Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros civil szervezetek


Találatok száma: 273
2. oldal

Dunapapír Szakszervezet

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
képviselő: Herczegné Tamás Julianna társ.aleln, Kovács Lajos elnök, Nagy Andrea GEB elnök ... >>

Dunaparti Tenisz Club

(sport)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 64. II/3.
képviselő: Kiss Gábor elnök
A testedzés és a rendszeres sportolás útján az egészséges életmód népszerűsítése és megvalósítása a teniszjátékot kedvelő tagjai számára. ... >>

Dunapentele Sportjáért Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Rosti Pál sor 11/a.
képviselő: Pálfi László elnök
Játékosokkal elindulni a Fejér Megyei III. osztályú futball bajnokságban, fiatalokat az egészséges sportszerű életvitelre nevelni. ... >>

Dunapentelei Táborállási Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Táborállás út 52.
képviselő: Gálek Attila
A tagok tevékenységéhez kapcsolódó érdekek képviselete és védelme, a tagok szakmai fejlődését szolgáló tanácsadás, a tagok társadalmi elismertségének fokozása. ... >>

Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 3.
képviselő: Szabadi Imre elnök
Dunaújváros létesítésében, építésében ? az 1950-es és 60-as években ? lakóinak közösséggé kialakításában közreműködők összefogása, egymás segítése, az alapításkori kultúrtörténeti emlékek feltárása, ezek megőrzése az utókor számára. Kulturális, ismeretterjesztő programok szervezése. A hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók támogatása az egyesület sajátos eszközeivel. ... >>

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Kossuth utca 2/c.
képviselő: Kubovics Árpád kuratóriumi elnök
A mentőállomás körzetében élő és tartózkodó személyek magas szakmai színvonalú mentőellátásának biztosítása, és fejlesztése az OMSZ Dunaújvárosi Mentőállomásán keresztül. ... >>

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
képviselő: Vigh Gyula kuratórium elnöke
Bűnmegelőzés elősegítése. ... >>

Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.
képviselő: Dr. Bocsi Andrea elnök
Dunaújváros és térsége idegenforgalmának fejlesztése ... >>

"Dunaújváros Felsőoktatásáért" Alapítvány

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
képviselő: Dr. Gyarmati Mariann a kuratórium titkára, Illésy István a kuratórium elnöke
Egyetemi szítnű képzés feltételeinek megteremtése. ... >>

DUNAÚJVÁROS IFJÚSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
képviselő: Szemenyei István kuratórimi elnök
Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek és ijúsági korosztályban, a szociálpolitikai ellátórendszer segítése, családsegítés, családtámogatás az ellátórendszerben, a városi diákönkormányzatok működéséhez megfelelő infrastrukturális háttér megteremtése, a diákönkormányzati vezetők városi szintű képzése, magasabb szintű képzésének támogatása, szabadidőszervezés, ennek színterének biztosítása, valamint az alapító okiratban részletezettek. ... >>

DUNAÚJVÁROS JÉGKORONG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport)

2400 Dunaújváros, Sport utca 2.
képviselő: Kapás Zsolt kuratórium elnöke, Perjámosi Sándor kuratóriumi tag
Elsődleges célja, hogy a Dunaújvárosi Műjégpálya befedésre kerüljön, a létesítmény befedésének megvalósítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Dunaújváros Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Palkovics Jenő elnök ... >>

"Dunaújváros közszolgálati tömegtájékoztatásért" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Nagy Péter, Kaiser Erika kuratórium titkára, Kakas Antal kuratórium elnöke
Dunaújvárosban és vonzáskörzetében a helyi televízió folyamatos működésének biztosítása. ... >>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Latinovits Z. út 10.
képviselő: Dr. Kováts Miklós általános alelnök, Králik Gyula elnök
A kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a tagjai között együttműködési lehetőségek teremtése, elősegítik a közvetlen gazdsági társadalmi kapcsolatokat. ... >>

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület

(sport)

2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
képviselő: Vígh György elnök
Sportolási lehetőséget biztosít a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. dolgozói, valamint a Pálhalma településrészen lakók részére. ... >>

"Dunaújváros Sportjáért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Pók Ferenc kuratórium elnöke
Elősegíteni az általános és középiskolai tanulók tanórán kívüli testedzését, sportolását. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Dunaújváros Színházáért Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók B. tér 1.
képviselő: Knódel Mária a kuratórium elnöke
A 17 éve működő és országos szakmai elismerést is kiváltó, stagione jellegű szinházművészeti alkotóműhely működőképességének folyamatos segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezetek. ... >>

Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

2400 Dunaújváros, Barsi D. utca 1/E. I/5.
képviselő: Trenka János a kuratórium elnöke
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása. ... >>

"DUNAÚJVÁROS ÚSZÓSPORTJÁÉRT"

(sport)

2400 Dunaújváros, Alkotás u. 14. III/1.
képviselő: Polgár Tibor a kur. elnöke
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése. Egyebekben az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Eszperantó utca 4.
képviselő: Hubikné Tarján Éva sz. Tarján Éva
Az utánpótlás korcsoportú sportolók testkultúrájának magasabb színvonalra emelése; testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme; Dunaújvárosban az utánpótlás sportszervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósulásának elősegítése; az utánpótlás számára szervezett versenyrendszer működtetése; az utánpótlás sportági működési feltételeinek biztosítása; az utánpótlás-nevelés és kiválasztás területein végezendő feladatok ellátása. ... >>

Dunaújvárosi Acél Bikák Titánok Szabadidő és Sport Egyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Hengerész utca 7. fsz./1.
képviselő: Gebei Péter
Különböző Sportágakhoz kapcsolódóan az utánpótlás nevelése, versenyeztetése. Szabadidőben végezhető sporttevékenységek lehetőségének biztosítása, a sportolás, a sportos életmód iránti igények felkeltése. Az Egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, a sportos életmód népszerűsítése. ... >>

Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 4. IX./3.
képviselő: Horváth Zsolt elnök
Tudományos ismeretterjesztés, csillagászati előadások szervezése, távcsöves bemutatók rendezése. ... >>

Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 49. fsz/3.
képviselő: Forgács Krisztián elnök
Az amerikai futball sportszakág népszerűsítése és versenyszerű - bajnokság keretében történő - gyakorlása, feltételeinek megteremtése, majd folyamatos biztosítása. Amatőr sportolók számára egyéb szabadidős sporttevékenységek, sportesemények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 29. I./1.
képviselő: Dr. Hanák Tamás elnök
Elsősorban az asztalitenisz sportágban rendszeres sportolási-, edzési- és versenyzési lehetőség biztosítása a sportegyesület tagjai részére; a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltésének biztosítása; a sportegyesület tagjainak nevelése, sportbeli képességek fejlesztése; egyesületi versenyszakosztályok működtetése, versenyeztetés; a helyi oktatási intézményekkel, önkormányzati és más sportegyesületekkel való együttműködés; a sportegyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Atlétikai Club

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Városház tér 1.
képviselő: Pók Ferenc elnök
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltésének biztosítása.
A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése.
Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése.
Egyesületi versenyszakosztályok működtetése. A versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai, pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. Kiemelkedő teljesítményű sportolók nemzetközi sportrendezvényeken történő szerepeltetése.
Színvonalas sportversenyek szervezésével és rendezésével a város lakosságának szórakoztatása, kikapcsolódásának elősegítése. A sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához, a hivatásos versenyrendszer üzleti alapjainak megteremtéséhez. Az egyesületet támogató szponzorok hírnevének minél szélesebb körű megismertetése a rangos hazai és nemzetközi versenyeken kifejtett marketing tevékenységével. Biztosítani, hogy az egyesület jó reklámhordozó legyen a város és az egyéb szponzorok részére. ... >>

Dunaújvárosi Baptista Misszió

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc u. 38.
képviselő: Braun Ervin kuratóriumi elnök,
Imaház fenntartása és szociális tevékenység. ... >>

Dunaújvárosi Borbarát Klub Egyesület

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. tér 2.
képviselő: Grábics Gábor elnök
Magyarországi borvidékek megismerése, népszerűsítése. Magyar borok, azok jellegzetességeinek megismerése. Gasztronómia és a borok kapcsolatának népszerűsítése. A magyar borkultúra megismerése, hagyományőrzés. A kulturális élet támogatása, kulturális rendezvények szervezése. Összegfogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét. ... >>

Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Bólyai J. út 2
képviselő: Sipos Istvánné kuratórium elnöke
A bölcsődékben folyó gondozási-nevelési munka színvonalának emelése. ... >>

Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 11.
képviselő: Gere János elnök
A Dunaújvárosi civil szervezetek érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Civil Szövetség

(szociális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/a.
képviselő: Gombos István elnök
A kis jövedelműek és nehéz életkörülmények között élők megélhetésének elősegítése. Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megteremtése elősegítésében.
Dunaújváros és vonzáskörzetében a környezet állapotának figyelemmel kísérése. A kialakult környezeti károsodás helyreállítása érdekében, illetve az új környezeti károsodások megelőzése érdekében tevékenykedik. Részvétel a környezetvédelmi programok kidolgozásában és megvalósításában. Környezettudatos magatartás kialakításában aktív szerepvállalás.
A tagok és külső személyek részére igényes művelődési lehetőségek biztosítása.
Polgári kezdeményezések összefogása, bátorítása, a szabad polgári vélemény-nyilvánítás demokratikus formáinak kimunkálása a civil érdekképviselet megteremtése. ... >>

Dunaújvárosi Diák-Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
képviselő: Csizmadia Kornél elnök
A diákoknak intézményen belüli, intézmények közötti sportjáték-, turisztikai versenyek szervezése. A diákok nevelése, sportbeli képességek fejlesztése. Iskolák sporttevékenységének segítése, a rendszeres testgyakorlás és versenyzés feltételeinek biztosítása. ... >>

DUNAÚJVÁROSI ELEKTROMOS SPORTKÖR EGYESÜLET

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Verebély L. út 11.
képviselő: Harcsicsák István elnök
Egyesületi tagok sporttevékenységének biztosítása, összefogása és segítése, sportélet támogatása, sport rendezvények szervezése. Egészséges életmód és a sport kapcsolatának népszerűsítése. Kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics út 26.Civilek Háza
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
Az epilepsziával élő emberek társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének a betegség társadalmi elfogadásának és a fogyatékos emberhez méltó életkörülményeinek kialakításában segítségnyújtás, betegségükből adódóan megnehezült életkörülményeiknek javítása. A rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási terápiák kidolgozása, illetve foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. Szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek, gyermekek és megváltozott munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása, foglalkoztatási, képzési és átképzési lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű emberek részére. Együttműködés az ország területén működő epilepsziával élő civil szervezetekkel, illetve a város és környéke egészségkárosodott emberekkel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. Az egészségkárosodott emberek betegségükből adódó hátrányos helyzetének kiküszöbölése, a fogyatékos emberek jogainak érvényesítési lehetőségének kiszélesítése, a pszicho-szocializációs folyamatokban iránymutatása, független életvitel elősegítése, a társadalmi szolidaritás felkeltése. ... >>

Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesülete

(sport,természetvédelem)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
képviselő: Wirt Mária elnök
A dunaújvárosi építőiparban dolgozók, valamint minden olyan magyar állampolgár részére sportolási lehetőség biztosítása, aki a DÉTE alapszabályát elfogadja. Az egyesület célja és feladata, hogy felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására. Elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal.
Túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. Propagálja, népszerűsítse a természetjárás (turistaság) céljait, eszméit, intézményeit, lehetőségeit. Támogassa a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. ... >>

Dunaújvárosi Fiatalokért Egyesület

(oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Ádám András elnök
Közreműködés az ifjúság oktatásában, szabadidő hasznos eltöltése, összefogás a fiatalok társadalmi ismereteinek fejlesztéséért. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.
képviselő: Kádas Tamás Balázs elnök
Az egyesület alapítói és tagjai legfőbb feladatuknak a Gyermek- és Ifjúságvédelmet érzik. Fontosnak tartják a dunaújvárosi diákság kulturális életének fellendítését, a nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetve hagyományteremtő és hagyományőrző kulturális és szórakoztató rendezvények megszerzését, s abban való közreműködést, lehetővé téve ezzel a tehetséges diákok jutalmazását, bemutatkozását is. Az egyesület olyan oktatási és prevenciós tevékenységeket kíván végezni, mentálhigiénés egészségvédelmi programokat lebonyolítani, mellyel az ifjúság figyelmét kívánja felhívni a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire, ennek érdekében fórumokat, előadásokat szervez és tart, nevelő hatású cikkeket publikál a Főiskola hallgatói lapjában és a helyi médiákban. Az egyesület célja a szociálisan rászorult diákok segítése, pályázatok kiírásával és programok szervezésével. Az egyesület ápolni kívánja a határon innen és túl működő hallgatói kapcsolatokat más Főiskolákkal és Egyetemekkel. ... >>

Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1/a.
képviselő: Neszmélyi György elnök
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges, kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése. Egyesületi versenyszakosztályok működtetése. Színvonalas sportversenyek szervezésével és rendezésével a város lakosságának szórakoztatása, kikapcsolódásának elősegítése. A sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően elősegíteni azon feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához, a hivatásos versenyrendszer üzleti alapjainak megteremtéséhez. ... >>

Dunaújvárosi Főiskolai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
képviselő: Molnár Ferenc
A rendszeres sportolás, edzés biztosítása, versenyeztetés, egyesületi versenyszakosztályok működtetése, versenyeztetése. ... >>

Dunaújvárosi Fúvósok Egyesülete

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.
képviselő: Mészáros Rudolf elnök
A működés területén élőknek a fúvóószene bemutatása. A fúvószenekar fellépéseinek biztosítása. Fúvószenei fesztiválok szervezése. ... >>

"Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
képviselő: Simon Lajos a kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és jövőbeli tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, táborozás: pihenési, sportolási lehetőségei biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Hoki-Suli Alapítvány

(sport)

2400 Dunaújváros, Búzavirág u. 30.
képviselő: Pál József kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi jégkorongsport utánpótlási korosztályainak támogatása, részükre korosztályos versenyek szervezése, nem hazai versenyekre való utazásának elősegítése, utánpótlás jégkorong kapusok felszerelés vásárlásához való segítségnyújtás, használt felszerelések gyűjtése és kiadása a rászoruló játékosoknak valamint az alapító okiratban foglalt célok. ... >>

Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete

(érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs.János utca 11.
képviselő: Dr.Miskolczi László elnök
A működési területén élő horvát és szerb nemzetiségű magyar állampolgárok összefogása, és képviselete. Az Alkotmányban és más jogszabályokban a nemzetiségek részére biztosított kollektív és egyéni jogok képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Intercisa LIONS Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Építők útja 3.
képviselő: Sulák Antal elnök
Az egyesület a barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik LIONS Clubok Nemzetközi Szövetségének munkájában. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai normákat.
A település és az ország polgárai gazdasági, társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése a Lions klubhálózat működésében és fejlesztésében való részvétel útján. ... >>

Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Balogh Á. utca 10. II/3.
képviselő: Nagy Ferenc
A jégkorong sport és a jégkorcsolyázás népszerűsítése, a mozgáskultúra fejlődésének elősegítése, és ezek általános előkészítése, oktatása és versenyeztetése. ... >>

Dunaújvárosi Jószolgálati Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós út 5/a.
képviselő: Ruppertné Koczka Erika elnök
A tagok általános érdekvédelmének ellátása, a Munka Törvénykönyvének 18. §-ával összhangban a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, megvédése, érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenység, úgymint: bérezés, munkaidő, foglalkoztatási körülmények, munkaviszony tartalma. Kiemelkedő feladata a Kollektív Szerződés megkötése, annak végrehajtásának ellenőrzése, egyeztetése. A munkavállalók szociális és kulturális területen való képviselete. ... >>

Dunaújvárosi Judo Club

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Szabadság út 40. 4/3.
képviselő: Váradi János elnök
A Judo sport fejlesztése, a sportág hagyományainak tudatosítása és népszerűsítése, a sportolás lehetőségeinek biztosítása, a verseny és szabadidősport keretein belül. Dunaújváros sporthagyományainak ápolása. Sporttehetségek felkutatása, sportolási, fejlődési, versenyzési lehetőségük feltételeinek biztosítása a Judo sportágon belül. A tevékenység színvonalának emelése, valamint céljainak megvalósítása érdekében együttműködik sportegyesületekkel, a judo szakszövetségekkel és más sportszervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása. Különböző szintű versenyek, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dunaújvárosi Kerecsen Íjász Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Liget köz 1. III/1.
képviselő: Androsovics József elnök
Hagyományőrzés; oktatás; a rendszeres sportolás, testedzés (történelmi íjászat, baranta) biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Dunaújvárosi Kertbarátok Klubja

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Batsányi János út 35. III.3.
képviselő: Pálvölgyi Kálmán elnök ... >>

"Dunaújvárosi Kohász labdarúgó-öregfiúk egyesület"

(sport)

2400 Dunaújváros, Hajnal utca 2. VI/4.
képviselő: Labát Sándor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41