Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Érd civil szervezetek


Találatok száma: 312
2. oldal

Edgar Cayce Center Budapest Közhasznú Egyesület

()

2030 Érd, Bodnár utca 17.
képviselő: Gyenese János
Az Egyesület legfőbb célja, hogy Edgar Cayce (1877-1845) - a legjobban dokumentált amerikai pszichikus - munkájának magyar nyelven történő elérését biztosítsa az érdeklődők részére, különös tekintettel az egészségmegőrzés, valamint a gyógyítással foglalkozó részekre. Az Egyesület a fenti célnak megfelelően a Cayce iránt érdeklődőknek szolgáltat információt és segítséget nyújt Edgar Cayce módszerének elméleti és gyakorlati alkalmazásához. ... >>

Egészséges Jövőnkért Egyesület

(egészségügyi)

2030 Érd, Sóskúti u. 41.sz.
képviselő: dr. Szentesi Andrásné elnök ... >>

Egészségről Mindenkinek Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2030 Érd, Szilváni u. 3.
képviselő: Szerdi Szilárd János
Egy szakmai bizottság létrehozásával az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmód-változtatást elősegítő információk összegyűjtése és közérthető módon történő propagálása, közvetítése elsősorban a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken (pl. a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros szenvedéllyel összefüggő megbetegedések, a szenvedélybetegségek és a lelki egészség tekintetében. ... >>

Egészségünkért a XXI.Században Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2030 Érd, Áfonya u. 65.
képviselő: Ambrus Károly, Döbrössy Lajos, Dr. Méhész Magdolna
A magyar nemzet egészségének védelme, egészségi állapotának és életminőségének javítása az Egészségügyi törvény népegészségügyi fejezetében foglaltak szellemében, az egészségmegőrzés szemléletének és korszerű módszereinek elterjesztésével, illetve szakmai és intézményi háttere kialakításának támogatásával, ezen belül: a./ egészségvédelmi szakmai anyagok elkészítésének, valamint szak- emberek továbbképzésének támogatása b./ egészségvédelmi programok támogatása c./ nemzetközi egészségvédelmi szervezetekkel való kapcsolatterem- tés és fenntartásának támogatása ... >>

Egymásért Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Péter u.8.sz.
képviselő: Nagy Mihály
családsegítő, karitatív ... >>

Együtt, Egészségesen Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2030 Érd, Kutyavári u.10,sz.
képviselő: dr. Vallyonné dr. Tóth Laura elnök
Az óvodás koru gyermekek egészséges é- letmódra nevelése, szellemi és fizikai képességek fejlesztése, kirándulások, sportesemények szervezése. ... >>

Együtt, értük Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Tárnoki u.58-62.sz.
képviselő: Nagyné Szilva Katalin
Az érdi Tánoki uti óvoda gyermekeinek nevelését, oktatását elősegítő eszközök beszerzésének támogatása, egyéb érdi oktatási intézmények támogatása. ... >>

Életvonal 24 Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Egervári u. 14.
képviselő: Lelovics Ottó elnök
Társulatok, civil szervezetek, szociálisan rászoruló, mozgáskorlátozott személyek részére jelzőrendszeres hálózat kiépítéséhez támogatás. ... >>

Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

2030 Érd, Festő utca 73 a.
képviselő: Winklerné Hiripi Irén
holisztikus szellemiségű segítő központ, mozgalom és szolgálat működtetése, kiemelten a fogyatékkal élők, testi-lelki problémáikban segítséget várók támogatása. ... >>

Első Érdi Úszó Egylet Egyesület

(sport)

2030 Érd, Balatoni út 19.sz.
képviselő: Berczi Zita elnök, Tekauer Norbert, Vigassyné Egerszegi Krisztina ... >>

Első Magyar Üdülési Önsegélyező Egylet

(egyéb)

2030 Érd, Fürdő u. 9.
képviselő: Farkas Imre alelnök, Kiss Ferenc Csaba elnök
szociális célú üdültetés szervezése ... >>

Emberi Hang Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Jegyző u 74.
képviselő: Paróczai Zoltánné
Értelmi sérültek, mozgáskorlátozottak segítségnyújtása, nevelést, sérültek elfogadását segítő tevékenység szervezése. ... >>

Eötvös Lóránd Fotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2030 Érd, Mecseki u. 21.
képviselő: Korb Hajnalka elnök (önállóan, a bankszámla felett a gazdasági elnökhelyettessel együttesen)
Művészi alkotások készítése, önképzés, fotókultúra ismertetése, terjesztése. ... >>

Építőipari Dolgozók Kulturális Centruma Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Blanka u. 2.
képviselő: Enyedi Ferenc
Az építőipari dolgozók kultúrális életének, szellemi és szakmai fejlődésének a támogatása. ... >>

Érd Első Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

2030 Érd, Fehérvári u. 63-65.
képviselő: Baracskayné Komonyi Angela ( önállóan )
Fokozott gondot fordítson egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységre, a társadalom számára szociális tevékenységet fejtsen ki, segítse a családokat, az elesett és arra rászoruló időskorú személyeket és gondozza őket. Az egyesület fokozott gondot fordít arra, hogy az ifjúság nevelésében és oktatásában részt vegyen. A fiatalok képességét fejlessze, ismeretterjesztő tevékenységet, gyermek- és ifjúságvédelmet, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lásson el. Mind a magyar, mind a nemzetközi kultúra terjesztésében vegyen részt, fordítson különös gondot a környezetvédelemre és nem utolsó sorban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét segítse elő. ... >>

Érd és Környéke Horgász Egyesület

(sport)

2030 Érd, Emma u.1/b.szám
képviselő: Solti Gábor
A horgászsport népszerűsítése, az egyesület tagjai részére horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Érd és Térsége Viziközmű KFT Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

2030 Érd, Fehérvári u.63/b.sz.
képviselő: Békés István, Kotroczné Klopfer Teréz ... >>

Érd Parkvárosi Sportkör

(sport)

képviselő: Szabó János ... >>

Érd Város Önkéntes Tüzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2030 Érd, Alsó u.4.sz.
képviselő: Nagy János ... >>

Érd Városért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány

()

2030 Érd, Alsó u.1.sz.
képviselő: Ferke György elnök
Érd városának komplex fejlesztése, költségvetéstől független támogatási alap létrehozása. ... >>

Érd Városi Gazdakör

()

2030 Érd, Felső u.101.sz.
képviselő: Benke Attila elnök
Tagjai részére szakmai útmutatás segítség gazdálkodásukhoz. ... >>

Érd Városi Ifjusági Szövetség /EMISZ/

(érdekképviselet)

2030 Érd, -bzdau z,4,st,
képviselő: Bagó László elnök, Frits Gábor titkár ... >>

Érd Városi Lövészklub

(sport)

2030 Érd, Mária u. 26.
képviselő: Márai Zoltán elnök ... >>

Érd Városi Polgárvédő Egyesület

()

2030 Érd, Alsó u.3.sz.
képviselő: Farkas István elnök ... >>

Érd Városi Sport Alapítvány

(sport)

2030 Érd, Ercsi u.34.sz.
képviselő: Dr.Nyáry Sándor
A község sportéletének fejlesztése. ... >>

Érd Városi Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Ercsi uti Sporttelep
képviselő: Horváth Sándor elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Érd Városi Tömegsport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Budai u.8.sz.sz.
képviselő: Horváth László ... >>

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2030 Érd, Felső u. 33.
képviselő: Farkas Sándor elnök, Orbán Péter, Szabóné Bán Ildikó
Az érdi ifjúság zenei nevelésének elősegítése, a tehetséges, de rossz anyagi körülmények között élő fiatalok zenei pályán való tanulásának anyagi támogatása, illetve elősegítése, az érdi Városi Zeneiskola hangszerparkjának bővítése, illetve hangszerállomány felőjításának támogatása, a zeneiskola épülete felújításának, új tantermek kialakításának a támogatása, a hangszerekhez való jutás megkönnyítése, az iskola épületében működő vonós zenekar és népzene együttes működési feltételének a biztosítása. ... >>

Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány

(kulturális)

2030 Érd, Római u. 20.sz.
képviselő: Ábbel András elnök
Érd város hagyományainak ápolása kö- zösségi tevékenység útján. Épített kör- nyezet, különösen a műemlék jellegű é- pületek védelme, karbantartásuk segí- tése. ... >>

Érdi Birkózókért Alapítvány

(sport)

2049 Érd, Iparos u. 28.
képviselő: Tar Mihály
Az érdi birkózócsapat sporttevékenységének fejlődése,támogatása, edzőtáborozás, felszerelés biztosítása stb. ... >>

Érdi Bizalom Kezességvállaló Egyesület

()

2030 Érd, Alispán u.8.sz.
képviselő: Bagoly Tibor, Bezerédy Imre, Gál István, Pataki János ... >>

Érdi Box Klub

(sport,oktatási)

2030 Érd, Nyitra u. 16/a.
képviselő: Dobrádi Csaba ( elnök )
Az ökölvívás tömegsportként való népszerűsítése, az utánpótlás képzése és nevelése, a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozásának elősegítése. Versenyeken való részvétel. ... >>

Érdi Club Egyesület

()

2030 Érd, Felső u.3.sz.
képviselő: Bencze József ... >>

Érdi Életmódi Club

()

2030 Érd, V.ker.Thököly u.46.sz.
képviselő: Marcinkovicsné Lizicska Éva ... >>

Érdi fiatalokért Egyesület

(egyéb)

2030 Érd, Narancsfa u. 22.
képviselő: Király Judit elnök, Király László titkár, Pálfi Hajnalka elnökhelyettes
A fiatalok önmegvalósításának elősegítése, a közéletben való részvételük népszerűsítése, támogatása. ... >>

Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület

(egyéb)

2030 Érd, Holló u. 10.
képviselő: Csépán István ( elnök )
A fogyasztók érdekeinek védelme, a fogyasztóvédelem hatékony működésének elősegítése. ... >>

Érdi Gimnázium AlapÍtvány

()

2031 Érd, Széchenyi tér 1.sz.
képviselő: Somfai István elnök
Az Érdi Vörösmarty Gimnázium diákjainak támogatása. ... >>

Érdi Ipartestület

(érdekképviselet)

2030 Érd, Alispán u.8.sz.
képviselő: Csóli Csaba titkár, Major Emil alelnök, Pataki János elnök, Szabó István alelnök ... >>

Érdi Judo Club Sport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 19-21.
képviselő: Csetnek Béla elnök
sporttevékenység ... >>

Érdi Kamarazenekar

(kulturális)

2030 Érd, Felső u. 33.
képviselő: Czidorné Kerecsányi Erika, Mátyásiné Kállai Zsuzsanna, Rédai Erzsébet önállóan ... >>

Érdi Karate Sportegyesület

(sport)

2030 Érd, Bükkfa u. 36.
képviselő: Bebők Imre elnök
Tagok részére sportolási lehetőségek biztosítása. Sport rendezvények szervezése. ... >>

Érdi Keresztény Karitasz Alapítvány

(szociális)

2030 Érd, Hóvirág u.12.sz.
képviselő: A mindenkori érdligeti plébános
idős emberek gondozása, szociális problémák felderítése, kezelése ... >>

Érdi Közéleti és Kulturális Társaskör

(kulturális)

2030 Érd, Alsó u.3.sz.
képviselő: Ács Mihály titkár, Antunovits Antal elnökh., Dr.Fóthi Ákos elnök
A nemzeti kultúrális és humanista értékek terjesztése. ... >>

Érdi Kyokushin Karate Sport Egyesület

(sport)

2030 Érd, Ágnes u. 95.
képviselő: Kurucz Mihály elnök
Különböző sportágak népszerűsítése. A tagság és mások számára lehetőség teremtése a szabadidő tartalmas eltöltésére. ... >>

Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
képviselő: Rege Béláné elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Érdi Méhész Egyesület

()

2030 Érd, Kossuth L.u.144.sz.
képviselő: Nagy Károly ... >>

Érdi Motoros Egyesület

(sport)

2030 Érd, Könyves Kálmán u. 31.
képviselő: Kiss Péter titkár, Nagy Ferenc elnökhelyettes, Sátori Boglárka gazdasági vezető, Stark Attila elnök
A motorozást kedvelő közösség létrehozása, motoros rendezvények, túrák, találkozások szervezése, ilyen rendezvényeken való közös kultúrált részvétel ... >>

Érdi Motorsport Racing Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2030 Érd, Kócsag u. 12.
képviselő: Vid Ferenc ( elnök )
A Magyar Motorsport Szövetség által rendezett enduro, endurocross és motocross versenyeken való részvételt, a biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket, valamint az eredményes sporttevékenységhez szükséges felkészülési, illetve versenyzési lehetőségeket biztosít. ... >>

Érdi Muay Thai Box Egyesület

(sport)

2030 Érd, Ágoston u. 14.sz.
képviselő: Tollár László elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41