katus Attila alelnök ... >>

Green Pony Családi Napközi és Magánóvoda Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Felső u. 8-10.
képviselő: Paterson Katalin, Radics Rudolf elnök, Vágvölgyi Anikó
Családi napközi és magánóvoda működtetése, kimagasló tehetségek gondozása, korai fejlesztés, tanulási nehézségekkel, beilleszkedési nehézséggel küzdő kisgyermekek megsegítése rehabilitációs célú foglalkozások keretében, dyslexiában, dysgraphiában, dyscalculiában szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának megvalósítása. ... >>

Gulf Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Aggteleki út 9.sz.
képviselő: Gyócsi László elnökhelyettes, Tóth Géza elnök ... >>

Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Alapítvány

(sport)

2030 Érd, Piroska u. 6.
képviselő: Orbán Imre
A kézilabda sport népszerűsítése. Lehetőséget teremteni fiatalok számára a szervezett sportolásra. ... >>

Gyermekeink Mozgáskultúrájáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

2030 Érd, Kadarka u.23.sz.
képviselő: Farkas Tibor
Gyermekek mozgás és tánckulturájának fejlesztése, egészségmegőrzés, nevelés oktatás képességfejlesztés, kultura és sport támogatása. ... >>

Gyermekünk Álma Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Vereckei u. 134.
képviselő: Fodor Sándorné elnök, Nagy Lászlóné titkár
A gyermekek képesség-, személyiség- és szociális fejlesztése érdekében az alábbiakban megjelölt tevékenységek végzése: játékos foglalkozások, gyermekek táboroztatása, oktatása, óvodai nevelése, játszóház, családsegítés- és támogatás. Ezen tevékenységekhez, célokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés. Nem engedélyköteles terápiás foglalkozások, fotó-szakkör, ezen célokkal összefüggő terjesztő és kiadó tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Gyökerek Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Barackfa u. 35.
képviselő: Makkos Albert Sándor elnök
A magyarságtudat erősítése itthon és határon túl. Kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése. A magyarság hagyományainak és jelentős személyiségeinek népszerűsítése. ... >>

Harmónia Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u. 89.
képviselő: Erdőközi Sándorné ( elnök ), Horváth Imre elnökhelyettes, Péter Tamásné elnökhelyettes együtt ... >>

HELP Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

2030 Érd, Ányos u.10.sz.
képviselő: Mokosényi Elek
Természetes gyógyító, megelőző tevékenység magyarországi elterjesztésére, állami gondozott.beteg gyermekek kezeltetése. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2030 Érd, Fő u.12.sz.
képviselő: Pócsiné Sivák Erzsébet
Az oktatás, nevelés szinvonalának fej- lesztése az Érd, 8-as számú óvodában. ... >>

Hóangyal Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Holló tér 1.
képviselő: Sátori Boglárka elnök
Az érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai szolgálat segítése. Az anyagi, technikai feltételek javítása. Szabadidős, sportolási programok szervezése. Az arra érdemes tanulók jutalmazása. ... >>

Horgászok Érdekvédelmi Társasága

(érdekképviselet)

2030 Érd, Kossuth L.u.83.sz.
képviselő: Quarini Ernő ... >>

HUNNIA Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Dévényi u.16.sz.
képviselő: Kunszabó Ferenc
Sajtó és elektronikus kiadványok, todományos és művészeti munkák kidolgozása, támogatása, nemzeti tartalmú művek propagálása. ... >>

Ifjú Repülőkért Közhasznú Alapítvány

(sport)

2030 Érd, Gyöngyvirág u. 46.
képviselő: Horti Kálmán
A sportrepülés, és ezen belül is különösen a fiatal sportrepülők támogatása, illetve a fiatalság részére a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. ... >>

Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület

(sport)

2030 Érd, Fenyőfa u. 4. sz.
képviselő: Gáti Mária elnökhelyettes, Szűcsné Szitányi Zsuzsanna elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41