Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros civil szervezetek


Találatok száma: 273
6. oldal

SUKOTHAI TEAM THAI BOX Egyesület

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 17. 1.3.
képviselő: Rozman István elnök
A THAI BOX sportág hazai és külföldi népszerűsítése. Tartós sportemberi közösség kialakítása, sportbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi THAI BOX életbe, együttműködve a MAGYAR THAI BOX SZÖVETSÉG-gel. Hazai és külföldi THAI BOX versenyeken való eredményes részvétel, versenyek, edzőtáborok szervezése, rajthoz állás rokon sportágak (PRO KICK BOX) rendezvényein. Mindennemű szabadidősport, tömegsport-rendezvények támogatása, népszerűsítése és az azokon való rendszeres részvétel. ... >>

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 15/A.
képviselő: Szécsenfalvi László kuratórium eln.
A Széchenyi István Gimnázium oktató- nevelő munkája tárgyi feltételeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 53.
képviselő: Molnár József elnök ... >>

"SZIGET" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Pomázi Károly kuratóriumi tag, Kelemenné Horváth Mária kuratóriumi titkár, Kerekes Judit kuratóriumi elnök, Varga István kuratóriumi tag
A Dunaújváros közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek támogatása a lakóépületek fűtési és egyéb energia felhasználásának csökkentésére irányuló tevékenységükben. ... >>

SZIKETERM Hoki Club Dunaújváros

(sport)

képviselő: Böröndi Károly ... >>

Szivárvány Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Ságvári u. 7.
képviselő: Dr. Skaliczki Andrea kuratóriumi elnök
Óvodai nevelési-oktatási munka színvonalának emelése az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

Technikai Sport Olimpiai Alapítvány

(sport)

2400 Dunaújváros, Május 1. utca 16. fsz/3.
képviselő: Andics József kuratórium elnöke
Technikai sportok olimpiájának Magyarországon való megrendezéséhez szükséges feltételek megvalósítása. ... >>

Technikum városrész Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/a.
képviselő: Petrovicsné Gurics Terézia elnök
A Technikum városrész fejlődésének segítése, környezetének szépítése, az itt lakók érdekeinek képviselete. ... >>

TÉRSÉGI KOHÉZIÓ Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű utca 43 fszt./3
képviselő: Rohonczi Sándor
A térségi életminőség javítása, a térség /Magyarország középső és dél-keleti területe: Fejér megye, Pest megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye, Bács-Kiskun megye, Tolna megye, Békés megye, Csongrád megye/ gazdasági fejlődésének előmozdítása, a lakosság életminőségének javítása. ... >>

TOPGRUND SPORTEGYESÜLET

(sport)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. II. 3.
képviselő: Boros Róbert elnök
Fallabda sportolási lehetőség biztosítása, versenyeztetés. ... >>

TOTÁLKÁR Rallysport Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 27. 3/1.
képviselő: Kozma Elek elnök
Biztosítsa a versenyzést autósport keretében, valamint az autósport játékot népszerűsítse, a rendszeres sportolás, versenyzés iránti igényt felkeltse, az utánpótlás nevelésnek keretet adjon és mindenhez szervezeti keretet nyújtson. ... >>

ÚJPART Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyesülete

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 12-14
képviselő: Rajcsányi Artúr elnök
Szervezni és rendezni az egyesületi tagok és más művésztársak kiállításait, kiadói tevékenységet folytatni a tagok munkásságát ismertető kiadványok megjelentetése érdekében, kollektív műtermet nyitni és működtetni, bemutatókra és műalkotások forgalmazására alkalmas kiállító termet létrehozni és működtetni, tagjainak munkásságából közgyűjteményt létrehozni, rendszeres munkakapcsolatot fenntartani a társművészetek képviselőivel, velük közös munkákat, fellépéseket szervezni - formális keretek közt zsűritevékenységet folytatni, értékbecslést végezni, segíteni a Dunaújváros Önkormányzata Kulturális Bizottságának munkáját. ... >>

"Újvárosi Hokillák" Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 1/c. 1/3.
képviselő: Baráth Károly Artur elnök
Sportolás, testmozgás elősegítése. Magyar jégkorong szövetség által kiírt bajnokságon való részvétel. Nyári görhoki bajnokságban való indulás. Nemzetközi és hazai tornák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Ússz, Hogy Utolérjenek! Közhasznú Egyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Hegyekalja út 22.
képviselő: Szalonta Károly elnök
Egészséges életmódra nevelés, tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása, sérült embereknek sportolási, szervezett összejöveteli lehetőség biztosítása, rehabilitáció elősegítése, úszósport népszerűsítése. ... >>

Ügyvezetők és Menedzserek Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Tenyér Mihály elnök ... >>

VADALMAFA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a.
képviselő: Gyurkovics Lajos kuratórium elnöke
Az általános iskolai tanulók felkészítése a továbbtanulásra külön foglalkozásokkal, személyiségük fejlesztése, testi fejlődésük elősegítése, egészséges életmódra nevelése, idegen nyelvi, számítástechnikai, környezetvédelmi, informatikai ismeretek oktatásának támogatása, új, magas színvonalú taneszközök beszerzése, a József Attila iskolában tanító pedagógosuk képzésének elősegítése, tanulmányok, cikkek, előadások készítésének segítése, továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.
képviselő: Buza Andrea kuratórium titkára, Újlaki Zsuzsanna kuratórium elnöke
Dunaújvárosban feltárt római kori régészeti emlékek műemlékvédelme. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Vállalkozók Ipartestülete, Dunaújváros

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Piac tér 2.
képviselő: Horváth József elnök
Az ipartestület tagságát alkotó egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

"Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. (801-802. szoba)
képviselő: Gombos István kuratórium elnöke
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján adósságkezelési szolgáltatást nyújtson a szociálisan rászorult személyek részére, lakhatást segítő ellátásként. A szociálisan rászorult és szükség szerint együttműködő: hátralékosok díjhátralékának csökkentése, közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), közös költséghátralék, a lakbérhátralék, különösen az önkormányzati-lakásbérleti díjak, távhőszolgáltatás, víz és csatornaszolgáltatás területén, ezáltal családok életkörülményeinek javítása segítségnyújtás azon családoknak, akik a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül nem részesülnek oly mértékű támogatásban, mely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget adhatna; megelőzni azt, hogy az átmeneti anyagi nehézséggel küzdők díjhátralékot halmozzanak fel; ellensúlyozni az esetleges díjemelések, egyszeri elszámoló számlák legsúlyosabb hátrányait; megelőzni a díjhátralék miatti ingatlan árverést és kilakoltatást, ezáltal a hajléktalanok számának csökkentése, önkormányzati szociális támogatási rendszer kiszélesítése a díjhátralékosokra, a szociális biztonság megerősítése; tanácsadás nyújtása és háztartás-gazdálkodás segítése.
A támogatottak köre kiterjed a családiházas övezetben egyedi fűtéssel rendelkező lakók tüzifa természetbeni juttatására, illetve vásárlásra víz-csatorna díjbefizetéssel elmaradó és családiházban élő hátrányos helyzetű lakókra is. ... >>

Vendéglátóipari Üzletvezetők Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erdő sor 3.
képviselő: Dr.Nagy Péter, Listárné dr. Bartos Lilla, Magyar János, Solymosi Andor elnök ... >>

Vesebetegek és Szervátültetettek Dunaújvárosi Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Kiss Károlyné elnökhelyettes, Majnár András Szilárd elnök, Suszter Klára titkár ... >>

XIFAL Segítő Kezek Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Köztársaság út 3. 4/3.
képviselő: Ficsór László Kuratóriumi Elnök
Rászoruló, hátrányos helyzetű személyek, csoportok, rétegek támogatása, valamint személyek, csoportok, szervezetek helyi, nemzeti és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére irányuló tevékenységek elősegítése, támogatása. ... >>

Zöld Háromszög Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26.
képviselő: Ladányi Béla
Az európai értékek megismerése és népszerűsítése, megőrizni és továbbfejleszteni a helyi és regionális kulturális hagyományokat és azt megmutatni Európában, az európai értékek alapján való gondolkodás megismertetése és terjesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41