Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros civil szervezetek


Találatok száma: 273
4. oldal

"Gyermekeinké a jövő"

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Gorkíj u. 3/b.
képviselő: Kundakker Ferencné kuratórium eln.
A 4-14-es óvodáskorú gyermekek oktatását segítő feltételek javítása. Az alapító okiratban részletezettek ... >>

Gyermekláncfű

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.
képviselő: Kis Erzsébet a kuratórium elnöke
A Dunaújvárosban élő óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése, kulturális, oktatási és tömegsport igényei, lehetőségeik anyagi támogatása. ... >>

Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár

()

2400 Dunaújváros, Építők útja 2.
képviselő: Balogh László igazgatótanács elnöke
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár a tagok szociális biztonságának növelésére, a társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatás kiegészítésére, illetőleg a nyugdíjba vonulás utáni jövedelemnövekedés céljából került létrehozásra. ... >>

Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egyesület

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Római körút 39. IX/4.
képviselő: Gajzágó Gergő elnök
Az ifjúság fizikai és mentális egészségének megőrzése, az egészséges életmódra való nevelés, a fiatalok tanulásának támogatása, ismereteiknek bővítése, a demokratikus társadalmi normák terjesztése, az ifjúság érdekeinek képviselete, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a kultúra, a művészetek, a történelem és hagyományok megismertetése a fiatalokkal. ... >>

"HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület

(szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II/232.
képviselő: Dr.Kálmán András, Illéssy István, Rauf Pál elnök, Rohonczi Sándor ügyvivő, Stermeczki András
Elősegíti a Dunaújvárosban és vonzáskörzetében élő, dolgozó, tevékenykedő emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakításával, a Dunaújváros térségében tervezett közúti híd megvalósulásának és környezetvédelem elősegítésével, a térség euroatlanti integrációs feltételeinek megteremtésével. ... >>

"HIKARI DOJO" Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 5. I. 1.
képviselő: Schneider László elnök
Segíteni és támogatni a Hikari Dojo-ban folyó karate sporttevékenységet és oktató tevékenységet, közreműködni ennek személyi és tárgyi feltételei megteremtésében. ... >>

"HILD" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bercsényi út 8.
képviselő: Rajnai János kuratóriumi elnök
A Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretei között, vagy részvételével folyó oktatási- és nevelési programok, tevékenységek támogatása, a tehetséges és a kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók képzéséhez való hozzájárulás, az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek javíátsa, ösztöndíjak alapítása, tanulók támogatása, intézményi programok támogatása. ... >>

"Hippokratesz" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Juhar köz 5.
képviselő: Dr. Pátkay József kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház I. Belosztálya és Diabetológiai Munkacsoportja dolgozóinak szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Honvédségi Nyugállományúak Klubja Dunaújváros

(szociális)

2400 Dunaújváros, Szabadság u.30.
képviselő: Csécs István elnök
Alapszabály II. fejezet 1-13. pontjaiban felsoroltak. ... >>

Horgászatot Kedvelők Ligája Rendőr Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5. 3/1.
képviselő: Tomkovics László elnök
A Rendőrség állományában dolgozó, a horgászatot, természetet kedvelő alkalmazottak és családtagjaik, barátaik szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, összefogása, valamint egyesület tagjai részéré a szabadidő egészséges eltöltése mellett Magyarország vizeinek, vízi élővilágának, vízparti településeinek megismerésére lehetőség teremtése. ... >>

Hullám-Fanatic Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Szabadság utca 28. II/3.
képviselő: Vágány József elnök
Elsődlegesen és alapvetően a Dunaújvárosban hagyományokkal rendelkező labdarúgás, azon belül is a kispályás labdarúgás sportág vonatkozásában kíván közhasznú működést kifejteni. Ennek keretében célja tagjai sporttevékenységének (kispályás labdarúgás) biztosítása, versenyek, kupák szervezése, továbbá közös érdekek védelméről való gondoskodás. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

HUNGARIAN TOP TEAM SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Bocskai István út 1/c. 5/2.
képviselő: Bugyi Tamás titkár, Szeri Attila elnök
A küzdő sportok támogatása, valamennyi küzdő sporthoz tartozó sporttevékenység oktatása, amatőr és hivatásos szinten. Rendszeres edzési, felkészülési lehetőség biztosítása a sportolók részére a szükséges szakmai háttér mellett. Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. Egyéb rendezvények és konferenciák szervezése, rendezése. ... >>

Ifj. Gurisatti Gyula gyógykezeléséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Móra F. utca 31.
képviselő: Göbölyös Béla
Ifj.Gurisatti Gyula többszörös világ és európabajnok, válogatott búvárúszó 1999.április 23-án bekövetkezett tragikus sportbaleseté- ből származó sérüléseivel - aminek következtében mindkét alsó vég- tagját térden alúl amputálni kellett -kapcsolatos magyarországi és külföldi gyógykezelésének támogatása. Ifj.Gurisatti Gyula közleke- désével, rehabilitációjával, munkába állásával, a közösségi életbe való részvételével és a balesete következtében szükségesség vált, megváltozott életkörülményeinek megfelelő élettér kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás.Sérül és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközökkel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérül és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával. Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása. ... >>

Intercisa Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 5. I./1.
képviselő: Somorjai Gábor elnök
Dunaújváros római kori hagyományainak kutatása, ápolása, népszerűsítése és bemutatása. A dunaújvárosi római kori katonai tábor és római kőtár népszerűsítése és bemutatása. Római kori hagyományőrző szervezetekkel való kapcsolat felvétele, és az ilyen szervezetekkel való együttműködés. A múzeumpedagógiai programokon, múzeumi rendezvényeken való közreműködés. ... >>

Intercisa Póker Club

(sport)

2400 Dunaújváros, Tamási Á. utca 57.
képviselő: Balló Péter elnök
A póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése. ... >>

INTERCISA Rádióklub Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Hangulat u. 2. alagsor
képviselő: Boór János elnök
Rádió amatőr sport szervezése, lebonyolítása; Katasztrófa esetén eszközeivel az elhárításban részvétel;
Kollektív rádióállomást működtet, részt vesz a hazai és a nemzetközi rádióamatőr mozgalomban; Támogatja a város kulturális életét, a versbarátok klubját, a Rosti Pál fotó klub tevékenységét, eszközeivel és helyiségeivel; Rádiózás speciális eszközeivel támogatja az erre érdemes mozgalmakat, részt vállal a társadalom számára hasznos feladatokból. ... >>

Ipartestületi Székház Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Váci M. u. 4.
képviselő: Benkovics Ferenc
Az ipartestület tagjai részére olyan székház biztosítása, amely az adminisztrációs ügyek intézésén túl helyet biztosít a vállalkozók közösségi életének is. ... >>

"Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Dr.Pomázi Károly kuratórium elnöke
Az iskola tanulói számára nyári táborozási lehetőség biztosítása. ... >>

Jógával az Egészségért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 1. 4/1.
képviselő: Péter Domokos elnök
Dunaújvárosban és a régióban élő emberek egészségre nevelése a tradicionális jóga, a pilates és a különböző természetgyógyászati irányzatok és mozgáskultúrák segítségével. A jóga és a pilates értékeinek képviselete, és minden megfelelő fórumon való megjelenésének biztosítása. Jóga- és pilates oktató képzés és vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, szakmai rendezvények, egészségnapok, előadások rendezése. Új jógaközpont és ashram építésének előkészítése Magyarországon. Pozitív és egészséges családtervezés és családkép segítése, népszerűsítése. A környezetvédelemben és természetvédelemben való tevékeny részvétel és ezek népszerűsítése. Regionális karitatív tevékenységek megszervezése, hasonló (karitatív) szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Jószolgálati Otthon Közalapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Liget köz 6.
képviselő: Nics Éva kuratórium elnöke
Az értelmi, érzékszervi, valamint mozgásukban korlátozott, sérült gyermekek és felnőttek, a megváltozott munkaképességű személyek problémáinak megoldása közül, az alapító okiratban foglaltak biztosítása. ... >>

"JÓTEVŐ Dunaújváros Tehetséges Fiataljainak Támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Fási Balázs, Gajzágó Gergő kuratórium titkára, Pásztor Bertalan kuratórium elnöke
Dunaújváros kiemelkedően tehetséges és hátrányos helyzetű fiataljainak támogatása, hogy életesélyeik adottságaikhoz és lehetőségeikhez képest javuljanak, iskolarendszerű képzésben vegyenek részt, illetve magasabb végzettséget, képzettséget szerezzenek, az alapító okiratban megfogalmazott célok szerint. ... >>

"Jövőnk a Tét" Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26.
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
A természet, környezet tisztelete, hagyományok ápolása, régi népszokások, népdalok, néptáncok felelevenítése, továbbadása. ... >>

KÁRÁSZY Jótékonysági Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Osztrava tér I/1.
képviselő: Illésy István a kuratórium elnöke
Fejér megye szociális és egészségügyi intézményei, - elsősorban kórházai gyógyítást vagy megelőzést szolgáló eszközei beszerzéseinek támogatása. ... >>

Kerpely Kollégium fejlesztési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 33.
képviselő: Molnár István kuratórium elnöke, Vári Richárd társelnök
A Kerpely Antal Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek javítása, a népi kultúra átörökítése, a környezet és természetvédelem támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Kertvárosi Nyugdíjas Művelődési Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Radnóti M. u. 2. F. 7.
képviselő: Sárosiné Takács Rózsa
Dunaújvárosban, de elsősorban a Kertvárosban lakók számára közösséget biztosítani, ahol a szabadidőt hasznosan és kultúrált módon lehet eltölteni. ... >>

Kévekötő Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Móricz Zs. út 10.
képviselő: Kobialkáné Zvirzina Mária elnök
A város és elődje, Dunapentele hagyományainak, kulturális értékeinek kutatása, gyűjtése, közzététele. Pentelei Molnár János emlékének őrzése, eszmeiségének ápolása. A nemzeti elkötelezettségű rendezvények - kiemelten a nemzeti ünnepek - szervezése, abban való közreműködés. Az egyesület tagjai közötti barátság ápolása, szabad idejük kultúrált eltöltésének szervezése. A város szabadidős közéleti rendezvényein való közreműködés. Más, hasonló célú egyesületekkel kapcsolattartás. ... >>

KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSÉRT ÉS FELNŐTTKÉPZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Ecsődi László kuratórium elnöke
A dunaújvárosi statisztikai kistérségen belül a munkaviszonyukban felmondott munkavállalók tartós munkanélküliségének megelőzése céljából támogatásuk az alapító okirat 3. pontjában megfogalmazottak szerint. ... >>

KISTÉRSÉGI SZINERGIA Dunaújváros és Vonzáskörzete Területfejlesztési Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: "HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület elnöke Rauf Pál, Dunaferr Dunai Vasmű Rt. mindenkori vezérigazgatója Valerij Naumenko társelnök, Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Településfejlesztési Társulása elnöke Schrick István kuratóriumi társelnök, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori Városfejlesztési Ügyekért Felelős Alpolgármestere Dr. Dorka Lajos társelnök, Dunaújváros MJV Polgármester Dr. Kálmán András kuratóriumi elnök, Rohonczai Sándor kuratóriumi titkár
Dunaújváros és vonzáskörzete térség -, és gazdaságfejlesztése, a munkaképeskorú lakosság foglalkoztatásának segítése, a kistérség gazdasági szerkezet átalakítási folyamatának előmozdítása, és a vonzáskörzetben élő lakosság életminőségének javítása. ... >>

Klub Elnökök Klubja Egyesület

(sport,szociális)

2400 Dunaújváros, Eszperantó utca 4.
képviselő: Perjámosi Sándor elnök
Népszerűsíti a sportmozgalmat, az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást, és ezek szervezését. Segítséget nyújt a működési területén lévő társadalmi szervezetek által végzett sporttevékenységek szervezésében, a sporttevékenység feltételei megteremtéséhez. A KEK-be belépett egyesületi elnökök közösen lépnek fel a sportvezetést érintő kérdésekben. Elősegítik az egyesületi vezetők egymás közötti együttműködését, bérnormatívákra tesznek javaslatot. Elkötelezett hívei a Magyarországon megrendezendő olimpiának és ezért tevékeny részt kívánnak vállalni az előkészítő munkában. Felkérésre tanácsot és tájékoztatást adnak sportszakmai kérdésekben. Tanulmányi utakat szerveznek, nemzetközi kapcsolatokat építenek ki a társszervezetek és az egyesületek vezetőivel. Együttműködnek a hasonló célokkal bíró vagy hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, egyéb jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel. Kapcsolatot tartanak a hátrányos helyzetű és mozgáskorlátozott sportszervezetek vezetőivel. ... >>

Kohász Póker Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Balogh Á. út 16-18.
képviselő: Szálas Tamás elnök
A póker sport népszerűsítése; a pókert gyakorló magánszemélyek, versenyzők tevékenység gyakorlásának biztosítása, támogatása; a póker rendezvények támogatása, népszerűsítése és zokon való rendszeres részvétel; a póker versenyekhez szükséges anyagi, technikai eszközök megteremtése és azok maximális kihasználása; fiatal tehetséges versenyzők felkutatása, kinevelése, támogatása. ... >>

"Kokszolói Nyugdijasokért" Club

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Héring Ferenc ügyvivő, Horváth László, Orova István elnök
Összetartani és összefogni az időközben átalakult Dunai Vasmű kokszvegyészeti gyárrészlegéből, illetőleg gyáregységéből, vagy a DUNAFERR Acélművek Kft. kokszoló művéből, illetőleg a DUNAFERR DBK Kokszoló Kft.-től nyugdíjba ment munkavállalókat, különösen az egyesület tagjait, részükre összejöveteleket, szabadidős, illetőleg egyéb szakmai szórakoztató rendezvényeket szervezni. ... >>

Kosársuli Sportclub Egyesület Dunaújváros

(sport)

2400 Dunaújváros, Szilágyi E. u. 21.
képviselő: Váczi Jánosné elnök ... >>

KOSENDO AIKIDO EGYESÜLET

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 16. II/4.
képviselő: Kerti Ferenc János elnök
Dunaújvárosban és környékén az Aikido Ueshiba Morihei (az Alapító) szellemi örökségét folytató harcművészeti irányzat értékeinek megőrzése és tovább adása, valamint az irányzat értékeinek megőrzése és tovább adása, valamint az irányzathoz tartozó aikidó, mint sport- és kulturális tevékenység feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

"KŐRIS-OVI" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.
képviselő: Pallos László kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelési, oktatási munka színvonalának emelése, ezen belül az óvodai nevelőmunkához szükséges feltételek bővítése, foglalkozási eszközök, technikai berendezések beszerzésével, hozzájárulás a gyermekprogramok költségeihez az alapító okirat szerint. Továbbá az óvodás korú gyermekek gondozásának, nevelésének, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése. ... >>

Kőrösi Diákalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15. tér 6.
képviselő: Kolics Gáborné kuratórium elnöke
A dunaújvárosi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diák közéletének gazdagítása, diákönkormányzat, diákszervezetek támogatása, táborozás segítése, oktatás, szakkörök támogatása, stb. ... >>

KÖZÉPDUNA-MENTE KOMMUNIKÁCIÓS ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Széna sor 12.
képviselő: Stossek Mátyás kuratórium elnöke
Dunaújváros közigazgatási területétől számított, mintegy 50 km-es sugarú körben található térség történelmi, néprajzi, kulturális, idegenforgalmi értékeinek feltárása, hagyományainak ápolása és népszerűsítése. ... >>

Közösségi Klub Dunaújváros

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Szabadság u. 30.
képviselő: Cseh Lajosné elnök
A Béke városrészben a lakosság részére a lehetőséghez mérten művelődési és kulturális tevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége és szórakozás biztosítása. ... >>

Lakásüzemeltetők Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 35. IV/1.
képviselő: Koós János elnök
A tagok érdekeinek érvényesítése, jogi képviselete, úgy hogy személyi, gazdasági, gazdasági önállóságukat ne sértse; a tagok gazdasági tevékenységének elősegítése; a város környezetvédelmi állapotának vizsgálata, lakossági érdekvédelem ellátása. ... >>

Lórántffy Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Radnóti M. u. 6.
képviselő: Sobor Angéla kuratórium elnöke
Tehetséggondozás, a továbbtanulás feltételeit biztosító materiális erőforrás biztosítása középiskolások részére. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Magányosok Klubja

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 11.
képviselő: Lendvainé Vastag Katalin elnök
Találkozási, beszélgetési alkalmat, kulturális, szórakozási lehetőséget szervezzen és teremtsen a magányosan élőknek. ... >>

Magyar Cserkészszervezet

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Sallai u. 1. V/1.
képviselő: Princz István ... >>

Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11.
képviselő: Szántó Péter
A divat- és sporttáncok hazai szakmai színvonalának emelése, népszerűsítése, terjesztése, a szakterülettel foglalkozók összefogása, munkájuk koordinálása, érdekeik képviselete, védelme. ... >>

Magyar Mah-Jong Szövetség Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dunasor 25. II/2.
képviselő: Boda András elnök
A kínai eredetű mah-jong játék megismerése, népszerűsítése, versenyek szervezése, megrendezése; a kulturális élet támogatása. ... >>

Magyar Malátakészítők "Maláta Magyarország" Szövetsége

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szalki-sziget /3371/2. hrsz./
képviselő: Halmut Weissheimer alelnök, Kindl Gábor elnök
A magyar malátaipar érdekeinek képviselete belföldön, külföldön, különösen az Erurópai Unióban. ... >>

Magyar Motorcsónak Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Építők útja 2.
képviselő: Dr Sándor Péter elnök
Irányítani, szervezni, ellenőrizni a motorcsónak sportágban folyó tevékenységet Magyarország területén, közreműködni az állami sportfeladatok ellátásában, sportág és a tagok érdekképviselete, részvétel nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

MAGYAR TÜZIHORGANYZÓK SZÖVETSÉGE

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Gőzmalom út 6.
képviselő: Antal Árpád elnök
A magyarországi tűzihorganyzással foglalkozó vállalkozások szakmai összefogása, érdekképviselete. ... >>

MÉDIA OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Római krt. 27. 5/4.
képviselő: Dömötör Péterné Gulyás Zsuzsanna Ir
A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézete keretében folyó médiaoktatás támogatása, annak személyi, tárgyi és technikai feltételeinek javítása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Az oktatást kiegészítő tudományos összejövetelek szervezése, támogatása, továbbá médiakutatóhelyek és új képzési formák támogatása a média képzésben résztvevő növendékek támogatása. ... >>

"MEGKONDULT...-Móra Ferenc Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 14.
képviselő: Fenyvesi Lászlóné alapítvány elnöke
A Móra Feremc Általános Iskola fogyatékos tanulóifjusága oktatási nevelési feltételeinek javítását, szellemi ls mozgáskultúrűjűnak fejlesztése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

MEGVÉD Egészségügyi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Tóth Á. út 2/A.
képviselő: Dr. Kemény János kuratóriumi elnök
Kábítószer-problémával küzdők és problémás szerhasználók integrált, összehangolt ellátási modellje kialakításának segítése, valamint kapcsolódás az országos ellátó rendszer modelljéhez. Anya, csecsemő és nővédelmi programok szervezése, lebonyolítása; betegség megelőző és betegség felderítő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása; egészséges életmódra nevelés programjainak elősegítése, szervezése, lebonyolítása; alternatív és természetes diagnosztikus gyógyító módszerek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41